• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Individualizarea sanctiunii disciplinare. Nerespectarea de catre angajator a conditiilor de incheiere a contractului individual de munca

Hotararea nr. 1212 din data de 16.06.2016
Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. XXXXXXXXXXXXX petenta SRL a solicitat instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea procesului verbal de contraventie BC nr. xxxxxxx din 01.07.2015, incheiat de INSPECTORATUL TERITORIAL de MUNCA Bacau.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea plangerii, petenta a sustinut in esenta ca acuzatia este nefondata deoarece numitul P. A. V. nu se afla la munca in momentul controlului, neavand calitatea de angajat.

Cererea nu a fost intemeiata in drept.

Intimatul a formulat intampinare prin care a solicitat in esenta respingerea plangerii si mentinerea procesului-verbal de contraventie ca fiind legal si temeinic.

La dosar s-au depus procesul-verbal de contraventie xxxxxxx din 01.07.2015, incheiat de INSPECTORATUL TERITORIAL de MUNCA Bacau, declaratii scrise, alte inscrisuri.

Analizand actele si lucrarile cauzei instanta retine:

Prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor amintit, petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de xxxxx lei si avertisment retinandu-se ca angajatorul a savarsit contraventiile prevazute de art. 260 alin. 1 lit. e. din Legea nr. 53/2003 constand in faptul ca petenta a primit la munca fara sa incheie contract individual de munca si nu a evidentiat in Registrul general de Evidenta salariatul P. A. V. .

La solutionarea prezentei plangeri instanta are in vedere ca, in conformitate cu art. 16 alin. 1 din Codul muncii , contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana.

Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Angajatorul persoana juridica, persoana fizica autorizata sa desfasoare o activitate independenta, precum si asociatia familiala au obligatia de a incheia, in forma scrisa, contractul individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca.

De asemenea, potrivit art. 2 din HG nr. 500/2011 (norma care preia in continutul sau dispozitiile pertinente abrogate ale HG nr. 161/2006), incadrarea in munca a unei persoane se realizeaza, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - art. 279 , republicata, numai prin incheierea unui contract individual de munca, in temeiul caruia persoana fizica, in calitate de salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu. Fiecare angajator are obligatia de a infiinta si transmite la inspectoratul teritorial de munca un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Potrivit art. 260 alin. 1 lit. e. ) din Codul muncii , primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 10. 000 lei la 20. 000 lei pentru fiecare persoana identificata.

Din punctul de vedere al legalitatii procesului verbal de contraventie, instanta constata ca acesta indeplineste toate conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 art. 279 .

De asemenea, in cauza nu se poate retine nici unul din motivele de nulitate absoluta a procesului verbal, potrivit art. 17 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

In ceea ce priveste temeinicia procesului verbal de contraventie, acesta se bucura de o prezumtie relativa de legalitate si veridicitate, fiind intocmit ca urmare a perceptiilor proprii ale agentului constatator.

Aceasta prezumtie, desi nu este prevazuta de lege, este cvasiunanim acceptata de practica si doctrina juridica, indeplinind conditiile impuse de jurisprudenta CEDO.

Prezumtia relativa este intarita de probele administrate in cauza si de atitudinea pasiva a petentului

Astfel, din declaratiile scrise date in fata agentului constatator de catre P. A. V. rezulta ca acesta muncea fara contract de munca pentru petenta.

De altfel, martorul P. A. V. a declarat in fata instantei ca se afla intr-o perioada de ”acomodare”. Insa, aceasta notiune nu este cunoscuta si reglementata de lege.

Instanta constata ca sanctiunea a fost corect individualizata, avand in vedere pericolul social reprezentat de incalcarea legislatiei muncii, precum si de faptul ca sanctiunile au fost orientate catre minimul special.

Motive pentru care, in conformitate cu art. 34 din OG nr. 2/2001, plangerea va fi respinsa, ca atare mentinandu-se procesul - verbal ca fiind legal si temeinic.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Respinge plangerea contraventionala formulata de petentul SRL cu sediul in COMANESTI,, , ,  in contradictoriu cu I. BACAU cu sediul in B.,,  nr. 63 A, J. BACAU, formulata impotriva procesului verbal de contraventie nr. xxxxxxx din 01.07.2015.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   proces-verbal de contraventie    sanctiune contraventionala    consimtamantul partilor    forma scrisa    nulitate absoluta    individualizare    pericol social   


Sus ↑