• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Incetarea de drept a contractului individual de munca in cazul retragerii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare

Hotararea nr. 174 din 27.02.2007
Pronuntata de Curtea de Apel IASI

In ipoteza retragerii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca al salariatului este considerat a fi reziliat de drept, chiar din momentul aparitiei cauzei de încetare.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Contestatorul C.V. a chemat în judecata pe paratul Liceul Pedagogic solicitand constatarea nulitatii absolute a deciziei de concediere si reintegrarea sa în functie cu plata drepturilor banesti prevazute de art. 78 alin. 1 din art. 279 si motivand ca angajatorul a încalcat dispozitiile art. 62 alin. 1 si 64 alin. 1 si 2 din art. 279 .
La primul termen de judecata, angajatorul a depus la dosar decizia de revocare a deciziei contestate, sustinand ca cererea a ramas fara obiect.
Tribunalul Iasi, prin sentinta civila nr. 1942/12.10.2006 a admis în parte contestatia, a luat act de revocarea deciziei de concediere si a dispus reintegrarea contestatorului si obligarea angajatorului la plata despagubirilor prevazute de art. 78 alin. 1 din art. 279 , cu începere de la data emiterii deciziei de concediere si pana la reintegrarea efectiva.
Recursul declarat de parat este fondat, prin prisma dispozitiilor art. 304 pct. 9 si 3041 Cod procedura civila.
Contestatorul-intimat C.V. a fost salariatul recurentului, pe postul de paznic, începand cu data de 26.11.2001.
Prin adresa nr. 235657/15.03.2004 a Politiei Municipiului Barlad – Biroul Politiei de Ordine Publica, s-a comunicat angajatorului-recurent ca domnului C.V. nu s-a acordat avizul de functionare ca paznic.
Potrivit dispozitiilor art. 56 lit. h din art. 279 , contractul individual de munca înceteaza de drept de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei.
Astfel cum a retinut si Curtea Constitutionala prin decizia nr. 545/2004, obtinerea avizelor, autorizatiilor sau atestatelor este motivata de specificul fiecarei profesii sau meserii care presupune o calificare corespunzatoare, precum si anumite aptitudini pe care cel ce doreste sa exercite acea meserie sau profesie trebuie sa le aiba, tocmai pentru îndeplinirea sarcinilor la locul de munca ales. Retragerea avizului, autorizatiei sau atestatului de catre autoritatea sau organismul competent se face numai în momentul în care nu sunt îndeplinite conditiile cerute la data acordarii acestora, prevederile art. 56 lit. h din art. 279 fiind conforme cu legea fundamentala.
In literatura de specialitate si practica judiciara s-a statuat ca, fiind vorba de o încetare în virtutea legii, contractul este reziliat în chiar momentul aparitiei cauzei de încetare, fara sa mai fie nevoie de vreo formalitate ori sa intervina un act al angajatorului.
Intocmirea unui act constatator al încetarii de drept a contractului, legal nestatornicit, ar fi inutil si în orice caz, nu ar putea avea ca efect stabilirea unui alt moment – subsecvent – al încetarii acestui contract.
Avand în vedere ca art. 56 lit. h) din art. 279 stabileste cu certitudine data la care înceteaza contractul individual de munca în cazul retragerii avizului de functionare de catre organele competente, se retine ca în mod eronat prima instanta a admis cererile reclamantului-intimat C.V.de reintegrare pe functia detinuta anterior încetarii contractului de munca si de obligare a intimatului la plata despagubirilor prevazute de dispozitiile art. 78 alin. 1 din art. 279 .
De altfel, art. 78 din art. 279 nu este aplicabil în speta, ci doar concedierilor efectuate în mod netemeinic sau nelegal.
Potrivit dispozitiilor art. 58 alin. 1 din art. 279 , concedierea reprezinta încetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului si aceasta trebuie deosebita de încetarea de drept a contractului care opereaza în cazurile expres prevazute de lege.
 S-a mai retinut ca, prin decizia nr. 422/20.09.2005, Curtea de Apel Iasi, desi a constatat nulitatea absoluta a deciziei de concediere nr. 15/01.04.2004 emisa de recurent, nu a dispus si reintegrarea intimatului C.V. pe postul detinut anterior.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   revocare    revocarea deciziei de incetare a contractului individual de munca    revocarea deciziei de concediere    reziliere    avize    autorizatii    incetarea de drept a contractului individual de munca   


Sus ↑