• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Modificarea unilaterala a felului muncii. Trecerea pe un alt post cu pastrarea functiei

Hotararea nr. 334/LMA din data de 06 iunie 2016
Pronuntata de Tribunalul Satu Mare

Prin cererea inregistrata sub dosar nr. de mai sus, reclamanta C. A. prin avocat, a chemat in judecata S. DE P. S. M., solicitand instantei sa pronunte o hotarare prin care sa dispuna anularea Deciziei nr. 31/18.02.2016 emisa de parata, prin care se modifica unilateral contractul individual de munca nr. 100/01.09.2004 al reclamantei si pe cale de consecinta, anularea actului aditional nr. 32/18.02.2016 la contractul individual de munca. De asemenea, solicita cu cheltuieli de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In sustinerea cererii arata ca, reclamanta este angajata paratului conform contractului individual de munca nr. 100 din 01.09.2004, in functia de economist I., indeplinindu-si atributiile conform fisei postului la serviciul financiar contabil. La data de 18.02.2016 paratul a emis Decizia nr. 31 mai sus mentionata, prin care s-a dispus mutarea reclamantei de la biroul financiar contabil, la compartimentul achizitii publice - birou aprovizionare din cadrul Spitalului de P. S. M. . D. consecinta s-a intocmit actul aditional la contractul de munca, nr. 32/18.02.2016. Reclamanta a refuzat sa semneze acest act aditional nefiind de acord cu aceasta mutare a sa la alt compartiment, apreciind ca prin acest act decizional i s-a modificat unilateral contractul de munca.

Reclamanta apreciaza ca acest act decizional a fost emis cu incalcarea dispozitiilor art. 41 din art. 279 , deoarece paratul nu i-a cerut acordul pentru aceasta modificare a contractului de munca. Acest acord al reclamantei era necesar deoarece prin mutarea sa la alt compartiment din cadrul spitalului, i s-au modificat elemente esentiale ale contractului de munca, respectiv felul muncii si locul muncii.

Dovada acestor modificari esentiale ale contractului de munca, sunt insasi actele emise de catre parat, respectiv noua fisa a postului de unde reiese fara dubiu ca reclamanta desi are calificare pentru functia de economist in domeniul contabilitate, specializarea contabilitate si informatica de gestiune, conform actelor de studiu, la noul loc de munca din cadrul spitalului, i se dau in sarcina atributii cu totul noi si pentru care reclamanta nu are pregatirea necesara.

Astfel, facand o analiza comparativa a atributiilor de serviciu stabilite prin fisa postului detinut anterior la compartimentul financiar-contabil si cele stabilite prin noua fisa a postului comunicata prin adresa nr. 1164/01.03.2016, se poate observa o modificare esentiala a atributiilor de serviciu, deoarece reclamanta nu mai indeplineste atributii specifice muncii contabile, ci atributii cu totul noi, specifice programului de achizitii. Ori, asa cum a aratat mai sus, aceasta constituie o modificare a felului muncii pentru care are calificare. Pentru a putea sa isi indeplineasca atributiile stabilite de parat in aceasta noua functie in care a fost mutata, reclamanta considera ca paratul trebuia sa ii asigure participarea la un curs de specializare, lucru care nici macar nu a fost pus in discutie.

Impotriva Deciziei nr. 31/18.02.2016 reclamanta a formulat contestatie la conducerea Spitalului, la care i s-a raspuns ca masura luata se circumscrie dispozitiilor legale. Motivarea adusa arata faptul ca potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, „Managerul are ca si atributie legala stabilirea si aprobarea numarului de personal, pe categorii si locuri de munca in functie de normativul de personal”. De asemenea, se invoca si dispozitiile art. 40 din Codul muncii , potrivit carora angajatorul stabileste organizarea si functionarea unitatii si stabileste atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii.

Reclamanta raportandu-se la dispozitiile legale invocate de parat in solutionarea contestatiei sale, reiese faptul ca paratul nu a inteles sa ii respecte dreptul prevazut de dispozitiile art. 41 Codul muncii , stabilit in favoarea sa in calitate de angajat, acela de a-i da sau nu acordul la o modificare esentiala a contractului de munca.

Opinia paratului ca prin aceasta modificare a contractului de munca, concretizata in incheierea unui act aditional la contractul de munca si intocmirea unei alte fise a postului cu atributii noi, nu se incalca dispozitiile Codului Muncii, este gresita si in neconcordanta cu aceste dispozitii legale imperative. Reclamanta sustine ca paratul a incalcat aceste dispozitii legale imperative, deoarece nu sunt intr-o situatie de exceptie in care modificarea unilaterala a contractului de munca este permisa, respectiv nu sunt in cazurile reglementate limitativ de dispozitiile art. 42-48 din Codul muncii .

Prin decizia atacata, paratul a modificat unilateral elemente esentiale ale contractului de munca al reclamantei, elemente la care se refera dispozitiile art. 41 alin. 3 art. 279 , respectiv, art. 41 alin. 3 lit. b si c. Sustinerea paratului ca de vreme ce nu s-au modificat celelalte elemente ale contractului de munca, masura este legala, nu poate fi retinuta din motivele mai sus aratate.

In drept, invoca art. 41, art. 268 art. 279 .

Prin intampinare, paratul S. DE P. S. M. solicita respingerea actiunii. Solicita cheltuieli de judecata.

In motivare arata ca, S. de P. S. M., avand un numar total de 193 de paturi, si-a reactualizat statul de functii avand in vedere angajarile care s-au facut, schimbarile de functii si majorarile de salarii care au avut loc in anul 2015, cu respectarea art. l, art. 6, art. 8 si Anexei nr. 9 din Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1224 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1. 778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, publicat in M. Of. nr. 658 din 23 septembrie 2010.

Decizia Managerului nr. 31/18.02.2016 a fost emisa cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. In conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, managerul are ca si atributie legala stabilirea si aprobarea numarului de personal, pe categorii si locuri de munca in functie de normativul de personal, atributii stabilite prin dispozitiile art. 180 alin. 1 lit. a).

Conform Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Fneumoftiziologie S. M., art. 122 pct. 4 paragraful al treilea „In domeniul managementului resurselor umane - Managerul „stabileste si aproba numarul de personal pe categorii si locuri de munca, pe baza propunerilor sefilor de sectii si servicii, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare”, regulament disponibil pe site-ul unitatii (http://www. spitalpnfsm. ro/).

De asemenea, Comitetul director al Spitalului de P. S. M., din care face parte Managerul, d-nul dr. I. S. D., Directorul Financiar Contabil, d-nul ec. A. G. D. si Directorul Medical, d-na dr. V. B. S. M., in conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Sanatatii nr. ... pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public, are ca si atributii: sa propuna numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de reglementarile in vigoare; sa faca propuneri privind structura organizatorica si reorganizarea spitalului (art. l pct. 3 si pct. 7).

Pe langa aspectele mai sus mentionate, S. de P. S. M. si-a schimbat programul informatic la nivelul Biroului Financiar Contabil incepand cu anul 2016, astfel activitatea din cadrul biroului a fost reorganizata, sarcinile fiind reimpartite pentru fiecare persoana angajata.

Prin urmare, s-au solicitat tuturor compartimentelor functionale (T. E. S. A.) din spital propuneri privind reorganizarea si incadrarea in normativele de personal. La aceasta solicitare, d-nul ec. A. G. D., in calitate de Director Financiar Contabil si d-na ec. M. M., in calitate de Sef Birou Financiar Contabil, au propus-o pentru mutare pe reclamanta, doamna C. A. .

Criteriul care a stat la baza propunerii mutarii reclamantei, a doamnei C. A., din Biroul Financiar Contabil in C. achizitii - Birou Aprovizionare a fost criteriul „evaluarii performantelor profesionale individuale pentru personalul cu functii de executie”. Pe baza notelor finale obtinute la evaluarile anuale a performantelor pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) perioada in care reclamanta a fost in activitate, a rezultat o medie de 4,38, aceasta fiind mai mica decat a celorlalte angajate din cadrul Biroului financiar contabil.

In urma propunerilor facute, Comitetul director al Spitalului de P. S. M. a hotarat in sedinta din 16.02.2016 revizuirea statului de functii conform normativului prevazut pentru „Unitati intre 100 si 300 de paturi” Anexa nr. 9 din O. M. S. nr. 1224/2010 si mutarea postului de economist I al reclamantei, a doamnei C. A., la C. de achizitii publice-Birou de Aprovizionare.

Decizia Managerului nr. 31/18.02.2016, ca urmare a hotararii Comitetului Director, a fost emisa cu respectarea prevederilor art. 17 si art. 40 alin. 1 lit. a), lit. b) si lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si nu se refera la o decizie unilaterala a angajatorului in sensul art. 41 si art. 42, asa cum s-a invocat in cererea de chemare in judecata.

In ceea ce priveste modificarea „locului muncii” ca element esential al contractului individual de munca, paratul invedereaza acesta se refera la locul unde salariatul isi presteaza munca sa in favoarea angajatorului, respectiv, localitatea si unitatea unde salariatul lucreaza. Nu poate fi acceptata ideea ca reprezinta o schimbare a locului de munca, mutarea salariatului de la un compartiment la altul, mai ales ca, in cauza de fata, reclamanta si-a pastrat locul de munca, in sensul incadrarii la S. de P. S. M., locatia S. M., in cadrul aparatului functional T. E. S. A. (Tehnic, Economic si Socio-Administrativ). Faptul ca partile, respectiv spitalul si angajata-reclamanta, au prevazut cat mai exact, la momentul incheierii contractului, locul unde urma ca salariata sa lucreze, nu inseamna ca face ca intreg locul prevazut in contractul individual de munca sa se incadreze la art. 41 din Legea nr. 53/2003 - art. 279 .

In practica judiciara a altor instante exista in acest sens decizii cu acelasi obiect ca si prezentul dosar. Paratul face trimitere la Decizia civila nr. 330/12.02.2013 a Curtii de Apel G., care a stabilit ca nu reprezinta o schimbare a locului de munca, mutarea salariatului de la o sectie la alta, pentru ca ar insemna ca angajatorul sa nu-si poata gestiona si administra angajatii. Curtea de Apel G. considera ca prin prevederea legala potrivit careia locul muncii unui salariat poate fi modificat numai cu acordul acestuia, legiuitorul a avut in vedere sa protejeze salariatii de modificari unilaterale esentiale si nu sa impiedice pe angajatori sa-si administreze unitatea prin mutarea salariatilor de la o sectie la alta, situatie care se aplica si in cazul mutarii postului de economist I al reclamantei dintr-un birou in altul in cadrul aceleasi unitati, respectiv a Spitalului de P. S. M., in speta de fata.

In caz contrar, ar insemna ca angajatorul sa nu-si poata gestiona si administra angajatii, asa cum prevede art. 180 din Legea nr. 95/2006 si art. 40 alin. l lit. a) si lit. b) din Legea nr. 53/2003 - art. 279 .

In ceea ce priveste modificarea „felului muncii” ca element esential al contractului individual de munca, paratul invedereaza ca incadrarea reclamantei ca si functie a ramas aceeasi de Economist I, conform contractului individual de munca nr. 100/01.09.2004, nefiind modificate nici unul din elementele contractului: a)durata contractului; b) locul muncii; c) felul muncii; d) conditiile de munca; e) salariul; f) timpul de munca si timpul de odihna, asa cum prevede art. 41 alin. 3 din Legea nr. 53/2003 - art. 279 . In practica judiciara s-a stabilit ca, daca functia ramane neschimbata, trecerea dintr-un post in altul nu echivaleaza cu trecerea in alta munca, chiar daca ar fi compartimente/ sectii separate. Cu alte cuvinte, schimbarea locului de munca fara schimbarea functiei nu echivaleaza cu o trecere in alta munca.

In ceea ce priveste calificarea persoanei care urma sa indeplineasca sarcinile de serviciu in cadrul Compartimentului achizitii - Birou Aprovizionare, aceasta se circumscrie cerintelor prevazute de Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COD C. O. R. - xx) pentru ca o persoana sa fie expert achizitii publice este nevoie de studii superioare economice, juridice sau tehnice, reclamanta indeplinind aceasta cerinta, avand studii superioare economice.

In ceea ce priveste sustinerea reclamantei ca paratul trebuia sa-i asigure participarea la un curs de specializare, acest aspect nu subzista deoarece acest fapt a fost prevazut in Planul anual de formare profesionala a personalului din cadrul Biroului Aprovizionare-achizitii pentru anul 2016 depus la Serviciul R. U. NO. S. (Resurse umane, normare si salarizare) din cadrul spitalului cu numarul de inregistrare 748/05.02.2016. In concluzie, specializarea in domeniul achizitiei publice a angajatului de pe C. de achizitii - Birou Aprovizionare urmeaza sa se realizeze prin trimiterea la un curs de specializare „expert achizitii publice” in decursul anului 2016.

In ceea ce priveste sustinerea reclamantei privind mentinerea numarului de posturi in cadrul Biroului financiar-contabil ca urmare a mutarii sale la alt compartiment, paratul depune la dosar extrasul din statul de functii si organigrama valabile incepand cu 01.11.2014 si noul stat de functii, stat de personal si noua organigrama valabile incepand cu 01.03.2016. Din documentele depuse se poate observa ca in Biroul financiar contabil erau inainte de revizuirea statului de functii 6 (sase) posturi. Dupa revizuirea statului de functii si a organigramei conform art. 1, art. 6, art. 8 si Anexei nr. 9 din Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1224 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1. 778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, posturile ramase in cadrul Biroului financiar contabil sunt 5 (cinci) cu mentinerea tuturor drepturilor salariale si a celorlalte elemente esentiale ale contractului individual de munca pentru toti angajatii. Impartirea posturilor este un atribut exclusiv al angajatorului, de a-si organiza activitatea si resursele umane cum doreste si cum considera ca e mai just pentru interesul sau. Legiuitorul a avut in vedere ca sa protejeze salariatii de modificari unilaterale esentiale si nu sa impiedice pe angajatori sa-si administreze unitatea prin mutarea salariatilor de la un compartiment la altul in cadrul aparatului functional T. E. S. A.

Pentru toate argumentele de fapt si de drept mai sus mentionate, paratul solicita respingerea actiunii reclamantei ca fiind neintemeiata si nefondata.

In drept, invoca dispozitiile art. 180 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii; art. 1 pct. 3 si pct. 17 din O. M. S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public; art. 1, art. 6, art. 8 si Anexei nr. 9 din O. M. S. nr. 1224 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1. 778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; art. 17 si art. 40 alin. l lit. a), lit. b) si lit. c), art. 41 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii ; art. 205 C. proc. civ.

Examinand cererea reclamantei din perspectiva motivelor invocate, a probelor administrate si a dispozitiilor legale aplicabile, instanta retine urmatoarele:

Potrivit contractului individual de munca nr. 100/01.09.2004, incepand cu aceasta data reclamanta este angajata paratului, in functia de economist gradul I. Pana la data de 01.03.2016 si-a desfasurat activitatea la Serviciul financiar contabil. Prin Decizia nr. 31/18.02.2016 emisa de managerul paratului, postul de economist gradul I ocupat de catre reclamanta a fost mutat de la Serviciul financiar contabil la C. achizitii publice - Birou aprovizionare, urmand ca si reclamanta sa-si desfasoare activitatea, in continuare, pe acelasi post, dar in cadrul noului compartiment, cu mentinerea tuturor drepturilor salariale.

Reclamanta contesta aceasta masura, apreciind ca prin mutarea postului la un alt compartiment i s-a schimbat atat locul de munca cat si felul muncii, fara acordul sau, fiind astfel incalcate dispozitiile art. 41 din art. 279 .

Potrivit dispozitiilor art. 41 din art. 279 , contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor, modificarea referindu-se, printre altele, la locul muncii si felul muncii.

In ceea ce priveste locul muncii, in doctrina si jurisprudenta se apreciaza ca acesta este determinat de angajatorul si localitatea in care se presteaza munca, fiind vorba deci, de modificari esentiale. Nu se considera schimbare a locului de munca mutarea salariatului de la o sectie la alta, deoarece ar insemna ca angajatorul sa nu isi poata gestiona si administra angajatii. Raportat la aceste criterii, in ceea ce o priveste pe reclamanta, nu poate fi vorba de schimbarea locului muncii intrucat, in continuare, isi desfasoara activitatea la acelasi angajator si in aceiasi localitate, mai mult, in aceiasi cladire.

Felul muncii reprezinta profesia, meseria sau functia ce este exercitata de salariat in temeiul contractului individual de munca. Profesia este calificarea obtinuta de o persoana prin studii iar functia este activitatea desfasurata de o persoana intr-o ierarhie functionala de executie sau de conducere. Potrivit diplomei de licenta, reclamanta a obtinut titlul de economist la absolvirea studiilor superioare. Din fisele postului ocupat atat la Serviciul financiar contabil cat si ca urmare a mutarii acestuia la Biroul de achizitii publice, rezulta ca functia ocupata de aceasta a fost si este, in continuare, cea de economist gradul I. Este adevarat ca, potrivit fisei postului, reclamanta desfasoara alte activitati decat cele specifice compartimentului de contabilitate dar, potrivit Clasificarii Ocupatiilor din Romania, COD - C. O. R. - x, pentru ca o persoana sa desfasoare activitati de achizitii publice, este necesar sa fie absolvent de studii superioare economice, juridice sau tehnice, reclamanta avand studii superioare economice. De altfel, in jurisprudenta s-a decis constant ca, in situatia in care functia ramane neschimbata, trecerea dintr-un post in altul, chiar si in compartimente ori sectii diferite, aceasta nu echivaleaza cu trecerea intr-o alta munca.

Desi reclamanta afirma ca situatia posturilor de economist a ramas neschimbata la Serviciul financiar contabil, aceasta afirmatie este contrazisa de organigrama si statul de functii si personal depus de parat (atat cel anterior deciziei contestate cat si cel ulterior).

Instanta va inlatura si apararea reclamantei potrivit careia paratul trebuia sa ii asigure participarea la cursuri de specializare in domeniul achizitiilor publice deoarece, din Planul anual de formare profesionala a personalului din cadrul Biroului de aprovizionare si achizitii pe anul 2016, inregistrat sub nr. 748/05.02.2016, o astfel de specializare a fost cuprinsa.

In consecinta, nefiind incalcate dispozitiile art. 41 din art. 279 , cererea reclamantei va fi respinsa.

Desi au fost solicitate cheltuieli de judecata de catre parat, acestea nu au fost probate sub aspectul cuantumului si al achitarii lor.

Asistentii judiciari, participand la deliberare cu vot consultativ, au exprimat aceeasi opinie profesionala in cauza.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Respinge contestatia formulata de contestatoarea C. A., CNP ..., domiciliata in S. M.,, judetul S. M., in contradictoriu cu paratul S. DE P. S. M., cod fiscal xx, cu sediul in S. M.,, judetul S. M., avand ca obiect contestatie decizie modificare unilaterala contract de munca.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   modificare contract de munca    felul muncii    locul muncii    fisa postului    act aditional la contractul de munca    stat de functii    organigrama    ierarhie functionala   


Sus ↑