• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 180: Instruirea angajatilor

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL V: Sanatatea si securitatea in munca
        ↳ CAPITOLUL I: Reguli generale

(1) Angajatorul are obligatia sa organizeze instruirea angajatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
(2) Instruirea se realizeaza periodic, prin modalitati specifice stabilite de comun acord de catre angajator impreuna cu comitetul de securitate si sanatate in munca si cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.
(3) Instruirea prevazuta la alin. (2) se realizeaza obligatoriu in cazul noilor angajati, al celor care isi schimba locul de munca sau felul muncii si al celor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni. In toate aceste cazuri instruirea se efectueaza inainte de inceperea efectiva a activitatii.
(4) Instruirea este obligatorie si in situatia in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu.
Comentariu art. 180 Codul muncii

Reglementata amplu prin Legea nr. 319/2006, instruirea salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca are in vedere oferirea de catre angajator de informatii si instructiuni de lucru specifice locului de munca sau postului ocupat de catre salariat.

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Dialogurile MCP (III) - Dreptul la deconectare al salariatului. Respectarea timpului normal de lucru in era digitala

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Modalitate plata program de lucru inegal
Buna ziua. La o societate scoala de soferi, instructorii depasesc orele de lucru intr-o luna in alta luna ... Salariatul este obligat sa presteze munca, iar angajatorul este obligat sa asigure conditiile necesare prestarii muncii. ...

Jurisprudenta art. 180 din Codul muncii - Instruirea angajatilor

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca. Transferul pe un alt post fara modificarea functiei

Prin cererea inregistrata sub dosar nr. de mai sus, reclamanta C. A. prin avocat, a chemat in judecata S. DE P. S. M., solicitand instantei sa pronunte o hotarare prin care sa dispuna anularea Deciziei nr. 31/18. 02. 2016 emisa de parata, prin car ... (Hotararea 334 din data de 06.06.2016, pronuntata de Tribunalul Satu Mare)
Obligatia angajatorului de a evalua riscurile in timpul muncii este una continua. Evaluarea riscurilor in functie de dezvoltarea conditiilor de munca si a cercetarilor stiintifice

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale sub nr. ...X la data de 14.10.2013, reclamanta P. S. a solicitat, in contradictoriu cu parata, ca prin  hotararea ce se va pro ... (Hotararea 591 din data de 04 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Instruirea salariatilor in privinta activitatilor specifice institutiei. Asigurarea de catre angajator a sanatatii si securitatii in munca a salariatilor

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului B. la 26 iulie 2011, asa cum a fost precizata ulterior (f. 55) reclamantul S. I. a chemat in judecata pe paratii  B., F. V., C. G., si C. Nationala de Cai Ferate SA Bucuresti, solicitand obliga ... (Hotararea 1801 din data de 05 iulie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Neacordarea termenului de preaviz in cazul concedierii atrage nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa din cuprinsul deciziei de concediere a mentiunii privind durata preavizului

Prin sentinta civila nr. 1913/03.03.2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. ...X, a fost admisa, in parte cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta B. M., in c ... (Hotararea 1754 din data de 05 aprilie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Modificarea unilaterala a felului muncii. Trecerea pe un alt post cu pastrarea functiei

Prin cererea inregistrata sub dosar nr. de mai sus, reclamanta C. A. prin avocat, a chemat in judecata S. DE P. S. M., solicitand instantei sa pronunte o hotarare prin care sa dispuna anularea Deciziei nr. 31/18.02.2016 emisa de parata, prin care ... (Hotararea 334/LMA din data de 06 iunie 2016, pronuntata de Tribunalul Satu Mare)
Natura juridica a termenului de 30 de zile pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare

Termenul de 30 de zile prevazut de art.268 alin. din Codul Muncii pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare este un termen de prescriptie, fiindu-i aplicabil sistemul de calcul intermediar reglementat de art.1887 si art.1889 din fostul Cod c ... (Hotararea 7420 din 16.11.2011, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI)
Cerere pentru obligare la emiterea unei noi decizii

Obligarea paratei la emiterea unei noi decizii de pensionare cu începere de la 1 ianuarie 2002 si plata diferentelor pe ultimii 3 ani nu este posibila daca decizia de pensionare emisa în urma recalcularii pensiei în temeiul O. ... (Hotararea 841/R din 24.04.2007, pronuntata de Curtea de Apel CLUJ)
Vatamarea grava a integritatii corporale a unei persoane in cadrul exercitarii atributiilor de serviciu

Asa cum au statuat doctrina si practica în materie, vatamarea grava a integritatii corporale a unei persoane se poate concretiza nu numai într-un prejudiciu material determinat si imediat evaluabil, ci si în într-un alt ... (Hotararea 1426/R-CM din 16.10.2009, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti)


Sus ↑