• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Stabilirea salariilor de catre angajator. Negocierea drepturilor salariale individuale la incheierea contractului individual de munca

Hotararea nr. 1877 din data de 04.07.2016
Pronuntata de Tribunalul Arges

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 7-12-2015, reclamantii P. F., S. M., T. I., V. M., A. L., A. V. A., Bita A., C. G., D. V., D. S., reprezentati de S. L. U. D. R. MC RC PITESTI, au chemat in judecata pe paratele C. NATIONALA DE C. F. \"C. ” SA si C. NATIONALA DE C. F. C. SA, S. REGIONALA CF C., solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate nulitatea Anexei nr. 1 a Contractului colectiv de munca valabil pe anii 2012-2013, prelungit prin actul aditional incheiat la data de 19-04-2013, sa fie obligate paratele la plata diferentelor de salariu pentru perioada 1.11.2012-1. 06. 2015, dintre salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si drepturile salariale rezultate din aplicarea coeficientilor de ierarhizare cuprinsi in Anexa nr. 1 a Contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate valabil pentru fiecare perioada, sume actualizate cu indicele de inflatie si aplicarea dobanzii legale; sa fie obligate paratele sa achite contributiile legale aferente drepturilor salariale neplatite, precum si la plata cheltuielilor de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea cererii, reclamantii au aratat in esenta ca in perioada anilor 2012-2015, nivelul salariului de baza prevazut pentru clasa I de salarizare prin Contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate, si care reprezinta un element important al formulei de calcul pentru fiecare dintre salariile de baza ale reclamantilor, s-a aflat sub nivelul salariului de baza minim prevazut in HG nr. 1225/2011, H. G nr. 23/2013, HG nr. 871/2013 si HG nr. 1091/2014, caz in care paratele aveau obligatia sa aplice coeficientii de ierarhizare prevazuti de anexa 1 la CCM la nivel de unitate, luandu-se in considerare salariul de baza brut corespunzator clasei I de salarizare egal cu cel al salariului brut pe tara garantat in plata, prevederi nerespectate de catre parate, astfel ca sunt indreptatiti la plata sumelor solicitate. De asemenea, pentru lipsa de folosinta a acestor drepturi paratele le datoreaza si daune interese constand in actualizarea sumelor prin aplicare indicelui de inflatie, precum si a dobanzii legale, conform 1088 C. civ. In plus, potrivit art. 7 din Legea nr. 263/2010, paratele au obligatia de a intocmi si declaratiile nominale privind contributiile legale aferente drepturilor salariale incasate.

In dovedirea cererii, reclamantii au solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.

Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru in temeiul art. 270 din art. 279 .

Prin intampinarea formulata la data de 16-02-2016, paratele au invocat exceptia tardivitatii formularii cererii privind anularea Anexei nr. 1 la Contractul colectiv de munca, fata de dispozitiile art. 268 alin. 1 lit. d din art. 279 , iar pe fondul cauzei au apreciat actiunea inadmisibila, aratand ca reclamantii au primit toate drepturile ce decurg din lege, din contractele colective aplicabile si din contractele individuale de munca, societatea acordand fiecarui salariat un salariu de baza minim brut superior salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru perioada dedusa judecatii. In plus, prin actul aditional la CCM la nivel de unitate au fost eliminati coeficientii de ierarhizare mentionati in Anexa nr. 1, precum si mentiunile vizand formula de calcul a salariului de baza. De asemenea, cererea reclamantilor de acordare a dobanzii legale nu este intemeiata deoarece drepturile salariale nu sunt purtatoare de dobanzi.

In drept, s-au invocat dispozitiile art. 205-208 N C. pr. civ.

In sustinerea intampinarii, paratele au solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.

Tribunalul a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri.

Analizand cu prioritate, conform art. 248 alin. 1 N C. pr. civ., exceptia tardivitatii formularii cererii privind anularea Anexei nr. 1 la Contractul colectiv de munca, invocata de parate, retine urmatoarele:

Reclamantii, prin primul capat de cerere, solicita anularea Anexei nr. 1 la Contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate pentru anii 2012-2013, prelungit prin actul aditional din 19-04-2013.

La dosar a fost depus actul aditional invocat, inregistrat la data de 23-04-2013, prin care contractul colectiv de munca a fost prelungit pentru inca 24 de luni.

Reiese deci ca data iesirii din vigoare a Contractului colectiv de munca a carui nulitate se cere in speta este 23-04-2015.

Potrivit art. 268 alin. 1 lit. d din art. 279 , constatarea nulitatii unui contract individual sau colectiv de munca ori a unor clauze ale acestuia se poate solicita pe toata durata existentei contractului.

Or, prezenta actiune a fost inregistrata pe rolul instantei la data de 7-12-2015, cand deja nu mai era valabil Contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate contestat.

Pentru aceste motive, retinand ca prezenta cerere in constatare a nulitatii unei clauze a unui contract colectiv de munca a fost formulata cu depasirea termenului de decadere stabilit de art. 268 alin. 1 lit. d din art. 279 , tribunalul va admite exceptia tardivitatii, invocata de parata, si va respinge primul capat al cererii de chemare in judecata ca tardiv formulat.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine pe fondul cauzei urmatoarele:

Reclamantii sunt salariatii societatii parate, dupa cum rezulta din adeverinta depusa la dosar de angajator.

Fara a sustine ca au fost salarizati cu incalcarea prevederilor Hotararilor de Guvern, pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incidente in perioada 1.11.2012-1. 06. 2015, reclamantii solicita in cauza ca salariul lor de baza sa fie stabilit prin aplicarea coeficientilor de ierarhizare stabiliti prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate asupra cuantumului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit prin hotarare de Guvern.

Reclamantii invoca drept temei al acestei solicitari hotararile de guvern ce stabilesc salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si nu un temei contractual, respectiv un acord al partilor in sensul corelarii clasei 1 de salarizare, la care se aplica apoi coeficientii de ierarhizare, cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Instanta retine ca potrivit art. 164 din art. 279 , salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor, angajatorul neputand negocia si stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub salariul de baza minim brut orar pe tara. De asemenea, angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara.

La randul lor, HG nr. 1225/2011, H. G nr. 23/2013, HG nr. 871/2013, HG nr. 1091/2014 si respectiv HG nr. 1017/2015, acte cu dispozitii similare, stabilesc un cuantum al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si sanctioneaza contraventional fapta angajatorului de a stabili pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca de salarii de baza sub nivelul prevazut.

Prin urmare, nici prevederile hotararilor de Guvern invocate de reclamanti nu obliga angajatorul sa stabileasca salariile de baza dupa formula de calcul propusa prin cererea de chemare in judecata, ci doar ca salariul de baza negociat prin contractul individual de munca sa nu fie mai mic decat nivelul stabilit prin hotarare de Guvern.

Iar potrivit art. 11 din art. 279 , clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.

La randul sau, art. 162 din art. 279 prevede ca nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de munca, iar salariul individual se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat.

Coroborand aceste dispozitii legale, rezulta cu claritate ca salariile individuale se stabilesc prin negociere intre fiecare salariat si angajator, incheindu-se un contract individual de munca.

Prin contractul colectiv de munca nu se stabilesc salarii individuale, ci doar valorile minime ale acestora, sub care nu se poate negocia salariul individual.

Pentru aceste considerente, apreciind nelegala, intrucat nu a fost negociata de parti, modalitatea in care solicita reclamantii a li se calcula salariul de baza brut, respectiv prin aplicarea unor coeficienti de ierarhizare la salariul minim brut pe tara, tribunalul va respinge actiunea ca neintemeiata, luand act ca paratele nu au solicitat cheltuieli de judecata in cauza.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite exceptia tardivitatii, invocata de parata, si respinge primul capat al cererii de chemare in judecata ca tardiv formulat.

Respinge actiunea formulata de reclamantul S. L. U. D. R. MC RC PITESTI, cu sediul procesual ales la Cabinetul de avocat Gatejescu A. F. in C.,,  nr. 10, jud. D., pentru membrii de sindicat: P. F., S. M., T. I., V. M., A. L., A. V. A., Bita A., C. G., D. V., D. S., in contradictoriu cu paratele C. NATIONALA DE C. F. \"C. ” SA si C. NATIONALA DE C. F. C. SA-S. REGIONALA CF C., ambele cu sediul in C.,,  jud. D., ca neintemeiata.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   contract colectiv de munca    act aditional    diferente salariale    coeficient ierarhizare    indice de inflatie    dobanda legala    salariu minim brut    sindicate    patronate   


Sus ↑