• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Penal - conflict de competenta (pozitiv/negativ) (art. 43 C.p.p.). Fond

Hotararea nr. 116/D/2008 din data 2008-11-03
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M A N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

SECŢIA PENALĂ ŞI DE MINORI

DOSAR NR(...)

 

 

SENTINŢA PENALĂ NR.116/D/2008

Şedinţa publică din 3 noiembrie 2008

Instanţa constituită din :

PREŞEDINTE : (...) (...),

GREFIER : (...) (...)-H.

 

M i n i s t e r u l P u b l i c este reprezentat prin procuror N. E. din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de A p e l C l u j.

 

 

 

Pe rol se află soluţionarea conflictului negativ de competenţă intervenit între judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i G h e r l a şi judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e, cu privire la soluţionarea plângerii formulate de către petentul J. E. E., împotriva Hotărârii comisiei de disciplină nr. 210/04 din data de 03.09.2008 a P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă pentru condamnat, apărător desemnat din oficiu, avocat N. N. N. din cadrul Baroului C, cu delegaţie la dosar, lipsă fiind condamnatul.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, raportat la obiectul cauzei, instanţa apreciază că se impune soluţionarea de urgenţă a cauzei.

Nefiind cereri de formulat şi excepţii de ridicat, Curtea acordă cuvântul în dezbaterea cauzei.

Reprezentanta M i n i s t e r u l u i P u b l i c solicită, în temeiul Legii 275/2006 completată cu dispoziţiile C o d u l u i d e procedură penală, stabilirea competenţei de soluţionare a plângerii formulate de către condamnatul J. E. E. în favoarea J u d e c ă t o r i e i B a i a M a r e unde s-a constatat abaterea condamnatului.

Apărătorul condamnatului solicită conform prevederilor art.74 alin.2 din Legea nr.275/2006 stabilirea competenţei de soluţionare a plângerii în favoarea J u d e c ă t o r i e i B a i a M a r e, care se află în circumscripţia locului de deţinere a condamnatului, în vederea administrării probelor pentru stabilirea împrejurărilor concrete în care s-a comis fapta.

 

C U R T E A

Asupra conflictului negativ de competenţă de faţă,

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Petentul J. E. E. a fost sancţionat prin Hotărârea Comisiei de Disciplină a P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e din 3 septembrie 2008, cu 10 zile izolare deoarece la data de 2 august 2008, cu ocazia acordării dreptului la vizită a spart dispozitivul de separare şi a lovit-o cu pumnii şi picioarele pe numita E. H. venită în vizită la el, l-a împins pe A.S.P. H. J. când a intervenit.

Împotriva Hotărârii Comisiei de Disciplină deţinutul a formulat plângere la data de 22 septembrie 2009, plângere care conf. art. 74 alin. 4 din Legea 275/2006 trebuia soluţionată prin încheiere motivată în 3 zile de la primirea acesteia.

Din actele de la dosar rezultă că hotărârea Comisiei de Disciplină a fost luată la 3 septembrie 2008, dată la care petentul a luat la cunoştinţă de sancţiunea aplicată şi a arătat că nu formulează plângere, după care la data de 22 septembrie 2008 a formulat plângere împotriva hotărârii dispuse de P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e.

Din scriptul depus la fila 6 din dosar rezultă că deţinutul a fost prezent în P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e până la data de 10 septembrie 2008 inclusiv.

Prin încheierea penală nr. 2161 din 29 septembrie 2008 judecătorul delegat din cadrul P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e a dispus trimiterea plângerii petentului -condamnat împotriva hotărârii comisiei de disciplină spre soluţionare Judecătorului delegat de la P e n i t e n c i a r u l G h e r l a cu motivarea că deţinutul a fost transferat la P e n i t e n c i a r u l G h e r l a la data de 11.09.2008, fiind astfel în imposibilitatea audierii lui conform art.26 alin.5 din Legea nr.275/2006.

Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i G h e r l a prin încheierea nr. 657 din data de 27 octombrie 2008, dată în dosar nr. 657/2008 şi-a declinat competenţa soluţionării cauzei în favoarea judecătorului delegat din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e cu motivarea că petentul a fost sancţionat în perioada când se afla încarcerat în P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e şi că între timp a fost din nou transferat la P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e, unde se afla la data de 27.10.2008.

J.-se un conflict negativ de competenţă, cauza a fost trimisă spre soluţionare Curţii de A p e l C l u j, competentă să soluţioneze conflictul, şi implicit să stabilească judecătorul competent a soluţiona plângerea.

Asupra conflictului negativ de competenţă de faţă:

Deţinutul J. E. E. aflat în P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e a fost sancţionat disciplinar prin hotărârea nr.210 din 3 septembrie 2008 luată de către Comisia de Disciplină din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e, dată la care a declarat că nu formulează plângere, conform consemnării de pe hotărâre, pentru ca ulterior la data de 22 septembrie 2008 să înainteze o plângere scrisă împotriva acestei hotărâri.

Potrivit art. 74 alin. 4 din Legea 275/2006 judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate soluţionează plângerea în 3 zile de la primirea acesteia.

Având în vedere că petentul a formulat plângerea la data de 22 septembrie 2008, după ce la data de 3.09.2008 când a aflat despre sancţionarea sa a declarat că nu formulează plângere, că petentul a fost sancţionat în perioada în care se afla în P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e, că în prezent deţinutul se află din nou în P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e, că administrarea probelor pentru stabilirea împrejurărilor concrete în care s-a comis fapta este mai facilă la instanţa în a cărei rază teritorială se afla deţinutul la momentul comiterii pretinsei abateri disciplinare şi că audierea petentului, care este obligatorie conform prevederilor art.74 alin.2 din Legea nr.275/2006 se poate realiza şi prin comisie rogatorie în situaţia în care deţinutul a fost transferat între timp la un alt penitenciar, curtea va stabili competenţa de soluţionare a plângerii formulate de către condamnatul J. E. E., fiul lui J. şi M., născut la data de 29 iunie 1981, împotriva procesului verbal nr.210 din data de 3.09.2008 a Comisiei de disciplină din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e în favoarea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate desemnat pentru P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e.

În baza art.189 C.pr.pen. se va stabili suma de 100 lei ca onorariu pentru apărător din oficiu în favoarea av.N. N. N., sumă ce se va avansa din G..

În baza art.192 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

 

 

În baza art.43 C.pr.pen stabileşte competenţa de soluţionare a plângerii formulate de către condamnatul J. E. E., fiul lui J. şi M., născut la data de 29 iunie 1981, împotriva procesului verbal nr.210 din data de 3.09.2008 a Comisiei de disciplină din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e în favoarea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate desemnat pentru P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e.

În baza art.189 C.pr.pen. stabileşte suma de 100 lei ca onorariu pentru apărător din oficiu în favoarea av.N. N. N., sumă ce se va avansa din G..

În baza art.192 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 3 noiembrie 2008.

 

 

PREŞEDINTE, GREFIER,

(...) (...) (...) (...)-H.

 

 

 

 

Red.L.M./C.A.N.

3 ex./4.11.2008

Toate spetele


Sus ↑