• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Suspendarea contractului de munca urmare a formularii plangerii penale impotriva salariatului

Hotararea nr. 1996 din 08.04.2014
Pronuntata de Tribunalul DOLJ

Prin cererea inregistrata la data de 04.12.2013 pe rolul Tribunalului Dolj sub numarul de dosar mai sus specificat, contestatorul X in contradictoriu cu intimata Y, a solicitat instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna: 

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

- anularea Deciziei nr. 357/28.10.2013 emisa de intimata prin care s-a dispus suspendarea a contractului individual de munca incheiat sub nr. 1252/29.01.2010
- obligarea la reintegrarea pe postul detinut anterior, in sensul reluarii raporturilor de munca
- obligarea intimatei in solidar cu directorul general interimar al intimatei la plata unei despagubiri egala cu salariul indexat, majorat si reactualizat, precum si a celorlalte drepturi de care a fost lipsita pe perioada suspendarii contractului.
- obligarea la plata cheltuielilor de judecata .
In motivare, contestatorul arata ca i-a fost emisa de catre intimata decizia de suspendare a contractului individual de munca incheiat sub nr. 1252/29.01.2010 in temeiul art 52 lit b art. 279 incepand cu data de 28.10.2013 pana la solutionarea plangerii penale formulate impotriva sa si inregistrata sub nr 7/24.10.2013 la Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova privind savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice .
Mentioneaza ca decizia de suspendare este netemeinica si nelegala si este emisa cu rea credinta intrucat acesta nu a savarsit nici o infractiune de abuz in serviciu , mai mult decat atat considera ca aceasta este o razbunare a conducerii intimatei avand in vedere ca acesta a mai avut un litigiu cu aceasta care a facut obiectul dosarului nr 26040/63/2012 si ca prin sentinta nr 6473/15 octombrie 2013 instanta a obligat intimata la reintegrarea sa pe postul detinut anterior si la plata unei despagubiri egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data desfacerii contractului de munca si pana la data reintegrarii efective si la plata cheltuielilor de judecata.
In dovedirea cererii a solicitat proba cu inscrisuri.
Contestatorul la solicitarea instantei a depus la dosar in copie urmatoarele inscrisuri : Decizia nr 357 /28.10.2013 emisa de intimata prin care s-a dispus suspendarea a contractului individual de munca incheiat sub nr. 1252/29.01.2010 , sentinta nr 6473/15 octombrie 2013 pronuntata de Tribunalul Dolj in Dosarul nr 26040/63/2012.
Cererea este scutita de la plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, in temeiul art. 270 din Codul muncii si a prevederilor OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.
La data de 31.01.2014, intimata depune intampinare, prin care solicita respingerea actiunii formulata de catre contestatoare ca fiind netemeinica si nelegala. Solicita de asemenea si plata cheltuielilor de judecata ocazionate cu desfasurarea litigiului.
In ceea ce priveste fondul cauzei, intimata arata ca, contestatorul a fost angajatul acesteia in functia de director al Sucursalei Impremeriei Oltenia Craiova si ca in perioada 24.09.2013- 21.10.2013 la Sucursala Impremeriei Oltenia Craiova s-a efectuat un control de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova Activitatea de Inspectie Fiscala in urma caruia a fost intocmit procesul verbal de control nr 7516/21.10.2013 prin care s-au constatat faptele savarsite de contestatorul care intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni prevazute de legea penala cauzand un prejudiciu societatii in suma de 211.784,07 lei.
Intimata arata ca potrivit art 248 din Codul penal a formulat plangere penala impotriva contestatorului care a fost inregistrata sub nr 7/24.10.2013 la Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova si ca de asemenea si organul de inspectie economico – financiara in urma neregulilor sesizate a formulat plangere penala impotriva contestatorului care a fost transmisa Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova.
Sustine intimata ca apararea contestatorului ca aceasta decizie nr 357 /28.10.2013 prin care s-a dispus suspendarea a contractului individual de munca incheiat sub nr. 1252/29.01.2010 este emisa cu rea credinta este nefondata avand in vedere ca erau intrunite conditiile prevazute de art 52 (1) lit b din art. 279 care prevede ca angajatorul poate suspenda contractul individual de munca in cazul in care s-a formulat plangere penala impotriva salariatului .
In sustinerea cererii a depus la dosar copii dupa urmatoarele inscrisuri : decizia nr 354/25.10.2013, decizia 356/25.10.2013, decizia 357/28.10.2013, procesul verbal nr 360/28.10.2013 , raport intermediar nr 7516/21.10.2013 , plangerea penala nr 8598/23.10.2013 formulata impotriva dl si inregistrata sub nr 7/24.10.2013 la Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova , adresa ANAF – DGRFP Dolj sub nr CV 41881/12.11.2013, dovada calitatii de reprezentant al intimatei .
In dovedirea cererii a solicitat proba cu inscrisuri si interogatoriu reclamantului .
Pentru termenul de judecata de la data de 8.04.2014 intimata a depus la dosar concluzii scrise prin care a invocat exceptia lipsei obiectului si a calitatii procesuale active a reclamantului , motivat de faptul ca la data la care s-a emis decizia Deciziei nr 357 /28.10.2013 prin care s-a dispus suspendarea a contractului individual de munca incheiat sub nr. 1252/29.01.2010 , reclamantul nu mai avea calitatea de salariat deoarece Curtea de Apel Craiova prin decizia nr 225/06.02.2014 pronuntata in dosarul 26040/63/2012 a modificat sentinta nr 6473/15.10.2013 pronuntata de Tribunalul Dolj in sensul respingerii contestatiei formulate impotriva deciziei de desfacere a contractului individual de munca.
Prin sentinta nr. 1996/08.04.2014 pronuntata in dosarul nr. 16231/63/2013 a fost respinsa contestatia ca neintemeiata, instanta retinand urmatoarele:
Contestatorul a fost angajatul intimatei in functia de director al intimatei.
Prin decizia contestata nr. 357/28.10.2013 emisa de intimata s-a dispus suspendarea a contractului individual de munca incheiat sub nr. 1252/29.01.2010 in temeiul art. 52 lit. b art. 279 incepand cu data de 28.10.2013 pana la solutionarea plangerii penale formulate impotriva sa si inregistrata sub nr. 7/24.10.2013 la Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova privind savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice .
Contestatorul considera ca emiterea deciziei este netemeinica si nelegala, ca este emisa cu rea credinta intrucat nu a savarsit nici o infractiune de abuz in serviciu, ca este o razbunare a conducerii intimatei avand in vedere ca acesta a mai avut un litigiu cu aceasta care a facut obiectul dosarului nr 26040/63/2012 si ca prin sentinta nr 6473/15 octombrie 2013 instanta a obligat intimata la reintegrarea sa pe postul detinut anterior si la plata unei despagubiri egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data desfacerii contractului de munca si pana la data reintegrarii efective si la plata cheltuielilor de judecata.
Instanta constata ca decizia contestata este legala si temeinica, ca a fost emisa cu respectarea prevederilor legale in materie.
Astfel potrivit art. 52 litera b din codul muncii \"contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului, in situatia in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti\".
Din redactarea prevederii legale rezulta ca angajatorul are posibilitatea sa ia masura suspendarii contractului individual de munca, aceasta masura nefiind obligatorie.
Posibilitate de suspendare a contractului individual de munca, in baza art. 52 alin.1 lit. b) din art. 279 , poate fi exercitata in mod liber de catre angajator, textul legal neimpunand alte conditii.
Asadar singura conditie este ca angajatorul sa fi formulat plangere penala impotriva salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, indiferent daca in urma cercetarilor penale va rezulta sau nu vinovatia salariatului.
Scopul pentru care a fost reglementata aceasta posibilitate este acela ca angajatorul sa impiedice salariatul ca in exercitarea atributiilor de serviciu pe care le are sa mai continue sa savarseasca fapte de natura celor pentru care este cercetat penal si sa il impiedice sa mai produca prejudicii.
Ca urmare, masura suspendarii este un atribut al angajatorului pe care acesta il poate exercita in scopul protejarii propriilor interese, fara ca angajatorul sa se pronuntate asupra vinovatiei sau nevinovatiei salariatului si nici asupra raspunderii sale penale, acestea fiind chestiuni care intra in sfera de activitate a organelor judiciare.
Asadar criticile contestatorului vizand in principal faptul ca nu exista vinovatia penala cu privire la savarsirea infractiunilor pentru care s-a formulat plangerea nu prezinta relevanta.
Ca orice drept, aceasta facultate ce revine angajatorului nu trebuie exercitata abuziv. Sub acest aspect instanta constata ca intimata a avut in vedere, la emiterea deciziei de suspendare concluziile procesului verbal de control intocmite de un organ al statului, abilitat, astfel ca, nu se poate retine ca fiind abuziva exercitarea dreptului de a suspenda contractul individual de munca de catre angajator.
De altfel Curtea de Apel Craiova prin decizia nr 225/06.02.2014 pronuntata in dosarul 26040/63/2012 a modificat sentinta nr 6473/15.10.2013 pronuntata de Tribunalul Dolj in sensul respingerii contestatiei formulate impotriva deciziei de desfacere a contractului individual de munca, astfel ca raportul de munca al contestatorului cu intimata a incetat la 16.11.2012, data mentionata in decizia de concediere. In aceste conditii, la momentul solutionarii prezentei contestatii s-ar putea retine ca actiunea este lipsita de interes.
Nu se pot retine insa exceptiile lipsei de obiect si cea a lipsei calitatii procesuale active invocate de intimata in concluziile scrise, deoarece conditiile pentru formularea unei actiunii trebuie verificate in raport de data formularii sale. Ori la data formularii contestatiei erau indeplinite aceste conditii, contestatorul avea calitatea de salariat, iar contestatia avea ca obiect o decizie ce nu fusese revocata, desfiintata etc..
Fata de cele aratate mai sus, instanta apreciaza ca intimata si-a exercitat optiunea si prerogativa instituita de dispozitiile art.52 alin.1 lit.b din art. 279 in mod legal si cu buna credinta, astfel ca si decizia emisa in aplicarea acestei prerogative este legala, contestatia urmand sa fie respinsa ca neintemeiata.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   Plangere penala    Suspendare cim    Reintegrarea pe postul detinut anterior   


Sus ↑