• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Acordarea de zile libere persoanelor care apar?in altor culte religioase decat cele crestine. Principiul egalitatii in drepturi

Hotararea nr. 928 din data de 25.05.2016
Pronuntata de Tribunalul Alba

Prin actiunea civila inregistrata pe rolul acestei instante sub dosar nr. XXXXXXXXXXX reclamantul C. A. in contradictoriu cu parata ADLEX S. SRL, a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta, in temeiul Art. 266 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, sa se dispuna:

• Obligarea paratei sa aprobe cererea de reprogramare a efectuarii sarbatorilor religioase de Pasti in perioada 30 iunie 2016 - 1 iulie 2016

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Reclamantul sustine ca cererea a fost depusa la sediul paratei si a primit numarul de inregistrare 8/1 1.03.2016, dar i-a fost refuzata aprobarea ei. Tot in aceasta zi, angajatorul i-a comunicat un raspuns la cerere, prin care acesta motiveaza refuzul de reprogramare prin faptul ca legea nu permite o reprogramare a perioadelor in care se acorda zilele libere aferente sarbatorilor religioase persoanelor care nu apartin cultelor religioase legale, altele decat cele crestine. Totodata, prin dreptul angajatorului prevazut la Art. 139 alin (2) din Legea nr. 53/2003, respectiv dreptul de a acorda zilele libere, a stabilit perioada efectuarii zilelor libere aferente sarbatorii religioase de Pasti conform perioadei stabilite de catre cultul religios al Bisericii Ortodoxe Romane, cult de care nu apartin.

Prin refuzul de a-i aproba aceasta solicitare, se produce o discriminare pe baza religioasa, fapt interzis de prevederile Art. 5 din Legea nr. 53/2003;

Mai arata ca in data de 11.03.2016 a adresat o cerere angajatorului, prin care a solicitat ca:

•conform Art. 1 alin (2) din Legea nr. 489/2006, nimeni nu poate fi supus vreunei discriminari, urmarit sau pus intr-o situatie de inferioritate pentru credinta, apartenenta ori neapartenenta sa la o grupare, asociatie religioasa sau un cult ori pentru exercitarea, in conditiile prevazute de lege, a libertatii religioase;

•programarea zilelor libere aferente sarbatorilor religioase conform perioadelor stabilite de catre cultul Bisericii Ortodoxe Romane este abuziva, deoarece conform Art. 9 alin (1) din Legea nr. 489/2006, in Romania nu exista religie de stat, acesta fiind neutru fata de orice credinta religioasa sau ideologie atee;

•actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru, potrivit Art. 270 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii ;

Daca este posibil, solicita comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, prin email, la adresa mentionata in preambulul cererii, in temeiul Art. 154 alin (6) NCPC. Totodata, solicita judecarea in lipsa, pe baza probelor aflate la dosar.

In drept se invoca dispozitiile Legii nr. 134/2010, Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii ; Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor.

Parata ADLEX S. SRL legal citata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata, din urmatoarele motive:

In fapt se sustine ca in urma refuzului de a aproba reclamantului solicitarea acestuia de a-i reprograma efectuarea zilelor libere aferente sarbatorilor religioase de Pasti in perioada 30 iunie 2016 - 1 iulie 2016, acesta a formulat o actiune prin care solicita instantei obligarea societatii de a-i aproba aceasta cerere.

In sustinerea actiunii, reclamantul a invocat faptul ca prin refuzul de a i se aproba solicitarea, i se produce o discriminare pe baza religioasa, iar conform Art. 1 alin (2) din Legea nr. 489/2006, nimeni nu poate fi supus vreunei discriminari, pus intr-o situatie de inferioritate pentru credinta, apartenenta ori neapartenenta sa la o grupare, asociatie religioasa sau un cult [. . . ]. Solicita ca aceste consideratii sa fie apreciate ca nefondate, deoarece acesta nu a fost supus vreunei discriminari. Legea nu prevede posibilitatea reprogramarii perioadei in care sa acorda zilele libere aferente sarbatorilor religioase. Se mai solicita a se constata ca sub punctul Art. 139 alin (1) din Legea nr. 53/2003 pe care reclamantul l-a invocat in cererea sa, referitor la acordarea a doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora” se refera strict la acordarea suplimentara a doua zile libere in perioadele declarate ca sarbatori religioase de catre cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele ce apartin acestora, respectiv Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic si Cultul Musulman. Reclamantul neapartinand niciunui cult religios, acestuia nu i se cuvin aceste zile libere suplimentare. De asemenea, reclamantul a sustinut ca \"programarea zilelor libere aferente sarbatorilor religioase conform perioadelor stabilite de catre cultul Bisericii Ortodoxe Romane este abuziva ”, deoarece in Romania nu exista religie de stat.

Fata de aceste sustineri, solicita a se retine ca,  zilele libere nu sunt acordate si remunerate de catre stat, ci de catre angajator, in temeiul legii, potrivit Art. 139 alin (2) din Legea nr. 53/2003.

In temeiul art. 223 din NCPC, parata solicita judecarea in lipsa.

In drept s-au invocat dispozitiile Art. 154, Art. 205, Art. 223 din NCPC; Legea nr. 53/2003; Legea nr. 489/2006.

Analizand probele administrate in cauza,  Tribunalul retine urmatoarele:

Potrivit disp. art. 139 din Codul muncii ,  zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:

-1 si 2 ianuarie;

-prima si a doua zi de Pasti;

-1 mai;

-prima si a doua zi de Rusalii;

-Adormirea Maicii Domnului;

-30 Noiembrie Sfantul A. A. ;

-1 Decembrie;

-Prima si a doua zi de C. ;

-doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale,declarate astfel de cultele religioase legale,altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

Acordarea zilelor libere se face de catre angajator.

In cauza, reclamantului i-a fost respinsa cererea din 11.03.2016 pentru reprogramarea zilelor de sarbatoare legala aferente primei si celei de a doua zi de Pasti,  in perioada 30. 06. 1.07.2016,  deoarece nu apartine nici unui cult religios, urmand ca aceste zile sa i se acorde in 1 si 2 mai (f. 2,3).

Desi disp. art. 139 al. 1 se refera doar la zilele libere care se acorda cultelor religioase legale, altele decat crestine,  nu si la persoane fara confesiune religioasa,  nu se poate retine ca o asemenea reglementare este discriminatorie,  deoarece principiul constitutional al egalitatii in drepturi nu presupune uniformitate, angajatul avand posibilitatea de a negocia potrivit disp. art. 17 al. 6 din codul muncii clauzele contractului individual de munca inclusiv cu privire la acordarea zilelor libere,  iar angajatorul are posibilitatea,  in virtutea art. 143 art. 279 de a stabili in cuprinsul contractelor colective de munca aplicabile si alte zile libere,  incluzandu-se si zilele libere care pot fi acordate persoanelor fara confesiune, cum este reclamantul.

Potrivit disp. art. 11 din codul muncii,clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contractele colective de munca. Deoarece zilele libere solicitate de reclamant nu sunt prevazute prin contractul colectiv sau individual de munca,  cererea sa este neintemeiata si va fi respinsa.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Respinge ca neintemeiata actiunea formulata de reclamantul C. A., cu domiciliul in loc. Micesti (Mun. A. I. ),,  CNP xxxxxxxxxxxxx in contradictoriu cu parata ADLEX S., cu sediul in loc. Micesti (Mun. A. I. ),,  CUI xxxxxxxx, nr. inreg. JXXXXXXXXXX.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   sarbatori legale    cult religios    discriminare    egalitate in drepturi    persoane fara confesiune religioasa    negociere    contract colectiv de munca   


Sus ↑