• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 198: Obligatia salariatilor ulterior formarii profesionale

Codul muncii actualizat 2023 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL VI: Formarea profesionala
        ↳ CAPITOLUL I: Dispozitii generale

(1) Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala, in conditiile art. 197 alin. (1), nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional.
(2) Durata obligatiei salariatului de a presta munca in favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, precum si orice alte aspecte in legatura cu obligatiile salariatului, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de munca.
(3) Nerespectarea de catre salariat a dispozitiei prevazute la alin. (1) determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca.
(4) Obligatia prevazuta la alin. (3) revine si salariatilor care au fost concediati in perioada stabilita prin actul aditional, pentru motive disciplinare, sau al caror contract individual de munca a incetat ca urmare a arestarii preventive pentru o perioada mai mare de 60 de zile, a condamnarii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o infractiune in legatura cu munca lor, precum si in cazul in care instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.Comentariu art. 198 Codul muncii

NOU! Ghidul relatiilor de munca: Ghidul angajatorului si Ghidul Salariatului

Pentru fiecare formare profesionala se va incheia un act aditional distinct, o prelungire tacita a vechilor prevederi ale actului aditional fiind inadmisibila, deoarece partile nu pot sa prevada conditiile si costurile noii formari profesionale.

Solicita o consultatie

Fill out my online form.

Solicita Consultatii si reprezentare juridica litigii de munca

Concediere dupa efectuarea unui stagiu de pregatire
as avea o intrebare referitoare la art 198,al 1-am lucrat in cadrul unei companii,am beneficiat de un stagiu de pregatir ... Art. 198 alin. 1 C. muncii are in vedere interdictia incetarii contractului individual de munca din initiativa salariatu ...

Jurisprudenta art. 198 din Codul muncii- Obligatia salariatilor ulterior formarii profesionale

Rolul instantei investite de a controla legalitatea si temeinicia deciziilor de sanctionare. Inlocuirea sanctiunii disicplinare aplicate.

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata sub nr. XXXXXXXXXXXX, contestatorul M. V. a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 7535/xxxxx din data de 01.10.2015 de desfacere a contractului individual de munca emisa de parata Societatea C ... (Hotararea 1349 din data de 30.06.2016, pronuntata de Tribunalul Gorj)
Existenta mai multor formatori in cadrul societatii care au asigurat formarea profesionala a aceluiai salariat. Numarul maxim de salariati care pot fi formati profesional, in acelasi timp, de un singur formator

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII - a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. ...X, reclamanta N. R. S. R. L. a solicitat, in contradictoriu cu paratul A. A. A., pronuntarea unei hotarari prin care sa ... (Hotararea 2820 din data de 30 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Obligatia angajatorului de a inregistra demisia depusa de salariat. Interdictia renuntarii de catre salariati la dreptul de a-si depune demisia

Prin sentinta civila nr. 7820  din data de  01 septembrie 2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul  nr. ...X, s-a admis in parte actiunea formulata de reclamanta R ... (Hotararea 1265 din data de 10 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Nelegalitatea inserarii in contractul de munca sau actele aditionale a unei clauze de angajare a raspunderii salariatului

Prin cererea inregistrata sub nr. ...XX reclamanta  B. a chemat in judecata pe paratul M. I. C. solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligat la plata sumei de 8484 euro echivalent in lei la data platii efective.

... (Hotararea 378 din data de 07 martie 2012, pronuntata de Tribunalul Buzau)

Necesitatea cunoasterii de catre salariat a costurilor cu pregatirea profesionala organizata de angajator.

Prin decizia civila 318/12.05.2015 a Curtii de Apel Bacau s-au admis apelurile promovate de reclamanta  cu sediul in comuna D. Rosie,  si de paratul ARMNANU M. N. (CNP ...) din Piatra N. . 71,,, impotriva sentintei civile nr. 1301/C/8.10 ... (Hotararea 1152 din data de 30 octombrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bacau)
Restituirea de catre salariat a costurilor cu formarea profesionala suportate de angajator in cazul in care are initiativa incetarii contractului de munca

Prin sentinta civila nr. ... din data de 19.12.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. ...X, a fost admisa cererea principala precizata formulata de reclamantul T Auro SRL, ... (Hotararea 3859 din data de 21 octombrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Emiterea deciziei de sanctionare disciplinara. Inlocuirea sanctiunii disciplinare de catre instanta cand nu se respecta principiul proportionalitatii

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata sub nr. ...X, contestatorul M. V. a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 7535/xx din data de 01.10.2015 de desfacere a contractului individual de munca emisa de parata Societatea C. E. O. S. ... (Hotararea 1349 din data de 30 iunie 2016, pronuntata de Tribunalul Gorj)
Valorificarea adeverintei care atesta in incadrarea in grupa II de munca

In ceea ce priveste incadrarea activitatii contestatorului in dispozitiile legale invocate in adeverinta, ca temei al grupei de munca recunoscute, in conformitate cu art.4 al Ordinului nr.580/2008 emis de Ministerul Muncii ... (Hotararea 780 din 26.06.2009 , pronuntata de Curtea de Apel CLUJ)


Sus ↑