• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Competenta de solutionare a contestatiei impotriva deciziei de incetare a contractului de munca

Hotararea nr. 3 din 14.01.2014
Pronuntata de Tribunalul SIBIU

Prin contestatia promovata la Tribunalul Sibiu, contestatorul B. R.-M. a cerut, in contradictoriu cu intimata SC U. SRL, anularea Deciziei  nr. 1 din 30.05.2013, cu obligarea intimatei la desfacerea contractului de munca conform ar.55 lit. b C. muncii si suportarea cheltuielilor de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Intimata, prin intampinare s-a opus admiterii contestatiei.
In ce priveste competenta de solutionare a prezentei cauze:
Potrivit art. 284 alin. (2) C. muncii cererile referitoare la conflictele de munca se adreseaza instantei competente in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul. Textul, prin termenii imperativi pe care isi intrebuinteaza, a instituit, in domeniul conflictelor de munca, un caz de competenta teritoriala exclusiva, si nu alternativa, astfel incat partile nu au posibilitatea de a stabili competenta altei instante.   
Alegerea instantei revine reclamantului numai in cazurile de competenta teritoriala alternativa (art. 12 C. proc. civ.).


Notiunea de domiciliu trebuie interpretata intr-un sens mai larg, interesand atat locuinta statornica si principala a reclamantului, cat adresa unde locuieste efectiv. Domiciliul unei persoane fizice este acolo unde isi are locuinta statornica sau principala.

Din punct de vedere procesual, dispozitiile art. 284 alin. 2 din art. 279 trebuie interpretate in sensul ca prin domiciliu se intelege acela pe care o persoana si l-a stabilit in fapt, in localitatea unde traieste si munceste deoarece scopul dispozitiilor legale referitoare la domiciliu, asa cum rezulta din continutul art. 85 si urm. C. proc. civ., este acela ca partile aflate in litigiu sa poata fi instiintate de existenta procesului, pentru a da eficienta dreptului lor la aparare. Mai mult decat atat, normele din art. 279 care reglementeaza competenta teritoriala, potrivit carora instanta competenta este cea in raza careia se afla domiciliul reclamantului, reprezinta o derogare de la dispozitiile dreptului comun, derogare prin care se urmareste facilitarea accesului la justitie al acestuia.
In termenii art.269 C. muncii si art. 210 din Lg. nr.62/2011 a dialogului social: art. 210.
  Cererile referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca se adreseaza instantei judecatoresti competente in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau locul de munca reclamantul. Art. 269(1) Judecarea conflictelor de munca este de competenta instantelor stabilite conform Codului de procedura civila. (2) Cererile referitoare la cauzele prevazute la alin. (1) se adreseaza instantei competente in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul.
In speta, in cadrul contestatiei cu care a investit instanta, reclamantul a indicat  domiciliul sau  din Galati, str. Romana nr.8 bloc LC 4 ap.97(fila 1 doar), astfel ca in termenii art. 284 C. muncii, competenta sa solutioneze contestatia nu este aceasta instanta, ci este Tribunalul Galati.
Ca urmare, in termenii art. 107 si urm. C. pr. civ.  si 284 C. muncii, raportat la art. 129 si urm. C.pr.civ., s-a declinat competenta de solutionare a contestatiei in favoarea Tribunalului Galati.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare    competenta teritoriala    resedinta    domiciliu    loc de munca    locuinta statornica   


Sus ↑