• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Fond

Hotararea nr. 61 din data 2010-02-08
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

 

SENTINŢA Nr. 61

Şedinţa publică de la 08 Februarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Grefier (...) (...)

Pe rol, rezultatul dezbaterilor din 01 februarie 2010 privind soluţionarea acţiunii formulate de reclamanta T. N. în contradictoriu cu pârâţii MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI J. şi INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN D, având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

N. dezbaterilor şi concluziile părţilor din şedinţa publică de la 01 februarie 2010 au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când instanţa pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise a amânat pronunţarea cauzei la data de 08 februarie 2010.

 

C U R T E A

 

 

Asupra cauzei de faţă, deliberând in conditiile art. 256 C.p.civ., constată următoarele:

Prin actiunea inregistrata pe rolul Curtii de A P E L C R A I O V A la data de 11.11.2009, reclamanta T. N. a chemat in judecata paratii Ministerul Educatiei, Cercetarii si J. si Inspectoratul Judetean D solicitand ca, in contradictoriu cu acestia, sa se dispuna anularea calificativului „nesatisfacator” acordat reclamantei, in calitate de director de scoala.

Motivand in fapt actiunea, reclamanta a aratat ca, in baza contractului de management educational nr. 243/27.02.2009 incheiat cu Inspectoratul Scolar Judetean D, a fost numita director al Scolii cu clasele I-IV nr. 32 B. N. C, fiind emisa decizia nr. 529.

Ulterior, prin decizia nr. 1810 din 08.09.2009, Inspectoratul Scolar Judetean D a decis incetarea contractului de management, eliberarea reclamantei din functia de director ca urmare a acordarii calificativului „nesatisfacator” in urma unei evaluari anuale efectuate de Inspectoratul Scolar Judetean D, calificativ acordat in sedinta Consiliului de Administratie al J. D la data de 31.08.2009.

Impotriva acestei decizii reclamanta a formulat contestatie la Ministerul Educatiei, Cercetarii si J. care, prin raspunsul din data de 07.10.2009, a respins-o ca nefondata.

A mai sustinut reclamanta ca modalitatea si punctajul calificativului nu respecta realitatea, in conditiile in care in perioada de proba corespunzatoare numirii sale in functia de director a avut calificativul „foarte bine”, respectiv un punctaj de 95 puncte.

Cererea nu a fost intemeiata in drept.

In probatiune, reclamanta a depus la dosar urmatoarele inscrisuri :decizia nr. 529/27.02.2009, contractul de management nr. 243/27.02.2009, adresa nr. 6409/31.08.2009, decizia nr. 1810/08.09.2009, adresele nr. 17727/07.10.2009, 6482/01.09.2009, certificate de concediu medical, dovada achitarii taxei de timbru si a timbrului judiciar.

In sedinta publica de la 01.02.2010 Curtea, din oficiu, a invocat exceptia necompetentei materiale in solutionarea cazuzei pe care, analizand-o cu prioritate, in conditiile art. 137 C.p.civ., constata urmatoarele:

Litigiul de fata are ca obiect contestatia formulata de reclamanta T. N. – director la Scoala cu clasele I-IV nr. 32 B. N. impotriva calificativului „nesatisfacator” acordat de Inspectoratul Scolar Judetean D, in urma caruia s-a dispus incetarea contractului de management educational.

Reclamanta a indeplinit functia de director al unei scoli generale, numirea in functie, acordarea calificativului in urma evaluarii anuale, ca de altfel si eliberarea din functie realizandu-se de Inspectoratul Scolar Judetean D.

Asa fiind, in raport de obiectul actiunii, in cauza sunt incidente dispozitiile art. 10 alin.1 teza I din Legea nr. 554/2004, in conformitate cu care litigiile privind actele administrative emise ssau incheiate de autoritatile publice locale si judetene se solutioneaza, in fond, de tribunalele administrativ-fiscale.

Pentru considerentele expuse in analiza exceptiei de necompetenta materiala, care urmeaza a fi admisa, in considerarea prevederilor art. 10 alin.1 teza I coroborate cu prevederile art. 158 C.p.civ., Curtea va declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea T r i b u n a l u l u i D o l j – Sectia Contencios Administrativ si Fiscal.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

 

Declină competenţa soluţionării cauzei în favoarea T r i b u n a l u l u i D o l j-Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal.

Cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Februarie 2010.

 

Preşedinte,

(...) (...)

 

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

Red.Jud.D.(...)

Ex.5/08.03.2010

Toate spetele


Sus ↑