• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Alte cereri - Contestatie in anulare. Recurs

Hotararea nr. 2317 din data 2008-07-03
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A OPERATOR 2928

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DOSAR NR(...)

 

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 2317

Şedinţa publică din 3 iulie 2008

Curtea constituită din :

PREŞEDINTE : (...) (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

JUDECĂTOR : DR.(...) E.

GREFIER : N. M.

 

 

 

Pe rol se află soluţionarea contestaţiei în anulare formulată de contestatoarea S. B.-S. împotriva deciziei civile nr.1094 din 5 mai 2008, pronunţată de Curtea de A P E L T I M I Ş O A R A în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata S.C. S. I. ROMÂNIA SRL OTOPENI.

La apelul nominal s-a prezentat pentru intimata S.C. Hypermarket România SRL Otopeni, avocat E. E. S. din B a r o u l B u c u r e ş t i, lipsă fiind contestatoarea S. B..

Procedura de citare legal îndeplinită.

Recursul declarat este scutit de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care reprezentantul intimate depune la dosar împuternicirea avocaţială nr. (...) din 2.07.2008.

Nefiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, Curtea constată procesul în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra contestaţiei în anulare.

Reprezentantul intimatei a solicitat respingerea contestaţiei în anulare ca nemotivată, nefiind invocat din unul din motivele prev de ar.317 alin.1 şi 2 sau 318 Cod procedură civilă, fără cheltuieli de judecată.

 

C U R T E A

 

Deliberând asupra contestaţiei în anulare, constată :

Prin cererea înregistrată la 15 mai 2008, reclamanta recurentă S. B.-S. a formulat contestaţie în anulare împotriva deciziei civile nr.1034/9.05.2008 pronunţată de Curtea de A P E L T I M I Ş O A R A în dosar nr(...), prin care s solicitat modificarea acesteia, în sensul admiterii recursului, modificarea sentinţei civile nr.90/17.01.2008, admiterea contestaţiei şi reîncadrarea pe postul deţinut şi daune materiale de 5000 lei.

În motivarea contestaţiei a susţinut că s-au aplicat greşit dispoziţiile art.31 alin.41 Codul muncii, ea nefiind în perioada de probă aşa cum s-a reţinut şi fiind incidente dispoziţiile art.189 lit.a Codul muncii.

S-a invocat că s-au apreciat greşit probele administrate, respectiv „ precontractul de angajare ” şi că nu s-a încuviinţat proba cu interogatoriul angajatorului.

Contestaţia nu a fost motivată în drept.

Contestaţia va fi respinsă pentru următoarele considerente :

Cazurile în care se poate formula această cale extraordinară de atac sunt expres şi limitativ prevăzute de dispoziţiile art.317 şi 318 Cod procedură civilă. Motivele invocate nu se încadrează în nici una dintre situaţii, criticile vizând aplicarea greşită a dispoziţiilor legale incidente şi netemeinicia hotărârii.

Aceasta constituie dosar motive de recurs, şi cum decizia atacată este irevocabilă, fiind pronunţată în recurs, recursul la recurs este inadmisibil.

Pentru aceste motive în baza art.320 Cod procedură civilă cererea va fi respinsă.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

 

Respinge contestaţia în anulare formulată de contestatoarea S. B.-S. împotriva deciziei civile nr.1094/5.(...), pronunţată de Curtea de A P E L T I M I Ş O A R A în dosar nr(...).

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 3 iulie 2008.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, Pt. JUDECĂTOR

(...) (...) (...) (...) (...) DR.(...) E.

În C.O.

VICEPREŞEDINTE

(...) (...) (...)

 

 

 

GREFIER,

N. M.

 

 

 

 

 

Red.I.J../16.07.2008

Thred.M.L./18.07.2008

Ex.2

Toate spetele


Sus ↑