• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 199: Pregatirea profesionala la initiativa salariatului

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL VI: Formarea profesionala
        ↳ CAPITOLUL I: Dispozitii generale

(1) In cazul in care salariatul este cel care are initiativa participarii la o forma de pregatire profesionala cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului impreuna cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.
(2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulata de salariat potrivit alin. (1), in termen de 15 zile de la primirea solicitarii. Totodata angajatorul va decide cu privire la conditiile in care va permite salariatului participarea la forma de pregatire profesionala, inclusiv daca va suporta in totalitate sau in parte costul ocazionat de aceasta.
Comentariu art. 199 Codul muncii

Prin coroborare cu dispozitiile referitoare la concediul platit pentru formare profesionala, cererea salariatului va trebui sa precizeze si data de incepere a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare profesionala.

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Prelucrarea datelor cu caracter personal anterior incheierii contractului de munca

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Protecția datelor cu caracter personal. GDPR. Tehnologia informației
Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 199 din Codul muncii - Pregatirea profesionala la initiativa salariatului

Cheltuielile ocazionate de formarea profesionala a salariatilor. Cazurile in care aceste cheltuieli sunt in sarcina angajatorului

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. ...X contestatoarea  S. C.,  in baza art. 268 alin(l) lit a) din Codul Muncii, a chemat in judecata pe parata S. C. ... (Hotararea 4997 din data de 20 octombrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii

Constata ca prin sentinta civila nr. 3961 din data de 27 aprilie 2012, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a  Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. .../LM/2011, s-a respins ca neintemeiata actiunea formulata de ... (Hotararea 5559 din data de 18 octombrie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)


Sus ↑