• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 87: Egalitatea de tratament

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL II: Contractul individual de munca
        ↳ CAPITOLUL VI: Contractul individual de munca pe durata determinata

(1) Referitor la conditiile de angajare si de munca, salariatii cu contract individual de munca pe durata determinata nu vor fi tratati mai putin favorabil decat salariatii permanenti comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor in care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.
(2) In sensul alin. (1), salariatul permanent comparabil reprezinta salariatul al carui contract individual de munca este incheiat pe durata nedeterminata si care desfasoara aceeasi activitate sau una similara, in aceeasi unitate, avandu-se in vedere calificarea/aptitudinile profesionale.
(3) Atunci cand nu exista un salariat cu contract individual de munca incheiat pe durata nedeterminata comparabil in aceeasi unitate, se au in vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, reglementarile legale in domeniu.
Comentariu art. 87 Codul muncii

Pentru a exista o incalcare a egalitatii de tratament intre salariatii incadrati pe durata determinata si salariatii incadrati pe durata nedeterminata, Codul muncii stabileste, ca o conditie esentiala a discriminarii, motivul duratei contractului individual de munca.

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Drept civil. Drepturi reale, contracte, succesiuni
Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Carantina si forta majora. Impactul asupra relatiilor de munca

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 87 din Codul muncii - Egalitatea de tratament

Admitere contestatie decizie de concediere. Lipsa motivelor ce au determinat concedierea
Pe rol fiind soluTionarea apelului declarat de parata P_ C C PRIN P_, cu sediul in localitatea C, _, judeTul D_, impotriva sentinTei civile nr. 1387 din 03 iulie 2020, pronunTata de Tribunalul D_, SecTia Conflicte de Munca Si Asigurari Sociale in dos ... (Hotararea 318 din 14 Octombrie 2020, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)
Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale. Diferente de salarizare pentru functii similare

 

Prin sentinta civila nr. 2.716 din 03 octombrie 2016, pronuntata de Tribunalul C_ în do ... (Hotararea 100 din 25 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)
Incalcarea criteriilor de concediere colectiva stabilite prin CCM. Lipsa consultarilor cu Sindicatul

Prin actiunea inregistrata pe rolul acestui tribunal la data de 24.09.2014, contestatorul D_ I_ a formulat contestatie impotriva deciziei nr. A3.1/22/22.08.2014 emisa de intimata S_ Nationala de Transport Feroviar de Marfa \"CFR Marfa\" SA, solici ... (Hotararea 912 din data de 23-04-2015, pronuntata de Tribunalul ARGES)
Discriminare in raporturile de munca. Dreptul la un salariu egal pentru munca egala

Orice diferenta de tratament savarsita de stat intre indivizi in situatii analoge, fara o justificare obiectiva si rezonabila reprezinta o incalcare a dispozitiilor art. 14 din CEDO. 

... (Hotararea 237/CM din 03.07.2007, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA)

Discriminare in raporturile de munca. Despagubiri. Conditii de acordare

In toate cazurile de discriminare prevazute de O.G. nr.137/2000 persoanele indreptatite au dreptul sa pretinda despagubiri proportional cu prejudiciul suferit.

... (Hotararea 278/CM din 17.10.2006, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA)

Clauza de confidentialitate. Temei juridic si termen de prescriptie

Prin Sentinta civila nr. 4240 din 6 decembrie 2010, a Tribunalului Cluj, au fost respinse ca nefondate exceptiile invocate de paratii Ministerul Justitiei si Curtea de Apel Cluj.

... (Hotararea 1996 din 1.06.2011, pronuntata de Curtea de Apel CLUJ)

Cerere pentru obligare la emiterea unei noi decizii

Obligarea paratei la emiterea unei noi decizii de pensionare cu începere de la 1 ianuarie 2002 si plata diferentelor pe ultimii 3 ani nu este posibila daca decizia de pensionare emisa în urma recalcularii pensiei în temeiul O. ... (Hotararea 841/R din 24.04.2007, pronuntata de Curtea de Apel CLUJ)


Sus ↑