• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Dreptul angajatorului de a pretinde salariatului restituirea drepturilor banesti necuvenite

Hotararea nr. 114 din data de 05.02.2016
Pronuntata de Tribunalul Caras Severin

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului C. -S. sub nr. XXXXXXXX/02.09.2015, reclamanta C. NATIONALA DE C. F. \"C. ” SA. Bucuresti – SUCURSALA REGIONALA CF TIMISOARA a chemat in judecata pe paratul C. S. P., solicitand instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna obligarea paratului la plata sumei de 181,80 lei, reprezentand debite restante compuse din: 80,80 lei, reprezentand contravaloarea echipamentului de protectie, si suma de 101 lei, reprezentand contravaloarea concediului de odihna necuvenit.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca paratul a fost angajatul acesteia, avand functia de sef echipa intretinere lucrari arta – sectia L1 Caransebes, insa incepand cu data de 07.07.2014, prin Decizia nr. 2417/26. 06. 2014, i-a fost desfacut disciplinar contractul individual de munca in conformitate cu disp. art. 61 lit. a) din Codul muncii , ca pana la data desfacerii contractului de munca paratul a uzat, pentru anul 2014, de un numar de 12 zile de concediu de odihna in plus, iar pentru aceasta perioada i s-a acordat o indemnizatie in suma de 743 lei, acordandu-i-se o indemnizatie in suma de 743 lei, din care s-a retinut pe statul de plata in luna mai 2014 suma de 642 lei, ramanand de recuperat suma de 101 lei, si ca potrivit art. 74 alin. (1) din CCM., a beneficiat de echipament de protectie. A mai sustinut ca potrivit Fisei individuale de echipament de protectie, durata de folosinta nefiind expirata, paratul datoreaza suma de 80,80 lei.

In continuare, societatea reclamanta a mai aratat ca paratul trebuie sa raspunda potrivit dispozitiilor art. 256 alin. (1) din Codul muncii si sa restituie sumele datorate, deoarece a incasat o suma nedatorata si a primit bunuri care nu pot fi restituite in natura, si ca a fost notificat in vederea intocmirii fisei de lichidare, a debitului datorat reprezentand c/v concediului de odihna necuvenit si in vederea restituirii echipamentului de protectie de care a beneficiat, insa paratul nu a dat curs acestora.

In drept, reclamanta si-a intemeiat actiunea pe disp. art. 194 Cod. procedura civ., ale art. 256 alin. (1) si (2) din Codul muncii , ale art. 248 alin. (1) lit. e) din Codul muncii si ale Contractului Colectiv de Munca.

In dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosar, in xerocopie, Raport de cercetare nr. 2416/2014, Decizia de incetare a contractului individual de munca nr. 2417/26. 06. 2014, Foaie colectiva de prezenta, aferenta lunii aprilie 2014, foaie colectiva de prezenta aferenta lunii mai 2014, stat de plata aferent lunii mai 2014, calculul cheltuielilor aferente concediului de odihna, fisa obiectelor de inventar in folosinta, calculul echipamentului de protectie, confirmare de primire, contract individual de munca nr. 3756/1998, act aditional la contractul individual de munca.

Paraul C. S. P. nu a formulat intampinare, desi i s-a pus in vedere sa depuna intampinare odata cu comunicarea cererii de chemare in judecata, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai propune probe si de a invoca alte exceptii in afara celor de ordine publica, sanctiune prevazuta de art. 208 alin. 2 din Noul Cod de Procedura Civila, si nici nu s-a prezentat in instanta pentru a-si formula apararea.

In cauza s-au administrat probe cu inscrisuri, din a caror analiza instanta retine urmatoarea stare de fapt:

Paratul C. S. P. a fost angajat al societatii reclamante in functia de sef echipa intretinere lucrari arta – sectia L 1 Caransebes pana la data de 07.07.2014, cand, prin Decizia nr. 2417/26. 06. 2014, reclamanta a dispus incetarea contractului individual de munca in conformitate cu disp. art. 61 lit. a) din Codul muncii .

Potrivit dispozitiilor art. 144 si urm. din art. 279 , dreptul la concediu de odihna se naste odata cu incheierea contractului individual de munca si se realizeaza pe masura ce se presteaza munca, numarul zilelor de concediu fiind determinat in functie de prestatiile succesive.

Dreptul la concediu de odihna se castiga pro rata temporis, iar salariatul beneficiaza de concediu de odihna proportional cu activitatea prestata pana la data incetarii contractului individual de munca.

Din inscrisul de la fila 10 dosar, rezulta ca paratul a efectuat 12 zile de concediu de odihna pe anul 2014 in plus fata de cele la care a avut dreptul pana la data incetarii raportului de munca, incasand astfel o indemnizatie in cuantum de 743 lei. Din aceasta indemnizatie s-a retinut pe statul de plata in luna mai 2014 suma de 642 lei, ramanand de recuperat suma de 101 lei.

Tribunalul retine ca in conformitate cu prevederile art. 256 alin. 1 din Codul muncii republicat, salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie. Asadar, paratul beneficiind de aceste drepturi, in mod necuvenit, in consecinta reclamanta este indreptatita sa solicite restituirea acestei sume nedatorate.

De asemenea, din inscrisul aflat la fila 12 dosar, rezulta faptul ca pana la data incetarii raportului de munca nu a fost amortizat in totalitate echipamentul de protectie de care a beneficiat paratul, respectiv costum vatuit si vesta avertizoare, echipament care nu a fost restituit in natura reclamantei.

D. urmare, devin incidente disp. art. 256 alin. (2) din art. 279 republicat, paratul fiind astfel obligat sa suporte contravaloarea lui, in cuantum de 80,80 lei.

Desi paratul a fost chemat la interogatoriu, acesta nu s-a infatisat, imprejurare pe care instanta o apreciaza ca o marturisire deplina in conformitate cu disp. art. 358 din Noul Cod de procedura civila.

Fata de considerentele expuse, Tribunalul, in temeiul disp. art. 256 din Codul muncii republicat, coroborate cu disp. art. 1341-1344 din Noul Cod civil, va admite actiunea formulata de reclamanta C. NATIONALA DE C. F. \"C. ” SA. Bucuresti – SUCURSALA REGIONALA CF TIMISOARA impotriva paratului C. S. P. si in consecinta va obliga pe parat sa-i plateasca reclamantei suma de 181,80 lei, reprezentand despagubiri materiale pentru prejudiciul material cauzat acesteia.

Avand in vedere dispozitiile art. 453 din Noul Cod de procedura civila, instanta nu va acorda cheltuieli de judecata, deoarece nu au fost solicitate.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Admite actiunea formulata de reclamanta C. NATIONALA DE C. F. \"C. ” SA. Bucuresti – SUCURSALA REGIONALA CF TIMISOARA, cu sediul in Timisoara,,  jud. T., inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J35/1842/12.08.2003, CUI. xxxxxxxx, cont xxxxxxxxxxxx019506002, deschis la B. Post Timisoara, impotriva paratului C. S. P., CNP. xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in O., . C 13,,  jud. C. -S., si in consecinta:

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   concediu de odihna    concediere disciplinara    stat de plata    contract colectiv de munca    fisa de lichidare    foaie colectiva de prezenta    act aditional    prejudiciu material   


Sus ↑