• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Incadrarea in locuri de munca si activitati cu conditii speciale. Contravaloarea orelor suplimentare

Hotararea nr. 3739 din 13.05.2013
Pronuntata de Tribunalul MEHEDINTI

Prin cererea adresata acestei instante la data de 22.05.2012 si inregistrata sub nr. 4845/101/2012 reclamantul GNC a chemat in judecata pe paratul Inspectoratul de Jandarmi, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea la plata drepturilor salariale pentru perioada mai 2009-15.09.2011, reprezentand:

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

spor de noapte in procent de 25%, spor pentru conditii speciale de munca, contravaloarea orelor suplimentare efectuate si contravaloarea concediului neefectuat, sume indexate cu indicele de inflatie pana la data efectiva, precum si la plata cheltuielile de judecata.
A motivat ca a fost cadru militar la Inspectoratul de Jandarmi in perioada 01.05.2007-15.09.2011, iar in incepand cu data de 15.06.2011 a fost pus la dispozitia unitatii si incepand cu data de 15.09.2011 a fost trecut in rezerva ca urmare a reorganizarii activitatii inspectoratului si a reducerii unor functii din statul de organizare.
A mentionat ca in perioada in care a fost cadru militar activ programul de lucru se desfasura in ture, respectiv 12 ore lucrate cu 24 ore libere, sau 24 ore lucrate cu 48 ore libere, modalitate de lucru care implica si desfasurarea activitatii pe timp de noapte., insa paratul nu a realizat o salarizare corespunzatoare a acestei activitati, nefiindu-i acordat sporul de 25% prevazut de lege.
De asemenea, in perioada in litigiu a efectuat ore suplimentare, ore care nu au fost compensate cu timp liber si nici salarizate corespunzator.
A precizat ca activitatea desfasurata in perioada cat a fost cadru militar activ se incadreaza in conditiile de munca speciale, conform Capitolului II, pct. 3 din Anexa nr. 2 la HG nr. 1294/2001, privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii specifice pentru cadrele militare in activitate, nefiindu-i acordat nici sporul pentru aceste conditii speciale.
Mai mult paratul nu i-a platit la trecerea in rezerva nici contravaloarea concediului neefectuat.
In drept, si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile Legii nr. 85/1995 privind statutul cadrelor militare, HG nr. 1294/2001 si Ordinul MAI nr. 1283/2002, Legea nr. 330/2009, Codul muncii .
A depus la dosar in copie: adeverinta nr. 1848878/11.10.2011 eliberata de Inspectoratul de Jandarmi, Ordinul Inspectorului Sef al Inspectoratului de Jandarmi nr. 1870842/14.09.2011, raspunsul nr. 1894458/26.06.2012 emis de Inspectoratul de Jandarmi, fluturasi de salarii.
In aparare paratul a depus intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.
A invocat exceptia prescriptiei solicitarii pretinselor drepturi salariale, intrucat, cererea de chemare in judecata a fost formulata la data de 22.05.2012, motiv pentru care trebuiau solicitate pentru perioada 22.05.2009 si pana la data trecerii in rezerva, respectiv 14.09.2011 inclusiv.
A mentionat ca anterior formularii cererii de chemare in judecata reclamantul nu a solicitat pretinsele drepturi, insa la data de 29.05.2012 a notificat Inspectoratul de Jandarmi, inregistrata sub nr. 1894458, prin care solicita aceleasi drepturi salariale.
A motivat ca sporul de noapte in proportie de 25% i-a fost acordat reclamantului pentru perioada mai 2009-iulie 2011, in functie de numarul de ore lucrate pentru fiecare luna, conform situatiilor lunare intocmite de structura unde si-a desfasurat activitatea, iar pentru lunile august si septembrie 2011, reclamantul nu a beneficiat de plata acestora, intrucat nu a desfasurat activitati pe timp de noapte.
In ceea ce priveste neacordarea contravalorii pretinsului spor pentru conditii speciale de munca, arata ca timpul efectiv desfasurat in locuri de munca si activitati cu conditii speciale pentru care se acorda perioada suplimentara 6 luni pentru fiecare an lucrat in asemenea conditii este 3 ani 7 luni si 28 zile, conform prevederilor HG nr. 1294/2011 si OMAI nr. 283/2002, perioada care se ia in calcul doar la  stabilirea perioadei de vechime in munca sau serviciu pentru stabilirea varstei la care poate interveni pensionarea, functie de perioada de cotizare, aspecte evidentiate in adeverinta eliberata reclamantului si depusa la dosarul cauzei. Astfel acest spor nu implica si plata unor sume banesti pentru timpul cat reclamantul si-a desfasurat activitatea in asemenea conditii.
A apreciat ca reclamantului i-au fost acordate zilele libere corespunzatoare cuvenite pentru fiecare luna, conform prevederilor legale, iar cand situatia operativa a impus modificarea acestor zile libere ca urmare a desfasurarii unor activitati care nu suporta amanare, zilele sau, dupa caz, orele pe care le-a desfasurat din timpul liber ca urmare a participarii la anumite activitati i-au fost replanificate si compensate cu timp liber corespunzator.
A considerat ca in mod corect reclamantul a beneficiat doar de 25 zile de concediu de odihna aferent anului 2011, intrucat si-a desfasurat activitatea in perioada 01.01.2011-15.09.2011, cand a fost trecut in rezerva, intrucat potrivit prevederilor alin. 2 art. 145 din Legea nr. 53/2003 privind art. 279 , republicat, durata efectiva a concediului de odihna anual se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.
La data de 20.08.2012 reclamantul a depus precizare de actiune prin care solicita obligarea paratului pentru perioada 22.05.2009-15.09.2011 la plata drepturilor salariale reprezentand spor de noapte in procent de 25%, spor pentru conditii speciale de munca, contravaloare ore suplimentare efectuate si neplatite si contravaloare concediu neefectuat, actualizate cu indicele de inflatie.
Paratul Inspectoratul de Jandarmi, a depus intampinare la precizare de actiune, prin care completat intampinarea initiala si a aratat ca urmare cererii formulate de reclamant si inregistrata sub nr. 1894458/29.05.2012 structura de specialitate a constatat ca acesta mai avea dreptul la circa 2 zile de concediu de odihna aferente perioadei 01.09.2011-15.09.2011, astfel ca prin statul de plata nr. 396/03.07.2012 reclamantului i s-au acordat drepturile banesti aferente celor doua zile de concediu de odihna neefectuat.
A solicitat respingerea primelor capete de cerere ale actiunii ca neintemeiate, respectiv ca ramasa fara obiect pentru petit-ul de actiune privind plata concediului de odihna neefectuat.
A depus la dosar copia statului de plata nr. 396/03.07.2012, situatia orelor lucrate in perioada 2007-2011.
      La termenul de judecata din data de 08.10.2012 reclamantul si-a precizat actiunea, in sensul ca pentru perioada solicitata a efectuat suplimentar, cu titlu de exemplu, un numar de 972 ore suplimentare, care nu i-au fost platite si pentru care nu a primit nici timp liber in compensare.
In cauza s-a solicitat si s-a incuviintat efectuarea unei expertize contabile, intocmita de expert BIC.
Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
Reclamantul a fost cadru militar la Inspectoratul Judetean in perioada 01.05.2007-15.09.2011, cand a fost trecut in rezerva ca urmare a reorganizarii prin reducerea unor functii din statul de organizare.
Prin cererea dedusa judecatii in acest dosar , asa cum a fost precizata la data de 20.08.2012, reclamantul a solicitat obligarea paratului la plata drepturilor salariale ce i se cuvin pentru perioada 22.05.2009-15.09.2011, actualizate cu indicele de inflatie constand in :
- spor de noapte in procent de 25%;
- spor pentru conditii speciale de munca;
- contravaloarea orelor suplimentare efectuate;
- contravaloare concediu de odihna neefectuat.
      Cererea reclamantului este intemeiata in parte , numai in ceea ce priveste contravaloarea orelor suplimentare efectuate,  pentru considerentele ce succed:
      Sporul de noapte in procent de 25% este prevazut pentru activitatea desfasurata in timpul noptii, iar reclamantului i-a fost acordat acest spor, in functie de numarul de ore lucrate in timpul noptii, in perioada mai 2009-iulie 2011, conform situatiilor lunare intocmite de structura unde si-a desfasurat activitatea. In perioada august-septembrie 2011 reclamantul nu a desfasurat activitatea in timpul noptii si, in consecinta, nu este indreptatit la plata sporului de noapte.
      Cu privire  la orele de noapte expertul,  pe baza situatiei prezentate de catre IJJ Mehedinti cu adresa nr.742/07.12.2012 , a ajuns la concluzia ca orele de noapte au fost evidentiate si au fost platite, cu mici diferente.
      In ceea ce priveste sporul pentru conditii speciale de munca  se retine ca incepand cu data de 01.05.2007 reclamantul a fost angajat cu gradul de plutonier si functia de subofiter operativ si i s-a acordat gradatia a II a, fiind incadrat permanent in locuri de munca si activitati cu conditii speciale, avand in vedere HG nr.1294/2001 si Ordinul MAI 283/2002.
      Reclamantul a fost incadrat in locuri de munca si activitati cu conditii speciale timp de 3 ani, 7 luni si 28 zile, perioada  pentru care se acorda perioada suplimentara de 6 luni pentru fiecare an lucrat in asemenea conditii conform HG nr.1294/2001 si OMAI nr.283/2002.
      Potrivit art.4 (1) din HG nr.1294/2001 incadrarea perioadei de munca a cadrelor militare in activitate in conditii deosebite, speciale si alte conditii, prezinta importanta  in vederea stabilirii drepturilor de pensie.
      Asadar perioada in care reclamantul a fost incadrat in locuri de munca si activitati cu conditii speciale se ia in calcul numai in vederea stabilirii drepturilor de pensie, insa nu implica plata unor drepturi banesti suplimentare in perioada de timp in care s-a desfasurat activitate in conditii speciale.
      Nici HG nr.1294/2001 si nici legile de salarizare aplicabile in perioada 2009-2011, respectiv Legea nr.138/1999, Legea nr.329/2009, Legea nr.330/2009, Legea nr.118/2010, Legea nr.284/2010, Legea nr.285/2010 nu prevad plata unui spor pentru cei incadrati in locuri de munca si activitati cu conditii speciale.
      Asa fiind, capatul de cerere privind plata sporului pentru conditii speciale de munca va fi respins ca neintemeiat.
      Referitor la drepturile banesti aferente concediului de odihna neefectuat se retine ca in anul 2011 reclamantul a desfasurat activitate in perioada 01.01.2011-15.09.2011 si, in conformitate  cu dispozitiile  art.1 alin.1 lit.b HG nr.442/1999,  proportional cu timpul lucrat in anul 2011, avea dreptul la 27 zile concediu de odihna, iar nu la 38 zile , cat i s-ar fi cuvenit daca ar fi desfasurat activitate in perioada 01.01.2011- 31.12.2011.
      Conform art.145 alin.2 din Legea nr.53/2003 durata efectiva a concediului de odihna anual se acorda proportional  cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.
      In anul 2011 reclamantul a beneficiat de 25 zile concediu de odihna (10 zile in luna ianuarie si februarie 2011, 10 zile in luna mai si iunie 2011 si 5 zile in luna august 2011), iar cele 2 zile concediu de odihna neefectuate au fost achitate la data de 03.07.2012 ( statul de plata nr.396) cu o retributie neta de 43 lei.
      In anul  2009  si  anul 2010 reclamantul a beneficiat de cate 38 zile concediu de odihna
      Intrucat drepturile banesti aferente concediului de odihna pe anul 2011 au fost achitate integral, capatul de cerere privind plata drepturilor banesti aferente concediului de odihna neefectuat va fi respins ca neintemeiat.
      In ceea ce priveste contravaloarea orelor suplimentare prestate de reclamant se retine ca potrivit specificului structurii unde reclamantul si-a desfasurat activitatea , serviciul se efectueaza in ture de 12 ore cu 24 ore libere, respectiv 12 ore cu 48 ore libere dupa tura de noapte.
      Art.115 art. 279 dispune ca: „ pentru anumite sectoare de activitate, unitati sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durata zilnica a timpului de munca mai mica sau mai mare de 8 ore, cu conditia ca durata zilnica a timpului de munca de 12 ore sa fie urmata de o perioada de repaus de 24 de ore\", astfel incat in cadrul unei saptamani sa nu se depaseasca 40 de ore de munca .
      Prin urmare, indiferent de faptul ca angajatul lucreaza 8 sau 12 ore, legiuitorul a stabilit ca acesta se afla in program normal de lucru, cata vreme nu depaseste 40 de ore de munca pe saptamana si o medie de 168 - 176 de ore pe luna.
      Raportat la numarul de ore lucratoare din luna expertul a constatat ca in fiecare luna exista ore suplimentare lucrate , acestea nefiind compensate in bani sau cu timp liber corespunzator, asa cum rezulta din statele de plata prezentate ( adresa nr.1973207/14.01.2013) si graficele de lucru.
      Intrucat reclamantul nu a beneficiat de ore libere in compensarea orelor suplimentare, in temeiul art.120 alin.1 art. 279 reclamantul este indreptatit sa fie remunerat pentru munca suplimentara prestata.
      Fiindca paratul nu a evidentiat si nici platit vreo suma pentru timpul suplimentar lucrat, expertul a determinat si calculat  ca diferenta de plata suma de 1401 lei  compusa din 1217 lei diferente nete ramase de plata si suma de 184 lei inflatie calculata pana la data de 31.12 2012.
      Avand in vedere considerentele anterior prezentate, actiunea va fi admisa in parte si paratul va fi obligat sa plateasca reclamantului suma de 1401 lei reprezentand contravaloarea orelor suplimentare prestate in perioada 22.05.2009 - 15.09.2011, actualizata cu indicele de inflatie pana la data de 31 decembrie 2012.
Conform art.274 C.pr.civ. paratul va fi obligat la cheltuieli de judecata catre reclamant.
      
     Cauza de mai sus este irevocabila prin respingerea recursului formulat impotriva sentintei pronuntate de Tribunalul Mehedinti.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   spor de noapte    spor pentru conditii speciale de munca    concediu de odihna    ore suplimentare    militar    fluturasi de salarii    indicele de inflatie    expertiza contabila    statul de organizare    ore libere   


Sus ↑