• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Suspendarea contractului individual de munca ca urmare a formularii unei plangeri penale de catre angajator. Neconstitutionalitatea prevederilor legale. Aplicabilitatea deciziilor Curtii Constitutionale a Romaniei

Hotararea nr. 142 din data de 10 martie 2016
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Prin inregistrata pe rolul Tribunalului G. sub nr. XXXXXXXX/22. 06. 2015, reclamantul S. P. a chemat in judecata pe parata SA, solicitand anularea deciziei de suspendare a contractului de munca in baza art. 52 alin. 1 din Codul muncii emise de intimata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Motivandu-si in fapt contestatia, a aratat ca intimata a formulat o plangere penala impotriva sa, plangere inregistrata in dosarul nr. 3690/P/2013 al Parchetului de pe langa Judecatoria G. .

Invedereaza ca prin DCC 279/23. 04. 2014 publicata in M. Of. 431/17. 06. 2015, art. 51 alin. 1 lit. b teza intai din art. 279 este neconstitutional.

Legal citata, parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii ca tardiv formulata in raport de art. 252 art. 279 .

In drept, au fost invocate dispozitiile C. pr. civ.

Instanta a analizat cu prioritate exceptia invocata:

Decizia contestata a fost comunicata petentului la data de 25.09.2013 iar cererea a fost formulata la 22. 06. 2015.

Potrivit art. 268 din art. 279 : \"(1) Cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate:

a) in termen de 30 de zile calendaristice de la data in care a fost comunicata decizia unilaterala a angajatorului referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca;. . ”

Cu privire la exceptia tardivitatii invocata de intimata in raport de art. 268 lit. a si actele la dosar instanta a constatat ca exceptia este fondata.

Cu privire la efectele DCC 279/23. 04. 2014 publicata in M. Of. 431/17. 06. 2015 si cu privire la efectele faptului ca art. 51 alin. 1 lit. b teza intai din art. 279 este neconstitutional, instanta a retinut ca aceste prevederi au fost suspendate de drept de la data publicarii, insa DCC 279/23. 04. 2014 nu poate retroactiva si asupra deciziei contestate, cadrului juridic si efectelor juridice ale acesteia anterior publicarii.

Fata de aceste considerente instanta a admis exceptia tardivitatii formularii contestatiei impotriva deciziei 1767/25.09.2013 si a respins ca tardiv formulata contestatia.

Impotriva sentintei civile a declarat apel contestatorul S. P. criticand-o ca fiind nelegala si netemeinica pentru urmatoarele motive:

In mod gresit instanta de fond a admis exceptia tardivitatii formularii contestatiei, cu motivarea ca in baza Deciziei nr. 279/23. 04. 2014 a Curtii Constitutionale prevederile art. 51 alin. 1 lit. b din art. 279 au fost suspendate de drept de la data publicarii insa nu poate retroactiva asupra deciziei contestate, cadrului si efectelor juridice anterioare publicarii.

Contestatia formulata nu este tardiva fiind depusa in termenul de 30 de zile de la data publicarii Deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial nr. 431/17. 06. 2015, plangerea fiind formulata la data de 22. 06. 2015 intrucat, pana la acel moment, decizia avea caracter legal fiind emisa in conformitate cu Constitutia.

Decizia Curtii Constitutionale produce efecte, astfel incat nu mai poate continua suspendarea contractului de munca ca urmare a plangerii penale depuse de G. .

Decizia contestata nr. 1767/25.09.2013 nu poate fi desfiintata din momentul emiterii insa, urmare a constatarii neconstitutionalitatii articolului 52 alin. l lit. b art. 279 , nu mai poate sa produca efecte juridice iar angajatorul este obligat sa dispuna reluarea raporturilor contractuale.

A solicitat admiterea apelului, anularea hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare in vederea solutionarii cauzei pe fond.

In drept, si-a intemeiat apelul pe dispozitiile art. 480 alin. 3 din noul Cod de procedura civila.

Prin intampinare, intimata G. a solicitat respingerea apelului ca fiind netemeinic si nefondat.

Decizia contestata a fost primita de salariat in data de 25.09.2013 iar actiunea a fost formulata la data de 22. 06. 2015, luand in considerare prevederile art. 268 alin. 1 lit. a art. 279 contestatia a fost promovata cu mult peste termenul prevazut de lege.

In mod temeinic si legal instanta de fond a admis exceptia invocata si a respins ca tardiv formulata contestatia promovata de contestatorul S. P., retinand in mod corect faptul ca efectele Deciziei nr. 279/23. 04. 2015 a Curtii Constitutionale nu pot retroactiva asupra deciziei contestate, cadrului juridic si efectelor juridice ale acesteia.

Conform prevederilor art. 147 alin. 4 din Constitutia Romaniei, decizia de neconstitutionalitate nu produce efecte retroactive fata de actele civile emise in temeiul unor norme juridice aflate in vigoare anterior pronuntarii Curtii Constitutionale si nu poate viza decat actele, actiunile, inactiunile sau operatiunile ce urmeaza a se infaptui in viitor, neputand aduce atingere unor situatii deja constituite.

Pe fondul cauzei, a aratat ca in temeiul art. 52 alin. 1 lit. b din art. 279 prin decizia nr. 1767/25.09.2013 a dispus suspendarea contractului individual de munca al contestatorului urmare a promovarii unei plangeri penale pentru savarsirea unor fapte de natura penala incompatibile cu calitatea de salariat a acestuia si, avand in vedere ca nici pana in prezent nu a fost solutionata definitiv actiunea penala, cererea de reluare a raporturilor de munca cu plata drepturilor salariale este prematur formulata, solicitand respingerea acesteia.

Examinand sentinta civila apelata prin prisma motivelor invocate si a dispozitiilor legale incidente in materie, in conformitate cu prevederile art. 479 alin. 1 din noul Cod de procedura civila curtea apreciaza ca apelul este nefondat pentru urmatoarele considerente:

Obiectul judecatii il constituie contestatia inregistrata la data de 22. 06. 2015, formulata de contestatorul S. P. impotriva deciziei nr. 1767/25.09.2013 emisa de intimata G. prin care s-a dispus suspendarea contractului individual de munca al contestatorului incepand cu data de 25.09.2013 si pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, in temeiul prevederilor art. 52 alin. 1 lit. b art. 279 urmare a formularii unei plangeri penale impotriva salariatului.

Prima instanta a solutionat cauza pe cale de exceptie, in raport de prevederile art. 268 alin. 1 lit. a art. 279 constatand ca fiind tardiva contestatia formulate de contestator la data de 22. 06. 2015.

De mentionat faptul ca, prevederile art. 245 din noul Cod de procedura civila definesc exceptia procesuala ca fiind mijlocul prin care, in conditiile legii, partea interesata, procurorul sau instanta invoca, fara sa puna in discutie fondul dreptului, neregularitati procedurale privitoare la compunerea completului sau constituirea instantei, competenta instantei ori la procedura de judecata sau lipsuri referitoare la dreptul la actiune urmarind, dupa caz, declinarea competentei, amanarea judecatii, refacerea unor acte ori anularea, respingerea sau perimarea cererii.

In speta, exceptia de tardivitate a formularii contestatiei a fost invocata in proces de intimata G. prin intampinare si a fost pusa in discutia partilor de prima instanta la termenul de judecata din data de 05.11.2015.

Astfel, hotararea primei instante este legala, temeinica si constituie o aplicare in cauza a prevederilor art. 268 alin. 1 lit. a din art. 279 potrivit carora cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate:

a) in termen de 30 de zile calendaristice de la data in care a fost comunicata decizia unilaterala a angajatorului referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca.

Cum decizia privind suspendarea contractului individual de munca a fost comunicata la data de 25.09.2013, contestatia din data de 22. 06. 2015 apare ca fiind formulata in afara termenului legal instituit de prevederile art. 268 alin. 1 lit. a din art. 279 .

Este adevarat ca prin Decizia nr. 279/23. 04. 2015 a Curtii Constitutionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 431 din 17 iunie 2015, a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate si s-a constatat ca dispozitiile art. 52 alin. 1 lit. b teza intai din art. 279 sunt neconstitutionale insa, potrivit art. 147 alin. 4 din Constitutia Romaniei deciziile Curtii Constitutionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, de la data publicarii fiind general obligatorii si au putere numai pentru viitor.

In jurisprudenta sa, Curtea a constatat ca, intrucat deciziile sale produc efecte numai pentru viitor potrivit art. 147 alin. 4 din Constitutie, cele stabilite urmeaza a se aplica de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I iar instantele judecatoresti vor aplica prezenta decizie numai in cauzele pendinte la momentul publicarii acesteia, cauze in care respectivele dispozitii sunt aplicabile, precum si in cele in care a fost invocata exceptia de neconstitutionalitate pana la data sus-mentionata.

In fine, Curtea retine ca puterea de lucru judecat ce insoteste actele jurisdictionale, deci si deciziile Curtii Constitutionale, se ataseaza nu numai dispozitivului ci si considerentelor pe care se sprijina acesta, astfel incat considerentele cat si dispozitivul deciziilor Curtii Constitutionale sunt general obligatorii potrivit dispozitiilor art. 147 alin. 4 din Constitutie, si se impun cu aceeasi forta tuturor subiectelor de drept.

In consecinta, nu pot fi retinute apararile contestatorului potrivit carora efectele declararii caracterului neconstitutional al prevederilor art. 52 alin. 1 lit. b teza intai din art. 279 ar atrage formularea intr-un termenul legal al contestatiei, intrucat acestea ar insemna o aplicare retroactiva a deciziei la situatia juridica creata la data de 25.09.2013, respectiv o ignorare a prevederilor art. 268 alin. 1 lit. a din art. 279 , cat si o incalcare a principiului securitatii raporturilor juridice in conditiile in care aplicarea unui act normativ in perioada dintre declararea sa neconstitutionala isi gaseste ratiune intr-o anume prezumtie de constitutionalitate.

In conformitate cu dispozitiile art. 480 alin. 1 din noul Cod de procedura civila va fi respins ca nefondat apelul declarat de contestatorul S. P. impotriva sentintei civile nr. 1218/16.11.2015 pronuntata de Tribunalul G. in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge ca nefondat apelul declarat de contestatorul S. P. cu domiciliul procesual ales la cabinet avocat P. G., cu sediul in G.,,  Jud. G. impotriva sentintei civile nr. 1218/16.11.2015 a Tribunalului G. 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   conflict de munca    suspendarea contractului de munca    plangerea penala a angajatorului    caracter neconstitutional    contestarea deciziei de suspendare a contractului de munca   


Sus ↑