• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 5159 din data 2009-10-01
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 5159

Şedinţa publică de la 01 Octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...) (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier N. E. B.

Pe rol, judecarea recursului formulat de pârâta SC F. SRL, împotriva sentinţei nr. 1957 din 25 martie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamanta B J. E., având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au răspuns recurenta pârâtă SC F. SRL, reprezentată de avocat E. H., şi intimata reclamantă B J. E..

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care;

Nemaifiind cereri de formulat, instanţa, constatând cauza în stare de soluţionare, a acordat cuvântul asupra recursului.

Avocat E. H. pentru recurenta pârâtă SC F. SRL, a susţinut oral motivele de recurs formulate în scris, în raport de care a pus concluzii de admitere a recursului, modificarea sentinţei în sensul respingerii cererii de chemare în judecată, fără cheltuieli de judecată.

Intimata reclamantă B J. E., a solicit respingerea recursului ca nefondat, menţinerea sentinţei ca temeinică şi legală.

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă;

Prin acţiunea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i G o r j , petenta B J. a chemat în judecată pe intimata SC F. SRL solicitând obligarea acesteia la plata contravalorii concediului de odihnă pe anul 2008 corespunzător perioadei lucrate la societatea intimată, respectiv 05.04-12.11.2008.

În motivare, petenta a arătat că a fost salariata intimatei pe perioada 05.04-12.11.2008 când i-a încetat contractul individual de muncă, că, la insistenţele acesteia, intimata i-a achitat salariul pe lunile octombrie şi noiembrie, fără a i se plăti concediul de odihnă aferent perioadei lucrate.

T r i b u n a l u l G o r j, prin sentinţa nr. 1997 din 25 martie 2009, a admis acţiunea formulată de petenta B J. E. în contradictoriu cu intimata SC”F.” SRL Tg. J.

A fost obligată intimata la plata către petentă a contravalorii concediului de odihnă pe anul 2008, pentru perioada lucrată de intimată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că petenta a fost salariata intimatei SC F. SRL pe perioada 04.04.2008-12.11.2008, îndeplinind funcţia de lucrător gestionar, conform contractului individual de muncă înregistrat la ITM G la data de 18.04.2008.

La data de 27.10.2008, petenta a formulat cerere prin care a solicitat încetarea contractului individual de muncă, fiind emisă astfel decizia nr.6/11.11.2008.

Conform statelor de plată depuse în copie la dosar, petenta a primit drepturile salariale cuvenite pe perioada lucrată la societatea intimată. Din planificarea concediilor pe anul 2008 (fila 17 din dosar) rezultă că petenta a fost programată să efectueze concediul de odihnă începând cu data de 05.12.2008., însă contractul de muncă i-a încetat la data de 11.11.2008.

Intimata nu a făcut dovada achitării drepturilor salariale cuvenite petentei pe luna octombrie depunând la dosar, în copie, statul de plată aferent acestei luni pentru a face dovada achitării contravalorii a 11 zile de concediu de odihnă.

S-a observat că petenta a primit suma de 499 lei pentru luna octombrie cu titlu de indemnizaţie de concediu conform statului de plată( în lunile anterioare a primit sume de 540, respectiv 560 lei cu titlu de salariu) în condiţiile în care avea dreptul la 11 zile de concediu de odihnă, cifră reprezentând aproape J din timpul de lucru lunar ( în medie 21 de zile lucrătoare/lună).

A mai reţinut instanţa că petenta a declarat, în cuprinsul cererii de chemare în judecată, că a primit, la insistenţele sale, drepturile salariale aferente lunilor octombrie şi noiembrie, urmând ca societatea să-i achite şi contravaloarea indemnizaţiei de concediu corespunzătoare.

Astfel, instanţa a constatat că petenta a primit suma de 499 lei cu titlu de contraprestaţie a muncii depuse în luna octombrie( salariul aferent acestei luni pe care petenta a declarat că l-a primit şi cu privire la care intimata nu a făcut dovada achitării) şi nu cu titlu de indemnizaţie de concediu de odihnă al cărei cuantum trebuia să fie cu mult mai mic pentru cele 11 zile de concediu la care avea dreptul petenta.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta, criticând-o ca nelegală şi netemeinică.

Motivându-şi recursul susţine că prin probele administrate, respectiv proba cu înscrisuri (state de plată pentru întreaga perioadă lucrată) a făcut dovada că pentru munca prestată de către intimată în perioada 04.04.2008 – 11.11.2008, aceasta a primit toate drepturile salariale cuvenite, inclusiv indemnizaţia de concediu, ce a fost acordată proporţional cu activitatea prestată, conform statului de plată din luna octombrie 2008.

Susţine, de asemenea, că în mod greşit instanţa de fond a reţinut că petenta a primit suma de 499 lei cu titlu de contraprestaţie a muncii depuse în luna octombrie şi nu cu titlu de indemnizaţie de concediu de odihnă, deoarece, aşa cum rezultă din statul de plată, petenta a lucrat în luna octombrie o perioadă de 12 zile pentru care a primit suma de 338 lei, sumă brută.

Recursul este nefondat şi se va respinge pentru următoarele considerente:

În mod corect s-a reţinut că reclamanta a prestat activitate în luna octombrie 2008, iar suma de 499 lei a fost acordată cu titlu de contraprestaţie a muncii, şi nu ca indemnizaţie de conmcediu, întrucât nu s-a făcut dovada că reclamanta a beneficiat de concediu de odihnă în această lună.

Din actele dosarului rezultă că, potrivit planificării concediilor de odihnă la nivelul unităţii, reclamanta era planificată pentru concediu începând cu data de 5 decembrie 2008 şi nu s-a făcut nici o dovadă că aceasta ar fi solicitat acordarea concediului de odihnă anterior acestei date, respectiv în luna octombrie 2008.

Potrivit art. 141 alin. ultim din Codul muncii, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Prin urmare, sunt îndeplinite condiţiile acestui text de lege, astfel că este întemeiată acţiunea reclamantei prin care aceasta a solicitat plata indemnizaţiei de concediu de odihnă cuvenit pentru perioada lucrată la unitatea pârâtă.

Pentru aceste considerente, văzând şi disp. art. 312 C.pr.civ., va fi respins ca nefondat recursul.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul formulat de pârâta SC F. SRL, împotriva sentinţei nr. 1957 din 25 martie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamanta B J. E..

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 01 Octombrie 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...) (...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

N. E. B.

 

Red. Jud. S.P.M.

2 ex/08.10.2009.

j. fond: E.M.T.

E.E.

Toate spetele


Sus ↑