• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00
Incetarea contractului individual de munca (sau concedierea salariatului) reprezinta o decizie dificila atat pentru angajator, cat si pentru salariat, mai ales din cauza efectelor imediate sau pe care le poate produce in viitor. Angajatorul are dreptul sa aleaga modalitatea de incetare a contractului de munca, dar trebuie sa respecte procedura aleasa, strict reglementata de Codul muncii, pentru evitarea unei concedieri nelegale sau/si neintemeiate.
Cabinetul nostru ofera servicii de consultanta juridica initiala, asistenta in orice litigii si conflicte munca, reprezentare juridica in instanta, redactare documente si consiliere juridica permanenta.

Desfiintarea postului

Angajatorul are dreptul si poate avea initiativa, potivit Codul Muncii, sa concedieze un salariat, ca urmare a desfiintarii unuia sau mai multor locuri de munca, din unul sau mai multe motive (probleme economice, retehnologizare, necesitatea restructurarii activitatii s.a.), in conditiile in care desfiintarea postului este efectiva si are o cauza reala si serioasa. Nerespectarea acestor conditii poate conduce la anularea deciziei de concediere.

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Cuprinsul deciziei de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere

Contactati-ne

Cercetarea disciplinara

Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară in legatura cu activitatea desfasurata. Aplicarea sanctiunii disciplinare se poate dispune numai după efectuarea cercetării disciplinare prealabile în termenele legale, trebuind sa respecte o procedura stricta prevazuta de Codul Muncii si sa fie intemeiata.

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare

Contactati-ne

Necorespunderea profesionala

Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în cazul în care acesta nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. Prin aceasta procedura angajatorul verifica daca salariatul stapaneste tehnicile specifice unei anumite functii, meserii sau profesii. Concedierea pentru necorespundere profesionala trebuie sa aiba la baza evaluarea salariatului, in sens contrar decizia de concediere va fi nula.

Procedura emiterii deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala
Cuprinsul deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala
Contestarea deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala

Contactati-ne

Sus ↑