• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 52: Suspendarea din initiativa angajatorului

Codul muncii actualizat 2023 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL II: Contractul individual de munca
        ↳ CAPITOLUL IV: Suspendarea contractului individual de munca

(1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii:
a) [textul din Art. 52, alin. (1) , litera A. din titlul II, capitolul IV a fost abrogat la 21-aug-2016 de Actul din Decizia 261/2016]
b) in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti;
c) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
c1) in cazul in care impotriva salariatului s-a luat, in conditiile Codului de procedura penala, masura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune, daca in sarcina acestuia au fost stabilite obligatii care impiedica executarea contractului de munca, precum si in cazul in care salariatul este arestat la domiciliu, iar continutul masurii impiedica executarea contractului de munca;
d) pe durata detasarii;
e) pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.
f) pe durata suspendarii temporare a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta potrivit art. 93 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
(2) in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) , daca se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea anterioara si i se plateste, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.
(3) in cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

   ↳ Art. 52 alin. 1 litera a) abrogat prin Decizia 261/2016. Intrare in vigoare 21.08.2016 ## Art. 52 alin. 1 litera c ind. 1 completat prin Legea 255/2013. Intrare in vigoare 01.02.2014
Art. 52, alin. (1), litera F. completata prin Legea 298/2020.Comentariu art. 52 Codul muncii

NOU! Ghidul relatiilor de munca: Ghidul angajatorului si Ghidul Salariatului

NOTA1: Prin DECIZIA CURtII CONSTITUtIONALE nr. 261 din 5 mai 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 7 iulie 2016, s-a admisPrin DECIZIA CURtII CONSTITUtIONALE nr. 261 din 5 mai 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 7 iulie 2016, s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, constatandu-se ca acestea sunt neconstitutionale. Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUtIA ROMaNIEI republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozitiile din legile ?i ordonantele in vigoare, precum ?i cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, i?i inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept. Prin urmare, in intervalul 7 iulie 2016-21 august 2016, prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii au fost suspendate de drept, incetandu-?i efectele juridice, in data de 22 august 2016, intrucat legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. b) exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, constatāndu-se ca acestea sunt neconstitutionale. Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUtIA ROMĀNIEI republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozitiile din legile ?i ordonantele in vigoare, precum ?i cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, i?i inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept. Prin urmare, in intervalul 7 iulie 2016-21 august 2016, prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii au fost suspendate de drept, incetāndu-?i efectele juridice, in data de 22 august 2016, intrucāt legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.

NOTA2: Prin DECIZIA CURtII CONSTITUtIONALE nr. 279 din 23 aprilie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 17 iunie 2015, s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza intai din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, constatandu-se ca acestea sunt neconstitutionale. Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUtIA ROMaNIEI republicata in MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozitiile din legile ?i ordonantele in vigoare, precum ?i cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, i?i inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept. Prin urmare, incepand cu data de 2 august 2015, prevederile art. 52 alin. (1) lit. b) teza intai din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii i?i inceteaza efectele juridice, legiuitorul neintervenind pentru modificarea prevederilor atacate.

Suspendarea contractului individual de munca se realizeza printr-o decizie sau ordin al angajatorului prin care se constata aparitia cauzei suspendarii contractului, fara ca aceasta decizie unilaterala sa constituie un abuz de drept al angajatorului.

Solicita o consultatie

Fill out my online form.

Solicita Consultatii si reprezentare juridica litigii de munca

Plangerea penala introdusa de angajator impotriva unui salariat nu mai constituie cauza de suspendare a contractului individual de munca
Buna ziua. As dori sa va consult in urmatoarea problema. Contractul individual de munca mi -a fost suspendat in b ... Potrivit art. 147 alin. 1 din Constitutia Romaniei, dispozitiile din legile in vigoare, constatate ca fiind neconstituti ...
Efectele deciziei de suspendare a CIM in contextul declararii neconstitutionalitatii temeiului de drept
Buna ziua! In sept 2013 angajatorul a formulat o plangere penala impotriva mea si mi`a suspendat contractul de mun ... Prevederile art. 52 alin. 2 lit. b teza I din Codul muncii declarate neconstitutionale la data de 23 aprilie 2014 nu vor ...
Salariat arestat la domiciliu. Pontarea activitatii
Buna ziua! Va rog sa ma ajutati in urmatoarea speta: salariat arestat la domiciliu-ii suspend contractul indivi ... Conform art. 52 alin. 1 lit. c indice 1 din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi suspendat din initiati ...
Plata salariului in cazul intreruperii temporare a activitatii.
Buna ziua asi dori si eu un raspuns in legatura cu un loc de munca sunt angajata de 3luni a suspendat activitate din mot ... Buna ziua, Potrivit dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, angajatorul poate dispune suspendarea ...
Suspendarea activitatii
A? avea nevoie de o sugestie de la dvs ?i anume: am o activitate de productie in LON, in cazul in care in luna ianuarie ... Puteti suspenda contractele de munca in temeiul art. 52 alin. 1 lit. c din Codul muncii, insa va trebui sa le platiti sa ...
Suspendarea contractului individual de munca
Buna ziua, Sunt administrator de bloc angajat cu contract individual de munca si pe data de 27.02.2014 intr-un pro ... Suspendarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului se poate realiza doar in conditiile art. 52 C. ...

Jurisprudenta art. 52 din Codul muncii- Suspendarea din initiativa angajatorului

Obligatia angajatorului de a platii salariatului drepturile salariale cuvenite. Lipsa vinovatiei salariatului privind suspendarii contractului individual de munca

Prin cererea adresata Tribunalului Suceava la data de 08. 04. 2015 si inregistrata sub nr. XXXXXXXXXXXX, contestatorul C. T., in contradictoriu cu intimata . A. I., a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea Deciziei de ... (Hotararea 321 din data de 22.03.2017, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Raportul dintre gravitatea faptei savarsita de salariat si sanctiunea aplicata. Inlocuirea sanctiunii

In cauza inregistrata cu nr. XXXXXXXXXXXX, prin sentinta civila nr. 1714/10.07.2015, Tribunalul Iasi \"Admite in parte contestatia formulata de contestatoarea P. M. avand CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliata in Constanta, . 68A,,  D. E. R. cu sediu ... (Hotararea 466 din data de 11.05.2016, pronuntata de Curtea de Apel Iasi)
Concedierea colectiva. Categoria cazurilor sociale privind criteriile de selectie a salariatilor

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. XXXXXXXXXXXX contestatorul M. P., a chemat in judecata pe intimata Societatea R. de Televiziune, solicitand instantei ca pr ... (Hotararea 1387 din data de 17.03.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Obligatia angajatorului de a stabilii ordinea de prioritate la concediere a salariatilor ca urmare a desfiintarii postului

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. XXXXXXXXXXXX, la data de 02. 04. 2013, contestatorul T. L. M. a chemat in judecata pe intimata S. R. DE T. (SRTv) solicitand ... (Hotararea 3129 din data de 09.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Concedierea colectiva pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea postului in scopul eficientizarii activitatii

Prin sentinta civila nr. 3077 din data de 14.03.2014, Tribunalul Bucuresti a admis cererea de chemare in judecata formulata de contestatoarea G. C. E., CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul ales la Cabinet de Avocat, ,R. D. \" cu sediul in Bucuresti, . ... (Hotararea 3131 din data de 09.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Concedierea colectiva. Obligatia angajatorului de evaluare profesionala a salariatilor anterior declansarii procedurii de concediere

Prin sentinta civila nr. 4045/02. 04. 2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, a fost admisa actiunea formulata de contestatorul N. L. I., in contradicto ... (Hotararea 2020 din data de 19.04.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Existenta cauzei reale si serioase a desfiintarii postului

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. XXXXXXXXXXXX reclamantul R. M. in contradictoriu cu parata S. C. E. O. SA, a solicitat ca prin sentinta ce s ... (Hotararea 1275 din data de 10.06.2016, pronuntata de Tribunalul Gorj)
Stabilirea de catre angajator a obiectivelor de performanta individuala si a criteriilor de evaluare. Aducerea la cunostinta salariatilor a criteriilor de evaluare

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. XXXXXXXXXXXX, la data de 29.03.2013, contestatorul M. D. C. a chemat in judecata pe intimata S. R. DE T., solicitand instante ... (Hotararea 3485 din data de 23.06.2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Individualizarea sanctiunii disciplinare. Proportionalitatea dintre sanctiunea disciplinara aplicata si gravitatea abaterii savarsite

Constata ca prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Sibiu sub nr. XXXXXXXXXXXX la data de 9.10.2015 reclamanta D. E. D. a solicitat in contradictoriu cu parata B. C. R. S. A pronuntarea unei sentinte prin care sa se dispuna:

- anul ... (Hotararea 1014 din data de 23.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)
Actiunea impotriva fostului angajator pentru eliberarea adeverintei privind vechimea in munca. Necesitatea existentei documentelor primare

Prin sentinta civila nr. 2205/16.10.2015 pronuntata de Tribunalul Iasi s-a admis contestatia formulata de contestatorul A. C. in contradictoriu cu intimata C. Nationala de P. P. si intimata C. Judeteana de P. Iasi si s-a anulat decizia privind res ... (Hotararea 447 din data de 10.05.2016, pronuntata de Curtea de Apel Ia?i)


Sus ↑