• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie modificare unilaterala contract de munca. Recurs

Hotararea nr. 6177 din data 2008-07-08
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

 

 

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 6177

 

Şedinţa publică de la 08 Iulie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE -(...) (...)

Judecător -(...) (...)

Judecător- (...) (...)

Grefier -(...) (...)

 

**************

Pe rol, judecarea recursului declarat de intimata SOCIETATEA NAŢIONALĂ A M. "OLTENIA" SA TG J, împotriva sentinţei civile nr. 1293/31.01.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosar nr. 9672/95/207.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au răspuns recurenta intimată SOCIETATEA NAŢIONALĂ A M. "OLTENIA" SA TG J, prin consilier juridic E. E. şi intimatul contestator N. J., reprezentat de avocat E. P..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, nemaifiind cererii de formulat excepţii de ridicat şi constatându-se cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul părţii prezente pentru a pune concluzii scrise asupra recursului.

Consilier juridic E. E., pentru recurenta intimată, solicită admiterea recursului aşa cum a fost promovat , modificarea sentinţei recurate în sensul respingerii acţiunii ca fiind netemeinică şi legală şi menţinerea dispoziţiei emisă de T. nr. 852/2007, depune concluzii scrise.

Avocat E. P., pentru intimatul contestator,solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j fiind temeinică şi legală, depune concluzii scrise, cu cheltuieli de judecată.

 

CURTEA:

Asupra recursului de faţă.

T r i b u n a l u l G o r j prin sentinţa nr. 1293 de la 31 ianuarie 2008 a admis contestaţia formulată de contestatorul N. J., împotriva dispoziţiei nr. 852/19.09.2007, emisă de intimata T..

A anulat dispoziţia nr. 852/19.09.2007, emisă de intimată şi a dispus repunerea contestatorului în funcţia deţinută anterior, aceea de consilier juridic la E. S..

A obligat intimata la plata drepturilor salariale cuvenite de la data suspendării, respectiv 19.09.2007 până la reintegrarea efectivă.

S-a luat act de renunţarea la cheltuielile de judecată.

Prin considerente s-a reţinut că intimata nu a făcut probe pentru a dovedi susţinerea că faptele de care este acuzat contestatorul îl fac incompatibil cu munca de consilier juridic.

Mai mult, funcţia ocupată de acesta la data suspendării din funcţie era alta decât cea avută în momentul trimiterii sale în judecată. S-a mai constatat că dosarul penal în care este inculpat a vizat activitatea acestuia din perioada când a fost director în cadrul Compartimentului resurse Umane neavând legătură cu activitatea de consilier juridic.

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimata, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, susţinând că nu au fost analizate complet şi corect probele cauzei. Astfel, în conformitate cu dispoz. art. 52 lit.c teza II din Codul muncii, suspendarea contractului individual de muncă reprezintă o obligaţie şi nu o facultate în condiţiile reţinute prin decizia de suspendare, în acest sens fiind şi decizia 24/2003 a Curţii Constituţionale. Consideră recurenta că statutul consilierului juridic îi impunea contestatorului o anumită conduită şi probitate profesională, principii încălcate de acesta.

În ceea ce priveşte probatoriile administrate, existenţa dosarului penal, precum şi calitatea de inculpat sunt suficiente pentru justificarea măsurii luate, având în vedere şi gravitatea faptelor pentru care a fost trimis în judecată.

Recursul este nefondat.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată ca fiind neîntemeiate criticile aduse, pentru următoarele:

Conform dispoz. art. 52 Codul muncii şi considerentelor E.,250/2005, suspendarea contractului individual de muncă în baza art. 52 alin.1 lit.c, poate fi dispusă de angajator faţă de salariat împotriva căruia s-a început urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunilor incompatibile cu funcţia deţinută. Deci, nu există imperativitate , ci opţională luarea măsurii suspendării. De asemenea, nu poate fi împiedicat să se încadreze în altă funcţie în aceeaşi unitate, pe perioada suspendării. Se observă din probele cauzei, că la data suspendării, contestatorul deţinea funcţia de consilier juridic şi nu aceea de director pentru care a fost trimis în judecată. Nici decizia nr., 24/2003 invocată de Curtea Constituţională nu prevede obligativitatea suspendării, ci dispune că se poate lua această măsură. Angajatorul nu poate aprecia asupra gravităţii faptelor sau asupra gradului de vinovăţie al angajatului numai instanţa poate hotărî asupra acestora.

Pe de altă parte, instanţa de fond a apreciat corect că prevederile Legii 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridicşi prevederile Statutului profesiei de consilier juridic nu dispun în nici un text această măsură în situaţia în care anterior ocupării acestei funcţii consilierul juridic a fost trimis în judecată pentru fapte de corupţie, ci vizează aspecte privind exercitarea cu conştiinciozitate şi probitate profesională a atribuţiunilor proprii profesiei. Din ansamblul probelor, nu reiese incompatibilitatea faptelor cu funcţia de consilier juridic.

Faţă de cele expuse mai sus, constatându-se că nu există motive de modificare sau casare a sentinţei recurate, urmează ca în baza art. 312 Cod pr.civilă, să fie respins recursul ca nefondat.

Văzând şi art. 274 Cod pr.civilă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E .

 

Respinge recursul formulat de intimata SOCIETATEA NAŢIONALĂ A M. "OLTENIA" SA TG J, împotriva sentinţei civile nr. 1293/31.01.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimatul – contestator N. J..

Obligă recurenta către intimat la 800 lei cheltuieli de judecată în recurs.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 08 iulie 2008.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

10.07.2008

Red.jud.I.(...)

2 ex/AS

j.f.S.V.V.

D.U..

Toate spetele


Sus ↑