• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Suspendarea contractului individual de munca ca urmare si pe durata declansarii cercetarii disciplinare


Codul muncii comentat 2022 Marius-Catalin Predut

In situatia luarii la cunostinta despre savarsirea de catre salariat a uneia sau mai multor fapte de natura sa constituie abatere disciplinara, pe perioada cercetarii disciplinare, in temeiul dispozitiilor art. 52 alin. 1 lit. a) din Codul muncii, angajatorul are posibilitatea sa dispuna suspendarea contractului individual de munca al salariatului cercetat.

Suspendarea contractului nu poate opera in orice conditii, ci trebuie sa aiba la baza criterii obiective , sa fie dispusa cu buna-credinta si sa fie necesara pentru a asigura o cercetare prealabila corecta a abaterii disciplinare, in conditiile in care prezenta salariatului in cadrul unitatii poate periclita desfasurarea normala a activitatii. In sens contrar, aceasta masura ar putea constitui un abuz de drept din partea angajatorului.

In vederea suspendarii raporturilor de munca, dupa luarea la cunostinta a faptelor savarsite de salariat care ar putea constitui abatere disciplinara si dupa desemnarea persoanei imputernicite/comisiei de disciplina competente sa convoace salariatul la cercetare si efectueze cercetarea disciplinara propriu-zisa, angajatorul va putea emite o decizie/dispozitie sau un ordin de suspendare a contractului individual de munca al salariatului pe durata cercetarii disciplinare pe care o va comunica salariatului (personal, sub luare de semnatura, sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire).

Prevederile care reglementeaza suspendarea contractului individual de munca nu impun anumite conditii de forma pentru decizia de suspendare, a caror nerespectare sa atraga nulitatea absoluta, fiind necesar doar a se indica argumentele pentru care s-a luat aceasta masura (indicandu-se fapta ce urmeaza a fi cercetara disciplinar si care a determinat masura suspendarii contractului individual de munca, indicarea referatului de sesizare a angajatorului privind fapta savarsita, precum si a deciziei de desemnare a persoanei imputernicite/comisiei de disciplina), faptul ca o asemenea decizie nu pune in discutie vinovatia sau nevinovatia salariatului, precum si termenul in care poate fi contestata de catre salariat (45 zile calendaristice de la data comunicarii) si instanta competenta la care poate fi depusa contestatia (Tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala are domiciliul/resedinta sau locul de munca salariatul).

Desi Codul muncii nu instituie o perioada maxima pe care se poate dispune suspendarea contractului individual de munca, doctrina si jurisprudenta au statuat in mod constant ca aceasta masura poate fi dispusa pe o perioada de pana la 30 zile calendaristice , dar nu mai mult de 6 luni de la data savarsirii faptei presupus a constitui abatere disciplinara, in sens contrar s-ar incalca dispozitiile art. 252 alin. 1 din Codul muncii, care reglementeaza termenul maxim in care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara pentru abaterea/ile disciplinara/e savarsita/e.

De principiu, suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator, putand continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contractul individual de munca sau prin regulamentul intern.

Cu titlu particular , in cazul suspendarii contractului individual de munca pe motivul savarsirii unei fapte imputabile salariatului (in cazul de fata o posibila abatere disciplinara), pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de niciun drept care deriva din calitatea sa de salariat .

Pe durata suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.

De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept va opera cu prioritate .

In cazul in care, dupa finalizarea cercetarii disciplinare a salariatului, se constata nevinovatia acestuia, salariatul isi reia activitatea anterioara si angajatorul va trebui sa ii plateasca , in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.

In situatia in care salariatul considera ca masura suspendarii contractului individual de munca ar fi nelegala sau/si netemeinica, poate contesta masura dispusa in termen legal ( 45 zile calendaristice de la data comunicarii) la Tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala are domiciliul/resedinta sau locul de munca, putand solicita anularea deciziei de suspendare, repunerea partilor in situatia anterioara suspendarii contractului, obligarea angajatorului la plata unei despagubiri egale cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului, precum si la plata cheltuielilor de judecata (daca este cazul).

Salariatul poate contesta decizia de suspendare a contractului individual de munca, printr-un capat de cerere separat, sau odata cu decizia de sanctionare disciplinara, in cazul in care, in urma cercetarii disciplinare s-a constatat vinovatia acestuia si a fost aplicata o sanctiune disciplinara. In masura in care instanta de judecata ar aprecia ca decizia de sanctionare disciplinara ar fi nelegala sau/si netemeinica, sens in care ar anula-o, va putea dispune si anularea deciziei de suspendare a contractului individual de munca.


Tag-uri: suspendarea contractului de munca, cercetare disciplinara, Comisie de cercetare disciplinara, abatere disciplinara, referat cercetare disciplinara,

Autor: Avocat Marius-Catalin Predut


Citeste mai multe despre:

Suspendarea contractului individual de munca ca urmare a unei plangeri penale
Suspendarea contractului individual de munca ca urmare a trimiterii in judecata a salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta


Sus ↑