• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 173: Protectia salariatilor

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL IV: Salarizarea
        ↳ CAPITOLUL V: Protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia

(1) Salariatii beneficiaza de protectia drepturilor lor in cazul in care se produce un transfer al intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia catre un alt angajator, potrivit legii.
(2) Drepturile si obligatiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de munca existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului.
(3) Transferul intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individuala sau colectiva a salariatilor de catre cedent ori de catre cesionar.
Comentariu art. 173 Codul muncii

Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora a transpus integral in legislatia romaneasca Directiva 2001/23/CE privind apropierea legislatiei statelor membre referitoare la mentinerea drepturilor lucratorilor in cazul transferului de intreprinderi, unitati sau parti de intreprinderi sau unitati.

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Refuz modificare fisa postului
Daca angajatul poate refuza completarile la Fisa de Post se pot lua masuri administrative? Multumesc ... Modificarea fisei postului se poate realiza doar prin acordul partilor. Masurile administrative se iau in cazul savarsir ...

Jurisprudenta art. 173 din Codul muncii - Protectia salariatilor

Decizie de pensionare pentru limita de varsta. Acordarea de catre angajator a sporului de risc actualizat cu indicele de inflatie

Prin cererea înregistrata la data de 03.10.2016 pe rolul Tribunalului Prahova sub nr.xXXX, reclamantul B_ S_ a chemat în judecata pârâta R__ NATIONALA a P_ R__ - Directia S_ Prahova, solicit&a ... (Hotararea 10 din 09 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Prahova)
Obligatia angajatorului de a evalua riscurile in timpul muncii este una continua. Evaluarea riscurilor in functie de dezvoltarea conditiilor de munca si a cercetarilor stiintifice

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale sub nr. ...X la data de 14.10.2013, reclamanta P. S. a solicitat, in contradictoriu cu parata, ca prin  hotararea ce se va pro ... (Hotararea 591 din data de 04 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Organizarea activitatii de catre angajator. Obligatia angajatorului de a asigura salariatilor sanatatea si securitatea in munca.

Prin sentinta civila nr. 7560 din data de 27.06.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. ...X a fost admisa in parte cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost precizata ... (Hotararea 1573 din data de 08 iunie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Protectia salariatilor in cazul transferului intreprinderii. Transferul drepturilor si obligatiilor care decurg din contractele de munca suspendate

Prin sentinta civila nr. ... din data de 27.10.2014, pronuntata in dosarul nr. ...X, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, a admis, in parte, actiunea privind pe reclamant D. I., in contradictoriu cu parat ... (Hotararea 1336 din data de 23 aprilie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Sanctionarea contraventionala a angajatorului pentru necompensarea corespunzatoare a orelor de munca prestate in zilele de sarbatoare legala. Temeinicia sanctiunii amenzii contraventionale

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei C. sub nr. ...XX, petenta  a solicitat in contradictoriu cu I. T. DE M. C., anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor  nr. .../04.12.2012, iar in subsidiar i ... (Hotararea 7266 din data de 23 mai 2013, pronuntata de Judecatoria Constanta)
Modificarea semnificativa a atributiilor unui salariat. Necesitatea incheierii unui act aditional la contractul individual de munca. Incetarea contractului pe perioada de proba

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. ...X contestatoarea Confederatia Nationala Sindicala “Cartel ALFA”, reprezentata prin Presedinte B. I. H., in num ... (Hotararea 3459 din data de 20 mai 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Nemotivarea in fapt a deciziei de concediere. Obligativitatea descrierii in decizie a dificultatilor economice care au facut necesara reorganizarea activitatii angajatorului

Prin sentinta civila nr. xxxxx din data de 17 noiembrie 2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, s-a admis actiunea, completata si precizata privind pe reclamant ... (Hotararea 132 din data de 03 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Modificarea contractului individual de munca. Stabilirea unei noi perioade de proba in cazul incadrarii salariatului pe o noua functie. Necorespunderea profesionala in noua functie

Constata ca, prin cererea inregistrata la nr. XXXXXXXXXXXX reclamanta N. V. a chemat in judecata pe parata S. C D. R. I. M. D. S. R. L, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea notificarii nr. 1661/5. 05. 2014 de incetare ... (Hotararea 211 din data de 04 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti)
Elementele obligatorii, de forma si de fond, ce trebuie sa fie cuprinse in decizia de concediere

Prin sentinta civila nr. 9294 din data de 27.10.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a - Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. x, a fost respinsa, ca neintemeiata, actiunea precizata, formulata de contestatoar ... (Hotararea 2663 din data de 01-07-2015, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI)


Sus ↑