• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Deschiderea procedurii insolventei fata de angajator. Suspendarea de drept a actiunilor salariatilor avand ca obiect plata drepturilor salariale

Hotararea nr. 6390 din data de 23 noiembrie 2012
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Prin sentinta civila nr. 1100 din data de 11.05.2012 pronuntata in dosarul nr. ...X Tribunalul Teleorman - Sectia Conflicte de Munca, Asigurari Sociale, C. Administrativ Fiscal - Complet specializat pentru litigii de munca si asigurari sociale a respins actiunea formulata de reclamantii O. P. si O. G., in contradictoriu cu paratul  Rosiori de Vede, ca ramasa fara obiect.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele:

Reclamantii O. P. si O. G. si-au desfasurat activitatea in cadrul paratei  Rosiori de Vede, avand calitatea de tehnicieni in cadrul biroului tehnic.

Prin cererea introdusa la aceasta instanta - modificata la 19 iunie 2009 - f. 41, au solicitat obligarea paratei la plata sumei de xx lei, suma comuna, reprezentand drepturi salariale cuvenite si neacordate aferente perioadei ianuarie - martie 2009. Reclamantii au solicitat si plata cheltuielilor de judecata.

Tribunalul a retinut ca actiunea nu este intemeiata.

Potrivit actelor depuse la dosarul cauzei - extras de cont -  f. 31,32, fluturasi salarii - f. 34 reclamantii au primit drepturile salariale solicitate. Acest lucru rezulta si din inscrisul depus la dosarul cauzei de catre parata - f. 84. care  invedereaza ca in cauza a fost efectuata o expertiza contabila de catre expert C. F., prin care au fost stabilite drepturile salariale pentru cei doi reclamanti 7285 lei pentru O. P., respectiv 2118 lei pentru O. G., drepturi ce au fost achitate beneficiarilor.

In consecinta, fata de considerentele de fapt si de drept expuse mai sus, tribunalul a respins ca nefondata actiunea formulata de reclamantii O. P. si O. G. in contradictoriu cu  parata  Rosiori de Vede.

Impotriva acestei sentinte au declarat recurs in termen legal recurentii-reclamanti O. P. si O. G., criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Prin motivele de recurs formulate, intemeiate in drept pe dispozitiile art. 304 pct. 7 si art. 3041 din Codul de procedura civila, se arata ca hotararea cuprinde motive contradictorii ori straine de natura pricinii.

Motivarea hotararii nu este clara, ci o insiruire de fapte.

Motivele care au format convingerea instantei sunt nelegale.

Considerentele din penultimul aliniat nu au legatura cu pricina. Expertiza contabila facuta de expertul C. F. a calculat drepturile pentru orele suplimentare si concediul de odihna si nu are legatura cu prezenta actiune, ci cu dosarul nr. ...X in care s-a pronuntat sentinta civila nr. 1097/11.05.2012 a Tribunalului Bucuresti.

In legatura cu aprecierea gresita a probelor referitor la drepturile salariale, recurentul arata ca fluturasii de salarii se dau fiecarui salariat inainte de plata. Acestia au fost depusi la dosar pentru a dovedi sumele datorate de parata, fara a face proba platii acestora. Salariile erau primite pe card, iar extrasul de cont arata cota parte primita pe luna ianuarie 2009, sume ce nu au fost incluse in pretentiile din prezentul litigiu. Nu s-au analizat inscrisurile care dovedesc ca resursele financiare erau de 5 ori mai mari decat salariile neplatite, sumele fiind folosite pentru plata salariatilor ramasi si catre alte societati, cu incalcarea art. 156 art. 279 .

Instanta nu a mentionat cand s-a facut plata, in ciuda celor aratate de lichidator: “salariile neachitate la toti angajatii firmei in perioada 1. 01-29. 06 2009. Aceste drepturi au fost achitate la solicitarea mea, cu aprobarea domnului judecator sindic T. N., data in sedinta din termenul de 16.12.2010”.

Deci intimata a recunoscut ca a platit salariile in decembrie, dupa introducerea actiunii, dar instanta de fond nu a retinut culpa procesuala a intimatei si sa o oblige la plata cheltuielilor de judecata.

Chiar daca s-a deschis procedura insolventei, asa cum a retinut prima instanta, acest fapt nu inlatura vinovatia paratei pentru refuzul de a plati drepturile salariale, din moment ce salariatii ramasi la serviciu isi primeau drepturile salariale, prima de concediu si alte drepturi. Actiunea a fost introdusa la 14.04.2009, parata a fost citata dar nu s-a prezentat si nici nu a depus inscrisuri in aparare. A renuntat la capatul de cerere referitor la contravaloarea concediului pe anul 2008, ramanand doar salariile neachitate pentru ianuarie-martie 2009. instanta a retinut cauza in pronuntare la 19.06.2009, iar dupa 10 zile, in ciuda dispozitiilor art. 260, la data de 29.06.2009 cauza a fost repusa pe rol, fara sa arate motivele, ce divergente s-au creat, care au fost parerile judecatorilor. Dar chiar in aceeasi zi s-a pronuntat sentinta comerciala nr. 809/29.06.2009 privind  societatii. Fara sa observe culpa procesuala a paratei face aplicarea art. 36 din Legea nr. 85/2006.

In consecinta, solicita admiterea recursului si modificarea sentintei, retinand culpa procesuala a paratei, aceasta sa fie obligata la plata cheltuielilor de judecata facute cu ocazia solutionarii cauzei.

Analizand actele si lucrarile dosarului din perspectiva criticilor formulate, cat si a dispozitiilor art. 3041 C. proc. civ., Curtea gaseste recursul formulat ca fiind fondat, considerentele avute in vedere fiind urmatoarele:

In cauza nu este incident motivul de recurs prevazut de art. 304 pct. 7 Cod procedura civila, critica recurentului referitoare la  existenta unor motive straine cauzei nefiind fondata, aspectele referitoare la expertiza contabila efectuata in cauza putand fi analizate prin prisma motivului de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.

Astfel, Tribunalul a retinut ca expertiza respectiva face dovada cuantumului drepturilor salariale solicitate de reclamanti si a platii acestora de catre parata.

Dar, din cererea introductiva de instanta, Curtea constata ca pretentiile acestora au avut in vedere drepturile salariale restante pentru perioada ianuarie-martie 2009, cu cheltuieli de judecata, pe parcursul solutionarii cauzei reclamantii renuntand la pretentiile pentru concediul de odihna pe anul 2008.

Curtea constata ca la dosar nu exista insa niciun raport de expertiza, astfel incat considerentele primei instante pe acest aspect sunt cu totul nefondate.

Corecte sunt si sustinerile recurentilor in sensul ca extrasele(fluturasii) privind drepturile salariale depuse la dosar nu fac dovada platii acestor drepturi, deoarece potrivit art. 168 art. 279 , plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata sau prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit. Extrasele respective fac doar dovada drepturilor salariatului, fara a proba executarea obligatiei corelative de plata.

Cu toate acestea, recurentii au recunoscut in recurs ca au primit plata drepturilor solicitate in acest litigiu in decembrie 2010, nemultumirile lor fiind legate de plata cheltuielilor de judecata pe care instanta de fond nu s-a pronuntat.

Pentru sumele cu titlu de drepturi salariale, recurentii s-au inscris si la masa credala, avand in vedere ca societatea intimata a intrat in insolventa.

Sub acest aspect, Curtea constata ca sentinta comerciala nr. 809/29.06.2009 pronuntata de Tribunalul Teleorman s-a dispus deschiderea procedurii insolventei impotriva debitoarei .

Potrivit art. 36 din Legea nr. 85/2006  „de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu exceptia cailor de atac declansate de debitor”.

In aceste conditii, in mod corect prin incheierea de sedinta de la 6.11.2009, Tribunalul a dispus suspendarea cauzei, in baza art. 36 din Legea nr. 85/2006.

Curtea constata ca reclamantii au investit instanta de fond cu o actiune avand mai multe capete de cerere, solicitand obligarea paratei la plata drepturilor salariale pentru perioada ianuarie-martie 2009, plata cheltuielilor de judecata si drepturile referitoare la concediul de odihna pe anul 2008. La aceste din urma pretentii, rclamantii au renuntat la judecata.

Curtea constata ca pretentiile reclamantilor pentru drepturile salariale si pentru plata cheltuielilor de judecata, constituie o actiune judiciara pentru realizarea creantelor asupra debitorului in conditiile art. 36 din Legea nr. 85/2006, motiv pentru care, in mod corect instanta de fond trebuia sa constate intervenita suspendarea de drept, avand in vedere deschiderea procedurii insolventei impotriva debitoarei-intimate.

Cu toate acestea, fara a tine seama ca este vorba de o suspendare de drept si nu una facultativa, cu incalcarea dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006, tribunalul repune cauza pe rol si se pronunta pe fondul acesteia. Pronuntarea a privit doar capatul principal de cerere, deoarece pretentiile reclamantilor referitoare la plata cheltuielilor de judecata au fost ignorate, in motivarea sentintei recurate nefacandu-se nicio referire la acest aspect.

Pretentiile formulate se incadreaza in situatiile reglementate de art. 36 din Legea nr. 85/2006, motiv pentru care, fata de caracterul imperativ al dispozitiilor mai sus citate, Tribunalul trebuia sa faca aplicarea acestui text de lege ce prevede un caz de suspendare de drept.

Curtea nu se poate pronunta asupra temeiniciei pretentiilor recurentilor, deoarece legea impune suspendarea oricarei actiuni in justitie pentru realizarea creantelor asupra debitorului pe durata procedurii insolventei, creditorii urmand sa-si exercite drepturile in cadrul acestei proceduri speciale prin inscriere la masa credala. In aceste conditii, criticile recurentilor pe fond nu vor mai fi analizate, fata d dispozitiile imperative ale art. 36 din Legea nr. 85/2006.

In aceste conditii, in cauza este incident motivul de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, sentinta fiind pronuntata cu incalcarea legii, motiv pentru care, in temeiul art. 312 Cod procedura civila va fi admis recursul, va fi modificata sentinta civila recurata, in sensul ca, in baza art. 36 din Legea nr. 85/2006, se va constata intervenita suspendarea de drept a judecatii.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite recursul formulat de recurentii-reclamanti O. P. si O. G., impotriva sentintei civile nr. 1100 din data de 11.05.2012, pronuntate de Tribunalul Teleorman - Sectia Conflicte de Munca, Asigurari Sociale, C. Administrativ Fiscal - Complet specializat pentru litigii de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. ...X, in contradictoriu cu intimata-parata  Rosiorii de Vede prin lichidator SP LEXE SPRL.

Modifica sentinta civila recurata, in sensul ca:

In baza art. 36 din Legea nr. 85/2006 constata intervenita suspendarea de drept a judecatii.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   drepturi salariale    expertiza contabila    fluturasi de salariu    procedura insolventei    concediu de odihna    culpa procesuala    state de plata    executare silita    creante asupra debitorului   


Sus ↑