• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Contractele colective de munca nu pot cuprinde clauze referitoare la drepturi a caror acordare si al caror cuantum sunt stabilite prin dispozitii legale

Hotararea nr. 2157 din data de 06 noiembrie 2012
Pronuntata de Tribunalul Galati

Prin cererea formulata si inregistrata sub nr. ...XX pe rolul Tribunalului G., reclamantul C. S. a   solicitat obligarea  paratelor CNCF C.  SA si CNCF  C. SA- S.  R.  Galati la plata diferentei dintre salariul de baza minim brut negociat  prin CCM la nivel de R. Transporturi inmultit cu coeficientul de ierarhizare al clasei de salarizare avute  si sumele efectiv primite, actualizate cu indicele de inflatie de la data nasterii dreptului si pana la data platii efective, sporul pentru orele de noapte  lucrate in zilele de sarbatori legale  sau de repaus  conform art. 42 din CCM la nivel de Ramura Transporturi pentru perioada 01.04.xxxx10.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Motivandu-si in fapt cererea, a aratat ca  este salariat al paratelor.

In  Contractul colectiv de munca - Ramura Transporturi,valabil pe anii 2008-2010 s-a stabilit  la 700 lei  salariul  de baza minim brut  valabil din 01.01.2008,fara alte sporuri,adaosuri sau indemnizatii (art 41 alin 3 lit a). Paratele nu au acceptat  pornirea negocierii pentru stabilirea salariului minim brut pe unitate de la aceasta valoare,ci de la valori mult mai mici .

In probatiune a solicitat proba cu acte, sens in care au depus la dosar in copie:   carnet de munca, extras din contractele invocate.

In aparare, parata  CN C. Sa  S. Centrul Regional de Exploatare,intretinere si reparatii  a aratat ca a incheiat contractele cu respectarea  CCM  la nivel de grup de unitati feroviare,iar salariul de baza al reclamantului se incadreaza  in grila stabilita.

Nu ii este aplicabil CCM-RT deoarece nu realizeaza activitati de  transport .

In ceea ce priveste sporul pentru orele  de noapte lucrate in zilele de sarbatori legale sau de repaus saptamanal, arata ca reclamantul nu  a efectuat ore de noapte  in perioada indicate  in cererea de chemare in judecata.

La termenul de judecata din data de 17.10.2012, instanta a invocat din oficiu exceptia prescrierii dreptului material la actiune pentru perioada 01. 04-14. 05-2009, reclamantul prin reprezentant solicitand respingerea acesteia. Paratele nu si-au exprimat punctul de vedere cu privire la exceptia invocata din oficiu.

Avand in vedere dispozitiile art. 137 c. proc civ, instanta  va analiza cu prioritate exceptia invocata:

Diferentele de drepturi salariale si sporul pentru orele lucrate in timpul noptii in  zilele de sarbatori legale sau de repaus saptamanal au fost solicitate incepand cu data de 01.04.2009.

Insa,  actiunea a fost promovata la data de  15.05.2012  dupa expirarea termenului de trei ani prevazut de art. 268 alin. 1 lit c din codul muncii si art. 3 din Decretul nr. 167/1958 in ceea ce priveste priveste  drepturile solicitate aferente perioadei   01. 04-14.05.2009.

In consecinta, exceptia prescrierii dreptului material la actiune privind diferentele de drepturi salariale si sporul pentru orele lucrate in timpul noptii in  zilele de sarbatori legale sau de repaus saptamanal    aferente perioadei    01. 04-14.05.2009,  intemeiata pe dispozitiile art 268 alin. 1 lit. c din codul muncii, va fi admisa

Cu privire la fondul cauzei instant  constata ca actiunea este  intemeiata in parte pentru urmatoarele considerente:

Prin CCM la nivel de ramura Transporturi pe anii 2008-2010, inregistrat  la Ministerul Muncii  sub nr. 722/03/24.01.2008, in vigoare pana la data de 31.12.2010, s-a prevazut in art 41 alin 3 alin 3 lit a ca salariul de baza minim brut la nivelul ramurii transporturi valabil din data de 01.01.2008  pentru un program complet  de lucru  este de 700 lei fara alte sporuri,adaosuri ori indemnizatii incluse in acesta.

In anexa 5 la CCMRT sunt enumerate unitatile la care se aplica acesta, inclusiv paratei,asadar  este neintemeiata sustinerea  acesteia ca nu ii sunt aplicabile dispozitiile  acestui  contract.

Potrivit dispoz. art 238 alin 1 art. 279 : contractele colective de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin  contractele colective  de munca incheiate  la nivel superior.

Contractul colectiv la nivel de ramura transporturi este superior celui incheiat la nivel de unitate,asadar,paratei i se aplica CCMRT, indiferent de prevederile contractului colectiv de munca la nivel de unitate.

Mai mult, potrivit  art. 41  alin 3 lit. b din CCMRT(partile implicate in negocierile colective  la nivel de grup de unitati si unitate vor lua ca baza de la care pornesc negocierile valoarea salariului de baza minim brut la nivel de ramura transporturi, stipulat la art . 40  alin 3  lit a), parata era obligata sa porneasca negocierea contractului colectiv la nivel de unitate de la un salariu de baza minim brut  de 700 lei, iar daca nu a procedat in acest fel, este in culpa si nu poate invoca in favoarea sa CCM la nivel de unitate.

Pentru aceste motive, vor fi admise pretentiile si vor fi obligate paratele sa achite  reclamantului drepturile salariale reprezentand diferenta dintre salariul de baza minim brut negociat prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura Transporturi si   salariul  de baza brut  inscris in carnetul de munca pentru perioada  15.05.xxxx10, precum si diferenta ce rezulta din  aplicarea salariului de baza minim brut negociat prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura Transporturi la alte drepturi salariale  incasate pentru aceeasi perioada, actualizate cu indicele de inflatie la data platii.

Capatul de cerere privind sporul pentru orele  de noapte lucrate in zilele de sarbatori legale sau de repaus saptamanal aferente perioadei 15.05.xxxx10 va fi respins ca nefondat pentru urmatoarele considerente:

Potrivit disp. art. 42 din Contractul Colectiv de Munca  Unic la Nivel  de Ramura Transporturi, printre sporurile minime ce trebuie acordate  salariatilor  se regaseste si sporul pentru orele lucrate in timpul noptii in zilele de repaus saptamanal sau de sarbatori legale.

Astfel, potrivit art. 42 lit g din contractul mai sus mentionat, in cazul in care munca prestata in cursul noptii, la solicitarea celui care angajeaza, va fi prestat  repaus saptamanal sau de sarbatoare, timpul efectiv lucrat se va plati cu un spor de 100/%, la care se aplica sporul pentru orele lucrate in timpul notii(procent total de majorare de 250/%).

Dispozitiile art. 122-125 din codul muncii in vigoare pentru perioada indicata in actiune reglementeaza munca efectuata in cursul noptii.

Astfel,  munca prestata intre orele 22,00 - 6,00 este considerata munca de noapte.

Salariatul de noapte reprezinta, dupa caz:

a) salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru;

b) salariatul care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru.

Durata normala a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depasi o medie de 8 ore pe zi, calculata pe o perioada de referinta de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul saptamanal.

Durata normala a timpului de lucru, pentru salariatii de noapte a caror activitate se desfasoara in conditii speciale sau deosebite de munca, stabilite potrivit dispozitiilor legale, nu va depasi 8 ore pe parcursul oricarei perioade de 24 de ore, in care presteaza munca de noapte.

Salariatii de noapte beneficiaza:

a) fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza;

b) fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de baza pentru fiecare ora de munca de noapte prestata.

Aceste dispozitii legale sunt de stricta aplicare si interpretare, iar  contractele  colective de munca la nivel de unitate sau la nivelurile superioare nu pot  cuprinde  clauze referitoare la drepturi a caror acordare si al caror cuantum sunt stabilite prin dispozitii legale.

Prin urmare, prevederile  art. 42 lit g din  Contractul Colectiv de Munca  Unic la Nivel  de Ramura Transporturi   nu pot produce efecte juridice, inserarea lor in contractul colectiv fiind facuta cu  incalcarea   dispozitiilor  art. 122-125 din codul muncii.

Pe de alta parte, reclamantul nu a prestat ore in timpul noptii, aspect ce rezulta din  fisele salariale aflate la filele  17-18 dosar, nefiind indreptatit nici  la sporul prevazut in codul muncii.

Pentru aceste considerente, acest capat de cerere va fi respins ca fiind nefundat.

Drepturile salariale mentionate in cererea de chemare in judecata au fost solicitate pana la data de 31.03.2010. Obiectul cererii nu na fost modificat pe parcursul solutionarii cauzei. Prin concluziile scrise depuse la dosar  a solicitat acordarea drepturilor pana la data de 31.03.2011.

Intrucat o astfel de cerere a fost facuta  cu nerespectarea dispozitiilor referitoare la modificarea obiectului actiunii, nu a facut obiectul unei dezbateri contradictorii, instanta urmeaza a nu le analiza, pronuntandu-se strict asupra obiectului actiunii,  astfel cum a fost investita la data de 15.05.2012.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune pentru perioada 01. 04-14.05.2009.

Respinge pretentiile aferente perioadei 01. 04-14.05.2009, ca fiind prescris dreptul material la actiune.

Admite actiunea formulata de reclamantul C. S., domiciliat in G., . 5,, in contradictoriu cu paratele C. NATIONALA DE C. F. „C.” S. A., cu sediul in Bucuresti, sector 1, . 38 si S. R. C. F. G., cu sediul in G.,,  in parte.

Obliga paratele sa plateasca reclamantului diferentele de drepturi salariale dintre salariul calculat functie de salariul de baza minim brut la nivelul ramurii transporturi si coeficientul de salarizare corespunzator, prevazut de Contractul Colectiv de Munca pe Ramura Transporturi 2008-2010 si salariul efectiv incasat pentru perioada 15 mai 2009 pana la 31.03.2010, sume actualizate cu indicele de inflatie la data platii efective.

Respinge ca nefondat capatul de cerere privind plata sporului pentru orele de noapte lucrate in zilele de sarbatori legale sau de repaus.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   salariu de baza minim brut    sporuri    adaosuri    carnet de munca    ore lucrate in timpul noptii    ore lucrate in zile de sarbatoare legala    contract colectiv de munca    salariati de noapte   


Sus ↑