• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Ucidere din culpa. Nerespectarea masurilor de protectia muncii

Hotararea nr. 3061 din 21.01.2011
Pronuntata de Tribunalul BUZ?U

Instanta de fond, prin sentinta penala nr.995/09.11.2010, în baza art.37 alin.1  din Legea nr.319/2006 cu aplicarea art.74 lit.a si c – 76 lit.d Cod penal a condamnat pe inculpata ... la o pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru savarsirea infractiunii de neluare a masurilor legale de securitate si sanatate, ceea ce a creat un pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca;

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 în baza art.178 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.74 lit.a si c – 76 lit. d Cod penal a condamnat pe aceeasi inculpata la o pedeapsa de 6 luni  închisoare, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa; în baza art.33 lit.b -34 lit.b Cod penal a contopit cele doua pedepse, inculpata avand de executat pedeapsa cea mai grea si anume aceea de 6 luni închisoare; în baza art.71 Cod penal a interzis inculpatei drepturile prevazute de art.64 lit. a teza a II-a, b Cod penal; în baza art.81 Cod penal a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe perioada unui termen de încercare de 2 ani si 6 luni, prevazut de art.82 Cod penal; în baza art.359 Cod procedura penala cu referire la art.83  Cod penal a atras atentia inculpatei ca daca în cursul termenului de încercare va savarsi din nou o infractiune pentru care s-a pronuntat o condamnare definitiva chiar dupa expirarea acestui termen, instanta va revoca suspendarea conditionata, dispunand executarea în întregime a pedepsei care nu se va contopi cu pedeapsa aplicata pentru noua infractiune; în baza art.71 al. ultim Cod penal a suspendat executarea pedepselor accesorii prevazute de art.64 lit.a, teza a-II-a, b Cod penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii; a luat act ca partile vatamate ... si ... nu s-au constituit parti civile iar în baza art.191 Cod procedura penala a obligat inculpata la 1.500 lei cheltuieli judiciare din care 200 lei onorariu aparator oficiu.
     Pentru a pronunta aceasta sentinta penala, instanta de fond a retinut urmatoarele considerente:
     Inculpata ... era administratorul S.C. „...” S.R.L. Buzau care avea ca obiect principal de activitate „ alte lucrari de instalatii pentru constructii”. Intre inculpata si victima ... existase o relatie intima, de comuniune consensuala, care se desfasurase pe o anumita perioada de timp , victima fiind angajata la data de 06.10.2009 în functia de contabil dar se  implicase în activitatea firmei si anterior acestei date.
          Societatea administrata de inculpata a încheiat în luna august 2009 un contract de prestari servicii cu locatarii din blocul ... din cartierul Micro V din municipiul Buzau, avand drept obiect realizarea izolatiei termice exterioare a apartamentelor. Schelele metalice ce urmau a fi folosite la efectuarea lucrarilor au fost închiriate de la S.C. ...S.R.L., cu care societatea inculpatei încheiase un contract de închiriere la data de 14.09.2009, din acest contract rezultand faptul ca, schela metalica era echipata cu  piloni, distantiere, diagonale, panouri, picioare reglabile, picioare fixe, prinderi, plasa protectie si scari acces.
         Lucrarile de izolatie au început în jurul datei de 15.09.2009, cu o echipa de muncitori care nu au avut contracte de munca încheiate, aceasta echipa neavand componenta constanta.
         Schela a fost montata pe peretele blocului de muncitori angajati cu ziua si de ..., acesteia nefiindu-i montate balustradele de protectie, scarile de acces, plasa de protectie, iar platformele de lucru au fost montate partial. Toate aceste dotari au fost lasate la baza schelei, legate si asigurate cu un lacat.
         Schela a fost amplasata la o distanta de 1 m. lateral fata de balcoane si din aceasta cauza  muncitorii erau nevoiti sa stea catarati cu un picior pe marginea balcoanelor  si cu un picior pe  schela, acest fapt rezultand din declaratiile martorului ..., dar si din plansele foto, unde se observa foarte clar, modul în care a fost montata schela.
         Muncitorii nu aveau echipament de munca adecvat, respectiv salopeta, casca sau centura de siguranta, existand doar un singur ham si acesta legat cu o sarma, iar instructajul de protectia muncii nu a fost efectuat niciodata, ci li se atragea atentia muncitorilor, verbal, sa lucreze cu grija (aceste aspecte rezulta fara putinta de tagada din declaratiile muncitorilor ..., ... dar si din cele ale locatarilor ..., ..., ... ).
         La data de 23.10.2009, data producerii accidentului, schela metalica ar fi trebuit sa fie demontata dupa efectuarea ultimelor lucrari, respectiv montarea unor table deasupra izolatiei, de aceasta lucrare urmand a se ocupa victima ... care s-a deplasat la punctul de lucru împreuna cu inculpata, aceasta din urma plecand în jurul orelor 11,00 pentru a aduce o bormasina care sa ajute la demontarea structurii metalice.
        Impreuna cu martorul ..., victima a montat un atic la îmbinarea etajului 6 cu 7, martorul intrand apoi pe geamul unui apartament de la etajul 6, coborand din bloc, plecand împreuna cu martorul ... sa ia masa, la un bloc alaturat, în timp ce ... a ramas pe schela pentru a spala geamul de la etajul 5. Acesta s-a sprijinit cu un picior pe marginea platformei de lucru si cu un picior pe plinta balconului, însa, la un moment dat, o bucata din plinta pe care se sprijinea a cedat si a cazut printre schela si zona balcoanelor si a decedat.
        Din procesul verbal de cercetare a evenimentului din data de 23.10.2009 întocmit de I.T.M. Buzau rezulta ca principala cauza a producerii evenimentului o constituie „admiterea desfasurarii lucrului cu mijloace de productie necorespunzatoare”, în sensul ca angajatorul S.C. ... S.R.L. a permis desfasurarea activitatilor fara ca schelele utilizate sa fie complet echipate cu balustrade de protectie împotriva caderilor de la înaltime, atat pe partea frontala, cat si pe partile laterale, scari interioare de acces de la un nivel la altul sau scari exterioare prevazute cu cos de protectie, platforme de lucru lipsa, retinandu-se încalcarea prevederilor art.13 lit.g din Legea nr.319/2006 si art.62 din H.G. nr. 300/2006.
           S-a mai retinut ca desi inculpata a recunoscut ca dotarea schelei cu cele necesare pentru protejarea muncitorilor intra în atributiunile ei, ca montarea schelei a fost efectuata de victima cu ajutorul altor muncitori, ca si demontarea schelei urma sa fie efectuata tot de victima, posibila implicare a proprietarei de la etajul 5 (...) sau 6 ( ...) în dezechilibrarea victimei nu a putut fi dovedita din declaratia martorului  ... rezultand faptul ca victima avea o pozitie periculoasa în timp ce stergea geamurile, în sensul ca trebuia sa se întinda de la schela pana la balcon, distanta fiind de aproximativ un metru.
     In ceea ce priveste raportul de cauzalitate între prima si cea de-a doua fapta retinute în sarcina inculpatei, instanta de fond a apreciat ca acesta exista în conditiile în care masurile legale de securitate si sanatate în munca nu au fost luate de catre inculpata, aceasta inactiune înscriindu-se printre cauzele care au determinat rezultatul, respectiv decesul victimei. Astfel, inactiunea inculpatei are valoare cauzala, contribuind, alaturi de activitatea victimei însasi la producerea rezultatului, în conditiile în care nu s-au luat masurile de securitate si sanatate în munca, aceasta ducand la crearea unui pericol grav si iminent, ce s-a materializat în decesul victimei ... .
     De asemenea, s-a mai retinut ca o culpa concurenta, în egala masura a avut-o si victima, atata timp cat aceasta a acceptat sa-si desfasoare activitatea în conditiile de la fata locului care nu respectau normele legale în vigoare, aceasta cunoscand ca schela nu era dotata corespunzator si montata corect,lucru pe care îl cunostea si  inculpata.
     Impotriva acestei sentinte penale a declarat apel inculpata ... care, prin aparatorul sau, a învederat instantei ca în sarcina sa, instanta de fond în mod gresit a retinut savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, prevazuta si pedepsita de art.178 alin.2 Cod penal, în conditiile în care nu exista legatura de cauzalitate între actiunea sau inactiunea sa în ceea ce priveste asigurarea masurilor de sanatate si securitate în munca si decesul victimei, neluarea acestor masuri neputand avea drept rezultat obligatoriu vatamarea cuiva.
     Tribunalul examinand sentinta atacata prin prisma dispozitiilor art.361 si urmatoarele C.pr.pen., în raport de criticile formulate, de actele si lucrarile dosarului, constata ca apelul formulat de apelanta ... împotriva sentintei penale nr.995/09.11.2010 a Judecatoriei Buzau este nefondat din urmatoarele considerente:
     Instanta de fond a retinut în mod corect situatia de fapt dedusa judecatii, a facut o corecta încadrare juridica a faptelor savarsite de apelanta-inculpata iar la individualizarea pedepselor aplicate, a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevazute de art.72 C.pen., respectiv împrejurarile savarsirii faptelor, gradul de pericol social concret al acestora, limitele de pedeapsa prevazute de lege si persoana apelantei-inculpat, care se afla la prima incidenta cu legea penala dar si faptul ca aceasta a avut o atitudine sincera pe toata durata de desfasurare a procesului penal, instanta de fond retinand în favoarea acesteia circumstante atenuante, reducand cuantumul pedepselor aplicate sub minimul special prevazut de lege.
     Astfel, în mod corect, instanta de fond a retinut ca raportul de cauzalitate între prima si cea de-a doua fapta retinute în sarcina apelantei acesta rezulta din faptul ca, în conditiile în care masurile legale de securitate si sanatate în munca nu au fost luate de catre apelanta, aceasta inactiune a constituit una din cauzele care au determinat rezultatul, respectiv decesul victimei, inactiunea inculpatei avand valoare cauzala, contribuind, alaturi de activitatea victimei însasi la producerea rezultatului.
     Potrivit dispozitiilor art.178 al.2 C.pen. uciderea din culpa ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii, ori pentru efectuarea unei anume activitati, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.
     Astfel, nerespectarea de catre apelanta inculpata ... a dispozitiilor art.8 al.1, 4, art.13 lit.d si q, art.20 al.1 lit.a, art.77 si art.81 al.1 din Legea nr.319/2006 si a dispozitiilor pct.6.2 din Sectiunea a 2-a, Partea B, Anexa nr.4 din H.G.300/2006, în activitatea sa de administrator al S.C. „....” S.R.L. Buzau, inactiuni care au avut ca rezultat decesul victimei ..., constituie un concurs ideal între infractiunile prevazute si pedepsite de art.37 alin.1 din Legea nr.319/2006 si art.178 alin.2 Cod penal, legatura de cauzalitate rezultand din faptul ca aceste inactiuni ale apelantei au condus la crearea unei stari de pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca, accident care s-a si produs în realitate, la producerea sa, în mod corect, instanta de fond retinand si o culpa concurenta a victimei ... care nu a respectat dispozitiile art.22 din Legea nr.319/2006 si art.53, 59 si 60 din Instructiunile de securitate si sanatate în munca pentru lucrul la înaltime.
     Apelanta-inculpata cunostea faptul ca victima montase schela si ca tot aceasta urma sa o si demonteze, la data producerii accidentului deplasandu-se împreuna la punctul de lucru.
     Avand în vedere cele retinute mai sus, tribunalul, în baza dispozitiilor art.379 pct.1 lit.b C.pr.pen. urmeaza sa respinga, ca nefondat, apelul formulat de apelanta-inculpata ... împotriva sentintei penale nr.995/09.11.2010 a Judecatoriei Buzau iar în baza art.192 al.2 C.pr.pen, sa o oblige pe acesta la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   accident de muca    raspundere patrimoniala    daune cominatorii    invaliditate    capacitate de munca    instructaj    control medical    vinovatie    raport de cauzalitate    fapta ilicita    prejuduciu    ucidere din culpa    culpa concurenta   


Sus ↑