• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Scopul incheierii contractului colectiv de munca. Prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munca

Hotararea nr. 993 din data de 19 aprilie 2013
Pronuntata de Tribunalul Galati

P. cererea formulata si inregistrata pe rolul Tribunalului G. sub numarul XXXX reclamantul C. P., a chemat in judecata pe paratele SNTFM „C. MARFA” SA Bucuresti si - SNTFM „C. MARFA” SA SUCURSALA M. prin Centrul Zonal Marfa G.,  solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa oblige parata la plata diferentei dintre cuantumul total al sumei acordate cu titlu de plata compensatorie la momentul concedierii colective si cuantumul cuvenit prin cumularea a 6 salarii de baza brute negociate, conform prevederilor art. 60 alin. 8 din CCM la nivel de unitate pe 2011-2012 coroborate cu prevederile art. 80 alin. 2 lit. a din CCM la nivel de ramura transporturi pe anii 2008 - 2010, actualizata cu rata inflatiei aplicabila la data platii efective. A solicitat si cheltuieli de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivare, a sustinut ca a fost angajat al societatii parate incetandu-i contractul de munca urmare a concedierii colective, iar potrivit dispozitiilor art. 60 alin. 8 din CCM la nivel de unitate pe 2011-2012 „la desfacerea contractului de munca ca urmare a aplicarii masurilor de concediere colectiva salariatilor C. Marfa li se vor acorda sume de bani in conformitate cu art. 80 alin. 2 lit. a din CCM la nivel de ramura transporturi dar fara a depasi lunar suma prevazuta in art. 1 din HG nr. 1193/2010.

A mai aratat ca potrivit art. 80 alin. 2 lit. a din Contractul Colectiv de Munca la nivel de R. Transporturi s-a prevazut ca „partile convin ca la desfacerea contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, salariatii sa primeasca pe langa celelalte drepturi la zi cuvenite pentru activitatea prestata, si de o plata compensatorie in valoare de minim 6 salarii de baza brute negociate.

A mai precizat ca parata nu si-a respectat obligatiile asumate prin Contractul Colectiv de Munca si nu a acordat aceste drepturi.

In drept, a invocat disp. Codului muncii si a CCM la nivel de unitate 2011-2012 si CCM la nivel de ramura transporturi.

In sustinere, a solicitat administrarea probei cu inscrisuri.

P. intampinare, parata a solicitat respingerea cererii ca nefondata.

In motivare, a aratat ca Contractul Colectiv de Munca la nivel de R. a fost valabil pana in anul 2010 inclusiv iar la data disponibilizarii reclamantei acesta nu mai era in vigoare.

Instanta a incuviintat si a administrat in cauza proba cu inscrisuri.

Analizand si coroborand ansamblul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

Dupa cum reiese din copia decizie de concediere, reclamantul a fost salariat al societatii parate pana la data de 08.07.2011. (f. 4).

Pe fond, instanta constata ca, potrivit art. 60 din Contractul Colectiv de Munca la nivel unitate pe anii 2011-2012 la desfacerea contractului de munca ca urmare a aplicarii masurilor de concediere colectiva salariatilor C. Marfa li se vor acorda sume de bani in conformitate cu art. 80 alin. 2 lit. a din CCM la nivel de ramura transporturi dar fara a depasi lunar suma prevazuta in art. 1 din HG nr. 1193/2010.

Reclamantului i s-a calculat si acordat lunar suma de 670 de lei cu titlu de salariu compensatoriu pe o perioada de 6 luni, conform CCM la nivel de unitate.

Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

Scopul incheierii de astfel de contracte este promovarea unor relatii de munca echitabile, de natura sa asigure protectia sociala a salariatilor, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munca, ori evitarea declansarii grevelor. Importanta contractului colectiv de munca este relevata in primul rand de influenta sa asupra dreptului muncii.

P. incheierea contractului colectiv de munca, dreptul muncii devine un drept negociat, de origine conventionala, creat de patroni si salariati, in functie de conditiile economice si sociale precum si de interesele celor doua parti. Contractul colectiv de munca a devenit de-a lungul timpului forma de exprimare concreta a normelor juridice de munca.

Legea este cea care stabileste cadrul general al raportului de munca, contractul colectiv la anumite niveluri concretizeaza si dezvolta dispozitii legale, iar contractul individual concretizeaza contractul colectiv de la nivelul unitatii pentru fiecare salariat in parte.

Legea nu stabileste expres toate clauzele pe care trebuie sa le cuprinda contractele colective la diferite niveluri, inclusiv cel la nivel national.

Din acest punct de vedere, exista principiul libertatii depline a partilor privind stabilirea continutului contractului pe care ele il incheie.

Totusi, art. 132 alin. 3 Legea nr. 62/2011 a dialogului social instituie o limitare, statuand ca contractele colective de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil incheiat la nivel superior.

Asadar, instanta urmeaza a constata ca reclamantul solicita aplicarea unui CCM la nivel superior, insa acesta isi incetase aplicabilitatea la data la care reclamantului i s-a  desfacut contractul individual de munca.

In prezenta cauza, din analiza continutului Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate se poate retine ca partile au convenit ca numarul de salarii compensatorii sa ramana acelasi (6) insa cuantumul lunar al acestora sa nu depaseasca suma de 670 de lei.

Instanta retine ca numai in ipoteza in care reclamantul ar fi fost disponibilizata anterior datei de 01.01.2011, sau daca CCM la nivel de ramura transporturi ar mai fi fost valabil si la data disponibilizarii reclamantului, s-ar fi putut solicita o eventuala diferenta de plati compensatorii.

F. de aceste considerente instanta va respinge actiunea ca nefondata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Respinge cererea formulata de reclamantul C. P.  cu domiciliul procesual ales la  Cabinet Individual de Avocatura M. M., cu sediul in G.,, . 25, jud. G. si pe paratele S. NATIONALA DE T. F. M.,, C. M.” SA BUCURESTI cu sediul in Bucuresti, . 38 si S. NATIONALA DE T. F. M.,, C. M.” SA SUCURSALA MOLODOVA cu sediul in Iasi,, jud. Iasi - P.  CENTRUL ZONAL M. G., cu sediul in G.,, jud. G., ca nefondata.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   concediere colectiva    plati compensatorii    contract colectiv de munca    protectia sociala a salariatilor    greva    conflict colectiv de munca    libertate contractuala    dialog social    ramura de activitate   


Sus ↑