• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 34 din data 2009-01-14
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A Operator 2928

Secţia Litigii de muncă şi

asigurări sociale

DOSAR NR(...)

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 34

 

Şedinţa publică din data de 14 ianuarie 2009

 

PREŞEDINTE : Dr. (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

GREFIER : (...) (...)

 

 

Pe rol se află judecarea recursului declarat de D. E.-B. şi D. G E., împotriva sentinţei civile nr. 695/16 octombrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r a d în dosar nr(...), în contradictoriu cu pârâta-intimată S.C „P.S.V D.” (...) B, având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este îndeplinită legal.

Recursul este scutit de taxă judiciară de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care văzând că s-a solicitat judecarea şi în lipsă, potrivit art. 242 alin. 2 Cod procedură civilă, instanţa constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

 

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului de faţă, constată:

Prin sentinţa civilă nr. 695/16 octombrie 2008 a T r i b u n a l u l u i A r a d s-a respins acţiunea civilă formulată de reclamanţii D. E.-B. şi D. G E., în contradictoriu cu pârâta-intimată S.C „P.S.V D.” (...) B, pentru plata primelor de C aferente anului 2005.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că reclamanţii nu sunt îndreptăţiţi la prima de C 2005, întrucât nu mai aveau calitatea de salariaţi ai pârâtei la această T..

Împotriva sentinţei au declarat recurs reclamanţii, solicitând admiterea recursului, modificarea hotărârii instanţei de fond, în sensul admiterii acţiunii, cu cheltuieli de judecată.

Motivându-şi recursul, reclamanţii au arătat că instanţa de fond a apreciat în mod greşit faptul că întrucât nu au avut calitatea de angajaţi la data de 25.12.2005 (ziua de C) nu sunt îndreptăţiţi la primirea ajutorului de C, deşi au avut calitatea de angajaţi tot anul până în ultima zi lucrătoare înaintea ajunului Cului, din moment ce ultima zi lucrătoare a lor a fost înaintea Cului, iar ei au lucrat până la acea dată. Mai mult decât atât, potrivit dispoziţiilor Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, ajutorul de C trebuia acordat înainte de C, şi nu chiar în ziua Cului, astfel că dacă s-ar fi respectat dispoziţiile Contractului colectiv de muncă, şi ei ar fi primit acest ajutor, ori în realitate nu.

Criticile aduse sentinţei sunt neîntemeiate.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 168 alin. 1 din Contractul colectiv de muncă pentru anul 2005, încheiat la nivelul E. T. între reprezentanţii angajatorului şi reprezentanţii sindicatului reprezentativ „cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi C, salariaţii E. T. (...) vor beneficia de câte o suplimentare a drepturilor salariale în cuantum de un salariu de bază mediu pe E. T. (...)”.

Prin urmare, pentru a beneficia de aceste suplimentări salariale, prevăzute de textul mai sus arătat, se cere condiţia de salariat a unităţii angajatoare.

Din copia carnetelor de muncă ale reclamanţilor, se constată că reclamantul-recurent D. G-E. a avut suspendat contractul individual de muncă în perioada 21.11.2005 – 20.12.2005, revenind doar pentru încetarea acestuia, care a avut loc în data de 23.12.2005, iar reclamanta D. E.-B. a avut şi ea suspendat contractul individual de muncă în perioada 5.12.2005 – 20.12.2005, aşa încât, la data de 25 decembrie 2005, ei nu mai aveau calitatea de salariaţi ai unităţii pârâte, pentru a putea beneficia de prima de C pentru anul 2005, aşa cum de altfel în mod corect a reţinut şi instanţa de fond, susţinerile recurenţilor în sensul că sunt îndreptăţiţi la primirea acestui ajutor de C, întrucât au avut calitatea de salariaţi până înaintea Cului, nefiind fondate.

În considerarea aspectelor mai sus menţionate, şi cum sentinţa atacată este legală şi temeinică sub aspectul motivelor de recurs invocate, în temeiul art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, Curtea va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanţi.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge, ca nefondat, recursul reclamanţilor D. E.-B. şi D. G-E., declarat împotriva sentinţei civile nr. 695/16 octombrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l A r a d în dosar nr(...), în contradictoriu cu pârâta-intimată S.C „P.S.V D.” (...) B.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 14 ianuarie 2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

Dr. (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

GREFIER

(...) (...)

 

 

 

 

Red. V. T./19.01.2009

Tehnored.: V.M/ 2 ex./19.01. 2009

Prim inst.: B. D. şi M. P.

Toate spetele


Sus ↑