• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Salariat conducator auto. Accident rutier. Raspundere patrimoniala

Hotararea nr. 397/R-CM din 11.09.2007
Pronuntata de Curtea de Apel CLUJ

Potrivit art. 270 C. m., salariatii raspund patrimonial, în temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si în legatura cu munca lor.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Potrivit art. 273 C. m., suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauza din partea angajatorului la care este încadrata în munca. Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi împreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel în cauza, jumatate din salariul respectiv.
In speta, în procesul-verbal încheiat cu ocazia producerii accidentului, sunt trecute avariile pe care le-a suferit autovehiculul condus de catre angajat. Cele doua facturi fiscale emise dupa repararea autovehiculului cuprind si alte piese decat cele retinute în procesul-verbal de contraventie. Concluziile expertizei tehnice sunt în sensul ca valoarea întinderii prejudiciului în luna mai 2006 (cand s-a facut repararea autovehiculului) ar fi de 3432,58 lei, însa din documentele depuse de catre parata rezulta suma de numai 2963,83 lei.
Intrucat aceasta din urma este suma pe care parata a achitat-o pentru repararea autovehiculului, rezulta ca aceasta este suma pe care ea trebuie sa o recupereze de la paratul vinovat de producerea accidentului, deoarece obtinerea unei sume mai mari ar duce la o îmbogatire fara temei a reclamantei.

Curtea constata ca s-a înregistrat sub nr. 6348/ 90/2006, pe rolul Tribunalului Valcea, actiunea formulata de reclamanta SC A.T. SA Ramnicu Valcea împotriva paratului C.F., prin care a solicitat instantei, ca prin sentinta ce se va pronunta, sa fie obligat acesta la plata sumei de 2249,83 lei reprezentand prejudiciul creat societatii.

In motivare, reclamanta arata ca paratul a fost angajatul sau, cu contract individual de munca, în postul de conducator auto în perioada 8 martie 2006-2 iunie 2006, iar la data de 9 mai 2006, în timp ce efectua cursa Ramnicu Valcea-Dragasani, conducand microbuzul firmei, a fost implicat într-un accident rutier, în urma caruia s-a întocmit procesul-verbal de contraventie, seria AY nr. 0012674, în care s-a retinut vinovatia paratului din prezenta cauza, în producerea accidentului.

Drept urmare, arata în continuare reclamanta, s-au calculat daune în suma de 2963,83 lei, pentru care s-a emis si o decizie de imputare, iar paratul a semnat un angajament de plata la data de 17 mai 2006, prin care s-a obligat sa repare prejudiciul prin retinerea din salariu, sens în care a si achitat suma de 714 lei.

Paratul a formulat întampinarea de la filele 36-37 dosar, prin care a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata, motivand ca accidentul s-a produs ca urmare a sistemului defectuos de franare, ce impunea o verificare imediat dupa accident, pentru a se demonstra starea acestuia.

Cu privire la contravaloarea daunelor rezultate în urma avarierii, paratul a aratat ca aceasta e mult prea mare comparativ cu avarierea minora produsa microbuzului, care a fost lovit numai în partea din fata stanga, asa cum rezulta din procesul-verbal întocmit la fata locului.

Arata, de asemenea, paratul, ca din continutul procesului-verbal de contraventie, aflat la dosarul cauzei, rezulta ca a fost avariat un singur far, respectiv cel din stanga fata, iar din factura fiscala nr. 1178538 reiese ca au fost cumparate doua faruri.

Instanta a luat, din oficiu, interogatoriul paratului C.F., raspunsurile acestuia fiind anexate la fila 38 dosar si a dispus efectuarea în cauza a unei expertize de specialitate de catre expertul D.V., ale carei concluzii, aflate la fila 54 dosar, sunt în sensul ca valoarea prejudiciului este de 4027,19 lei, inclusiv TVA.

Impotriva concluziilor raportului de expertiza a formulat obiectiuni paratul, admise de instanta, sens în care s-a dispus refacerea raportului de expertiza, expertul urmand sa calculeze contravaloarea reparatiilor corespunzatoare avariilor retinute în procesul-verbal de contraventie.

Raspunsurile expertului la obiectiunile la raportul de expertiza, formulate de parat, aflate la fila 74 dosar, sunt în sensul ca valoarea întinderii prejudiciului, calculata la data efectuarii reparatiei, avand în vedere avariile microbuzului, retinute în procesul-verbal de contraventie seria AY nr. 0012674, este de 1977,94 lei, inclusiv TVA.

La aceasta valoare, expertul a ajuns prin eliminarea pieselor ce nu au fost retinute în procesul-verbal de constatare a contraventiei si anume: aparatoare radiator; protection, elice ventilator, difuzor aer city; grila, precum si subansamblul bara protectie fata, care a fost doar înfundata si nu înlocuita.

Prin sentinta civila nr. 580 din 18 iunie 2007 a fost admisa în parte actiunea si a fost obligat paratul sa plateasca reclamantei suma de 1263,94 lei reprezentand prejudiciul patrimonial, precum si suma de 301,70 lei reprezentand cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca paratul a fost angajatul societatii parate, în perioada 8 martie 2006-2 iunie 2006, în functia de conducator auto, iar la data de 9 mai 2006, microbuzul condus de acesta a fost implicat într-un accident rutier, în urma caruia s-a întocmit procesul-verbal de contraventie de la fila 8 dosar, prin care s-a constatat vinovatia paratului în producerea accidentului.

In urma accidentului, s-au produs microbuzului condus de acesta, o serie de avarii a caror reparatie a fost estimata de catre societatea reclamanta la suma de 2963,83 lei, din care paratul a achitat, anterior sesizarii instantei de judecata, suma de 714 lei, reclamanta precizand ca a ramas neacoperit un prejudiciu de 2249,83 lei, calculat în baza facturilor fiscale de la filele 12-13 dosar si a bonului de comanda de la fila 14 dosar.

In cauza sunt îndeplinite conditiile îndeplinite de art. 270 C. m. privind angajarea raspunderii patrimoniale a paratului, pentru pagubele produse societatii reclamante din vina sa, dovedita cu procesul-verbal de contraventie existent la dosarul cauzei, dar si cu recunoasterea paratului.

Cat priveste întinderea prejudiciului, în faza initiala, expertul a evaluat contravaloarea reparatiilor în functie de continutul facturilor si al bonului de comanda, iar în baza obiectiunilor formulate de parat, care au facut trimitere numai la avariile retinute în procesul-verbal de contraventie, valoarea acestuia a fost stabilita de expert la suma de 1977, 94 lei, inclusiv TVA.

Fata de împrejurarea ca din suma de mai sus, paratul a achitat suma de 714 lei, instanta l-a obligat pe acesta, în baza dispozitiilor art. 270 C. m., la plata sumei de 1263,94 lei, care include si TVA.

In termen legal, reclamanta a declarat recurs împotriva acestei sentintei pe care a criticat-o pentru netemeinicie, aratand ca în mod gresit prima instanta l-a obligat pe parat sa plateasca numai contravaloarea pieselor retinute în procesul-verbal de contraventie, înlaturandu-le pe cele care nu se regaseau în acest act.

Arata recurenta, ca din raportul de expertiza rezulta ca avarierea acestor ultime piese s-a produs tot datorita impactului, situatie în care înlocuirea lor trebuie suportata tot de paratul care se face vinovat de producerea accidentului.

Analizand sentinta recurata în raport de critica adusa, Curtea constata ca recursul este fondat pentru urmatoarele considerente:

In procesul-verbal, încheiat cu ocazia producerii accidentului, sunt trecute avariile pe care le-a suferit autovehiculul condus de catre parat (filele 8-9 dosar fond). Cele doua facturi fiscale (f. 12-13 dosar) emise dupa repararea autovehiculului, cuprind si alte piese decat cele retinute în procesul-verbal de contraventie.

Din expertiza tehnica judiciara efectuata de ing. D.V., rezulta ca în momentul accidentului au fost avariate si alte piese din cauza fortei impactului dintre cele doua autovehicule (fila 53 dosar fond), iar aceste concluzii nu au fost înlaturate de nici o alta proba.

Concluziile expertizei sunt în sensul ca valoarea întinderii prejudiciului în luna mai 2006 (cand s-a facut repararea autovehiculului) ar fi de 3432,58 lei, însa din documentele depuse de catre parata rezulta suma de numai 2963,83 lei.

Intrucat aceasta din urma este suma pe care parata a achitat-o pentru repararea autovehiculului, rezulta ca aceasta este suma pe care ea trebuie sa o recupereze de la paratul vinovat de producerea accidentului, deoarece obtinerea unei sume mai mari ar duce la o îmbogatire fara temei a reclamantei.

De altfel, suma de 2963,83 lei a si fost imputata paratului si solicitata initial în actiune si tot aceasta este si suma pentru care paratul a semnat un angajament de plata (fila 15 dosar fond).

Intrucat din aceasta suma paratul a achitat numai 714 lei, rezulta ca a mai ramas o diferenta de plata de 2249,83 lei.

Fata de aceste considerente, în baza art. 312 C. pr. civ., Curtea va admite recursul si va modifica în parte sentinta, în sensul ca va obliga pe parat sa plateasca reclamantului suma de 2249,83 lei.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   raspundere patrimoniala    daune cominatorii    vinovatie    raport de cauzalitate    fapta ilicita    prejuduciu    accident rutier    sofer   


Sus ↑