• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Demisia fara preaviz. Neindicarea termenului de preaviz in notificare atrage aplicarea termenului prevazut de lege

Hotararea nr. 3486 din data de 05 iulie 2016
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Prin sentinta nr. 653/03.03.2016, pronuntata de Tribunalul Gorj - Sectia de Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. ...X, s-a respins cererea formulata de reclamanta T M. -V., C. N. P. xxxx, cu domiciliul in comuna R.,  impotriva paratei  Romania S. R. L., inregistrata in registrul comertului sub nr. J40/xx/2002, cod unic de inregistrare xx, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 319, Cladirea Courtiard, etaj 5, sector 6,  ca neintemeiata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

S-a retinut ca reclamanta T M. V.  a fost angajata a paratei S. C. C. Genarated S. Romania S. R. L., in baza contractului individual de munca nr. 2371/17.09.2015, incheiat pe durata nedeterminata, incepand cu data de 21.09.2015.

Prin decizia nr. 1502/09.11.2015 s-a dispus desfacerea disciplinara a contractului individual de munca al reclamantei, incepand cu 09.11.2015, in temeiul art. 61 lit. a din art. 279 , pe motiv ca in perioada 27.10.xxxx15 a lipsit nemotivat.

Reclamanta a contestat aceasta decizie, sustinand ca a formulat cerere de demisie la data de 28.10.2015, pe care a trimis-o prin e-mail superiorului ierarhic, insa parata a refuzat sa ia act de demisie, procedand la desfacerea disciplinara a contractului de munca pentru absente de la serviciu.

In conformitate cu art. 81 din art. 279 :

,,(1) Prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz.

(2) Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.

(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.

(4) Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

(5) Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele.

(6) In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator.

(7) Contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectiv.

(8) Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca.,,

Demisia reprezinta actul unilateral de vointa al salariatului prin care intelege sa puna capat contractului individual de munca, fara sa mentioneze motivele ce l-au determinat sa solicite incetarea contractului, dandu-se expresie principiului libertatii muncii.

In conformitate cu art. 81 alin. 1 din art. 279 , demisia trebuie sa imbrace forma scrisa si sa fie comunicata angajatorului, iar in cazul in care angajatorul refuza sa  inregistreze demisia, in baza art. 81 alin. 2 din art. 279 , salariatul are dreptul de a face dovada demisiei prin orice mijloace de proba.

Conform sustinerilor reclamantei, aceasta a comunicat cererea de demisie prin e-mail,   sefului sau direct P. N., la data de 28.10.2015, orele 3.11.P. M., fapt contestat insa de parata.

Reclamanta a depus la dosar un extras e-mail din 28.10.2015, ora 3.11.P. M., la care a atasat o cerere de demisie,  datata 28.10.2015(filele 8-9), ce nu fac insa dovada ca reclamanta a expediat prin e-mail respectiva cerere de demisie. Nu rezulta din  probele de la dosar daca  reclamanta a trimis  acel e-mail, si, chiar si in situatia in care ar rezulta expedierea e-mail-ului din 28.10.2015, ora 3. 11,  nu se poate stabili cu certitudine ca ceea ce s-a expediat a fost chiar cererea de demisie depusa la dosar.

Parata a aratat prin intampinare ca angajata a anuntat telefonic demisia sefului ierarhic, insa in lipsa formei scrise nu se poate imputa angajatorului lipsa inregistrarii demisiei si incetarea contractului ca urmare a demisiei salariatului.

Chiar si in situatia in care s-ar considera ca cererea de demisie a fost trimisa angajatorului  prin e-mail la data de 28.10.2015, in conformitate cu prevederile art. 81 alin. 1 din art. 279 reclamanta trebuia sa respecte termenul de preaviz  de 20 de zile lucratoare, stabilit prin contractul individual de munca(lit. L, pct. c).

Termenul de preaviz ce trebuie respectat de salariat in cazul demisiei este prevazut de lege in scopul protejarii angajatorului impotriva efectelor prejudiciabile pe care le-ar putea produce acestuia demisia intempestiva a salariatului si nu revine angajatorului obligatia de a aduce la cunostinta salariatului ca trebuie sa respecte acest termen, termenul de preaviz fiind prevazut in contractul individual sau colectiv de munca, si este deci cunoscut de salariat.

Este adevarat ca, in baza art. 81 alin. 8 din art. 279 , reclamanta putea demisiona si fara preaviz, in cazul in care angajatorul nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin contractul individual de munca. Fiind insa o situatie de exceptie de la regula acordarii preavizului, reclamanta trebuia sa arate ca demisioneaza fara preaviz, cu indicarea obligatiile nerespectate de catre angajator, aratand de ce nu respecta obligatia impusa de lege de a se prezenta la serviciu pe perioada preavizului.

D. in acest mod angajatorul era in masura sa cunoasca intentia salariatului de a nu se mai prezenta la serviciu in perioada termenului de preaviz, astfel incat sa poata lua masurile necesare pentru ca activitatea sa sa nu fie perturbata. In caz contrar,  contractul individual de munca continua sa-si produca efectele si nu poate inceta prin demisie decat la expirarea termenului de preaviz, pe durata caruia salariatul trebuie sa se prezinte la serviciu, iar angajatorul are posibilitatea sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare.

In concluzie, reclamanta trebuia sa se prezinte la serviciu, astfel ca nu se s-a retinut nelegalitatea si netemeinicia deciziei de sanctionarea a reclamantei cu desfacerea contractului individual de munca pentru absente nemotivate.

Fata de considerentele mai sus expuse, s-a respins cererea reclamantei  ca neintemeiata.

Impotriva sentintei a declarat apel reclamanta T M. V., criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, deoarece nu s-a tinut cont de atitudinea contradictorie a intimatei in solicitarile formulate in intampinarea existenta in dosarul de fond, care in principal a solicitat sa inceteze raporturile individuale de munca prin demisie pentru ca in subsidiar sa se solicite respingerea actiunii, situatie care  a dus la incalcarea dreptului sau la aparare necunoscand atitudinea  concreta manifestata de intimata; instanta si-a incalcat rolul activ neacordand un nou termen, fata de  atitudinea manifestata de catre intimata; gresit s-a respins ca mijloace de proba inscrisurile propuse avand in vedere ca refuzul inregistrarii demisiei se poate face cu orice mijloc de proba.

Intimata a formulat intampinare, solicitand respingerea  apelului  si precizand ca in mod constant s-a solicitat respingerea actiunii, iar pe de alta parte probele nu s-au propus conform art. 254 alin. 1 Cod procedura civila.

Criticile formulate nu sunt intemeiate pentru urmatoarele considerente:

In ceea ce priveste atitudinea oscilanta a intimatei se constata ca aceasta sustinere nu este intemeiata avand in vedere ca prin intampinarea formulata in fata instantei de fond s-a considerat ca in masura in care se va face dovada inregistrarii cererii de demise unitatea intelege sa achieseze la aceasta solicitare a petentei, insa in lipsa comunicarii in forma scrisa a demisiei s-a considerat ca nu este intemeiata contestatia impotriva deciziei de concediere, bazata pe  lipsa petentei de la locul de munca.

Petenta apelanta a cunoscut continutul intampinarii deoarece a raspuns la respectiva intampinare, la data de 27 ian. 2016, invocand aceleasi motive formulate si in prezentul apel astfel incat nu se poate sustine ca i s-a incalcat dreptul la aparare deoarece nu ar fi putut sa-si formuleze apararile in functie de atitudinea manifestata de catre intimata.

Prin contestatia formulata s-a solicitat proba cu inscrisuri care au si fost atasate cererii, astfel incat instanta le-a avut in vedere in momentul solutionarii cauzei, facand aplicare dispoz. art. 258 Cod procedura civila respingandu-se proba cu interogatoriu propus a fi luat unui angajat al societatii, care nu era parte in cauza (art. 351 Cod procedura civila) si proba cu extrasul e-mail care nu fusese solicitata in conditiile art. 254 Cod procedura civila.

Este adevarat ca aceasta proba, respectiv e-mail comunicat unitatii ce continea cererea de demisie a contestatoarei ar fi putut produce efecte  in prezenta cauza si instanta ar fi trebuit sa faca aplicarea dispoz. art. 254 alin. 2  Cod procedura civila in sensul ca exista nevoia administrarii acestei probe, raportat la faptul ca referitor la modalitatile de instiintare, de comunicare a cererii de demisie nu exista o prevedere legala expresa, aceasta putandu-se face prin fax, e-mail sau scrisoare recomandata, legea solicitand numai forma scrisa a acesteia.

Obligatia de instiintare a angajatorului cu privire la manifestarea  actului unilateral de vointa al incetarii raporturilor de munca prin demisie rezulta din dispoz. art. 81 alin. 1 art. 279 , refuzul angajatorului de a inregistra demisia dand dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba, in speta nefiind administrate probe cu privire la existenta unui astfel de refuz.

Cu toate acestea cererea de demisie transmisa prin e-mailul respectiv, contestat a fi primit de catre intimata, nu produce efecte in prezenta cauza avand in vedere ca din continutul  acesteia  rezulta numai ca s-a comunicat incetarea contractului individual de munca incepand cu data de 28 oct. 2015 prin demisie, fara a se indica termenul de preaviz care este obligatoriu in conditiile art. 81 alin. 4 art. 279 , avand in vedere ca potrivit art. 81 alin. 7 art. 279   contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectiv. Pe de alta parte din actul existent in dosar la fila 9 nu rezulta daca acest e-mail a fost primit si inregistrat de societatea parata.

Conform art. 81 alin. 8 art. 279 salariatul poate demisiona fara preaviz numai in situatia in care angajatorul nu-si indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca, ceea ce nu s-a sustinut si nu s-a dovedit in cauza.

In cazul in care salariatul nu a precizat termenul de preaviz care il acorda unitatii, acesta va fi, dupa caz cel prevazut de lege, de contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca. Neindicarea termenului de preaviz nu este sanctionata de lege cu nulitatea demisiei, dar trebuie mentionat ca pe durata preavizului contractul individual de munca isi produce toate efectele, iar salariatul are obligatia sa presteze munca, cu plata corespunzatoare a salariului si a sporurilor aferente, astfel incat nerespectarea termenului de preaviz poate atrage concedierea disciplinara a angajatului tocmai pentru lipsa nemotivata de la locul de munca.

Daca angajatul a lipsit de la locul de munca in mod intempestiv, cum este cazul in speta, fara preaviz, nu se  da posibilitatea angajatorului sa ia masurile necesare inlocuirii acestuia, situatie ce poate aduce daune in desfasurarea activitatii angajatorului si justifica din partea acestuia concedierea disciplinara pentru lipsa nejustificata de la locul de munca, cum s-a procedat fata de contestatoarea apelanta.

In functie de cele expuse  urmeaza ca in baza art. 480 alin. 1 Cod procedura civila, sa fie respins ca nefondat apelul.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge ca nefondat apelul declarat de reclamanta T M. V., domiciliata in comuna R.,, impotriva sentintei civile nr. 653/03.03.2016, pronuntata de Tribunalul Gorj - Sectia de Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. ...X, in contradictoriu cu intimata parata  R. SRL, cu sediul procesual ales la SCA U. si Asociatii, din Bucuresti, sector 1, . 34.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   contract pe durata nedeterminata    desfacerea disciplinara a contractului    notificare scrisa    demisie    termen de preaviz    renuntare la termenul de preaviz    nerespectarea obligatiilor    abateri disciplinare    sporuri    absenta nemotivata   


Sus ↑