• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Penal - conflict de competenta (pozitiv/negativ) (art. 43 C.p.p.). Fond

Hotararea nr. 90 din data 2008-09-16
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

SECŢIA PENALĂ ŞI DE MINORI

 

 

SENTINŢA PENALĂ NR. 90/2008

Şedinţa publică din 16 septembrie 2008

Instanţa constituită din :

PREŞEDINTE : (...) (...), Judecător

GREFIER : (...) (...)

 

 

M i n i s t e r u l P u b l i c este reprezentat prin procuror B. D. din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de A P E L C L U J.

 

 

Pe rol se află soluţionarea conflictului negativ de competenţă intervenit între judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i G h e r l a şi judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e, cu privire la soluţionarea plângerii formulate de către petentul S. O., deţinut în P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e, împotriva Hotărârii comisiei de disciplină nr. 205/3/23 iulie 2008.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă pentru condamnat, apărător desemnat din oficiu, avocat V. D. din cadrul Baroului C, cu delegaţie la dosar, lipsă fiind condamnatul.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Nemaifiind cereri prealabile de formulat şi excepţii de invocat, instanţa acordă cuvântul în dezbaterea conflictului negativ de competenţă.

Apărătorul din oficiu al condamnatului S. O. apreciază că în această cauză competenţa de soluţionare a plângerii aparţine judecătorului delegat din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e, întrucât la momentul când s-a formulat plângerea condamnatul se afla în acel penitenciar.

Reprezentanta M i n i s t e r u l u i P u b l i c de asemenea consideră că în această cauză competenţa aparţine judecătorului delegat din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e, raportat la aspectul că condamnatul se afla în acest penitenciar. Solicită trimiterea dosarului spre soluţionare judecătorului delegat din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e.

 

 

C U R T E A

Prin Încheierea penală nr.1735 /6 august 2008 a judecătorului delegat cu executarea pedepselor din cadrul J u d e c ă t o r i e i B a i a M a r e s-a înaintat plângerea condamnatului S. O. împotriva hotărârii comisiei de disciplină din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e,judecătorului delegat de la P e n i t e n c i a r u l G h e r l a ,întrucât condamnatul a fost transferat la data de 4.08.2008 la Spitalul Penitenciar D.

Prin Încheierea nr.507/28 august 2008 a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate pentru P e n i t e n c i a r u l G h e r l a s-a declinat în favoarea judecătorului delegat din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e competenţa de soluţionare a plângerii condamnatului S. O.,s-a constatat conflictul negativ de competenţă şi s-a trimis cauza Curţii de Apel pentru soluţionarea acestuia.

Fiind astfel sesizată cu acest conflict de competenţă,Curtea în baza art.43 C.pr.pen.va stabili competenţa de soluţionare a plângerii condamnatului S. O. în favoarea judecătorului delegat cu executarea pedepselor din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e,întrucât în primul rând plângerea acestuia priveşte o hotărâre luată de comisia de disciplină din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e ,iar în al doilea rând ,condamnatul a fost transferat la data de 15.08.2008 în P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e,unde se află şi în prezent.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Stabileşţe competenţa de soluţionare a plângerii condamnatului S. O.,n.la 30.11.1981,aflat în P e n i t e n c i a r u l B a i a M a r e, împotriva hotărârii Comisiei de Disciplină nr.205/3/23 iulie 2008 din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e în favoarea judecătorului delegat din cadrul P e n i t e n c i a r u l u i B a i a M a r e.

Stabileşte în favoarea Baroului C suma de 40 lei onorariu apărător din oficiu,ce se va achita din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Definitivă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din data de 16 septembrie 2008.

 

 

PREŞEDINTE, GREFIER,

(...) (...) (...) (...)

Red.I.M./22.09.2008

Toate spetele


Sus ↑