• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Plata unei sume mai mari decat cele cuvenite salariatilor, ca urmare a executarii silite a unei hotarari judecatoresti

Hotararea nr. 2227 din 06.03.2013
Pronuntata de Tribunalul DOLJ

La 18 07 2012, reclamanta SC a chemat în judecata paratii  X, Y, Z, solicitand obligarea acestora la restituirea sumelor încasate necuvenit si la plata cheltuielilor de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In fapt a aratat ca prin sentinta nr. 362/17 02 2010, pronuntata de Tribunalul Mehedinti în dosarul nr. 40042/3/2009 reclamanta a fost obligata sa le plateasca pîrîtilor ajutorul material aferent zilei ceferistilor pe perioada 2006-2008, suma actualizata cu indicele de inflatie la data platii, sentinta ramanand irevocabila prin respingerea recursurilor.
Executarea dispozitiilor acestei sentinte s-a efectuat prin intermediul executorului judecatoresc Crîngusi Florina în cadrul dosarului de executare nr 267/E/2010 cuantumul sumelor fiind stabilit de expertul contabil Barbulescu Florica, expert desemnat în dosarul de executare silita.
Societatea a platit pîrîtilor sumele cuvenite asa cum rezulta din actul nr 245/1/2367/20 10 2010, si ulterior a constatat ca expertul calculase sume brute, fara sa fi dedus din acestea contributiile de asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate, somaj si impozit si fara sa scada suma de 100 lei care reprezenta o parte din ajutorul material de ziua ceferistului, platit în anul 2007 de unitate.
Considera ca pîrîtii au încasat de la angajator  sume mai mari decat cele cuvenite pe care trebuie sa le restituie în temeiul art. 256 din Codul muncii , sume reprezentand contributiile de asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate, somaj si impozit si fara sa scada suma de 100 lei care reprezenta o parte din ajutorul material de ziua ceferistului, platit în anul 2007 de unitate.
A depus la dosar copia ordinelor de plata, tabelul cu sumele primite de fiecare parat, situatia sumelor de recuperat, sentinta nr. 362/17 02 2010,pronuntata de Tribunalul Mehedinti în dosarul nr. 40042/3/2009, borderou card  ajutor material salariati.
La 7 09 2012 paratii au formulat întampinare în care au invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii deoarece aceasta reprezinta o veritabila contestatie la executare deoarece angajatorul a platit sumele de bani în cadrul unui dosar de executare silita si avea posibilitatea sa formuleze contestatie la executare în cazul în care cuantumul sumelor era calculat gresit, contestatie pe care nu a formulat-o
De asemenea a invocat exceptia tardivitatii cererii, în raport de prevederile art. 401 cod pr civila, articol care prevede ca orice act de executare silita poate fi contestat în 15 zile de la data comunicarii sau luarii la cunostinta, iar reclamanta a avut cunostinta de la data la care a efectuat plata - 30 iulie 2010 si a formulat prezenta contestatie în 2012 cu mult peste termenul de 15 zile prevazut de art 401 din Cod pr civila.
Pe fondul cauzei a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata deoarece în cauza nu sunt incidente dis part 256 din art. 279 deoarece sumele pretinse nu au fost achitate în mod voluntar de angajator si nu reprezinta o suma nedatorata.
La 10 10 2012 reclamanta a formulat un raspuns la întampinare aratand ca si-a întemeiat actiunea pe dis part 256 din art. 279 , iar nu pe dispozitiile art 401 din Cod pr civila astfel ca exceptiile invocate sunt neîntemeiate.
La solicitarea reclamantei instanta a acordat mai multe termene pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiului, conditii în care în sedinta publica din 6 03 2013 reclamanta a prezentat un înscris prin care declara ca renunta la judecata fata de pîrîtii Cîrneci Petre, Porceanu Vasile, Balica Ion, Durac Nicolae, Durac Vasile, Bulucea Ion, Stolf Stefan, Asan Marius Eugen si Popescu Victor, deoarece acestia au fost de acord sa restituie sumele încasate necuvenit si au semnat un angajament de plata în acest sens, solicitand judecarea cauzei doar în ceea ce-i priveste pe pîrîtii Georgescu Gheorghe,Simulescu Ion, Brînzan Marin ,Sucu Daniel,Ceausu Gheorghe si Balaceanu Emil.
Prin sentinta nr. 2227/06.03.2013  instanta a respins cererea retinand urmatoarele:

In raport de temeiul juridic invocat de reclamanta care a înteles sa promoveze prezenta actiune în baza art. 256 din codul muncii, iar nu în baza art. 401 cod pr civila, instanta constata ca exceptia inadmisibilitatii invocata de parati  este de fapt o aparare de fond si o va analiza odata cu fondul cauzei, iar exceptia tardivitatii cererii, în raport de prevederile art. 401 cod pr civila instanta constata ca este neîntemeiata, actiunile întemeiate pe art. 256 din codul muncii putand fi formulate în termen de 3 ani, conform art. 268 litera c din codul muncii.

Pe fondul cauzei instanta constata ca paratii au fost salariatii reclamantei si au castigat prin hotarare judecatoreasca diferente de drepturi salariale.
Astfel, prin sentinta nr. 362/17 02 2010, pronuntata de Tribunalul Mehedinti în dosarul nr. 40042/3/2009 reclamanta a fost obligata sa le plateasca pîrîtilor ajutorul material aferent zilei ceferistilor pe perioada 2006-2008, suma actualizata cu indicele de inflatie la data platii,sentinta ramanand irevocabila prin respingerea recursurilor.
Reclamanta nu a platit de buna voie drepturile cuvenite pîrîtilor  astfel ca acestia au procedat la executarea silita prin intermediul executorului judecatoresc Crîngusi Florina.
In urma executarii silite reclamanta a platit fiecarui parat sumele asa cum au fost calculate de expertul contabil numit în cadrul dosarului de executare silita.
Reclamanta nu a contestat cuantumul sumelor executate silit desi avea aceasta cale legala .
Prin prezenta actiune solicita ca pîrîtii sa restituie o parte din sumele executate silit pretinzand ca au fost gresit calculate de executorul judecatoresc invocand ca temei dispozitiile art 256 din art. 279 , deoarece salariatii ar fi primit mai mult decat li se cuvenea.
Instanta constata ca în cauza nu sunt incidente dispozitiile art 256 din art. 279 , ca aceste dispozitii se aplica doar în situatia în care angajatorul ar fi platit de buna voie sume mai mari decat cele cuvenite, nu si atunci cand este vorba de executarea silita a unei hotarari judecatoresti.
In procedura de executare silita sunt prevazute cai speciale de aparare si contestare pe care reclamanta din propria sa culpa nu le-a exercitat.
Fata de cele aratate mai sus, instanta va respinge actiunea ca neîntemeiata .

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   salariu    drepturi salariale    executare silita    impozit    somaj    asigurari sociale de sanatate    expertiza contabila   


Sus ↑