• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Alte cereri. Recurs

Hotararea nr. 8842 din data 2008-10-14
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

DECIZIE Nr. 8842

Şedinţa publică de la 14 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE - (...) (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Judecător - (...) E.

Grefier - E. N.

 

     

XXX

Pe rol judecarea recursului declarat de reclamantul E. Ş. împotriva sentinţei civile nr. 1562/03.07.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata S. DR TR S- SUCURSALA S. U., având ca obiect alte cereri.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns cu intimata S. DR TR S- SUCURSALA S. U. prin consilier juridic P. Ş., a lipsit reclamantul E. Ş..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează depunerea de concluzii scrise.

Curtea pune în discuţia părţii prezente din oficiu excepţia de necompetenţă materială a Secţiei de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în soluţionarea cauzei, acordând cuvântul pe această excepţie şi apoi pe fondul cauzei.

Consilier juridic P. Ş. pentru intimata S. DR TR S- SUCURSALA S. U., lasă la aprecierea instanţei soluţionarea acestei excepţii, iar pe fond solicită respingerea recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată.

     

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă;

Prin sentinţa nr. 1562 din 3 iulie 2008, T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i a respins acţiunea reclamantului E. Ş., împotriva pârâtei S. D T S – Sucursala S. U..

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că Curtea de Apel a omis să se pronunţe asupra cheltuielilor de judecată, în condiţiile în care reclamantul a solicitat acest fapt, însă reclamantul nu a uzat de mijloacele procedurale prevăzute de art.2822 al.(1) C.p.civ., care dispune că, în situaţia în care prin hotărârea dată, instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu, ori asupra unei cereri conexe ori incidentale, se poate cere completarea hotărârii în acelaşi termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acestei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în fond după casarea cu reţinere, în termen de 15 zile de la pronunţare.

Potrivit art.2822 al.(2), cererea se soluţionează de urgenţă, cu citarea părţilor prin hotărâre separată.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamantul E. Ş. criticând soluţia instanţei de pentru nelegalitate şi netemeinicie, întrucât în mod greşit i-a fost respinsă acţiunea, în condiţiile în care instanţa de fond a reţinut că, Curtea de A P E L C R A I O V A a omis să se pronunţe asupra cheltuielilor de judecată, reclamantul făcând această solicitare.

La termenul de astăzi, Curtea a pus în discuţia părţii prezente excepţia de necompetenţă materială a Secţiei de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale în soluţionarea cauzei.

Codul muncii reprezentat de legea 53/2003 intrat în vigoare la 1 martie 2003, reglementează în art. 1 totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.

Prin urmare nu pot viza legislaţia muncii decât litigiile care au ca obiect raporturi individuale şi colective de muncă precum şi jurisdicţia muncii.

În cauza de faţă reclamantul E. Ş. a formulat o cerere de acordarea a unor cheltuieli de judecată care au făcut obiectul unui alt dosar.

Această cerere nu se circumscrie raporturilor de muncă individuale ori colective ori jurisdicţiei muncii pentru a fi soluţionată de completele specializate de dreptul muncii, fiind o cerere ce intră sub incidenţa dreptului civil.

În aceste condiţii, în baza art. 312 pct. 5 C.pr.civ., se va admite recursul, va fi casată sentinţa şi trimisă cauza spre competentă soluţionare la Judecătoria Dr. Tr. S.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de reclamantul E. Ş. împotriva sentinţei civile nr. 1562/03.07.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata S. DR TR S- SUCURSALA S. U..

Casează sentinţa şi trimite cauza spre competenţă la Judecătoria Dr. Tr. S.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 14 octombrie 2008.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) E.

 

 

 

Red. jud. C.R. Grefier,

4 ex. C.O./11.11.2008 E. N.

Toate spetele


Sus ↑