• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Necesitatea desfasurarii activitatii si in zilele de sarbatoare legala in unitatile care se obliga sa asigure interventii tehnice in caz de avarii la sistemele de incalzire sau instalatii sanitare

Hotararea nr. 923 din data de 29 ianuarie 2015
Pronuntata de Judecatoria Timisoara

Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 19.08.2014 sub nr. ...XX petenta ., a solicitat in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA T., anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor  nr. ... incheiat in data de 07.08.2014, ca netemeinic si nelegal, iar in subsidiar, inlocuirea sanctiunii amenzii cu avertismentul conform dispozitiilor art. 7 din O. G. nr. 2/2001.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In fapt, in data de 07.08.2014, agentii constatatori ai intimatului au incheiat procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor  nr. ... prin care au retinut in sarcina petentei, fapta contraventionala prevazuta de dispozitiile art. 260 alin. 1 lit. g din Legea nr. 53/2003 rep., sanctionand petenta cu amenda in cuantum de 5. 000 lei.

A apreciat petenta ca agentii constatatori au retinut in mod eronat in sarcina sa savarsirea faptei contraventionale reprezentate de “fapta angajatorului de a nu respecta prevederile art. 139 din Legea nr. 53/2003 republicata”, aratand ca natura activitatilor desfasurate de petenta se inscriu in prevederile art. 141 din Legea nr. 53/2003, si au un caracter care nu permite intreruperea activitatii datorita faptului ca desfasoara o activitate specifica mentionata si in art. enuntat, ce presupune interventii pentru reparatii/mentenanta sau service pentru instalatii/echipamente a caror functionare nu poate fi oprita pentru perioade indelungate, probe, puneri in functiune si verificari ale unor instalatii complexe din diverse domenii care nu pot fi intrerupte intrun anumit stadiu al desfasurarii lor, controlul parametrilor de aer la obiectivele de interes public si privat cum sunt unitatile sanitare, incaperile destinate functionarii serverelor tehnice, camerele de supraveghere procese ale Ministerului Administratiei si Internelor, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, unitati de urgenta, laboratoare, linii de productie ce nu pot fi oprite sau stationate, instalatii cu potential exploziv sau distrugator (instalatii tehnice de abur sau apa racita, sub presiune, centrale termice sau uzine de frig, etc.), iar prin specificul activitatilor desfasurate de catre aceste categorii de productie, specific ce nu permite intreruperea activitatii acestora, petenta este obligata a asigura un serviciu cu caracter permanent, fapt ce nu permite sistarea totala a activitatii petentei in zilele de sarbatoare legala.

Petenta a invederat faptul ca a anuntat desfasurarea unei activitati in ziua mentionata, cu o echipa specifica, nominalizata si a acordat angajatilor care au prestat munca in ziua respectiva un sport la salariul de baza prevazut de art. 142 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 republicata, respectiv 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru, astfel cum a adus si la cunostinta agentilor constatatori ai intimatului, fapt de natura a demonstra buna-credinta a petentei, care nu a avut in nici un moment intentia de a eluda prevederile legale din materie, fapt probat prin inscrisurile atasate cererii.

A mai aratat ca restul angajatilor au beneficiat de zilele libere legale, nefiind implicati in desfasurarea activitatii specifice anuntate.

Petenta a considerat ca in speta sunt incidente prevederile art. 11 alin. 1 din O. G. nr. 2/2001, ce reglementeaza imperativ conditiile in care instanta de judecata are prerogativele legale conferite de lege de a constata ca fiind inlaturat caracterul contraventional al faptei datorita incidentei erorii de fapt.

Petenta a mai apreciat ca sunt incidente in speta si dispozitiile art. 141 si 142 alin. 2, ce reglementeaza conditiile in care activitatea de munca se poate desfasura in zilele de sarbatoare legala, precum si compensarea muncii desfasurate in zilele de sarbatoare legala.

In drept, a invocat dispozitiile art. 5, art. 7, art. 11, art. 21 din O.G. nr. 2/2001.

In probatiune, a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, a probei testimoniale, precum si a oricaror alte probe a caror necesitate ar reiesi din dezbateri.

Cererea de chemare in judecata a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 20 lei prin chitanta  xx PJ /19.08.2014, conform prevederilor art. 19 din Legea nr. 80/2013 (fila 5).

Legal citat, intimatul Inspectoratul Teritorial de Munca T.  a depus intampinare in cauza la data de 17.10.2014 prin care a solicitat respingerea actiunii ca fiind neintemeiata si nelegala si mentinerea in totalitate a dispozitiilor procesului - verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor  nr. ... /07.08.2014, ca temeinic si legal.

In fapt, in data de 07.08.2014, inspectorii I. T. in urma verificarii documentelor supuse controlului, au incheiat procesul - verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor  nr. ... din 07.08.2014, prin care petenta a fost sanctionata cu suma de 5. 000 lei pentru incalcarea art. 139 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, adica a lucrat in zilele de sarbatori legale.

A invederat ca persoana imputernicita, doamna B. V. E., a semnat procesul verbal de contraventie fara obiectiuni.

Intimatul a aratat ca din verificarea foilor colective de prezenta puse la dispozitie de catre angajator s-a constatat ca angajatorul nu respecta prevederile art. 139 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, in sensul ca desfasoara activitati lucrative cu salariatii in zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza, respectiv in data de 09.06.2014, fiind vorba de a doua zi de Rusalii. Angajatorul a fost sanctionat contraventional cu amenda minima de 5. 000 lei prevazuta de art. 260 alin. 1 lit. g din Legea nr. 53/2003.

A mai aratat ca petenta are ca activitate principala - lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionat, COD CAEN - 4322.

Intimatul a invederat ca petenta recunoaste ca  desfasoara activitate in zilele de sarbatoare legala, dar pretinde ca activitatile desfasurate de aceasta au un caracter care nu permite intreruperea activitatii datorita specificului acestuia. A concluzionat ca prin urmare montarea si repararea instalatiilor de incalzire si de aer conditionat, ori lucrari de instalatii au devenit in acceptiunea petentei o activitate continua, de neintrerupt (care totusi se intrerupe pe timpul noptii sau in week-end), in lipsa careia ritmul firesc al desfasurarii activitatii interumane ar fi grav prejudiciat, un serviciu de permanenta, esential, mai ales in zilele de sarbatori legale.

A aratat ca in data de 09.06.2014 au prestat activitate chiar si salariati ai departamentului de vanzari & marketing, spre exemplu, domnul P. V. D. .

Intimatul a apreciat ca prevederile legale nu lasa loc de interpretari, textul legal fiind sub forma de prevedere imperativa : “zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt …”, iar activitatile exceptate sunt cu claritate si limitativ prevazute in cuprinsul art. 140 si 141 din Codul muncii , respectiv activitatile din unitatile sanitare si cele de alimentatie publica, precum si cele cu foc continuu, carora, in mod derizoriu, petenta vrea sa isi circumscrie activitatea.

Cu privire la solicitarea subsidiara a petentei de inlocuire a amenzii cu sanctiunea “avertismentului”, art. 5 al. 5 din O. G. 2/2001 prevede ca sanctiunea aplicata trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul  urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale a contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal.

Raportat la aceste criterii legale de individualizare a sanctiunii, la situatia concreta din speta, a apreciat ca sanctiunea a fost corect aplicata, atat sub aspectul legalitatii, cat si su aspectul oportunitatii, fapta prezentand gradul de pericol social specific avut in vedere de  legiuitor la individualizarea sanctiunii, astfel ca in speta nu exista imprejurari de natura a justifica inlocuirea amenzii cu sanctiunea avertismentului.

In probatiune a depus inscrisuri.

In drept a indicat Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si O. G. nr. 2/2001, modificata si completata.

In temeiul art. 411 pct. 2 C. proc. civ. a solicitat judecarea si in lipsa.

La data de 28.10.2014 petentul a depus raspuns la intampinare prin care a reiterat cele sustinute prin plangere si a apreciat ca sustinerile intimatului sunt neintemeiate si nefondate, fiind invocate pro-causa contrar probelor administrate  in cauza.

In drept, a invocat art. 201 C. proc. civ.

La data de 15.01.2015, petentul depune concluzii scrise prin care reitereaza cele sustinute prin cererea de chemare in judecata si prin raspunsul la intampinare.

In cadrul cercetarii procesului s-a administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar si proba testimoniala cu martorul B. M. (fila 143).

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

Prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei  nr. .../07.08.2014 petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 5000 lei pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 139 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 si sanctionate de art. 260 alin. 1 lit. g din Legea nr. 53/2003.

In sarcina acesteia s-a retinut faptul ca nu a respectat ca zi nelucratoare ziua a doua de Rusalii, 09.06.2014, zi de sarbatoare legala.

Fiind investita cu solutionarea plangerii contraventionale potrivit art. 31 alin. 1 OG 2/2001, instanta va verifica procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei sub aspectul legalitatii si temeiniciei.

In ceea ce priveste legalitatea procesului verbal, instanta retine ca acesta cuprinde toate mentiunile prevazute de art. 17 din OG 2/2001 sub sanctiunea nulitatii, respectiv numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, a faptei savarsite, data comiterii acesteia si semnatura agentului constatator.

Referitor la temeinicia procesului verbal de contraventie, instanta retine ca din inscrisurile depuse la dosar reprezentand foi colective de prezenta (f. 56-64) rezulta ca o parte dintre angajatii petentei au desfasurat activitati in data de 09.06.2014, a doua zi de rusalii, imprejurare recunoscuta de petenta.

Cu privire la incadrarea juridica a faptei retinute in sarcina petentei, instanta retine ca otrivit art. 139 alin. 1 din Legea 53/2003,,,zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt: (. . .) prima si a doua zi de Rusalii”, iar alin. 2 al aceluiasi articol prevede ca,,acordarea zilelor libere se face de catre angajator”. Potrivit art. 260 alin. 1 lit. g din Legea 53/2003,,,constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte: g) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 139 si 142, cu amenda de la 5. 000 lei la 10. 000 lei”. Art. 141 din Legea 53/2003 reglementeaza o exceptie de la aceste prevederi, stabilind ca,,prevederile art. 139 nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii”.

Referitor la incidenta in speta a exceptiei prevazute de art. 141 din Legea 53/2003, instanta retine ca obiectul principal de activitate al petentei este acela de,,lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat”.

Din contractele depuse la dosar incheiate de petenta cu diversi beneficiari rezulta faptul ca aceasta s-a obligat sa asigure interventii tehnice in caz de avarii la sistemele de instalatii sanitare, incalzire si aer conditionat de la locatiile acestora, sisteme care sunt in mare parte din cazuri cu functionare permanenta.

Este evident faptul ca avarierea unor sisteme de instalatii sanitare poate avea consecinte precum inundarea unor spatii industriale sau de locuit si implicit producerea de pagube importante, motiv pentru care astfel de situatii reclama o interventie prompta pentru remediere si preintampinarea producerii de daune suplimentare. Prezinta urgenta si defectarea unui sistem de incalzire in spatii industriale si in special in spatii de locuit in perioade cu temperaturi reduse, precum si avarierea unor sisteme de racire care deservesc utilaje industriale care necesita pentru functionare temperaturi constante si se pot defecta prin supraincalzire.

Din contractele depuse la dosar si din declaratia martorului B. M. (f. 143) a rezultat faptul ca, desi activitatea petentei nu este una propriu-zis continua, aceasta are un sistem de alerte pentru interventii in situatii precum cele de mai sus.

Fata de cele expuse, contrar sustinerii intimatei, instanta constata ca obiectul de activitate al petentei nu exclude de plano incidenta prevederilor art. 141 din Legea 53/2003

Referitor la activitatile efectiv desfasurate la data de 09.06.2014, instanta constata ca, potrivit declaratiei martorului B. M. (f. 143), la data mentionata petenta se afla in etapa finala de instalare a unor sisteme pentru clientul Continental, fiind nevoita sa continue lucrarile urmare a faptului ca probele efectuate au esuat. Concluzia ca desfasurarea activitatii in a doua zi de Rusalii a fost determinata de o necesitate obiectiva este sustinuta si foile colective de prezenta ale petentei (f. 56-64) din care se poate observa faptul ca doar 20 din cei 120 de angajati ai acesteia au lucrat la aceasta data, pentru restul salariatilor fiind acordata o zi libera.

Or, faptul ca activitatea petentei la un sector nu a putut fi intrerupta pe durata sarbatorilor legale datorita stadiului in care se aflau lucrarile desfasurate determina incidenta prevederilor art. 141 din Legea 53/2003, nefiind necesar pentru aceasta ca imposibilitatea intreruperii activitatii sa fie permanenta.

In considerarea celor de mai sus, instanta constata ca fapta retinuta in sarcina petentei nu intruneste continutul constitutiv al contraventiei prevazute de art. 139 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 si sanctionate de art. 260 alin. 1 lit. g din acelasi act normativ, motiv pentru care va admite plangerea formulata de petenta si va anula procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei  nr. .../07.08.2014 cu consecinta exonerarii petentei de la plata amenzii contraventionale aplicate.

Fata de solutia ce se va da cererii principale, in temeiul art. 453 alin. 1 C. proc. civ, instanta va obliga intimata la plata catre petenta a sumei de 1020 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocat (f. 144) si taxa judiciara de timbru (f. 5)

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite plangerea contraventionala formulata de petenta ., C. RO xx, nr. inmatriculare ONRC JXXX  cu sediul procedural ales la Cabinet Avocat H. M. in Timisoara, P-ta Libertatii, nr. 2,, in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA T., cu sediul in Timisoara, spl. N. T., nr. 12, jud. T., impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor  nr. ... incheiat in data de 07.08.2014.

Dispune anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor  nr. ... incheiat in data de 07.08.2014 de catre intimat cu consecinta exonerarii petentei de la plata amenzii contraventionale aplicate.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   proces-verbal de contraventie    spor la salariu    program normal de lucru    zile de sarbatoare legala    foi colective de prezenta    amenda contraventionala    avertisment    individualizarea sanctiunii   


Sus ↑