• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie modificare unilaterala contract de munca. Recurs

Hotararea nr. 4418 din data 2008-06-10
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

 

 

 

 

 

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 4418

 

Şedinţa publică de la 10 Iunie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE -(...) (...)

Judecător -(...) (...)

Judecător- (...) (...)

Grefier -(...) (...)

 

     **************

Pe rol, judecarea recursului declarat de intimata SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE SA SUCURSALA M, împotriva sentinţei civile nr. 4 din 07.01.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimat contestator E. E. P., având ca obiect contestaţie decizie modificare unilaterală contract de muncă.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns părţile: recurent intimat Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Sa Sucursala M, prin consilier juridic J. T. şi intimat contestator E. E. P..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Consilier juridic J. T., pentru recurenta intimată, depune la dosarul cauzei statele de salarii privind lunile iunie, iulie şi august 2007

Intimat contestator E. E. P., arată că nu solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru observarea înscrisurilor depuse la dosarul cauzei azi în şedinţa publică.

Nemaifiind cererii de formulat, excepţii de ridicat şi constatându-se cauza în stare de judecată s-a acordat cuvântul părţilor pentru a pune concluzii

Consilier juridic J. S pentru recurenta intimată solicită admiterea, modificarea sentinţei pronunţate de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i şi pe fond respingerea contestaţiei.

Intimat contestator E. E. P., solicită respingerea recursului, şi menţinerea sentinţei ca fiind legală şi temeinică.

 

CURTEA

Asupra recursului de faţă.

T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i prin sentinţa nr. 4 de la 07 ianuarie 2008 a admis contestaţia precizată, formulată de contestatorul E. E., împotriva deciziei nr. 247/12.09.2007, emisă de intimata SNIF SA - Sucursala M, a anulat decizia 247/2007, a dispus reintegrarea contestatorului în funcţia de şef birou logistică şi a obligat intimata la plata diferenţelor salariale, începând cu data de 12.09.2007 până la data reintegrării, actualizate în raport de inflaţie la data plăţii.

Prin considerente s-a reţinut că schimbarea din funcţia de şef birou logistică s-a făcut fără consimţământul contestatorului, iar la numirea în funcţie nu s-a pus problema că nu are studii corespunzătoare. Cu privire la condiţia vechimii în muncă, a fost avută în vedere derogarea aprobată de conducerea societăţii SNIF SA B, iar referitor la susţinerea intimatei că atribuţiile înscrise în fişa postului şef birou logistică sunt de natură tehnică, nu au fost dovedite.

Au fost înlăturate susţinerile intimatei privind neregulile în exercitarea atribuţiilor de serviciu, deoarece o asemenea motivaţie nu se regăseşte în cuprinsul deciziei, mai mult modificarea afectând şi salariul acestuia.

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimata , criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, susţinând că nu au fost analizate integral şi corect probele cauzei.

Astfel, la nivel de SNIF SA , condiţiile ocupării funcţiei pe care a deţinut-o contestatorul implică şi respectarea celor de vechime şi specialitate, condiţii neîntrunite de acesta. Cu privire la derogarea reţinută de instanţa de fond, recurenta arată că aceasta a fost acordată în anul 2005, pentru ocuparea postului de şef birou aprovizionare nefiind prelungită valabilitatea. Mai susţine că pentru funcţia de şef birou logistică atribuţiile sunt specifice acestui post şi nu pot fi îndeplinite de contestator. Abuzul psihic ce ar fi putut fi exercitat nu a fost dovedit, acesta fiind o simplă susţine, consimţământul fiind valabil, nu se poate aprecia ca existând o modificare unilaterală a D..

Recursul este fondat.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

Contestatorul a fost numit ca şef birou logistică în cadrul societăţii – pârât, până la data de 11.09.2007, pe o perioadă de probă de 90 zile. Datorită incompatibilităţii studiilor pentru ocuparea funcţiei nu au fost îndeplinite sarcinile ce-i reveneau nefiind înscrise în raportul de activitate, cele ce priveau închiderea situaţiei lunare de la secţia mecanică.

Condiţiile de specialitate şi vechime pentru ocuparea postului sunt clar menţionate în CCM la nivel de SNIF SA 2007, condiţii ce nu sunt îndeplinite, acesta fiind economist şi cu o vechime de 3 ani, neputând fi asimilată derogarea de la o funcţie la alta, cele două funcţii diferind prin specificul activităţii şi a atribuţiilor.

Nu s-a dovedit că a existat o constrângere psihică din partea conducerii societăţii în schimbarea intervenită, contestatorul exprimându-şi acordul.

În consecinţă, în baza art. 312 Cod pr.civilă raportat la art. 304 pct.9 Cod pr.civilă, va fi admis recursul, modificată sentinţa, în sensul respingerii contestaţiei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite recursul formulat de intimata SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE SA SUCURSALA M, împotriva sentinţei civile nr. 4 din 07.01.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimatul - contestator E. E. P..

Modifică sentinţa în sensul că respinge contestaţia formulată de contestator.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 10 iunie 2008.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

17.06.2008

Red.jud.I.(...)

4 ex/AS

j.f.A.D.

Fl.E.

Toate spetele


Sus ↑