• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie modificare unilaterala contract de munca. Recurs

Hotararea nr. 8529 din data 2008-10-07
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 8529

 

Şedinţa publică de la 07 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

     **************

Pe rol, judecarea recursului declarat de intimat COMPANIA NAŢIONALĂ DE D. FERATE CFR SA-SUCURSALA REGIONALĂ DE D. FERATE CFR C, împotriva sentinţei civile nr. 2207 din 21.02.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimat contestator Ş. J. A, având ca obiect contestaţie decizie modificare unilaterală contract de muncă.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns recurent intimat Compania Naţională de D. Ferate CFR SA-Sucursala Regională de D. Ferate CFR C, prin consilier juridic E. U. lipsind: intimat contestator Ş. J. A.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, nemaifiind cererii de formulat, excepţii de ridicat şi constatându-se cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul părţilor prezente pentru a pune concluzii asupra recursului.

Consilier juridic P. S. pentru recurent intimat solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat, modificarea sentinţei pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în sensul menţineri deciziei de sancţionare şi depune concluzii scrise.

     

CURTEA:

Asupra recursului de faţă.

T r i b u n a l u l G o r j prin sentinţa nr.2207 de la 21 februarie 2008 a admis contestaţia formulată de contestatorul Ş. J.-A, împotriva adresei nr. 112/4/346/8.11.2007 şi a actului adiţional la contractul individual de muncă nr.8/21/917/15.11.2007, emise de intimata Sucursala Regionala CFR C.

A anulat adresa nr.112/4/346/8.11.2007 şi actul adiţional la contractul individual de muncă nr. 8/21/917/15.11.2007, emise de intimata.

A dispus menţinerea contestatorului pe funcţia de şef staţie rezervă la Staţia CFR Tg.J.

A obligat intimata la plata către contestator a drepturilor salariale aferente până la revenirea la locul de muncă din concediu medical.

S-a reţinut prin considerente că la data de 8 noiembrie 2007 reclamantul se afla în concediu medical, fiind incidentă interdicţia de modificare a D., în toate elementele constitutive ale acestuia. De asemenea, intimata nu a făcut probe concludente în apărarea sa, atitudinea sa procesuală pasivă fiind echivalentă unei achiesări la acţiune. Mai mult, prin modificarea D., au fost încălcate dispoz. art. 50 lit.b din Codul muncii, acesta fiind suspendat de drept.

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimata, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, susţinând că au fost apreciate eronat probele cauzei şi textele de lege aplicabile, precum şi dispoziţiile de ordine interioară. S-a făcut trimitere la jurisprudenţa din domeniu, privind efectele desfiinţării primei hotărâri prin care s-a admis contestaţia în prezenta cauză, sentinţa civilă nr. 1037/5.06.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j.

Este criticată aprecierea instanţei de fond privind incapacitatea temporară în care s-a aflat reclamantul la data emiterii deciziei şi a actului adiţional , adeverinţa fiind emisă retroactiv.

Recursul este fondat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin decizia civilă nr. 2645 de la 31.10.2007, pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A în dosarul nr(...) a fost admis recursul formulat de intimata CNCFR SA C împotriva sentinţei civile nr.1037/5.06.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...), fiind casată sentinţa şi trimisă cauza spre rejudecare. Drept consecinţă, devin incidente dispoz. art. 311 Cod pr.civilă, conform cărora „hotărârea casată nu are nici o putere” iar actele de executare sau de asigurare făcute în puterea unei asemenea hotărâri sunt desfiinţate de drept. Astfel, anularea deciziei contestate îşi produce efecte numai până la momentul desfiinţării primei hotărâri, în acest context fiind legal emise atât adresa nr.112/4/346, cât şi actul adiţional la D., revenindu-se la măsura iniţială.

Din copia ordinului de deplasare emis la data de 7 noiembrie 2007, reiese că la data de 8 noiembrie 2007, reclamantul s-a aflat la Centrul D. C, astfel susţinerea că nu a luat la cunoştinţă de actul adiţional nu are relevanţă, existând şi semnătura sa pe adresa nr.12/346/8.11.2007, prin care i se comunică trecerea în funcţia de J. III la HM E., începând cu această dată.

Certificatul medical nr.(...) este emis la data de 11 noiembrie 2007, fiind vizibile modificările cifrelor 7,8 şi 13 , veridicitatea acestora fiind astfel incertă.

În consecinţă, în baza art. 312 rap.la art. 304 pct.9 Cod pr.civilă, va fi admis recursul, modificată sentinţa în sensul respingerii acţiunii reclamantului.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite recursul formulat de pârâta COMPANIA NAŢIONALĂ DE D. FERATE CFR SA-SUCURSALA REGIONALĂ DE D. FERATE CFR C, împotriva sentinţei civile nr. 2207 din 21.02.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimatul - reclamant Ş. J. A.

Modifică sentinţa în sensul că respinge acţiunea reclamantului.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 7 octombrie 2008.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

Grefier,

(...) (...)

 

14.10.2008

Red.jud.I.(...)

4 ex/AS

j.f.S.V.V.

D.Fl.U.

Toate spetele


Sus ↑