• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Curgerea termenului de prescriptie in cazul raspunderii patrimoniale a angajatorului. Cunoasterea pagubei si a persoanei responsabile

Hotararea nr. 810 din data de 04.07.2016
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Prin actiunea inregistrata la data de 10,10,2014, pe rolul T. Bacau, sub numarul XXXXXXXXXXXXX, reclamanta E. N. a chemat in judecata pe paratii: 1- M. Justitiei; 2-C. de A. Iasi; 3 - T. Iasi.

Reclamanta a solicitat ca, pe cale de hotarare judecatoreasca, paratii sa fie obligati la:

1] - plata dobanzii legale, prevazute si calculate conform OG nr. 9/2000 pentru perioada cuprinsa intre data scadentei sumelor datorate de parati [sau data punerii in intarziere a paratilor prin chemarea lor in judecata, de la aceasta data datorand debitele respective, in cazul titlurilor executorii in dispozitivul carora nu e prevazuta data scadentei] si data platii lor efective sau data de 31.08.2011, in cazul neplatii lor, data abrogarii OG nr. 9/2000, potrivit art. 11 din OG nr. 13/2011 fiind 01.09.2011, data scadentei fiind stabilita prin titlurile executorii constand in hotarari judecatoresti irevocabile astfel:

- 01 mai 2006, sentinta civila nr. 1375/21.08.2009 a T. Iasi, pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, irevocabila prin Decizia civila nr. 1084/06.11.2009 a Curtii de A. Iasi;

- 01 februarie septembrie 2007, sentinta civila nr. 925/18. 06. 2008 a T. Iasi, pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, irevocabila prin Decizia civila nr. 398/21. 04. 2009 a Curtii de A. Iasi;

- 01 iunie 2004, sentinta civila nr. 1472/08.08.2007 a T. Iasi, pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, irevocabila prin Decizia civila nr. 663/19. 05. 2009 a Curtii de A. Suceava pronuntata in Dosar nr. XXXXXXXXXXX;

2] - plata dobanzii legale penalizatoare, prevazute si calculate conform OG nr. 13/2011, pentru perioada cuprinsa intre data de 01 septembrie 2011, data intrarii in vigoare a acestei ordonante, si data platii efective a sumelor datorate de parati in baza titlurilor executorii precizate mai sus, pana la zi;

3] - obligarea paratilor M. Justitiei si C. de A. Iasi la alocarea fondurilor necesare platii sumelor reprezentand dobanda legala.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Analizand cu prioritate exceptia prescriptiei actiunii, invocata de parati tribunalul a retinut:

Relevanta pentru solutionarea acestei exceptii, in speta, este stabilirea datei de la care incepe sa curga termenul de prescriptie, drepturile banesti solicitate fiind prescriptibile in termenul general de 3 ani, prevazut de Decretul nr. 167/1958, dupa cum s-a stabilit cu putere obligatorie prin decizia nr. 7/2015 a ICCJ - completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

In speta, pretentiile solicitate au ca temei juridic raspunderea civila delictuala. Fundamentul acordarii daunelor interese rezulta din considerentele Deciziei nr. 2/2014 pronuntata de ICCJ in interesul legii, care au, in egala masura cu dispozitivul acestei decizii, forta obligatorie, intrucat expliciteaza solutia instantei supreme, nefiind permis instantelor de judecata, dea o alta fundamentare pentru cumulul dobanzilor cu actualizarea creantei decat cea stabilita de ICCJ.

In consecinta, toate litigiile avand ca obiect dobanda legala avute in vedere de catre instanta suprema au fost initiate datorita neexecutarii sau executarii cu intarziere a obligatiilor de plata stabilite prin hotarari judecatoresti irevocabile, ceea ce constituie o fapta distincta de cea consacrata prin respectivul titlu executoriu intrucat rezida din incalcarea obligatiei de a se conforma dispozitiilor titlului executoriu si care nu trebuie confundata cu incalcarea obligatiei nascute dintr-un act sau fapt juridic, deja sanctionata prin hotararea judecatoreasca irevocabila care reprezinta titlu executoriu.

Ca atare, intrucat dreptul la dobanda capata existenta juridica doar prin pronuntarea unei hotarari judecatoresti, nefiind consacrat printr-un act juridic preexistent, instanta apreciaza, contrar sustinerilor reclamantei si ale paratului Ministerului Justitiei, ca daunele interese solicitate cu titlu de dobanzi nu au caracter accesoriu debitelor constatate prin hotararile judecatoresti indicate in actiune, (cum ar fi fost cazul daca ar fi fost solicitate si acordate odata cu drepturile salariale executate cu intarziere sau neexecutate partial), chiar daca fundamentul acordarii lor, ca situatie-premisa, o constituie, astfel cum a statuat ICCJ, executarea cu intarziere sau neexecutarea in mod culpabil, din partea statului, a debitelor datorate.

In consecinta, in lipsa caracterului accesoriu in raport de debitele la care se calculeaza, platile partiale ale acestor debite nu au nici un efect cu privire la prescriptibilitatea pretentiilor solicitate in prezenta cauza, ele fiind supuse termenul general de prescriptie, in sensul ca, pentru trecut, pot fi cerute si calculate pe ultimii trei ani, anteriori introducerii actiunii, respectiv pentru debitele restante la data de 18.11.2011.

Prin Decizia nr. 21/2015, pronuntata de ICCJ - completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, Inalta Curte a stabilit ca data scadentei este data pronuntarii titlurilor executorii, si ca aceste dobanzi penalizatoare pot fi cerute pe ultimii trei ani anteriori introducerii actiunii. Se arata in considerentele acestei hotarari care se impun cu putere obligatorie, ca cererea de chemare in judecata marcheaza momentul la care instanta de judecata se raporteaza pentru a aprecia daca scadenta transelor platite pentru care se datoreaza distinct dobanzi penalizatoare se inscrie in termenul de prescriptie de 3 ani anteriori acestei date, dobanzile putand fi solicitate pentru perioada pentru care nu s-a implinit prescriptia. Pentru suma ramasa restanta dupa plata partiala,  dobanzile penalizatoare curg in continuare si pot fi acordate pe 3 ani anteriori datei introducerii actiunii.

Pe cale de consecinta, tribunalul a constatat ca fiind prescrisa actiunea pentru drepturile ce excedeaza perioadei de 3 ani anteriori introducerii actiunii.

Pe fondul cauzei, tribunalul a constatat ca prin sentintele civile nr. 1375/21.08.2009, nr. 925/18. 06. 2008, nr. 1472/08.08.2007 ale T. Iasi, devenite irevocabile, au fost acordate reclamantei o drepturi salariale, care au fost executate partial de catre parati, conform esalonarilor intervenite prin OUG nr. 75/2008 si OUG nr. 71/2009.

Potrivit art. 1084 Cod civil de la 1864, aplicabil in speta \"daunele-interese ce sunt debite creditorului cuprind in genere pierderea ce a suferit si beneficiul de care a fost lipsit ...” iar potrivit art. 1088 din acelasi act normativ:

La obligatiile care au de obiect o suma oarecare, daunele-interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decat dobanda legala, afara de regulile speciale in materie de comert, de fidejusiune si societate.

Aceste daune-interese se cuvin fara ca creditorul sa fie tinut a justifica despre vreo paguba; nu sunt debite decat din ziua cererii in judecata, afara de cazurile in care, dupa lege, dobanda curge de drept.

Astfel cum s-a retinut in considerentele Deciziei nr. 2/2014 pronuntata de ICCJ, decizie obligatorie potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedura civila, cumulul dobanzii cu actualizarea este admisibil natura juridica a celor doua institutii este diferita, in timp ce dobanda reprezinta pretul lipsei de folosinta, actualizarea cu rata inflatiei urmareste pastrarea valorii reale a obligatiilor banesti. Acordarea dobanzii nu exclude actualizarea debitului, deoarece acestea au scopuri diferite, prin acordarea dobanzii urmarindu-se sanctionarea debitorului pentru executarea cu intarziere a obligatiei care ii incumba, pe cand prin actualizarea debitului urmarindu-se acoperirea unui prejudiciu efectiv cauzat de fluctuatiile monetare in intervalul de timp scurs de la data scadentei si cea a platii efective a sumei datorate.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2009 nu are semnificatia exonerarii debitorilor de plata daunelor-interese moratorii, un eveniment pe care debitorii, desi il puteau prevedea, nu au luat masuri corespunzatoare, pentru a evita neexecutarea.

In ceea ce priveste sustinerile Ministerului Justitiei, din intampinare, cu privire la faptul ca actele normative de esalonare a platii confera caracter exigibil debitelor restante, partial, raportat la datele inscrise in acele ordonante de guvern, instanta apreciaza ca acestea nu pot fi retinute, deoarece creantele respective sunt executorii de la pronuntarea titlurilor executorii, iar debitorul nu poate inlatura caracterul executoriu al acestora, si in acest mod sa-si inlature culpa pentru neexecutare/executare cu intarziere.

In concluzie, pentru sumele achitate deja conform transelor prevazute de OUG 71/2009 pentru intervalul termenului de prescriptie, respectiv de la 09.10.2011 si data pronuntarii prezentei hotarari, dobanda legala se va calcula si plati incepand cu 09.10.2011 si pana la data platii efective catre reclamanta iar pentru sumele ce urmeaza a se plati dupa data pronuntarii prezentei, dobanda se va calcula si plati incepand cu 09.10.2011 si pana la data achitarii integrale a transelor.

Astfel, sumele ce urmeaza a se achita in baza prezentei sentinte, reprezentand dobanzi penalizatoare, urmeaza a fi calculate prin raportare la cuantumul dobanzii legale penalizatoare, conform OG nr. 13/2011.

Fata de aceasta expunere de motive, instanta a admis exceptia prescriptiei.

A respins actiunea in ceea ce priveste dobanda solicitata pentru perioada anterioara datei de 10.10.2011.

A admis actiunea in ceea ce priveste perioada ulterioara datei de 10.10.2011 si in consecinta:

A obligat paratii sa plateasca reclamantei dobanda legala penalizatoare aferenta drepturilor banesti acordate prin urmatoarele titluri executorii:

- s. c 1375/21.08.2009 a T. Iasi,

- s. c 925/18. 06. 2009 a T. Iasi astfel cum a fost modificata prin decizia nr. 398/21. 04. 2009 a Curtii de A. Iasi

- si s. c. 1472/08.08.2007 a T. Iasi,

dobanda calculata conform OG 13/2011, incepand cu 10.10.2011 si pana la achitarea integrala a debitelor.

A obligat M. Justitiei si C. de A. Iasi sa aloce fondurile necesare platii drepturilor sus-mentionate.

Impotriva acestei sentinte a formulat apel paratul M. Justitiei care a solicitat admiterea apelului si schimbarea in tot a sentintei, in sensul admiterii in totalitate a exceptiei prescriptiei extinctive si respingerii actiunii ca prescrise in totalitate.

In esenta, apelantul a aratat in motivarea apelului ca instanta de fond a respins in mod nelegal exceptia prescriptiei dreptului, in cauza facandu-se o gresita aplicare a legii.

In speta, fiind vorba de o actiune cu obiect patrimonial - drept de creanta-termenul de prescriptie este de 3 ani conform DECRETULUI Nr. 167 din 10 aprilie 1958, privitor la prescriptia extinctiva si conform Codului civil - si incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune.

Asa cum a statuat in mod constant practica instantelor de judecata, in cazul actiunii in raspundere pentru acoperirea prejudiciului-cum este cazul in speta-prescriptia incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba si pe cel care raspunde de ea.

In concluzie, termenul in interiorul caruia intimatul-reclamant putea sa solicite alte drepturi legate de executarea acestor titluri s-a implinit.

Acelasi termen este prevazut si de dispozitiile art. 171 din art. 279 , potrivit carora: \" (1) Dreptul la actiune cu privire la drepturile salariate, precum si cu privire la daunele rezultate din neexecutarea in totalitate sau in parte a obligatiilor privind plata salariilor se prescrie in termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate.,,

Prin urmare, dreptul intimatului-reclamant la actiune s-a nascut la data obtinerii titlurilor executorii astfel incat, la data introducerii cererii de chemare in judecata, termenul legal de 3 ani era implinit.

Astfel, un prim caz de intrerupere a prescriptiei, il constituie intreruperea printr-un act voluntar de executare sau prin recunoastere, in orice alt mod, a dreptului a carui actiune se prescrie.

Recunoasterea poate fi unilaterala sau conventionala, expresa sau tacita, in acest din ultim caz insa conditionata ca faptul sa rezulte fara echivoc din manifestarea de vointa a debitorului.

Daunele–interese nu pot fi datorate pentru intarziere in executare decat de la data solicitarii,intrucat debitorul nu este de drept in intarziere.

Atat timp cat creantele nu au ajuns la scadenta nu se puteau acorda dobanzi pentru neexecutare.

M. Justitiei nu calculeaza si nu plateste drepturile salariale decat propriilor angajati.

Intimatul-reclamant nu a formulat intampinare la apel.

Nu au fost administrate probe noi in apel.

Analizand legalitatea sentintei apelate, C. constata ca apelul este nefondat, pentru considerentele ce succed:

Nu se poate retine ca M. Justitiei nu are calitate procesuala in cauza deoarece in titlurile executorii prin care s-a stabilit plata drepturilor principale acesta are calitatea de debitor.

Art. 521 alin. 3 Cod procedura civila prevede ca \"dezlegarea data chestiunilor de drept de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie este obligatorie pentru instanta care a solicitat dezlegarea de la data pronuntarii deciziei, iar pentru celelalte instante de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I”.

Prin Decizia nr. 21/22. 06. 2015 pronuntata de ICCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, s-a decis, cu autoritate de lucru de interpretare, ca \"In interpretarea si aplicarea prevederilor art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil de la 1864 si art. 1. 523 alin. (2) lit. d) din Codul civil raportat la art. 166 alin. (1) si (4) din art. 279 , republicat, cu modificarile si completarile ulterioare [art. 161 alin. (1) si (4) din art. 279 in forma anterioara republicarii] si art. 1088 din Codul civil de la 1864, art. 2 din O. G. nr. 9/2000, aprobata prin Legea nr. 356/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 2 din O. G. nr. 13/2011, aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 1. 535 din Codul civil, dobanzile penalizatoare datorate de stat pentru executarea cu intarziere a obligatiilor de plata pot fi solicitate pentru termenul de 3 ani anterior datei introducerii actiunii. ” Aceasta decizie fiind publicata in Monitorul Oficial nr. 743/5.10.2015, C. este obligata sa o aplice in cauza de fata.

In consecinta, ca urmare a aplicarii directe in cauza pendinte a acestei decizii pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in procedura reglementata de art. 519 si urm. Cod procedura civila, C. va respinge apelul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

D E C I D E :


Respinge, ca nefondat, apelul civil promovat de apelanta-parata M. JUSTITIEI, cu sediul in Bucuresti,,  sector 5 impotriva sentintei civile nr. 983/D/28.09.2015, pronuntata de T. Bacau, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatii-parati T. IASI, cu sediul in Iasi, . 25, jud. Iasi si C. DE A. IASI, cu sediul in Iasi, . 25, jud. Iasi si intimata-reclamabnta E. N. C. N. P. xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul ales la sediul T. Iasi, . 1A, jud. Iasi.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   termen de prescriptie    raspundere delictuala    personal bugetar    caracter accesoriu    dobanda legala    penalitati    executare silita    daune interese    titlu executoriu   


Sus ↑