• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 161: Prioritatea platii salariilor

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL IV: Salarizarea
        ↳ CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor.
Comentariu art. 161 Codul muncii

Pe langa obligatia de plata a salariului net cuvenit salariatului, angajatorul trebuie sa respecte aceeasi prioritate in a achita integral si contributiile pentru asigurarile sociale de sanatate aferente salariului brut al salariatilor.

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Insolventa. Plata drepturilor salariale
Buna ziua, Ma adresez dumneavoastra in numele a peste 4000 de salariati si poate lantul de magazine X intrat in in ... Potrivit art. 161 C. muncii, salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor. In caz ...

Jurisprudenta art. 161 din Codul muncii - Prioritatea platii salariilor

Contravaloarea alocatiei individuale de hrana acordata de catre angajator personalului bugetar in limita bugetului de stat alocat

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Iasi sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamantul R. I. in contradictoriu cu parata COMPANY SRL Iasi,  a solicitat instantei de judecata sa pronunte o hotarare prin care sa dispuna obligarea paratei la pla ... (Hotararea 489 din data de 30.05.2016, pronuntata de Curtea de Apel Iasi)
Obligatia angajatorului de a acorda salariatului contravaloarea tichetelor de masa

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Iasi sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamantii C. V. si L. V. au chemat in judecata parata Negresti pentru a fi obligata la plata drepturilor salariale neacordate in perioada 15 decembrie 2014-21 martie 2015 ... (Hotararea 52 din data de14.01.2016, pronuntata de Curtea de Apel Iasi)
Dreptul salariatului de a pretinde plata salariului pentru munca depusa. Dovada platii salariului in sarcina angajatorului

Tribunalul D. – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale prin sentinta civila nr. 494 din 17. 02. 2016 a admis in parte actiunea formulata de reclamant cu domiciliul in C., 115, judetul D. in contradictoriu cu parat F. D. cu domiciliul ... (Hotararea 275 din data de 30.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)
Efectuarea orelor de munca suplimentara. Imposibilitatea dovedirii de catre salariat a numarului de ore suplimentare efectuate

La data de 16.07.2015 reclamantul S. N. a formulat contestatie impotriva deciziei nr 14 din 17. 06. 2015 de incetare a contractului individual de munca, emisa de parata pe care o considera nelegala si netemeinica pentru urmatoarele considerente :< ... (Hotararea 2005 din data de 21.06.2016, pronuntata de Tribunalul Dolj)
Regula efectuarii in natura a concediului de odihna anual. Compensarea in bani a concediului neefectuat, posibila doar in cazul incetarii contractului

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Dambovita sub nr. XXXXXXXX/25.03.2015 reclamanta C. M. T. a chemat in judecata pe parata V. M. M. Intreprindere I. pentru ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea societatii la pl ... (Hotararea 1136 din data de 23.05.2016, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti)
Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat, permisa doar in cazul incetarii contractului individual de munca

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante sub numarul de mai sus si precizata la fila 22 si 100 partea reclamanta H. Z. a chemat in judecata partile parate S. SA si S. de Distributie a E. E. C. solicitand instantei ... (Hotararea 271 din data de 17.03.2016, pronuntata de Tribunalul Covasna)
Plata cu intarziere a drepturilor salariale. Daunele-interese datorate de catre angajator

Reclamanta M. C. M. a solicitat in contradictoriu cu parata Scoala Gimnaziala \"A. M. ” ca prin hotarare judecatoreasca:

- sa fie obligata parata la plata dobanzii legale pentru drepturile banesti acordate prin Sentinta civila nr. 12 ... (Hotararea 691 din data de 2 iunie 2016, pronuntata de Judecatoria Sighisoara)
Curgerea termenului de prescriptie in cazul raspunderii patrimoniale a angajatorului. Cunoasterea pagubei si a persoanei responsabile

Prin actiunea inregistrata la data de 10,10,2014, pe rolul T. Bacau, sub numarul XXXXXXXXXXXXX, reclamanta E. N. a chemat in judecata pe paratii: 1- M. Justitiei; 2-C. de A. Iasi; 3 - T. Iasi.

Reclamanta a solicitat ca, pe cale de hotarare ... (Hotararea 810 din data de 04.07.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bacau)
Obligatia angajatorului la plata drepturilor salariale neachitate. Acordarea sporurilor si a dobanzii legale

 Prin actiunea civila înregistrata pe rolul Tribunalul C__-S_, cu nr. xxXX/21.03.2016, asa cum aceasta a fost precizata la data de 09.09.2016 (fila 205 dos.) si completata la termenul de judecata din data ... (Hotararea 329 din 14 februarie 2017, pronuntata de Tribunalul Caras Severin)
Neexecutarea unei hotarari judecatoresti prin care s-a dispus plata drepturilor salariale. Acordarea dobanzii legale

Prin sentinta civila nr. 2290/04.10.2016, pronuntata de T_ C__-S_ în Dosarul nr. xXXX, a fost admisa în parte actiunea civila formulata de reclamanta O__ I__, împotriva pârâtei C_ de C_ ... (Hotararea 8 din 11 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara)

Tag-uri:   salariu    salarizare    salariat    obligatii banesti    prioritate    angajator    salariat   


Sus ↑