• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Cerere pentru obligare la emiterea unei noi decizii

Hotararea nr. 841/R din 24.04.2007
Pronuntata de Curtea de Apel CLUJ

Obligarea paratei la emiterea unei noi decizii de pensionare cu începere de la 1 ianuarie 2002 si plata diferentelor pe ultimii 3 ani nu este posibila daca decizia de pensionare emisa în urma recalcularii pensiei în temeiul O.U.G. nr. 4/2005 nu a fost atacata conform art. 87 din Legea nr. 19/2000.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin sentinta civ. nr. 2412/7 decembrie 2006, Tribunalul Cluj a respins exceptia tardivitatii introducerii actiunii invocata de parata Casa Judeteana de Pensii Cluj, s-a admis în parte actiunea formulata de reclamanta I.I. împotriva paratei si în consecinta s-a constatat ca în mod nelegal parata a procedat la modificarea punctajului reclamantei începand cu data de 1.01.2002.

A fost obligata parata sa emita o noua decizie de pensionare pentru reclamanta cu mentinerea punctajului avut la data de 1.04.2001, respectiv de 1,65967 puncte si sa restituie reclamantei sumele de bani retinute în mod nelegal începand cu data de 13.10.2003 si pana la emiterea deciziei de recalculare.

S-a respins cererea de acordare a unui punctaj de 1,76377 puncte începand cu anul 1999 si pana la emiterea deciziei de recalculare.

Pentru a pronunta aceasta hotarare s-au retinut urmatoarele:

La intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 s-a stabilit în favoarea reclamantei (pensionate în temeiul legislatiei anterioare) punctajul mediu anual de 1,65967 puncte.

Ulterior, numarul de puncte initial stabilit, a fost redus ca urmare a indexarii si recorelarii drepturilor de pensie, fiind încalcat în acest mod un drept castigat.

In consecinta, s-a admis actiunea si a fost obligata parata sa emita o noua decizie de pensie cu pastrarea punctajului initial, si sa achite reclamantei sumele de care nu a beneficiat ca urmare a reducerii punctelor de pensie, pana la emiterea deciziei de recalculare a pensiei (1 decembrie 2005).

S-a respins exceptia tardivitatii actiunii formulate de reclamanta, întrucat parata nu a facut dovada comunicarii deciziei, cu confirmare de primire.

Impotriva acestei sentinte au declarat recurs reclamanta si parata.

Reclamanta a solicitat modificarea hotararii în sensul obligarii paratei sa-i calculeze drepturile de asigurari sociale în raport cu un punctaj de 1,76377 puncte, începand cu anul 2001, întrucat acesta era punctajul la care a fost îndreptatita de la început, punctajul de 1,65967 puncte fiind gresit stabilit. Punctajul solicitat i-a fost stabilit prin Decizia de recalculare nr. 142769/2005, pe care de altfel nici nu a contestat-o.

Parata Casa Judeteana de Pensii Cluj a solicitat modificarea hotararii în sensul respingerii ca nefondate a actiunii întrucat dreptul castigat, invocat de reclamanta si apreciat a fi temeinic de catre prima instanta vizeaza cuantumul pensiei si nu punctajul care se stabileste prin raportarea cuantumului pensiei la valoarea unui punct, asa cum a fost stabilit prin hotarare guvernamentala.

Apreciind asupra recursului, Curtea a constatat urmatoarele:

Astfel, asa cum a retinut si prima instanta, reclamanta s-a pensionat anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 19/2000.

In temeiul art. 180 alin. 2 din acest act normativ, la 1 aprilie 2001 s-a determinat punctajul mediu anual al reclamantei, prin raportarea pensiei avute în plata la valoarea unui punct, stabilita prin hotarare guvernamentala.

In acest mod, s-a stabilit punctajul mediu anual de 1,65967 puncte si o pensie de 2.650.881 lei.

In temeiul H.G. nr. 1550/2004 si O.U.G. nr. 4/2005 s-a procedat la recalcularea pensiei reclamantei (si a celorlalti pensionari ce au dobandit aceasta calitate în baza legislatiei anterioare) avand în vedere întreaga perioada contributiva, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 19/2000.

In consecinta, prin Decizia nr. 142769/30 noiembrie 2005, s-a stabilit punctajul de 1,76377 puncte si o pensie de 522 lei.

Prin actiunea sa, reclamanta a solicitat recalcularea drepturilor sale la pensie raportat la punctajul mediu anual stabilit cu ocazia recalcularii, sustinand ca, acesta este punctajul corect si care trebuia sa-i fie stabilit înca din anul 2001.

Aceasta sustinere nu este întemeiata întrucat, asa cum s-a aratat mai sus, modalitatea de calcul prevazuta de art. 180 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, utilizata la determinarea punctajului la aparitia actului normativ de mai sus este diferit de cel utilizat ca urmare a recalcularii pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001 (art. 78 din Lege).

Prin urmare, reclamanta nu este îndreptatita la punctajul mediu anual de 1,76377 puncte, decat dupa recalcularea pensiei si nici la diferentele pretinse prin actiune.

De altfel, prin actiunea sa, reclamanta nu a solicitat anularea Deciziei de pensionare nr. 142769/30 noiembrie 2005, prin urmare, instanta nici nu avea posibilitatea obligarii casei de pensii la emiterea unei noi decizii de pensionare, cea neatacata fiind definitiva, în conformitate cu dispozitiile art. 88 din Lege.

Caracterul definitiv are în vedere atat punctajul nou determinat, cat si cel existent la data recalcularii, aratat la pozitia \"situatia pensiei din sistemul public la 30 noiembrie 2005\" din Decizie.

In consecinta, recursul reclamantei, prin care aceasta solicita recalcularea pensiei avand ca baza punctajul mediu anual stabilit ca urmare a recalcularii pensiei (1,76377 puncte) si plata diferentelor pe ultimii trei ani apare a fi nefondata.

Cat priveste recursul paratei, acesta este întemeiat, întrucat, asa cum s-a aratat mai sus, metodologia utilizata în temeiul art. 180 alin. 2 din Legea nr. 19/2000 este diferita de cea prevazuta de art. 87 din lege, deci si punctajele initial stabilit si ulterior stabilit ca urmare a recalcularii pot fi diferite.

Pe de alta parte, actiunea reclamantei care a declarat ca nu a contestat decizia de recalculare, nu putea fi admisa cata vreme decizia neatacata este definitiva (în virtutea art. 88 din Legea nr. 19/2000).

Recursul paratei este, în consecinta, admis si, în baza art. 312 alin. 2 si 3 C. pr. civ., coroborat cu art. 304 pct. 9 din acelasi Cod este modificata sentinta în sensul respingerii actiunii.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   grupa II de munca    adeverinta    pensionale    decizie de pensionare    Ordinul 580/2008    stagiu de cotizare    Legea 19/2000    decizia de pensionare   


Sus ↑