• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Penal - conflict de competenta (pozitiv/negativ) (art. 43 C.p.p.). Fond

Hotararea nr. 69/2009 din data 2009-10-28
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

SECŢIA PENALĂ ŞI DE MINORI

DOSAR NR(...)

 

 

SENTINŢA PENALĂ NR.69/2009

Şedinţa publică din 28 octombrie 2009

Instanţa compusă din:

PREŞEDINTE: (...) (...), preşedinte

GREFIER: (...) (...)

 

 

M i n i s t e r u l P u b l i c, Parchetul de pe lângă Curtea de A P E L C L U J reprezentat prin PROCUROR: T. E.

 

 

S-a luat spre examinare conflictul negativ de competenţă între judecătorul delegat pentru executarea pedepselor de la P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e şi cel din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i S p i t a l D cu privire la soluţionarea plângerii formulate de inculpatul M. J. împotriva hotărârii comisiei de disciplină din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i S p i t a l D.

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă inculpatul, aflat în stare de arest, asistat de apărător desemnat din oficiu, av.S. D., din B a r o u l C l u j, cu delegaţie la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care, inculpatul depune la dosar un memoriu, solicitând a fi avut în vedere la pronunţarea soluţiei.

Nefiind cereri de formulat ori excepţii de ridicat, instanţa acordă cuvântul pentru judecarea cauzei.

Apărătorul inculpatului solicită a se stabili competenţa de soluţionare a plângerii formulate de inculpat în favoarea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i S p i t a l D, deoarece în acest loc de deţinere se afla petentul când presupusa faptă a fost săvârşită, dar şi când a formulat plângerea, ulterior fiind transferat la P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e. Cu onorar avocaţial din G..

Reprezentantul Parchetului solicită a se stabili competenţa de soluţionare a plângerii în favoarea judecătorului delegat de la P e n i t e n c i a r u l S p i t a l D.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, arată că este vorba de un abuz şi de o înscenare pentru a nu putea fi liberat condiţionat peste o lună. Solicită Curţii de A P E L C L U J, ca instanţă superioară, să procedeze la anularea acelui raport.

 

C U R T E A

 

Prin încheierea penală nr.1654 din 30.09.2009 în dosar nr(...) al J u d e c ă t o r i e i B a i a M a r e, s-a constatat conflictul negativ de competenţă între judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e şi cel din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i S p i t a l D în ceea ce priveşte soluţionarea plângerii deţinutului petent M. J. împotriva hotărârii comisiei de disciplină din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i S p i t a l D, iar cauza a fost trimisă Curţii de A P E L C L U J în vederea soluţionării acestuia.

Analizând actele dosarului, Curtea reţine următoarele:

Prin hotărârea din 25 august 2009 a Comisiei de disciplină din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i S p i t a l D, deţinutul M. J., aflat în executarea unei pedepse privative de libertate, a fost sancţionat pentru o faptă comisă în data de 24 august 2009, hotărârea fiindu-i comunicată.

Împotriva acesteia, deţinutul a formulat plângere, aceasta fiind depusă la P e n i t e n c i a r u l S p i t a l D, însă judecătorul delegat cu executarea pedepselor la acest penitenciar, a constatat că numitul M. J. a fost transferat la P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e, astfel că asupra plângerii sale trebuie să se pronunţe judecătorul delegat din acest din urmă loc de deţinere.

Potrivit art.74 alin.4 din Legea 275/2006, plângerea împotriva hotărârii comisiei de disciplină se soluţionează de către judecătorul delegat pentru executarea pedepselor în termen de 3 zile de la primirea acesteia, dispoziţii din a căror interpretare rezultă că judecătorul competent să se pronunţe este cel delegat la penitenciarul în cadrul căruia a funcţionat comisia de disciplină la momentul aplicării sancţiunii şi respectiv, a depunerii plângerii.

Este lipsit de relevanţă faptul că deţinutul a fost transferat ulterior în alt penitenciar şi prin urmare, în mod corect a stabilit judecătorul delegat la P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e că în cauză este competent să se pronunţe judecătorul de la P e n i t e n c i a r u l S p i t a l D.

Faţă de aceste considerente, se va stabili competenţa de soluţionare a plângerii formulate de deţinutul M. J. împotriva hotărârii comisiei de disciplină nr.74/25 august 2009 în favoarea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i S p i t a l D.

Văzând şi disp.art.192 alin.3 C.pr.pen.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

 

 

Stabileşte competenţa de soluţionare a plângerii formulate de deţinutul M. J., fiul lui J. şi N., născut la 20.01.1972, deţinut în P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e, împotriva hotărârii comisiei de disciplină nr.74/25 august 2009 de la P e n i t e n c i a r u l S p i t a l D în favoarea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i S p i t a l D.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din 28 octombrie 2009.

 

 

PREŞEDINTE, GREFIER

(...) (...) (...) (...)

 

 

C.I./D.S./

13.11.2009

3 EX.

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑