• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Aplicabilitatea dispozitiilor Codului muncii in cazul raporturilor de munca reglementate prin legi speciale numai in masura in care acestea nu contin dispozitii derogatorii

Hotararea nr. 1826 din data de 07 decembrie 2011
Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

P. sentinta civila nr. 865 din 25.05.2011 pronuntata de Tribunalul B., in dosarul nr. ...X, a fost admisa in parte actiunea privind pe reclamantii G. M.,  M. L.,  L. C.,  T. G.,  S.,  S C-T.,  L. M.,  C. F.,  C. D. M., P. M., G. G.,  S V., A. G. I.,  P. I. L.,  M. I., M. S., C. M.,  B. D.,  N. M. M.,  N. Floric, T. M.,  V. M.,  A.  C.,  C. M.,  M. R.,  B. C. M.,  B. N.,  D. L.,  B. M., T. S., D. M.,  S. G., S.  G.,  C. I., C. I. prin reprezentant legal S. L. din Invatamantul Judetului B. in contradictoriu cu paratii Scoala cu C. I- V.  al C. Caiuti si, avand ca obiect „drepturi banesti”.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

A fost obligata parata Scoala cu clasele I-V. Caiuti Jud. B. sa calculeze si sa plateasca indemnizatia de concediu de odihna aferent anului 2009-2010, in cuantum nediminuat  cu 25% pentru perioada de concediu efectuat pana la data de 02.07.2010, inclusiv.

A fost obligata paratii C. L. Caiuti si Unitatea Administrativ  Teritoriala la asigurarea finantarii platii sumelor mai sus mentionate.

Cu opinia separata a unui asistent judiciar care a fost pentru admiterea actiunii asa cum a fost formulata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta Tribunalul a avut in vedere urmatoarele :

In baza prevederilor Legii nr. 118/2010, cuantumul brut al salariilor/soldelor/ indemnizatiilor lunare de incadrare, indemnizatii si alte drepturi salariale, stabilite conform Legii nr. 330/2009 si ale O. U. G. nr. 1/2010, se diminueaza cu 25%.

Personalul din sectorul bugetar beneficiaza de indemnizatie pentru concediu de odihna, stabilita in baza prevederilor H. G. nr. 250/1992.

Astfel, potrivit art. 7 din H. G. 250/1992, pe durata concediului de odihna, salariatii au dreptul la o indemnizatie calculata in raport cu numarul de zile de concediu inmultite cu media zilnica a salariului de baza si sporurile de care beneficiaza conform legii, luate impreuna, corespunzatoare fiecarei luni calendaristice in care se efectueaza zilele de concediu de odihna;

Desi reclamantii au invocat ca temei legal dispozitiile art. 145 art. 279 , instanta constata ca in raport de dispozitiile art. 1 alin. 2 art. 279   („Prezentul cod se aplica si raporturilor de munca reglementate prin legi speciale, numai in masura in care acestea nu contin dispozitii specifice derogatorii”), acesta nu este aplicabil reclamantilor din prezenta cauza intrucat raporturile de munca ale reclamantilor sunt reglementate de Legea nr. 128/1997, care este lege speciala. Astfel, modul de calcul al indemnizatiei de concediu  in cazul reclamantilor nu se face dupa dispozitiile art. 145 art. 279 ci dupa dispozitiile  H. G. nr. 250/1992  care este actul normativ aplicabil personalului angajat din institutiile publice, deci si personalului din invatamant, iar  indemnizatia pentru concediu de odihna se raporteaza la salariul de baza aferent lunii in care se efectueaza concediul de odihna, calculata ca medie zilnica.

In acelasi sens, conform prevederilor pct. 21, 22 si 23 din Normele metodologice privind efectuarea CO al personalului didactic din invatamant, date in aplicarea art. 103 din Legea nr. 128/1997 si a H. G. nr. 250/1992, aprobate cu O. M. E. N. nr. 3251/1998 :

„21. Pe durata concediului de odihna, cadrele didactice au dreptul la o indemnizatie, calculata in raport cu numarul zilelor de concediu inmultite cu media zilnica a salariului de baza, a sporului de vechime si, dupa caz, a indemnizatiei pentru functia de conducere, luate impreuna, corespunzatoare fiecarei luni calendaristice in care se efectueaza zilele de concediu; in cazul in care concediul de odihna se efectueaza in cursul a doua luni consecutive, media veniturilor se calculeaza distinct pentru fiecare luna in parte.

22. Media zilnica a veniturilor se stabileste in raport cu numarul zilelor lucratoare din fiecare luna in care se efectueaza zilele de concediu de odihna.

23. In calculul indemnizatiei concediului de odihna acordat personalului didactic se iau in considerare si sporurile care fac parte din salariul de baza, conform Legii nr. 128/1997.”

De altfel, si Legea nr. 53/2003 precizeaza ca indemnizatia de CO nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca.

Cum prin Legea nr. 118/2010 se stabileste reducerea cu 25% a tuturor cheltuielilor aferente drepturilor de natura salariala, rezulta ca se reduc cu 25% indemnizatiile de concediu de odihna efectuat dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 118/2010.

Legea nr. 118/2010, prevede diminuarea cu 25% a drepturilor de natura salariala, inclusiv indemnizatia de concediu de odihna  ce se cuvine pentru perioada in cauza, in speta indemnizatii ce se cuvin pentru lunile de concediu (iulie si august).

In aceste conditii, chiar daca angajatorul este obligat sa acorde indemnizatia de concediu cu 5 zile inainte de data inceperii concediului, nu inseamna  ca salariatul ar avea dreptul la o indemnizatie integrala fara a aplica dispozitiile Legii nr. 118/2010.

Trebuie avut in vedere  ca, in conformitate cu prevederile art. 103 din Legea nr. 128/1997 si ale Normelor metodologice in cauza, personalul didactic poate beneficia de concediu de odihna in oricare din vacantele scolare si nu numai in vacanta de vara.

Pentru argumentele mai sus expuse, in temeiul art. 281-289 art. 279 , art. 103 din Legea nr. 128/1997, H. G. nr. 250/1992, art. 1 din Legea 118/2010,  O. U. G. nr. 1/2010, instanta a admis in parte actiunea, a obligat parata unitatea scolara sa calculeze si sa plateasca indemnizatia de concediu de odihna, in cuantum  nediminuat cu 25%, pentru perioada de concediu efectuat pana la data de 2.07.2010, inclusiv, a obligat paratii C. local si Unitatea administrativ teritoriala la asigurarea finantarii platii sumelor mai sus mentionate.

Impotriva sentintei civile mai sus mentionate au formulat recurs reclamantii, recurs motivat si scutit de plata taxei judiciare de timbru.

Recursul este tardiv, avand in vedere urmatoarele :

Potrivit art. 301 Cod procedura civila - Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotararii, daca legea nu dispune altfel.

Dispozitiile art. 215 din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social arata ca, „termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicarii hotararii”.

Textul legal aratat stabileste un termen de  10 zile pentru formularea recursului in cazul litigiilor de munca, ca o exceptie de la legea generala, respectiv codul de procedura civila.

Comunicarea sentintei s-a facut la 21.06.2011 potrivit dovezii de comunicare a hotararii - fl. 12 iar, recursul reclamantilor a fost formulat la 5.07.2011 asa cum rezulta din cererea de recurs - fl. 3 dosar .

Avand in vedere ca, reclamantii nu au respectat dispozitiile legale anterior aratate si nu au facut dovada formularii in termen a recursului desi au fost citati cu aceasta mentiune, instanta nu poate pasi la cercetarea pe fond a cauzei, urmand a respinge recursul potrivit dispozitivului prezentei.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

D E C I D E :

 

Respinge, ca tardiv, recursul civil formulat de recurentii-reclamanti G. M., M. L., L. C., T. G., S. C., S C-T., L. M., C. F., C. D. M., P. M., G. G., S V., A. G. I., P. I. L., M. I., M. S., C. M., B. D., N. M. M., N. F., T. M., V. M., A.  C., C. M., M. R., B. C. M., B. N., D. L., B. M., T. S.,  D. M., S. G., S.  G., C. I., C. I. - P. REPREZENTANT S. L. D.  INVATAMANTUL JUDETULUI B.  impotriva sentintei civile nr. 865/D din 25.05.2011, pronuntata de Tribunalul B. in dosarul nr. ...XX, in contradictoriu cu intimatii-parati, SCOALA CU C. I-V.  L. AL C. CAIUTI.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   indemnizatie de concediu de odihna    indemnizatie de incadrare    indemnizatie de concediu    functie de conducere    sporuri cu caracter permanent    salariu de baza   


Sus ↑