• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 210: Reglementari speciale

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL VI: Formarea profesionala
        ↳ CAPITOLUL III: Contractul de ucenicie la locul de munca

Organizarea, desfasurarea si controlul activitatii de ucenicie se reglementeaza prin lege speciala.
Comentariu art. 210 Codul muncii

Prin H.G. nr. 855/2013 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata.

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Reorganizarea activitatii angajatorilor impusa de criza CoVID-19

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Dialogurile MCP (IV) - Daunele morale acordate salariatilor in litigiile de munca

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Prelucrarea datelor cu caracter personal anterior incheierii contractului de munca

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Protecția datelor cu caracter personal. GDPR. Tehnologia informației

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

ord. nr.50/1990 si altele..
Stimate domnule avocat, Va rog sa imi spuneti daca anexa II la ord. nr.50/1990 din martie 1990,a suferit adaugiri, f ... Anexa II din Ordinul nr. 50 din 5 martie 1990 pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor pr ...

Jurisprudenta art. 210 din Codul muncii - Reglementari speciale

Contestatie decizie de concediere dispusa fara efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile
La apelul nominal facut in SedinTa publica a raspuns aparatorul intimatei, avocat L S (in baza imputernicirii avocaTiale depusa la fila 16 dosar), lipsind contestatoarea. ... (Hotararea 546 din 22 Septembrie 2020, pronuntata de Tribunalul Neamt)
Neacordarea concediului de odihna de catre angajator. Obligativitatea efectuarii in natura a concediului de odihna de catre salariati

Constata ca prin cererea inregistrata la instanta in data de 22. 01. 2016 reclamantul N. A. a solicitat instantei obligarea paratei Scoala Gimnaziala R. C., la plata zilelor de concediu de odihna ramase neefectuate la incetarea contractului indivi ... (Hotararea 505 din data de 15.04.2016, pronuntata de Tribunalul Maramures)
Competenta de solutionare a conflictelor de munca

Constata ca prin cererea de chemare in judecata inregistrata la instanta la data de 22. 02. 2016, scutita de taxa de timbru, reclamanta P. D. A., in contradictoriu cu parata S. C. V. V. SRL, a solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pro ... (Hotararea 454 din data de 16.06.2016, pronuntata de Tribunalul Arad)
Imposibilitatea stabilirii drepturilor salariale sub nivelul prevazut de lege sau contract colectiv de munca in cazul personalului bugetar

Prin sentinta civila nr. 955/LMA din 17 decembrie 2015, Tribunalul Satu M. a admis actiunea civila formulata de reclamantul C. C. T., in contradictoriu cu paratul I. DE S. P. C. IN T. R., cu sediul in Bucuresti, sector 1, . 38, a anulat Decizia nr ... (Hotararea 358 din data de 19.04.2016, pronuntata de Curtea de Apel Oradea)
Posibilitatea angajatorului de a aplica salariatului o alta sanctiune disciplinara decat cea propusa de comisia de disciplina. Individualizarea sanctiunii

Prin sentinta civila nr. 222/03. 02. 2016, pronuntata de Tribunalul I. – Sectia Civila, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, a fost admisa, in parte, actiunea formulata de reclamanta C. M., in contradictoriu cu parata C. de A. R. a Salariatilor din ... (Hotararea 3925 din data de 12.07.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Prerogativa disciplinara a angajatorului. Propunerea comisiei de disciplina privind sanctiunea disciplinara ce ar trebui aplicata salariatului

Prin sentinta civila nr. 222/03.02.2016, pronuntata de Tribunalul I. - Sectia Civila, in dosarul nr. ...X, a fost admisa, in parte, actiunea formulata de reclamanta C. M., in contradictoriu cu parata C. de A. R. a Salariatilor din R. A. T. B - IFN ... (Hotararea 3925 din data de 12 iulie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Incetarea misiunii de munca temporara. Existenta si dupa acest moment a contractului de munca incheiat intre agentul de munca temporara si salariatul temporar

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului T. la data de 02.03.2015, reclamanta D. M. L. V. a chemat in judecata parata  SRL, solicitand ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna anularea deciziei nr. 1/20.01.2015, sa se consta ... (Hotararea 2533 din data de 24 septembrie 2015, pronuntata de Tribunalul Timis)
Obligativitatea includerii in decizia de concediere a motivelor de fapt care au condus la concedierea salariatului. Nulitatea deciziei ca urmare a neindicarii motivelor de fapt. Imposibilitatea completarii deciziei cu alte motive

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. XXXXXXXXXXXX, la data de 15.10.2015, reclamantul A. M. a chemat in judecata pe parata S. C. S. M. S. R. L., solicitand instante ... (Hotararea 4477 din data de 27 aprilie 2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti)
Nemotivarea in drept a deciziei de concediere si nerespectarea termenului de preaviz

S-a luat in examinare, pentru solutionare, in prima instanta, actiunea civila formulata de contestatoarea M_ I_ C_, in contradictoriu cu intimata _ SRL - in faliment - reprezentata de SCP LEX INSOLV IPURL SI CABINETE ASOCIATE M_ SI I_, avand ca ob ... (Hotararea 428 din data de 20-02-2015, pronuntata de Tribunalul ARGES)
Anularea deciziei de concediere.Reintegrare pe postul detinut anterior

Prin contestatia înregistrata pe rolul Tribunalului Gorj la data de 30.04.2012, sub nr. ----------, reclamanta UL, în contradictoriu cu paratii ISC, a solicitat instantei anularea deciziei nr. 2903/2012,

... (Hotararea 4374, pronuntata de Tribunalul GORJ)


Sus ↑