• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Decizie de pensionare pentru limita de varsta. Acordarea de catre angajator a sporului de risc actualizat cu indicele de inflatie

Hotararea nr. 10 din 09 ianuarie 2017
Pronuntata de Tribunalul Prahova

Prin cererea înregistrata la data de 03.10.2016 pe rolul Tribunalului Prahova sub nr.xXXX, reclamantul B_ S_ a chemat în judecata pârâta R__ NATIONALA a P_ R__ - Directia S_ Prahova, solicitând ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acesteia la plata sporului de risc în procent de 25% din salariul de baza pentru perioada 29.06.xxxx15, suma care sa fie actualizata cu indicele de inflatie, precum si la recalcularea ajutorului financiar acordat reclamantului, în baza art. 173 alin.1 din contractul colectiv de munca din anul 2013 (prin includerea sporului de risc în salariu) si la plata diferentelor rezultate în raport cu ajutorul financiar deja încasat de reclamant.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca a fost angajatul pârâtei în functia de padurar în cadrul D.S.Prahova - pâna la data de 29.06.2015, când i s-a desfacut contractul de munca, urmare a pensionarii. A mentionat ca în conformitate cu art. 127 alin. 5 din Legea nr. 46/19.03.2008 privind Codul silvic \"personalul silvic din cadrul autoritatilor publice centrale care raspund de silvicultura, al subunitatilor teritoriale ale acesteia, ale ocoalelor silvice, al structurilor silvice de rang superior si al Regiei nationale a P_, beneficiaza de un spor de risc de 25% din salariul de baza \", iar în conformitate cu art. 173 alin.1 din contractul colectiv de munca încheiat în anul 2013 se reglementeaza acordarea uni ajutor financiar, ajutor financiar ce urmeaza a fi recalculat prin includerea în salariul de baza a acestui sop de risc. Totodata, reclamantul a mentionat ca a depus o cererea de acordare a acestor sume de bani, însa pârâta nu a raspuns solicitarilor sale, motiv pentru care s-a adresat instantei de judecata. De asemenea, a mai aratt ca întrucât toate aceste drepturi aratate mai sus nu i-au fost acordate la termenele stabilite prin dispozitiile legale, solicita ca sumele cuvenite sa fie actualizate cu indicele de inflatie.
In drept, si-a întemeiat actiunea pe Codul silvic, O.U.G.59/2000 si C.C.M. al R.N.P.-R__.
În dovedirea actiunii a depus la dosarul cauzei: copie dupa contractul individual de munca, actual aditional la CIM, copie dupa cartea de munca, adrese, copie dupa decizia de pensionare (f.9-36).
Pârâta nu a formulat întâmpinare, nu a solicitat nicio proba în aparare si nu s-a prezentat în instanta pentru a formula aparari în cauza.
Tribunalul, în baza art. 254 cod pr. Civ., a administrat proba cu înscrisurile existente l dosar ca fiind utila cauzei.
Analizând actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele:
În fapt, reclamantul a fost angajatul pârâtei în functia de padurar în cadrul Directiei Silvice Prahova din anul 1985 pâna la data de 29.06.2015, când i s-a desfacut contractul de munca, urmarea a pensionarii, aspect ce rezulta din copia dupa cartea de munca a reclamantului.
În drept,potrivit art. 127 alin. 5 din Legea 46/2008 privind Codul silvic„ personalul silvic din cadrul autoritatilor publice centrale care raspund pentru silvicultura, al subunitatilor teritoriale ale acesteia, al ocoalelor silvice, al structurilor silvice de rang superior si al Regiei nationale a P_ R__, beneficiaza de un spor de risc 25% din salariul de baza”.
Analizând dispozitiile legale mentionate, tribunalul observa ca acestea determina în mod neechivoc atât categoriile de personal carora urmeaza a le fi acordate drepturile banesti reglementate, cât si modul de calcul al acestora, stabilind fara nicio distinctie ori conditionare ulterioara, acordarea acestuia într-un procent de 25% din salariul de baza.
Rezulta Asadar din interpretarea acestor dispozitii ca este suficient ca salariatul silvic sa fie încadrat la una din unitatile silvice enumerate de dispozitiile textului art. 127 alin. 5 pentru ca acesta sa beneficieze de sporul în discutie acordat întru-un cuantum variabil numai în raport de salariul de baza al acestuia, iar nu de alte criterii subsecvente.
Fiind în prezenta unor dispozitii clare, neechivoce si în privinta carora legiuitorul nu a înteles sa stabileasca termene ori conditii suspensive, acestea sunt de imediata aplicare, fara a fi necesara elaborarea vreunor norme, regulamente ori ghiduri de bune practici aprobate de administratia publica centrala, acte administrative care, oricum, limitându-se la organizarea executarii legii ori executarea în concret a acesteia, nu pot fi decât conforme cu legea în aplicarea carora au fost emise.
În speta, având în vedere ca reclamantul si-a desfasurat activitatea pâna la data pensionarii sale - 29.06.2015, în calitate de padurar, în cadrul Directiei Silvice Prahova, subunitate teritoriala a RNP R__, tribunalul apreciaza ca acesta îndeplineste conditiile prevazute de dispozitiile art. 127 alin. 5 din Legea 46/2008, pretentiile sale privind acordarea sporului de risc solicitat fiind fondate.
Cu privire la capatul accesoriu, instanta va dispune ca plata sporului de risc sa fie actualizata cu indicele de devalorizare a monedei nationale,  în virtutea principiului repararii integrale a pagubei. În acest caz actualizarea reprezinta nu câstigul nerealizat, ci este o componenta a pierderii efectiv suferite, materializând numai ajustarea deprecierii sumei, determinata de rata de inflatie NATIONALA, în vederea efectuarii unei REPARATII echitabile.
În ceea  ce priveste capatul de cerere privind recalcularea ajutorului financiar prevazut la art. 173 alin.1 din C.C.M la nivelul R__, tribunalul retine ca potrivit prevederilor art. 173 alin.1 din Contractul colectiv de munca la nivelul pârâtei pe anii 2013-2014, salariati care se pensioneaza pentru limita de vârsta în caz de pensionare anticipata, beneficiaza de un ajutor financiar în cuantum net stabilit în functie de vechime în unitatile silvice si salariul brut prevazut în contractul individual de munca la data încetarii raporturilor de munca. Acest ajutor financiar se acorda la momentul solicitarii de catre beneficiar a încetarii contractului individual de munca fie prin acordul partilor, fie în urma prezentari deciziei de pensionare emisa de casa de pensii.
În speta, reclamantul s-a pensionat pentru limita de vârsta si a primit o pensie anticipata partiala, conform deciziei de pensionare anexata actiunii formulate, astfel încât a primit ajutorul financiar prevazut de art. 173 alin.1 din C.C.M. la nivelul pârâtei pe anii 2013-2014. Tinând cont de solutia data de tribunal primelor capete de cerere ale reclamantului, tribunal va admite si acest capat de cerere, fata de obligatia pârâtei de a recalcula ajutorul financiar acordat reclamantului cu luarea în calcul a sporului de risc si de a plati acestuia diferentelor rezultate în raport cu ajutorul financiar deja încasat .
Pentru toate considerentele ce preced, tribunalul va admite actiunea promovata de reclamant si va obliga pârâta la plata catre acesta a contravalorii sporului de risc în procent de 25% din salariul de baza începând cu data de 29.06.2012 si pâna la data de 29.06.2015, suma ce urmeaza a fi actualizata cu indicele de inflatie, precum si la recalcularea ajutorului financiar acordat reclamantului, în baza art. 173 alin.1 din contractul colectiv de munca din anul 2013 (prin includerea sporului de risc în salariu) si la plata diferentelor rezultate în raport cu ajutorul financiar deja încasat de reclamant.
Totodata, în temeiul art. 453 Cod de procedura civila, pârâta va fi obligata si la plata a 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre reclamant, reprezentând onorariu de avocat, conform chitantei depusa la dosar.
PENTRU ACESTE MOTIVE
       ÎN NUMELE LEGII
          HOTARA?TE
Admite actiunea formulata de  reclamanta B_ S_, CNP  xxxx, cu domiciliul în __, Jud. Prahova în  contradictoriu cu pârâta R__ NATIONALA A P_ R__ - Directia S_ Prahova,  cu sediul în mun. Ploie?ti, __. 3, Jud. Prahova.
Obliga pârâta la plata catre reclamant a sporului de risc în cuantum de 25% din salariul de baza, începând cu data de 29.06.2012 si pâna la data de 29.06.2015, suma ce urmeaza a fi actualizata cu indicele de inflatie, precum si la recalcularea ajutorului financiar acordat reclamantului, în baza art. 173 alin.1 din contractul colectiv de munca din anul 2013 (prin includerea sporului de risc în salariu) si la plata diferentelor rezultate în raport cu ajutorul financiar deja încasat de reclamant.
Obliga pârâta la plata catre reclamant a sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli de judecata.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Cererea de apel se va depune la Tribunalul Prahova.
pronuntata în sedinta publica azi, 09.01.2017.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca a fost angajatul pârâtei în functia de padurar în cadrul D.S.Prahova - pâna la data de 29.06.2015, când i s-a desfacut contractul de munca, urmare a pensionarii. A mentionat ca în conformitate cu art. 127 alin. 5 din Legea nr. 46/19.03.2008 privind Codul silvic \"personalul silvic din cadrul autoritatilor publice centrale care raspund de silvicultura, al subunitatilor teritoriale ale acesteia, ale ocoalelor silvice, al structurilor silvice de rang superior si al Regiei nationale a P_, beneficiaza de un spor de risc de 25% din salariul de baza \", iar în conformitate cu art. 173 alin.1 din contractul colectiv de munca încheiat în anul 2013 se reglementeaza acordarea uni ajutor financiar, ajutor financiar ce urmeaza a fi recalculat prin includerea în salariul de baza a acestui sop de risc. Totodata, reclamantul a mentionat ca a depus o cererea de acordare a acestor sume de bani, însa pârâta nu a raspuns solicitarilor sale, motiv pentru care s-a adresat instantei de judecata. De asemenea, a mai aratt ca întrucât toate aceste drepturi aratate mai sus nu i-au fost acordate la termenele stabilite prin dispozitiile legale, solicita ca sumele cuvenite sa fie actualizate cu indicele de inflatie.
In drept, si-a întemeiat actiunea pe Codul silvic, O.U.G.59/2000 si C.C.M. al R.N.P.-R__.

În dovedirea actiunii a depus la dosarul cauzei: copie dupa contractul individual de munca, actual aditional la CIM, copie dupa cartea de munca, adrese, copie dupa decizia de pensionare (f.9-36).
Pârâta nu a formulat întâmpinare, nu a solicitat nicio proba în aparare si nu s-a prezentat în instanta pentru a formula aparari în cauza.

Tribunalul, în baza art. 254 cod pr. Civ., a administrat proba cu înscrisurile existente l dosar ca fiind utila cauzei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele:
În fapt, reclamantul a fost angajatul pârâtei în functia de padurar în cadrul Directiei Silvice Prahova din anul 1985 pâna la data de 29.06.2015, când i s-a desfacut contractul de munca, urmarea a pensionarii, aspect ce rezulta din copia dupa cartea de munca a reclamantului.
 

În drept, potrivit art. 127 alin. 5 din Legea 46/2008 privind Codul silvic„ personalul silvic din cadrul autoritatilor publice centrale care raspund pentru silvicultura, al subunitatilor teritoriale ale acesteia, al ocoalelor silvice, al structurilor silvice de rang superior si al Regiei nationale a P_ R__, beneficiaza de un spor de risc 25% din salariul de baza”.

Analizând dispozitiile legale mentionate, tribunalul observa ca acestea determina în mod neechivoc atât categoriile de personal carora urmeaza a le fi acordate drepturile banesti reglementate, cât si modul de calcul al acestora, stabilind fara nicio distinctie ori conditionare ulterioara, acordarea acestuia într-un procent de 25% din salariul de baza.

Rezulta asadar din interpretarea acestor dispozitii ca este suficient ca salariatul silvic sa fie încadrat la una din unitatile silvice enumerate de dispozitiile textului art. 127 alin. 5 pentru ca acesta sa beneficieze de sporul în discutie acordat întru-un cuantum variabil numai în raport de salariul de baza al acestuia, iar nu de alte criterii subsecvente.

Fiind în prezenta unor dispozitii clare, neechivoce si în privinta carora legiuitorul nu a înteles sa stabileasca termene ori conditii suspensive, acestea sunt de imediata aplicare, fara a fi necesara elaborarea vreunor norme, regulamente ori ghiduri de bune practici aprobate de administratia publica centrala, acte administrative care, oricum, limitându-se la organizarea executarii legii ori executarea în concret a acesteia, nu pot fi decât conforme cu legea în aplicarea carora au fost emise.

În speta, având în vedere ca reclamantul si-a desfasurat activitatea pâna la data pensionarii sale - 29.06.2015, în calitate de padurar, în cadrul Directiei Silvice Prahova, subunitate teritoriala a RNP R__, tribunalul apreciaza ca acesta îndeplineste conditiile prevazute de dispozitiile art. 127 alin. 5 din Legea 46/2008, pretentiile sale privind acordarea sporului de risc solicitat fiind fondate.

Cu privire la capatul accesoriu, instanta va dispune ca plata sporului de risc sa fie actualizata cu indicele de devalorizare a monedei nationale,  în virtutea principiului repararii integrale a pagubei. În acest caz actualizarea reprezinta nu câstigul nerealizat, ci este o componenta a pierderii efectiv suferite, materializând numai ajustarea deprecierii sumei, determinata de rata de inflatie NATIONALA, în vederea efectuarii unei REPARATII echitabile.
În ceea  ce priveste capatul de cerere privind recalcularea ajutorului financiar prevazut la art. 173 alin.1 din C.C.M la nivelul R__, tribunalul retine ca potrivit prevederilor art. 173 alin.1 din Contractul colectiv de munca la nivelul pârâtei pe anii 2013-2014, salariati care se pensioneaza pentru limita de vârsta în caz de pensionare anticipata, beneficiaza de un ajutor financiar în cuantum net stabilit în functie de vechime în unitatile silvice si salariul brut prevazut în contractul individual de munca la data încetarii raporturilor de munca. Acest ajutor financiar se acorda la momentul solicitarii de catre beneficiar a încetarii contractului individual de munca fie prin acordul partilor, fie în urma prezentari deciziei de pensionare emisa de casa de pensii.

În speta, reclamantul s-a pensionat pentru limita de vârsta si a primit o pensie anticipata partiala, conform deciziei de pensionare anexata actiunii formulate, astfel încât a primit ajutorul financiar prevazut de art. 173 alin.1 din C.C.M. la nivelul pârâtei pe anii 2013-2014. Tinând cont de solutia data de tribunal primelor capete de cerere ale reclamantului, tribunal va admite si acest capat de cerere, fata de obligatia pârâtei de a recalcula ajutorul financiar acordat reclamantului cu luarea în calcul a sporului de risc si de a plati acestuia diferentelor rezultate în raport cu ajutorul financiar deja încasat .

Pentru toate considerentele ce preced, tribunalul va admite actiunea promovata de reclamant si va obliga pârâta la plata catre acesta a contravalorii sporului de risc în procent de 25% din salariul de baza începând cu data de 29.06.2012 si pâna la data de 29.06.2015, suma ce urmeaza a fi actualizata cu indicele de inflatie, precum si la recalcularea ajutorului financiar acordat reclamantului, în baza art. 173 alin.1 din contractul colectiv de munca din anul 2013 (prin includerea sporului de risc în salariu) si la plata diferentelor rezultate în raport cu ajutorul financiar deja încasat de reclamant.
Totodata, în temeiul art. 453 Cod de procedura civila, pârâta va fi obligata si la plata a 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre reclamant, reprezentând onorariu de avocat, conform chitantei depusa la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea formulata de  reclamanta B_ S_, CNP  xxxx, cu domiciliul în __, Jud. Prahova în  contradictoriu cu pârâta R__ NATIONALA A P_ R__ - Directia S_ Prahova,  cu sediul în mun. Ploiesti, __. 3, Jud. Prahova.

Obliga pârâta la plata catre reclamant a sporului de risc în cuantum de 25% din salariul de baza, începând cu data de 29.06.2012 si pâna la data de 29.06.2015, suma ce urmeaza a fi actualizata cu indicele de inflatie, precum si la recalcularea ajutorului financiar acordat reclamantului, în baza art. 173 alin.1 din contractul colectiv de munca din anul 2013 (prin includerea sporului de risc în salariu) si la plata diferentelor rezultate în raport cu ajutorul financiar deja încasat de reclamant.

Obliga pârâta la plata catre reclamant a sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de apel se va depune la Tribunalul Prahova.

Pronuntata în sedinta publica azi, 09.01.2017.

 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   spor de risc    salariu de baza    contract individual de munca    pensionare pentru limita de varsta    indice de inflatie    ajutor financiar   


Sus ↑