• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 85: Perioada de proba

   ↳ TITLUL II: Contractul individual de munca
        ↳ CAPITOLUL VI: Contractul individual de munca pe durata determinata

Salariatul incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi:
a) 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni;
b) 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6 luni;
c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni;
d) 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.Comentariu art. 85

In cazul contractelor individuale de munca incheiate pe durata determinata, durata perioadei de proba, in mod firesc, este mai redusa, insa este subsumata aceluiasi scop: verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului.

Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut

Jurisprudenta art. 85 din Codul muncii- Perioada de proba

Regula modificarii contractului individual de munca prin acordul ambelor parti. Situatii de exceptie

Prin Sentinta civila nr. 235/08.03.2016 pronuntata de Tribunalul T. in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, a fost admisa actiunea civila formulata de contestatorul M. M., impotriva intimatelor S. de T. F. de M.,,C. M.,, S. A. si S. de T. F. de M.,,C. M.,, ... (Hotararea 785 din data de 07.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara)
Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara, conditie de validitate a deciziei de concediere. Protejarea salariatului de actiunile abuzive ale angajatorului

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalul T. in data 03.11.2015 sub nr. de dosar XXXXXXXXXXXX, reclamanta I. R. a solicitat in contradictoriu cu parata S. R. L. ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata parata in principal la constat ... (Hotararea 717 din data de 24.03.2016, pronuntata de Tribunalul Timis)
Incetarea contractului individual de munca pe durata perioadei de proba prin notificare scrisa

Prin sentinta civila 2181/15.12.2015 pronuntata de Tribunalul N. s-au dispus urmatoarele:

Admiterea in parte a contestatie formulata de contestatoarea B. L. L. in contradictoriu cu intimata S. C. M. C. S. R. L.,si in consecinta:

An ... (Hotararea 656 din data de 25.05.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bacau)
Sarcina probei in conflictele de munca. Dovedirea de catre salariat a actiunilor prejudiciabile ale angajatorului

P. cererea inregistrata pe rolul Tribunalului G., in data de 10. 02. 2016, sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamanta M. C. a solicitat, in contradictoriu cu parata,  obligarea acesteia la plata sumei de 50. 000 euro, cu titlu de daune morale, precum s ... (Hotararea 777 din dtaa de 15.06.2016, pronuntata de Tribunalul Galati)
Prejudiciul moral cauzat salariatului de catre angajator. Probarea de catre salariat a existentei si intinderii prejudiciului suferit

Constata ca prin actiunea civila inregistrata la aceasta instanta la data de 22 ianuarie 2016, reclamanta H. A. G., in contradictoriu cu parata SRL, a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea deciziei nr. 1/22. 01 ... (Hotararea 1832 din data de 05.07.2017, pronuntata de Tribunalul Arad)
Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale restante. Repararea integrala a prejudiciului suferit de salariat

Prin sentinta civila nr. 3004 din 05.10.2015 a Tribunalului Cluj, pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, s-a admis in parte actiunea formulata de catre reclamanta C. A. M., in contradictoriu cu parata S. C. K. C. S. R. L. CLUJ-N. si s-a constata ... (Hotararea 1101/A din data de 06.05.2016, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)
Desfacerea de catre administratorul judiciar a contractelor individuale de munca in urma deschiderii procedurii insolventei fata de angajator

Prin actiunea inregistrata la data de 11. 06. 2015, contestatoarea G. I. C. a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 12/08. 05. 2015 emisa de intimata S. C. A. si E. a P. si S. de Utilitati P. Arges S. A., prin lichidator judiciar Lichidari I ... (Hotararea 1636 din data de 22.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti)
Forma scrisa, conditie obligatorie pentru incheierea valabila a contractului de munca. Prezumtia de temeinicie a procesului-verbal de contraventie

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei sectorului 6 Bucuresti la data de 02. 04. 2015, contestatoarea N. H. AG S. A., in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATULUI T. DE M. AL M. BUCURESTI, a solicitat anularea procesului-verbal de con ... (Hotararea 2779 din data de 13.04.2016, pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti)
Incadrarea temporara pe un loc de munca vacant. Incetarea contractului pe durata perioadei de proba

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 21.09.2015 sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamantul F. C. a chemat in judecata in calitate de parate S. C. E. O. SA si U. M. Jilt a S. D. M. din C. CEO, solicitand instantei ca prin sentinta ... (Hotararea 1372 din data de 04.07.2016, pronuntata de Tribunalul Gorj)
Prezumtia de nevinovatie a contravenientului in cazul aplicarii sanctiunilor contraventionale. Sarcina probei

Prin plangerea adresata Judecatoriei Onesti si inregistrata la aceasta instanta sub nr. XXXXXXXXXXXXX la data de 26. 06. 2015, petenta a solicitat, in contradictoriu cu I. T. de M. B., in principal anularea procesului-verbal de contraventie nr. xx ... (Hotararea 643 din data de 01.03.2016, pronuntata de Judecatoria Onesti)


Consultatii juridice

Perioada de proba in cazul contractului individual de munca pe perioada determinata.
Buna ziua! Nelamurirea mea este urmatoarea: Mi-am inceput contractul de munca in data de 20.08. Si in fiecare luna mi s- ... Salariatii incadrati cu contract individual de munca pe o durata de maxim 3 luni pot fi supusi unei perioade de proba ce ...
Concediere fara preaviz 65 Codul muncii. Nulitate
Buna ziua, am o intrebare legat de o concediere: Sotia a fost concediata cu art 65/1 fara preaviz. Ea avea contr ... Concedierea intemeiata pe dispozitiile art. 65 din Codul muncii are la baza desfiintarea postului ocupat de dumneavoastr ...
Contestare notificare de incetare a CIM in perioada de preaviz
Buna ziua Am lucrat intr-o companie care a avut de-a lungul timpului mai multe societati. In lunamarie 2016 dire ... Buna ziua, Chiar daca, la prima vedere, in cuprinsul dispozitiilor art. 31 alin. 3 din Codul muncii se poate observa ...
Notificare de incetare a contractului individual de munca, emisa in perioada de proba
In 03.09.2012 am fost angajat pe functia de inginer mecanic pe perioada de 1 luna in departamentul mentenanta. La 10 zil ... Codul muncii da dreptul angajatorului, in timpul perioadei de proba (maxim 120 de zile pentru functiile de conducere), d ...
Interpretare articol Codul muncii
buna ziua !Nu inteleg art din codul munci sau din ccm,art 97 lit a,si lit s ... Art. 97 lit. a din Codul muncii stabileste ca, in cazul in care se incheie un contract individual de munca temporara, a ...
Perioada de proba
ce fel de acte trebuie intocmite la angajarea de proba? ca sa fii in regula cand vine controlul de la itm?....sa nu treb ... Perioada de proba se prevede in cuprinsul contractului individual de munca si constituie vechime in munca. Nu poate ...
Corectare eroare REVISAL
Buna ziua , va rog sa ma lamuriti in cazul in care se face o renuntare in perioada de proba gresit ( in a 91 zi) se tran ... Potrivit art. 4 alin.3 din HG 500/2011, Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la ...
Contestatie decizie de concediere
buna ziua,in data de 28.09.2012 m-am angajat pe o perioada de 3 luni dupa cele 3 luni cim a fost prelungit pe o perioada ... In functie de temeiul legal care a stat la baza deciziei de concediere, precum si raportat la situatia de fapt existenta ...
Legalitatea perioadei de proba.
AM fost angajat pe o perioada determinata de 6 luni printr-o firma de recrutare. Dupa expirtarea celor 6 luni am fost pr ... Dat fiind ca acum aveti un alt angajator, este vorba de un contract individual de munca nou. Asadar, este legala institu ...
Perioada de proba-contract individual de munca pe durata determinata.
Buna ziua! Am fost angajata la o firma, de la inceput, pe perioada de proba de 3 luni (eu fiind manager comercial cu exp ... La expirarea perioadei de proba contractul individual de munca produce efecte pe durata nedeterminata. Daca se dorea inc ...


Sus ↑