• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 162: Stabilirea salariului

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL IV: Salarizarea
        ↳ CAPITOLUL I: Dispozitii generale

(1) Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de munca aplicabile.
(2) Salariul individual se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat.
(3) Sistemul de salarizare a personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral sau in majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale se stabileste prin lege, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative.
Comentariu art. 162 Codul muncii

Nivelul salariului minim pentru o anumita categorie de activitati sau de salariati se stabileste prin contractele colective de munca aplicabile . In cazul in care nu exista contract colectiv de munca, se va avea in vedere salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.

ôSalariul, ca element esential al contractului de munca, se stabileste prin negocieri individuale, intre salariat si angajator, si nu poate fi modificat ulterior, unilateral de catre angajator. Faptul ca, dupa incheierea actului aditional prin care s-a stabilit salarizarea, a intervenit un contract colectiv de munca, cu o noua grila de salarizare, nu poate fi invocat drept temei pentru reducerea unilaterala a salariului." (Decizia civila nr. 1205 din data de 24 iunie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti, www.mcp-avocati.ro.)

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Recuperarea salariilor restante. Stabilirea salariului sub nivelul minim brut pe tara
Buna ziua!Mama mea lucreaza la un restaurant de 5 ani....si de vreo 2 ani patronul ei a inceput sa i intarzie cu salariu ... Mama dumneavoastra isi poate recupera salariile restante prin introducerea unei cereri in justitie, solicitand drepturil ...
Nivelul salariului in functie de studii
Buna seara, Lucrez de aproximativ 26 ani incadrul aceleiasi societati, dar in acest timp am urmarit si formarea pr ... In cadrul raporturilor de munca, stabilirea salariului se face prin contractul individual de munca si acte aditionale la ...

Jurisprudenta art. 162 din Codul muncii - Stabilirea salariului

Stabilirea prin lege a drepturilor salariale in cazul personalului bugetar

Prin actiunea formulata la data de la data de 07.08.2015 reclamantul M. N. -E. a formulat in contradictoriu cu I. de S. pentru C. in T. R. (ISCTR) contestatie impotriva deciziei nr. 424/01.07.2015 solicitand instantei ca prin hotararea ce va fi pr ... (Hotararea 168 din data de 22.03.2016, pronuntata de Curtea de Apel Galati)
Delegarea pe durata vacantarii unui post. Revocarea delegarii inainte de expirarea termenului pentru care a fost dispusa

Constata ca prin actiunea civila inregistrata la aceasta instanta, reclamanta C. A. a chemat in judecata pe paratul S. C. Judetean de Urgenta A., solicitand anularea dispozitiei nr. 2562 din data de 14.12.2015 privind modificarea unilaterala funct ... (Hotararea 441 din data de 14.06.2016, pronuntata de Tribunalul Arad)
Sarcina probei in conflictele de munca. Dovedirea de catre angajator a platii drepturilor salariale

Prin actiunea inregistrata la Tribunalul Sibiu la data de 29.10.2015 sub nr. XXXXXXXXXXXX reclamanta C. G. in contradictoriu cu parata Bucuresti a solicitat obligarea intimatei la emiterea deciziei de desfacere a contractului de munca la data de 4 ... (Hotararea 739 din data de 01.07.2016, pronuntata de Tribunalul Sibiu)
Stabilirea salariilor personalului platit din fonduri publice. Conditionarea prin lege a manifestarii de vointa a angajatorului

Prin cererea inregistrata la Tribunalul Hunedoara sub nr. XXXXXXXXXXXX reclamantul S. N. a chemat in judecata paratul M. T. si I. - I. de S. pentru Controlul in Transportul Rutier Bucuresti, solicitand anularea deciziei nr. 309/01.07.2015, emisa d ... (Hotararea 964 din data de 14.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)
Imposibilitatea stabilirii drepturilor salariale sub nivelul prevazut de lege sau contract colectiv de munca in cazul personalului bugetar

Prin sentinta civila nr. 955/LMA din 17 decembrie 2015, Tribunalul Satu M. a admis actiunea civila formulata de reclamantul C. C. T., in contradictoriu cu paratul I. DE S. P. C. IN T. R., cu sediul in Bucuresti, sector 1, . 38, a anulat Decizia nr ... (Hotararea 358 din data de 19.04.2016, pronuntata de Curtea de Apel Oradea)
Stabilirea salariilor de catre angajator. Negocierea drepturilor salariale individuale la incheierea contractului individual de munca

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 7-12-2015, reclamantii P. F., S. M., T. I., V. M., A. L., A. V. A., Bita A., C. G., D. V., D. S., reprezentati de S. L. U. D. R. MC RC PITESTI, au chemat in judecata pe paratele C. NAT ... (Hotararea 1877 din data de 04.07.2016, pronuntata de Tribunalul Arges)
Modificarea salariului in cazul personalului bugetar. Lipsa acordului de vointa a salariatului

Prin sentinta civila nr. 121/12. 02. 2016 Tribunalul M. a admis actiunea formulata de reclamantul B. V., in contradictoriu cu paratul I. de S. pentru C. in T. R. Bucuresti, a dispus anularea Deciziei nr. 429/01.07.2015 emisa de parata, repunerea p ... (Hotararea 2979 din datade 02.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)
Salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Calcularea si stabilirea salariului constituie obligatia angajatorului, si nu a instantei

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului B__ la data  de 19  octombrie 2016, reclamantul M__  C_ a chemat în judecata pe pârâtul Spitalului M_ D_ solicitând ca prin hotarîrea  judecato ... (Hotararea 113 din 26 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Botosani)
Modificarea contractului de munca nu impune acordul salariatului atunci cand aceasta provine din lege

Prin sentinta civila nr. 4550/28.04.2016 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, în dosarul nr. x, s-a respins cererea de chemare în judecata formulat ... (Hotararea 220 din 18 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Nulitatea unei clauze nelegale din contractul colectiv de munca

În urma deliberarii, retine ca prin cererea de chemare în judecata reclamantii L_ I_ G_,   H__ I__ N_, A__ A__, T__ G_, B_ V_,   D_ I_,   P__ T_,   C__ I_,   B__ M__ I_,   T_ ... (Hotararea 99 din 25 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)


Sus ↑