• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Alte cereri. Recurs

Hotararea nr. 2980 din data 2008-05-13
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 2980

 

Şedinţa publică de la 13 Mai 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE- (...) (...)

Judecător -(...) (...)

Judecător- (...) (...)

Grefier- (...) (...)

 

***************

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de pârât (...) B. D. SISTEM (...) ( (...) U. LOCAL (...) ), împotriva sentinţei civile nr. 2197 din 20.11.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimat reclamant O. J., având ca obiect alte cereri.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns : intimat reclamant O. J. reprezentat de avocat T. N. S., lipsind: recurent pârât Sc B. D. Sistem Sa ( Sc U. Local Sa ).

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care nemaifiind cererii de formulat, excepţii de ridicat şi constatându-se cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul părţii prezente pentru a pune concluzii asupra recursului.

Avocat T. N. pentru intimat reclamant O. J., solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţate de T r i b u n a l u l G o r j ca fiind legală şi temeinică.

     

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă ;

Prin sentinţa nr.2197din 20.11.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...), s-a admis cererea formulata de petentul O. J. in contradictoriu cu intimata (...) U. Local (...).

A obligat intimata să incheie contract individual de munca petentului pentru perioada 01.06.2005 – 08.09.2005 pe postul de excavatorist si sa vireze contributiile datorate bugetului de stat aferente acestei perioade.

A obligat intimata sa efectueze cuvenitele mentiuni in carnetul de munca al petentului .

A obligat intimata la 300 lei cheltuieli de judecata catre petent.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele :

Petitionarul a lucrat la (...) J. J. (...) pana la 01.06.2005 iar de la 09.09.2005 la (...) U. LOCAL (...).

Din actele depuse la dosarul cauzei (filele 49-81) respectiv bonuri de confirmare a activitatii utilajului excavator se retine ca numele petitionarului apare pe toate aceste acte care sunt semnate si purtand ştampila inginerului sef de atelier cat si cele ale adjunctului sef cariera . Aceste documente dateaza din luna august 2005 ceea ce dovedeste ca petitionarul a prestat munca la unitatea intimata in intervalul iunie –septembrie 2005 insa in carnetul de munca nu este mentionata aceasta perioada iar contractul individual de munca depus in copie la dosar ( fila 3) este incheiat incepand cu 09.09.2005 .

Art .16 al. 1 din Codul muncii dispune ca: „ Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor , in forma scrisa in limba S. . Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului .Angajatorul … are obligatia de a incheia in forma scrisa contractul individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca.” .La al. 2 se arata ca :” In situatia in care contractul individual de munca nu a fost incheiat in forma scrisa , se prezuma ca a fost incheiat pe o durata nedeterminata , iar partile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba.” iar la al. 3 se dispune ca :” Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca ii confera salariatului vechime in munca .”

Astfel, s-a constatat că cererea petitionarului s-a referit de fapt la obligarea intimatei sa incheie contract individual de munca in forma scrisa pentru perioada 01.06.2005-08.09.2005.

Ca accesoriu al cererii principale de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa , cererea de obligare a intimatei la virarea contributiilor legale la bugetele asigurarilor sociale de stat apare ca intemeiata .E. contributiei de asigurari sociale, contributiei de asigurari sociale de sanatate si fond somaj, constituie o obligatie legala a angajatorilor in baza OUG nr. 158/2005 ,OUG nr. 150/2002 si Legii nr. 76/2002 .

Referitor la cererea de efectuare a menţiunilor corespunzătoare in carnetul de munca s-a constatat întemeiata in conformitate cu art. 3 si 6 din Decretul-Lege nr. 92/1976 care se refera la obligaţia angajatorului de a completa carnetul de munca al angajatului in conformitate cu toate modificările intervenite in activitatea sa.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta (...) B. D. SISTEM (...) ( (...) U. LOCAL (...) ).

În motivarea recursului s-a arătat că cu intimatul petent s-a încheiat contract individual de muncă în formă scrisă în conformitate cu prevederile art.16 alin.1 Codul muncii din luna septembrie a anului 2005 din cauza faptului că până la acest moment, intimatul nu a putut ridica carnetul de muncă de la (...) J. J. (...) M, societate la care intimatul a fost angajat anterior, astfel încât să se poată efectua operaţiunile legale şi necesare de către societate.

Legal citat intimatul O. J. nu a depus întâmpinare la dosar.

Examinând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate cât şi din oficiu în conformitate cu dispoziţiile art.304 ind.1 C.pr.civ., Curtea a reţinut următoarele :

Intimatul reclamant O. J. a prestat muncă la recurenta (...) J. J. (...) M, începând cu perioada 01.06.2005. Pentru perioada 01.06.2005 – 08.09.2005 intimatului nu i-a fost încheiat contractul individual de muncă în formă scrisă şi nu i-au fost virate contribuţiile datorate bugetului de stat aferente acestei perioade.

Nu poate fi primită critica invocată de recurentă cu privire la faptul că intimatul nu a putut ridica carnetul de muncă de la (...) J. J. (...) M, unde a fost angajat anterior şi astfel nu au putut fi efectuate operaţiunile legale şi necesare întrucât acest aspect nu duce la imposibilitatea întocmirii contractului individual de muncă între salariat şi actualul angajator.

Potrivit art.1 din Decretul 92/1977,carnetul de muncă este actul oficial prin care se dovedeste vechimea in munca, vechimea neintrerupta in munca, vechimea neintrerupta in aceeasi unitate, vechimea in functie, meserie sau specialitate, timpul lucrat in locuri de munca cu conditii deosebite, retributia tarifara de incadrare si alte drepturi ce se includ in aceasta.

Faptul că pentru perioada 01.06.2005 – 08.09.2005 nu fusese încheiat în formă scrisă contractul individual de muncă al intimatului, câtă vreme din probatoriul administrat la fond a reieşit că intimatul a prestat efectiv activitate la unitatea recurentă, nu face ca munca prestată în această perioadă să nu constituie vechime în muncă şi nici nu absolvă unitatea angajatoare să vireze contribuţiile datorate bugetului de stat pentru această perioadă de timp şi să efectueze menţiunile corespunzătoare în carnetul de muncă al intimatului.

Faţă de considerentele arătate mai sus, văzând şi dispoz. art.16 din Codul muncii, Curtea reţine că hotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică, astfel că în baza art.312 C.pr.civ. va fi respins recursul.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge recursul declarat de pârâta (...) B. D. SISTEM (...) ( (...) U. LOCAL (...) ), împotriva sentinţei civile nr. 2197 din 20.11.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimat reclamant O. J..

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 13 mai 2008.

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

   

Red.jud.D.V.

Ex.2/M.C./13.06.2008

Jud.fond.D.U.

E.U.

Toate spetele


Sus ↑