• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Suspendare executare act administrativ. Fond

Hotararea nr. 2857 din data 2009-07-07
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

R O M Â N I A

DOSAR NR(...)

CURTEA DE APEL B

SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2857

ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 07.07.2009

CURTEA D. DIN:

PRESEDINTE: (...) (...)

GREFIER: (...) (...)

Pe rol soluţionarea acţiunii în contencios administrativ formulată de reclamantul S. G E. în contradictoriu cu pârâta Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamantul, personal, şi pârâta, prin consilier juridic N. S..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează faptul că reclamantul a depus la dosar un set de acte, într-un singur exemplar, prin registratura secţiei.

Reclamantul depune la dosar două înscrisuri şi precizează că emană de la autoritatea pârâtă, fiind vorba despre un extras din Regulamentul de organizare şi funcţionare al autorităţii pârâte şi de recursul formulat împotriva sentinţei civile nr. 3484 din 15.04.2009.

Pârâta, prin consilier juridic, depune la dosar întâmpinare însoţită de acte, comunicând şi reclamantului un exemplar al acestora.

Reclamantul precizează că solicită suspendarea executării ordinului atacat în calitate de persoană fizică.

Curtea ia act de precizarea acţiunii în sensul că în acest proces reclamantul este personal şi nu în calitate de reprezentant al sindicatului.

Părţile arată că nu mai au cereri de formulat.

Curtea pune în discuţie excepţia prematurităţii formulării acţiunii, invocată prin întâmpinare.

Pârâta, prin consilier juridic, solicită admiterea excepţiei prematurităţii acţiunii, întrucât reclamantul avea obligaţia înainte de a se adresa instanţei să se adreseze cu plângere autorităţii pârâte, conform art. 14 alin. 1 C.proc.civ.

Reclamantul solicită respingerea excepţiei prematurităţii formulării acţiunii, arătând că nu poate să introducă acţiune pentru anularea actului înainte de a îndeplini procedura prealabilă, invocând prevederile Legii 554/2004. Învederează faptul că a depus plângere la autoritatea pârâtă dar încă nu a primit răspuns, precizând că niciodată autoritatea pârâtă nu i-a răspuns în termenul de 30 de zile prevăzut de lege, pentru că întotdeauna s-a tergiversat soluţionarea plângerii. Precizează că s-a adresat instanţei conform art. 1 din Legea 554/2004, invocând şi prevederile art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Curtea dispune reluarea cauzei pentru ca reclamantul să facă dovada înregistrării plângerii la autoritatea pârâtă.

La a doua strigare a cauzei răspund aceleaşi părţi.

Reclamantul depune la dosar dovada că s-a adresat autorităţii pârâte cu plângere administrativă.

Pârâta, prin consilier juridic, arată că reclamantul nu a făcut dovada că a primit un răspuns la plângerea prealabilă de la conducătorul ierarhic superior care avea la dispoziţie 30 de zile conform legii, după care reclamantul avea posibilitatea să sesizeze instanţa de judecată.

Curtea, văzând că alte cereri nu mai sunt de formulat, constată cauza în stare de judecată şi, în subsidiar, acordă cuvântul pe cererea de suspendare a executării actului administrativ atacat.

Reclamantul solicită admiterea cererii de suspendare a executării actului administrativ atacat astfel cum a fost formulată, ţinând cont de legislaţia în materie şi actele depuse la dosar. Arată că preşedintele autorităţii pârâte a făcut o sesizare la Comisia de disciplină, invocând fapte neconforme cu realitatea. Învederează că din Comisia de disciplină face parte şi doamna N. N. E., fiind numită în această comisie de un sindicat care nu există. De asemenea, cererea de recurs a fost semnată de consilierul juridic care reprezintă autoritatea pârâtă însă acesta nu are calitate de reprezentant, precizând că în acel moment era director al direcţiei juridice din cadrul autorităţii pârâte. Arată că la niciuna din solicitările sale nu a primit răspuns în cele 30 de zile prevăzute de lege, că nu i s-a pus la dispoziţie hotărârea judecătorească ataşată întâmpinării, dar oricum acel sindicat nu există. Învederează că pe data de 15.07.2009 va depune acţiune de anularea a actului contestat.

Pârâta, prin consilier juridic, solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată. Arată că s-a constituit Comisia de disciplină pentru cercetarea abaterilor săvârşite de către reclamant. Învederează faptul că s-a făcut o reorganizare a instituţiei şi s-a schimbat şi denumirea direcţiei când a fost numit director fără concurs reclamantul. Precizează că preşedintele autorităţii pârâte a sesizat Comisia de disciplină cu cercetarea abaterilor disciplinare săvârşite de reclamant, iar acesta fiind preşedintele sindicatului nu poate desemna vreun membru în comisia de disciplină, întrucât ar conduce la împiedicarea cercetării obiective a faptelor sesizate.

Reclamantul invocă prevederile art. 100 din Legea 188/1999 care stabilesc condiţiile numirii pe funcţia publică şi legea este clară din acest punct de vedere, celelalte argumente ale autorităţii pârâte neavând legătură cu fondul cauzei. Totodată, învederează că Comisia de disciplină nu a putut să-şi desfăşoare activitatea pentru că cele două persoane propuse nu s-au prezentat, astfel că a fost suspendată activitatea până la soluţionarea laturii penale.

 

C U R T E A

 

Asupra acţiunii de faţă, deliberând în condiţiile art.256 Cod procedură civilă , constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la data de 16.06.2009 si precizata la data de 07.07.2009, reclamantul G E. S. a chemat in judecata pe parata Casa Naţionala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS), solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna suspendarea Ordinului Presedintelui CNPAS nr. 490/05.05.2009, pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii.

In motivarea actiunii s-a aratat ca Presedintele CNPAS a intocmit nelegal Ordinul nr. 490/05.05.2009, dup ace in prealabil a sesizat Comisia de disciplina.

Precizeaza reclamantul ca persecutiile si presiunile la care este supus au ca izvor refuzul acestuia de a aviza pentru legalitate acte care sunt intocmite cu incalcarea flagranta a legii si refuzului acestuia de a fi partas la cheltuirea ilegala a banului public.

Se arata ca impreuna cu colegii T. au constituit o organizatie sindicala in conformitate cu legea si intrucat nu s-a afiliat la Federatia D. si, implicit, D. G., organizatie sindicala de unde provine atat Presedintele CNPAS cat si Ministrul N., N. T., au fost de natura sa reverse asupra reclamantului masuri abuzive.

Se arata ca Presedintele CNPAS a facut o sesizare total nejustificata Comisiei de disciplina al carei Presedinte este reclamantul, invocand fapte neconforme cu realitatea in scopul inlaturarii din functia de director al Directiei Contencios si Executare Silita.

In mod abuziv Presedintele CNPAS a redus reclamantului indemnizatia de conducere de la 50% la 1%.

Considera reclamantul ca sunt indeplinite conditia existentei unui caz bine justificat, intrucat Ordinul a fost emis cu incalcarea flagranta a legislatiei in cauza, cat si conditia existentei unei pagube iminente, actul administrativ producandu-i prejudicii de ordin material, moral si de imagine.

In drept, cererea se intemeiaza pe dispozitiile Legii nr. 554/2004.

La dosar s-au depus inscrisuri in dovedirea actiunii.

La termenul din 07.07.2009, parata CNPAS a formulat intampinare si a solicitat respingerea cererii de suspendare a executarii Ordinului nr. 490/05.05.2009 ca neintemeiata.

Parata a invocat, de asemenea, exceptia prematuritatii introducerii cererii in conformitate cu art. 14 alin. 1 raportat la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, considerand ca reclamantul s-a adresat instantei de judecata inainte de a primi un raspuns la cererea prealabila, in conditiile in care legea acorda unitatii emitente un termen de 30 zile pentru solutionarea plangerii.

Pe fondul cauzei se arata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004.

A aratat parata ca la momentul emiterii Ordinului nr. 490/05.05.2009, la nivelul CNPAS functiona organizatia sindicala Sindicatul Liber din CNPAS, din partea careia au fost desemnati un membru titular si un membru supleant in Comisia de disciplina ce a fost constituita in vederea cercetarii disciplinare in dosarul nr. 239/01.04.2009, reclamant doamna E. E. E., Presedinte CNPAS si parat Dl. G E. S., Director Directia Contencios si Executare Silita.

La termenul din 07.07.2009, Curtea a pus in discutia partilor exceptia prematuritatii introducerii actiunii si a acordat cuvantul si pe fondul cererii de suspendare.

Analizand actele dosarului, Curtea constata urmatoarele:

In ceea ce priveste exceptia prematuritatii introducerii actiunii, aceasta nu este o veritabila exceptie ci reprezinta o constructie juridica fara sustinere avand in vedere obiectul cererii de chemare in judecata privind suspendarea executarii Ordinului CNPAS nr. 490/05.05.2009.

Astfel Curtea va analiza ipoteza aratata de norma legala prevazuta de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 si care se refera la sesizarea de catre persoana vatamata in conditiile art. 7 a autoritatii publice care a emis actul, aceasta putand sa ceara instantei competente suspendarea executarii actului administrativ unilateral pana la pronuntarea instantei de fond.

Se observa ca norma legala este explicita, nu face trimitere in vreun fel la imprejurarea ca persoana vatamata printr-un act administrativ unilateral dupa formularea plangerii prealabile ar trebui sa astepte raspunsul autoritatii si apoi sa solicite in instanta suspendarea executarii actului administrativ. Prin urmare exceptia prematuritatii nu poate fi primita.

In ceea ce priveste cererea de suspendare Curtea constata ca aceasta este nefondata deoarece nu sunt intrunite conditiile prevazute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, existenta unui caz bine justificat si prejudiciul iminent.

Motivele invocate de reclamant, si anume presiunile si persecutiile la care este supus, reducerea indemnizatiei de conducere, faptul ca este Presedintele unei organizatii sindicale din care nu face parte Presedintele CNPAS si Ministrul N., nu reprezinta motive de nelegalitate evidenta a hotararii CNPAS nr. 490/05.05.2009 prin care s-a constituit incepand cu 05.05.2009 Comisia de disciplina din cadrul CNPAS pentru cercetarea disciplinara a reclamantului, Presedintele Comisiei de disciplina.

La concluziile pe fondul cauzei reclamantul a aratat ca din Comisia de disciplina face parte in mod nelegal un membru al unui sindicat care nu exista.

Toate aceste sustineri ale partilor privind organizatiile sindicale care exista in cadrul CNPAS, precum si imprejurarea ca un membru al Comisiei de disciplina a fost numit in mod nelegal sunt chestiuni care tin de legalitatea actului administrativ, neputand fi analizate intr-o cerere de suspendare pentru ca dezlegarile date tin de fondul cauzei.

Din actele dosarului rezulta o anumita animozitate intre reclamant si Presedintele CNPAS, dar acest lucru nu reprezinta in sine un caz justificat in ceea ce priveste constituirea Comisiei de disciplina avand ca obiect cercetarea disciplinara a reclamantului.

Reclamantul are posibilitatea in cazul constatarii anumitor incompatibilitati in ceea ce priveste membrii Comisiei, sa ii conteste conform legii si sa administreze probe pentru dovedirea acestor situatii.

Potrivit art. 18 din HG 1344/2007 privind normele de organizare si functionare a Comisiilor de disciplina, orice persoană care constată desemnarea unui membru al comisiei de disciplină sau al secretarului acesteia fără respectarea procedurii prevăzute în prezenta hotărâre se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, în condiţiile prevăzute de lege.

De asemenea, nu este îndeplinita nici condiţia prejudiciului iminent, deoarece in principiu reclamantul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, constituirea unei Comisii de disciplina pentru cercetarea disciplinara a reclamantului nu echivalează cu constatarea abaterii disciplinare si sancţionarea acestuia.

G. de cele arătate mai sus, in conformitate cu art. 18 din Legea nr. 554/2004, se va respinge cererea de suspendare ca nefondata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 

Respinge cererea de suspendare formulată de reclamantul S. G E., reprezentant legal al Sindicatului Salariaţilor din CNPAS, cu sediul în B(...)- 35, (...) .B, .4, .71, sector 1, în contradictoriu cu pârâta Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu sediul în B Str.(...) nt.8, sector 2, ca nefondată.

Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 07.07.2009.

 

PREŞEDINTE GREFIER

(...) (...) (...) (...)

 

 

 

Red.V.R.

M.Gh.4 ex.

30.07.2009

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑