• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Vechimea in munca. Eliberarea unei adeverinte care sa includa salariul brut in vederea actualizarii pensiei de serviciu

Hotararea nr. 71 din 01 februarie 2017
Pronuntata de Tribunalul Teleorman

 

Prin actiunea civila formulata la data de 08 11 2016, reclamanta I_ P__, a solicitat instantei ,în contradictoriu cu pârâtul T_ T_, obligarea pârâtului  la eliberarea  unei adeverinte in care sa includa in venitul brut, baza de calcul pentru actualizarea pensiei de serviciu, cuvenita ,incepand cu data de 01 decembrie 2015, si suma de 248 lei reprezentând majorare indemnizatie bruta de încadrare acordata pentru vechimea in functia de judecator de peste 20 ani, in vederea actualizarii pensiei de serviciu (in temeiul art.85 alin. 2 din Legea nr. 303/2004® actualizata, art. 18 din HG nr. 1275/2005, actualizata), adeverinta care sa fie comunicata Casei judetene de Pensii T_ pentru a se  emite o noua decizie privind actualizarea pensiei de serviciu.

Prin actiunea civila formulata la data de 08 11 2016, reclamanta I_ P__, a solicitat instantei ,în contradictoriu cu pârâtul T_ T_, obligarea pârâtului  la eliberarea  unei adeverinte in care sa includa in venitul brut, baza de calcul pentru actualizarea pensiei de serviciu, cuvenita ,incepand cu data de 01 decembrie 2015, si suma de 248 lei reprezentând majorare indemnizatie bruta de încadrare acordata pentru vechimea in functia de judecator de peste 20 ani, in vederea actualizarii pensiei de serviciu (in temeiul art.85 alin. 2 din Legea nr. 303/2004® actualizata, art. 18 din HG nr. 1275/2005, actualizata), adeverinta care sa fie comunicata Casei judetene de Pensii T_ pentru a se  emite o noua decizie privind actualizarea pensiei de serviciu.

 

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 

În motivarea actiunii,arata reclamanta ca în fapt la data de 01 septembrie 2012 totalizând vechimea in magistratura de 25 ani, calculata potrivit art.82 alin.2 din Legea nr.303/2004® actualizata(din care in functia de judecator de 19 ani si 4 luni si in functia de jurisconsult de 5 ani si 8 luni), a solicitat, prin cererea inregistrata la nr.xxx din 30.10.2012, având in vedere si adeverinta eliberata de T_ T_, stabilirea dreptului la pensia de serviciu, parata Casa Judeteana de Pensii T_ emitandu-mi Decizia nr.xx din 14.11.2012 in care a retinut baza de calcul de 11.851 lei, rezultata din acea adeverinta.
Plata dreptului la pensia de serviciu nu i-a fost efectuata întrucât, in continuare, a prestat activitatea de judecator cu grad de curte de apel la aceeasi instanta – Judecatoria Ro?iorii de Vede, pana la data de 01.02.2015 când, prin Decretul pretedintelui României nr.55/23 ianuarie 2015, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.57/23 ianuarie 2015, am fost eliberata din functie ca urmare a pensionarii, începând cu data de 01 februarie 2015.
Arata reclamanta ca prin cererea depusa la Casa Judeteana de Pensii Publice T_, înregistrata la nr.4760/02.02.2015, a solicitat punerea in plata si recalcularea pensiei de serviciu in baza adeverintei nr.100/02.02.2015 eliberata de T_ T_, adeverinta in care se retine ca am o vechime in magistratura, la 31 ianuarie 2015, de 27 ani si 5 luni, din care in functia de judecator de 21 ani si 9 luni. T_ a mai consemnat, in vederea recalcularii pensiei de serviciu, ca am o indemnizatie de încadrare bruta lunara si sporuri in valoare totala de 12.976 lei.
Prin Decizia nr.xx din 25.02.2015 privind recalcularea pensiei de serviciu stabilita in baza art.82 alin.2 din Legea nr.303/2004® Casa Judeteana de Pensii Publice T_ a recalculat pensia de serviciu luând ca baza de calcul suma de 11.851 lei, contrar datelor rezultate din adeverinta nr.100/02.02.2015, in conditiile in care isi motiveaza decizia in fapt pe aceasta adeverinta, din care retine ca are o vechime in magistratura de 27 ani si 5 luni iar in functia de judecator de 21 ani si 9 luni.
Precizeaza reclamanta ca în temeiul art.149 alin.1 din Legea nr.263/2010 a contestat aceasta decizie la Casa NATIONALA de Pensii Publice - Comisia Centrala de Contestatii (solutionata prin hotarârea nr. xxx din 06.04.2015) si, fata de dispozitiile prev. de art.151 alin.2 din aceeasi lege, dat fiind solutionarea contestatiei in sensul respingerii, am sesizat T_ T_, cererea fiindu-mi înregistrata la nr. x si solutionata prin sentinta civila nr.851din 25 august 2015, cum s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurata in aceasta in sedinta din 15 septembrie 2015, in sensul admiterii.
Mai arata reclamanta ca prin hotarârea nr. xxx din 06 aprilie 2015 Comisia Centrala de contestatii din cadrul Casei nationale de Pensii Publice i-a respins ca neîntemeiata contestatia pe care a formulat-o împotriva Deciziei nr.xx din 25.02.2015, in considerente retinând ca este indreptatita la actualizarea pensiei de serviciu începând cu data de 01.12.2012, in baza art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004®, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu cele ale OUG nr. 19/2012. Casa Judeteana de Pensii Publice T_ a eliberat Decizia nr.xx din 05.05.2015 privind actualizarea pensiei de serviciu in care a retinut baza de calcul a pensiei de serviciu de 12.729 lei, in temeiul adeverintei nr.275/C/10.03.2015 eliberata de T_ T_ si a adresei C.N.P.P. nr.M/5475/DIESC/02.04.2015, ceea ce a condus la modificarea bazei de calcul de la 11.851 lei(cat i s-a retinut initial, când a fost stabilit dreptul la pensia de serviciu) la 12.976 lei, reintregirea salariilor, pensiilor stabilite in perioada ian.2011-30 nov.2012, in baza OUG nr. 19/2012, reduse pentru bugetari prin Legea nr.118/2010, si majorarea indemnizatiei brute de incadrâre începând cu data de 01.05.2013 pentru vechimea in functia de judecator de peste 20 ani, conform Ordinului nr.2010/C/19.06.2013 eliberat de Ministerul Justitiei, ordin in care s-a dispus trecerea mea in clasa de salarizare 108 (corespunzatoare unei vechimi in functie de peste 20 ani) si grada?ia 5, respectiv beneficierii mele de urmatoarele drepturi salariale: - o indemnizatie de încadrare bruta lunara de xxx lei; - un cuantum al sporului pentru risc si suprasolicitare neuropsihica si al sporului pentru pastrarea confiden?ialita?ii de 1305 lei; - un cuantum al sporului pentru conditii de munca grele, vatamatoare sau periculoase de 1491 lei.
Prin sentinta civila nr.851 din 25 august 2015, s-a dispus indreptarea erorii materiale strecurata in aceasta prin încheierea pronuntata in sedinta din 15 septembrie 2015, ambele ramase definitive prin neapelare la 13.10.2015, respectiv la 23.10.2015, T_ T_ - Sectia C_ a admis cererea de chemare in judecata, in consecinta dispunând - anularea Deciziei nr.xx/25.02.2015 privind recalcularea pensiei de serviciu, emisa de Casa Judeteana de Pensii T_, anularea hotarârii nr. xxx/06.04.2015 data de Comisia Centrala de contestatii din cadrul Casei nationale de Pensii Publice. In consecinta, a fost obligata parata Casa Judeteana de Pensii T_ sa-mi emita o noua decizie privind recalcularea pensiei de serviciu care mi-a fost stabilita in baza art.82 alin.2 din Legea nr.303/2004(R), actualizata, prin valorificarea vechimii in magistratura de 27 ani si 5 luni, vechimii in functia de judecator de 21 ani si 9 luni si a unei baze de calcul de 12.976 lei, date cum sunt certificate prin adeverinta nr. 100/02.02.2015 eliberata de T_ T_.
Parata Casa Judeteana de Pensii T_ a mai fost obligata  si la  plata diferentele de pensie cuvenite in urma recalcularii, diminuate cu sumele deja platite de catre aceasta in temeiul Deciziei de actualizare nr.xx/05.05.2015, sume care s-a dispus a fi actualizate cu infla?ia la data Platii efective.
Pentru a dispune in acest sens tribunalul a retinut, in considerentele hotarârii, ca dupa ce a fost stabilit dreptul la pensia de serviciu prin Decizia nr.xx/ 14.11.2012, plata drepturilor la aceasta pensie nefiind efectuata intrucat si -a continuat activitatea de judecator la aceeasi instanta - Judecatoria Ro?iorii de Vede pana la data de 01.02.2015, cand a fost eliberata din functie ca urmare a pensionarii prin Decretul pretedintelui României nr.55/23 ianuarie 2015, in timpul exercitarii acestei functii, respectiv incepand cu data de 01.05.2013 a beneficiat de majorarea indemnizatiei de încadrare bruta lunara corespunzatoare unei vechimi in functia de judecator de peste 20 ani, prin Ordinul nr.2010/C/19.06.2013 emis de Ministerul Justitiei, majorare in cuantum de 248 lei potrivit adeverintei nr.448/14.05.2015 eliberata de T_ T_(ordin si adeverinta pe care le anexez prezentei).
Prin Decizia nr.xx din 19 octombrie 2015 (pe care o anexez prezentei), privind recalcularea pensiei de serviciu in baza art.82 alin.2 din Legea nr.303/2004, parata Casa Judeteana de Pensii T_ procedând la punerea in executare a prevederilor sentintei civile nr.851 din 25.08.2015, mentionata, a anulat decizia nr.xx/25.02.2015, a recalculat pensia de serviciu utilizând baza de calcul de 12.976 lei(in care a fost inclusa si suma de 248 lei) retinandu-se vechimea în magistratura de 27 ani si 5 luni si vechimea in functia de judecator de 21 ani si 9 luni.
Conform dispozitiilor art.85 alin.2 teza l-a din Lepea nr.303/2004(R), actualizata - Pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor, precum si pensiile de urma? prevazute la art.84 se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a unui judecator si procuror in activitate, in conditii identice de functie, vechime si prad al instantei sau parchetului, cu luarea in consideratie, in procent, a sporurilor intrate in baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime.
Procedura actualizarii acestor pensii de serviciu este reglementata prin dispozitiile art. 18-20 din HG nr. 1275/2005 actualizata.
In temeiul acestor reglementari legale tribunalul T_, in baza cererii pe care a formulat-o, a eliberat adeverinta nr.155 din 02.03.2016, potrivit careia in venitul brut consemnat pe adeverinta nominala întocmita si transmisa Ministerului Justitiei in vederea actualizarii pensiei de serviciu suma rezultata de 13.722 lei din actualizarea sumei de 12.729 lei, dispusa in baza art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004 si OUG nn 19/2012, privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariate, pentru pensiile stabilite in perioada ianuarie 2011-30 noiembrie 2012, nu include si suma de 248 lei lunar rezultata din majorarea indemnizatiei brute lunare de incadrare pentru vechimea in functia de judecator de peste 20 ani, obtinuta incepand cu data de 01 mai 2013 prin Ordinul nr.2010/C/ 19.06.2013 dat de Ministrul Justitiei.
Desi in dispozitiile art.85 alin.2 teza l-a din Legea nr.303/2004(R), actualizata, legiuitorul prevede actualizarea pensiei de serviciu ori de cate ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a unui judecator si procuror in activitate, in conditii identice de functie, vechime si grad al instantei, cu luarea in considerare, in procent a sporurilor intrate in baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime, T_ T_ nu mi-a inclus in venitul brut, in vederea actualizarii, si suma de 248 lei ce mi-a fost acordata lunar incepand cu data de 01 mai 2013. cum am aratat desi venitul baza de calcul utilizat pentru stabilirea pensiei de serviciu, de 12.976 lei, rezultat din decizia nr. xx din 19 octombrie 2015 emisa de Casa Judeteana de Pensii T_(prin punerea in executare a sentintei civile nr.851/25.08.2015, mentionata) a inclus si aceasta suma, de 248 lei.
Neincluderea acestei sume, de 248 lei, rezultata din majorarea indemnizatiei brute lunare de incadrare pentru vechimea in functia de judecator de peste 20 ani, obtinuta incepand cu data de 01 mai 2013 prin Ordinul nr.2010/C/19.06.2013 dat de Ministrul Justitiei se datoreaza obtinerii acesteia dupa data stabilirii dreptului la pensia de serviciu (prin Decizia nr.xx/14.11.2012) pensie care, insa, mi-a fost pusa in plata incepand cu data de 01 februarie 2015, ca urmare a eliberarii mele din functie prin pensionare prin Decretul pretedintelui României nr.55/23 ianuarie 2015.
Calitatea de magistrat, insa, este inlocuita cu aceea de pensionar, conform dispozitiilor legale, numai dupa publicarea in Monitorul Oficial a decretului eliberat in acest sens de presedintele României, cariera de magistrat fiind cuprinsa intre data numirii si data eliberarii din functie a acestuia, pensia de serviciu calculandu-se prin raportare la veniturile din ultima luna de activitate, ultima luna fiind cea in care magistratul a fost efectiv in functie, in ce ma priveste luna ianuarie 2015, cand am desfasurat activitatea de judecator.
Pentru magistratul eliberat din functie prin pensionare dupa emiterea Decretului pretedintelui României in acest sens, s-a statuat in jurisprudenta NATIONALA ca operatiunea juridica pe care Casa Judeteana de pensii o efectueaza nu reprezinta o recalculare a pensiei in conditiile prevazute de art.23 din HG nr. 1275/2005, respectiv ale art.107 din Legea nr.263/2010, actualizata, ci reprezinta, insasi, stabilirea cuantumului pensiei de serviciu care sa aiba ca baza de calcul datele prevazute la art.82 din Legea nr.303/2004(R), modificata si completata.
Sustine reclamanta ,ca  dupa emiterea Decretului pretedintelui României de eliberare din functia de judecator incepand cu data de 01.02.2015 a depus adeverinta eliberata de T_ T_ cu nr.100/02.02.2015 din care rezulta veniturile pe care le-a avut in luna ianuarie 2015, anterior lunii februarie 2015 cand a fost eliberata din functie prin pensionare, motiv pentru care pensia de serviciu in functie de aceasta adeverinta a fost calculata si in raport de datele rezultate din aceasta adeverinta trebuie actualizata.
In dispozitiile art.65 alin.1 din Legea nr.303/2004(R), actualizata, legiuitorul prevede la litera b) ca motiv pentru eliberarea din functie a judecatorilor si procurorilor -„pensionarea, potrivit legii\", magistratul neputand solicita, in consecinta, eliberarea sa din functie mai inainte de a-si exprima op?iunea de a fi pensionat.
Jurisprudenta NATIONALA in materie(decizia nr. 1368/09.12.2009 data de Curtea de Apel G_) a statuat ca, in cazul magistratilor data pensionarii este data indeplinirii ultimei formalita?i pentru ca magistratul sa fie eliberat din functie, respectiv data semnarii Decretului de catre presedintele României, in ce ma priveste data de 01 februarie 2015.
De asemenea, in sensul stabilirii pensiei de serviciu a magistratilor in raport de veniturile incasate de acestia in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii mai invoca reclamanta  si practica Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vll-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, dosarul nr. x, decizia nr.2968/02.06.2016 pronuntata in cauza.
Prin dispozitiile art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004(R) legiuitorul a stipulat clar criteriile in raport de care trebuie sa se efectueze actualizarea pensiei de serviciu, respectiv: 1) ori de cate ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a unui judecator si procuror in activitate; 2) luarea in considerare a conditiilor identice de functie, vechime si grad al instantei sau parchetului, in procent, a sporurilor intrate in baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime.
In ce  o priveste,  sustine reclamanta ca acordarea pensiei de serviciu a fost efectuata incepand cu data de 01.03.2015, ca urmare a eliberarii din functie la data de 01.02.2015 prin pensionare, prin Decretul pretedintelui României nr.55/ 23.01.2015, decret care a fost publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.57/23 ianuarie 2015.
In Decizia nr.xx din 19 octombrie 2015 emisa de Casa Judeteana de Pensii T_, privind recalcularea pensiei de serviciu ce a fost stabilita in baza art.82 alin.2 din Legea nr.303/2004(R), in venitul baza de calcul, in raport de care mi s-a stabilit dreptul la pensia de serviciu, este inclusa si suma de 248 lei rezultata din majorarea indemnizatiei brute lunare de incadrare pentru vechimea in functia de judecator de peste 20 ani.
Avandu-se in vedere aspectele cu care practica a fost confruntata, raportat la venitul baza de calcul in functie de care se stabileste pensia de serviciu a magistratilor in situatia in care se fac la date diferite - stabilirea acestui drept si - acordarea, plata efectiva a pensiei de serviciu (ca urmare a continuarii exercitarii activitatii pana la eliberarea din functie prin decret preziden?ial) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in sedinta din 10 noiembrie 2015, a propus sesizarea ministrului Justitiei in vederea modificarii si a dispozitiilor art.23 din HG nr. 1275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.303/2004(R) privind statutul judecatorilor si procurorilor, in sensul: 1) La cererea persoanei îndreptatite casa teritoriala de pensii are obligatia de a recalcula pensia de serviciu, eliberând in acest sens o noua decizie de pensionare. 2) La recalcularea pensiei de serviciu baza de calcul este reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara sau salariul de baza brut lunar, dupa caz, si sporurile avute in ultima luna de activitate înainte de data cererii de recalculare.
Învedereaza  instantei de judecata reclamanta  ca a inteles sa formuleze prezenta cerere de chemare in judecata având in vedere solutia data prin sentinta civila nr.479 pronuntata la data de 17 mai 2016 de T_ T_ - Sectia Conflicte de Munca Asigurari Sociale si C_ Administrativ Fiscal in dosar nr.xX, cauza care a avut acelasi obiect si in care instanta a respins ca prematura cererea formulata.
Caracterul prematur privind data formularii cererii de chemare in judecata in acea cauza a fost apreciata ca o problema de fond de catre instanta de judecata, cum rezulta din practicaua acelei hotarâri nefiind pusa in discutie, ca o exceptie, inainte de dezbaterile in fond.
Mai arata reclamanta ca prin adresa nr.417/C/30.06.2016 , T_ T_ a facut cunoscut ca a solicitat lamuriri Ministerului Justitiei in sensul celor cerute, aratate mai sus,iar  întrucât Minsterul Justitiei nu a inaintat nicio lamurire ,T_ T_, prin adresa nr.582/C/08.09.2016 i-a facut cunoscut ca, potrivit cadrului legislativ actual nu poate include in baza de calcul la stabilirea pensiei de serviciu si suma de 248 lei.
In baza prevederilor art.411 alin.1, pct.2, teza a ll-a, alin.2 Cod procedura civila solicita reclamanta  ca solutionarea ,sa se efectueze si in lipsa.
În sustinerea actiunii depune reclamanta in xerocopie:
-Ordinul nr.2010/C/19.06.2013 emis de Ministerul Justitiei;
-Decretul nr.55/23.01.2015 dat de presedintele României privind eliberarea din functie, prin pensionare, incepand cu data de 01.02.2015;
-adeverinta nr. 100/02.02.2015 eliberata de T_ T_;
-   adeverintei nr.448/14.05.2015 eliberata de T_ T_, din care rezulta ca incepand cu data de 01.05.2013, in baza Ordinului nr.2010/C/2013 emis de Ministrul Justitiei, a beneficiat de majorarea indemnizatiei de incadrare bruta lunara corespunzatoare vecimii in functie de 20 ani, in procent de 30%, valoric reprezentând 248 lei;
-   Decizia nr.xx din 19 octombrie 2015 privind recalcularea pensiei de serviciu, in baza art.82 alin.2 din Legea nr.303/2004®, emisa de Casa Judeteana de Pensii T_;
-   sentinta civila nr.851 pronuntata la data de 25 august 2015 de T_ T_ - Sectia Conflicte de Munca Asigurari Sociale si C_ Administrativ Fiscal si incheierea data in camera de consiliu din 15 septembrie 2015 de aceeasi instanta, prin care s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurata in sentinta, ambele cu mentiunea ca sunt definitive;
-   sentinta civila nr. 479 pronuntata la data de 17 mai 2016 de T_ T_ - Sectia Conflicte de Munca Asigurari Sociale si C_ Administrativ Fiscal;
-   adeverinta nr.155/02.03.2016 eliberata de T_ T_ din care rezulta ca suma de 248 lei reprezentând majorare indemnizatie bruta de incadrare pentru vechimea in functia de judecator de peste 20 ani nu a fost inclusa in suma ce reprezinta venitul brut consemnat pe adeverinta intocmita si transmisa Ministerului Justitiei in vederea actualizarii pensiei de serviciu, actualizare dispusa in baza art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004 si OUG nr. 19/2012;
-   Cererea inregistrata la nr.2045/15.06.2016 la T_ T_ - serviciul contabilitate, prin care a solicitat sa mi se includa suma de 248 lei in venitul brut baza de calcul pentru actualizarea pensiei de serviciu;
-                           Adresele nr.417/C/30.06.2016 si nr.582/C/08.09.2016 eliberate de T_ T_ .
Pârâta nu a formulat întâmpinare în cauza.
Din actele si lucrarile dosarului,instanta retine în esenta urmatoarele:
Prin actiunea civila formulata la data de 08 11 2016, reclamanta I_ P__, a solicitat instantei ,în contradictoriu cu pârâtul T_ T_, obligarea pârâtului  la eliberarea  unei adeverinte in care sa includa in venitul brut, baza de calcul pentru actualizarea pensiei de serviciu, care  cuvenita ,incepand cu data de 01 decembrie 2015, si suma de 248 lei reprezentând majorare indemnizatie bruta de încadrare acordata pentru vechimea in functia de judecator de peste 20 ani, in vederea actualizarii pensiei de serviciu (in temeiul art.85 alin. 2 din Legea nr. 303/2004® actualizata, art. 18 din HG nr. 1275/2005, actualizata), adeverinta care sa fie comunicata Casei judetene de Pensii T_ pentru a se  emite o noua decizie privind actualizarea pensiei de serviciu.
actiunea este întemeiata.
  Reclamanta a fost salariata Judecatoriei Ro?iorii de Vede, în functia de judecator  pâna la data de 01.02.2015 când  prin Decretul pretedintelui României nr. 55/23 ianuarie 2015, a fost  eliberata din functie ca urmare a pensionarii.
Conform dispozitiilor art. 85 alin. 2 (1) din legea  nr. 303/2004 (R) pensiile de serviciu ale judecatorilor  si procurorilor, precum si pensiile  de urma?, prevazute la art. 84 se actualizeaza  or de câte ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a unui judecator si procuror în activitate, în conditii identice de functie, vechime si grad al instantei sau parchetului, cu luarea în consideratie, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a  sporului de vechime.
Procedura privind actualizarea  pensiilor de serviciu este reglementata prin dispozitiile art. 18-20 din HG nr. 1275/2005 actualizata.
Din 1 mai 2013, reclamanta prin Ordinul nr. 2010/c/19.06.2013  emis de Ministerul Justitiei, a beneficiat de trecerea  în clasa de salarizare 108 (corespunzator unei vechimi în functie de peste 20 de ani si grada?ia 5), urmarea fiind majorarea  indemnizatiei brute  de încadrare  cu suma de 248 lei. Reclamanta a formulat catre  T_ T_, în vederea eliberarii  unei adeverinte  privind actualizarea  pensiei de serviciu  si cu suma de 248 lei/lunar rezultata din majorarea  indemnizatiei brute  lunare de încadrare  pentru vechimea  în functia de judecator  de peste 20 de ani,  obtinut început cu data de 01 mai 2013, prin ordinul precitat, însa pârâta  nu a inclus în venitul brut, în vederea  actualizarii si aceasta suma, acordata începând cu luna mai 2013.
Art. 85 alin. 2 81) din legea nr. 303/2004, republicata, dispune actualizarea pensiei de serviciu , ori de câte ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara  a unui judecator si procuror  în activitate, în conditii identice de functie, vechime si grad al instantei, cu luarea în considerare, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea  pensiei de serviciu, precum si a sporului  de vechime.
fata de aceste dispozitii legale, instanta apreciaza ca pârâta trebuia sa includa în continutul adeverintei  nr. 155/02.03.2016 depusa în xerocopie  la dosar si suma de 248 lei/lunar rezultata din majorarea indemnizatiei brute lunare de  încadrare pentru vechimea în functia de judecator  de peste 20 de ani, obtinut începând  cu data de 01 mai 2013 prin Ordinul  nr. 2010/c/19.06.2013 al Ministerului Justitiei, astfel încât urmeaza a se admite actiunea si a obliga pârâta la eliberarea  acestei adeverinte si comunicarea acesteia  catre Casa Judeteana de Pensii T_ în vederea emiterii deciziei de actualizare a pensiei de serviciu.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
H O T A R A ? T E:
 
Admite actiunea formulata de reclamanta I_ P__, CNP: xx, cu domiciliul în Ro?iorii de Vede, _. 212, __, _ în contradictoriu cu pârâtul T_ T_, cu sediul în A_, _, Judetul T_.
Obliga pârâtul sa – i elibereze reclamantei o adeverinta în care sa includa în venitul brut, si suma de 248 lei reprezentând majorare indemnizatie bruta de încadrare acordata pentru vechimea de peste 20 de ani în functia de judecator, în vederea actualizarii pensiei de serviciu.
Obliga pârâtul sa comunice adeverinta Casei judetene de Pensii T_, în vederea emiterii deciziei de actualizare a pensiei de serviciu.
Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Cererea de apel se va depune la T_ T_.
pronuntata în sedinta publica, astazi,  01.02.2017.

În motivarea actiunii, arata reclamanta ca în fapt la data de 01 septembrie 2012 totalizând vechimea in magistratura de 25 ani, calculata potrivit art.82 alin.2 din Legea nr.303/2004® actualizata(din care in functia de judecator de 19 ani si 4 luni si in functia de jurisconsult de 5 ani si 8 luni), a solicitat, prin cererea inregistrata la nr.xxx din 30.10.2012, având in vedere si adeverinta eliberata de T_ T_, stabilirea dreptului la pensia de serviciu, parata Casa Judeteana de Pensii T_ emitandu-mi Decizia nr.xx din 14.11.2012 in care a retinut baza de calcul de 11.851 lei, rezultata din acea adeverinta.

Plata dreptului la pensia de serviciu nu i-a fost efectuata întrucât, in continuare, a prestat activitatea de judecator cu grad de curte de apel la aceeasi instanta – Judecatoria Rosiorii de Vede, pana la data de 01.02.2015 când, prin Decretul Presedintelui României nr.55/23 ianuarie 2015, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.57/23 ianuarie 2015, am fost eliberata din functie ca urmare a pensionarii, începând cu data de 01 februarie 2015.

Arata reclamanta ca prin cererea depusa la Casa Judeteana de Pensii Publice T_, înregistrata la nr.4760/02.02.2015, a solicitat punerea in plata si recalcularea pensiei de serviciu in baza adeverintei nr.100/02.02.2015 eliberata de T_ T_, adeverinta in care se retine ca am o vechime in magistratura, la 31 ianuarie 2015, de 27 ani si 5 luni, din care in functia de judecator de 21 ani si 9 luni. T_ a mai consemnat, in vederea recalcularii pensiei de serviciu, ca am o indemnizatie de încadrare bruta lunara si sporuri in valoare totala de 12.976 lei.

Prin Decizia nr.xx din 25.02.2015 privind recalcularea pensiei de serviciu stabilita in baza art.82 alin.2 din Legea nr.303/2004® Casa Judeteana de Pensii Publice T_ a recalculat pensia de serviciu luând ca baza de calcul suma de 11.851 lei, contrar datelor rezultate din adeverinta nr.100/02.02.2015, in conditiile in care isi motiveaza decizia in fapt pe aceasta adeverinta, din care retine ca are o vechime in magistratura de 27 ani si 5 luni iar in functia de judecator de 21 ani si 9 luni.

Precizeaza reclamanta ca în temeiul art.149 alin.1 din Legea nr.263/2010 a contestat aceasta decizie la Casa NATIONALA de Pensii Publice - Comisia Centrala de Contestatii (solutionata prin hotarârea nr. xxx din 06.04.2015) si, fata de dispozitiile prev. de art.151 alin.2 din aceeasi lege, dat fiind solutionarea contestatiei in sensul respingerii, am sesizat T_ T_, cererea fiindu-mi înregistrata la nr. x si solutionata prin sentinta civila nr.851 din 25 august 2015, cum s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurata in aceasta in sedinta din 15 septembrie 2015, in sensul admiterii.

Mai arata reclamanta ca prin hotarârea nr. xxx din 06 aprilie 2015 Comisia Centrala de contestatii din cadrul Casei nationale de Pensii Publice i-a respins ca neîntemeiata contestatia pe care a formulat-o împotriva Deciziei nr.xx din 25.02.2015, in considerente retinând ca este indreptatita la actualizarea pensiei de serviciu începând cu data de 01.12.2012, in baza art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004®, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu cele ale OUG nr. 19/2012. Casa Judeteana de Pensii Publice T_ a eliberat Decizia nr.xx din 05.05.2015 privind actualizarea pensiei de serviciu in care a retinut baza de calcul a pensiei de serviciu de 12.729 lei, in temeiul adeverintei nr.275/C/10.03.2015 eliberata de T_ T_ si a adresei C.N.P.P. nr.M/5475/DIESC/02.04.2015, ceea ce a condus la modificarea bazei de calcul de la 11.851 lei(cat i s-a retinut initial, când a fost stabilit dreptul la pensia de serviciu) la 12.976 lei, reintregirea salariilor, pensiilor stabilite in perioada ian.2011-30 nov.2012, in baza OUG nr. 19/2012, reduse pentru bugetari prin Legea nr.118/2010, si majorarea indemnizatiei brute de incadrâre începând cu data de 01.05.2013 pentru vechimea in functia de judecator de peste 20 ani, conform Ordinului nr.2010/C/19.06.2013 eliberat de Ministerul Justitiei, ordin in care s-a dispus trecerea mea in clasa de salarizare 108 (corespunzatoare unei vechimi in functie de peste 20 ani) si grada?ia 5, respectiv beneficierii mele de urmatoarele drepturi salariale: - o indemnizatie de încadrare bruta lunara de xxx lei; - un cuantum al sporului pentru risc si suprasolicitare neuropsihica si al sporului pentru pastrarea confidentialitatii de 1305 lei; - un cuantum al sporului pentru conditii de munca grele, vatamatoare sau periculoase de 1491 lei.

Prin sentinta civila nr.851 din 25 august 2015, s-a dispus indreptarea erorii materiale strecurata in aceasta prin încheierea pronuntata in sedinta din 15 septembrie 2015, ambele ramase definitive prin neapelare la 13.10.2015, respectiv la 23.10.2015, T_ T_ - Sectia C_ a admis cererea de chemare in judecata, in consecinta dispunând - anularea Deciziei nr.xx/25.02.2015 privind recalcularea pensiei de serviciu, emisa de Casa Judeteana de Pensii T_, anularea hotarârii nr. xxx/06.04.2015 data de Comisia Centrala de contestatii din cadrul Casei nationale de Pensii Publice. In consecinta, a fost obligata parata Casa Judeteana de Pensii T_ sa-mi emita o noua decizie privind recalcularea pensiei de serviciu care mi-a fost stabilita in baza art.82 alin.2 din Legea nr.303/2004(R), actualizata, prin valorificarea vechimii in magistratura de 27 ani si 5 luni, vechimii in functia de judecator de 21 ani si 9 luni si a unei baze de calcul de 12.976 lei, date cum sunt certificate prin adeverinta nr. 100/02.02.2015 eliberata de T_ T_.

Parata Casa Judeteana de Pensii T_ a mai fost obligata  si la  plata diferentele de pensie cuvenite in urma recalcularii, diminuate cu sumele deja platite de catre aceasta in temeiul Deciziei de actualizare nr.xx/05.05.2015, sume care s-a dispus a fi actualizate cu infla?ia la data Platii efective.
Pentru a dispune in acest sens tribunalul a retinut, in considerentele hotarârii, ca dupa ce a fost stabilit dreptul la pensia de serviciu prin Decizia nr.xx/ 14.11.2012, plata drepturilor la aceasta pensie nefiind efectuata intrucat si-a continuat activitatea de judecator la aceeasi instanta - Judecatoria Rosiorii de Vede pana la data de 01.02.2015, cand a fost eliberata din functie ca urmare a pensionarii prin Decretul pretedintelui României nr.55/23 ianuarie 2015, in timpul exercitarii acestei functii, respectiv incepand cu data de 01.05.2013 a beneficiat de majorarea indemnizatiei de încadrare bruta lunara corespunzatoare unei vechimi in functia de judecator de peste 20 ani, prin Ordinul nr.2010/C/19.06.2013 emis de Ministerul Justitiei, majorare in cuantum de 248 lei potrivit adeverintei nr.448/14.05.2015 eliberata de T_ T_(ordin si adeverinta pe care le anexez prezentei).

Prin Decizia nr.xx din 19 octombrie 2015 (pe care o anexez prezentei), privind recalcularea pensiei de serviciu in baza art.82 alin.2 din Legea nr.303/2004, parata Casa Judeteana de Pensii T_ procedând la punerea in executare a prevederilor sentintei civile nr.851 din 25.08.2015, mentionata, a anulat decizia nr.xx/25.02.2015, a recalculat pensia de serviciu utilizând baza de calcul de 12.976 lei(in care a fost inclusa si suma de 248 lei) retinandu-se vechimea în magistratura de 27 ani si 5 luni si vechimea in functia de judecator de 21 ani si 9 luni.

Conform dispozitiilor art.85 alin.2 teza l-a din Lepea nr.303/2004(R), actualizata - Pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor, precum si pensiile de urmas prevazute la art.84 se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a unui judecator si procuror in activitate, in conditii identice de functie, vechime si prad al instantei sau parchetului, cu luarea in consideratie, in procent, a sporurilor intrate in baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime.

Procedura actualizarii acestor pensii de serviciu este reglementata prin dispozitiile art. 18-20 din HG nr. 1275/2005 actualizata.
In temeiul acestor reglementari legale tribunalul T_, in baza cererii pe care a formulat-o, a eliberat adeverinta nr.155 din 02.03.2016, potrivit careia in venitul brut consemnat pe adeverinta nominala întocmita si transmisa Ministerului Justitiei in vederea actualizarii pensiei de serviciu suma rezultata de 13.722 lei din actualizarea sumei de 12.729 lei, dispusa in baza art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004 si OUG nn 19/2012, privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariate, pentru pensiile stabilite in perioada ianuarie 2011-30 noiembrie 2012, nu include si suma de 248 lei lunar rezultata din majorarea indemnizatiei brute lunare de incadrare pentru vechimea in functia de judecator de peste 20 ani, obtinuta incepand cu data de 01 mai 2013 prin Ordinul nr.2010/C/ 19.06.2013 dat de Ministrul Justitiei.

Desi in dispozitiile art.85 alin.2 teza l-a din Legea nr.303/2004(R), actualizata, legiuitorul prevede actualizarea pensiei de serviciu ori de cate ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a unui judecator si procuror in activitate, in conditii identice de functie, vechime si grad al instantei, cu luarea in considerare, in procent a sporurilor intrate in baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime, T_ T_ nu mi-a inclus in venitul brut, in vederea actualizarii, si suma de 248 lei ce mi-a fost acordata lunar incepand cu data de 01 mai 2013. cum am aratat desi venitul baza de calcul utilizat pentru stabilirea pensiei de serviciu, de 12.976 lei, rezultat din decizia nr. xx din 19 octombrie 2015 emisa de Casa Judeteana de Pensii T_(prin punerea in executare a sentintei civile nr.851/25.08.2015, mentionata) a inclus si aceasta suma, de 248 lei.

Neincluderea acestei sume, de 248 lei, rezultata din majorarea indemnizatiei brute lunare de incadrare pentru vechimea in functia de judecator de peste 20 ani, obtinuta incepand cu data de 01 mai 2013 prin Ordinul nr.2010/C/19.06.2013 dat de Ministrul Justitiei se datoreaza obtinerii acesteia dupa data stabilirii dreptului la pensia de serviciu (prin Decizia nr.xx/14.11.2012) pensie care, insa, mi-a fost pusa in plata incepand cu data de 01 februarie 2015, ca urmare a eliberarii mele din functie prin pensionare prin Decretul pretedintelui României nr.55/23 ianuarie 2015.

Calitatea de magistrat, insa, este inlocuita cu aceea de pensionar, conform dispozitiilor legale, numai dupa publicarea in Monitorul Oficial a decretului eliberat in acest sens de presedintele României, cariera de magistrat fiind cuprinsa intre data numirii si data eliberarii din functie a acestuia, pensia de serviciu calculandu-se prin raportare la veniturile din ultima luna de activitate, ultima luna fiind cea in care magistratul a fost efectiv in functie, in ce ma priveste luna ianuarie 2015, cand am desfasurat activitatea de judecator.

Pentru magistratul eliberat din functie prin pensionare dupa emiterea Decretului pretedintelui României in acest sens, s-a statuat in jurisprudenta NATIONALA ca operatiunea juridica pe care Casa Judeteana de pensii o efectueaza nu reprezinta o recalculare a pensiei in conditiile prevazute de art.23 din HG nr. 1275/2005, respectiv ale art.107 din Legea nr.263/2010, actualizata, ci reprezinta, insasi, stabilirea cuantumului pensiei de serviciu care sa aiba ca baza de calcul datele prevazute la art.82 din Legea nr.303/2004(R), modificata si completata.
Sustine reclamanta ,ca  dupa emiterea Decretului pretedintelui României de eliberare din functia de judecator incepand cu data de 01.02.2015 a depus adeverinta eliberata de T_ T_ cu nr.100/02.02.2015 din care rezulta veniturile pe care le-a avut in luna ianuarie 2015, anterior lunii februarie 2015 cand a fost eliberata din functie prin pensionare, motiv pentru care pensia de serviciu in functie de aceasta adeverinta a fost calculata si in raport de datele rezultate din aceasta adeverinta trebuie actualizata.

In dispozitiile art.65 alin.1 din Legea nr.303/2004(R), actualizata, legiuitorul prevede la litera b) ca motiv pentru eliberarea din functie a judecatorilor si procurorilor -„pensionarea, potrivit legii\", magistratul neputand solicita, in consecinta, eliberarea sa din functie mai inainte de a-si exprima optiunea de a fi pensionat.
Jurisprudenta NATIONALA in materie(decizia nr. 1368/09.12.2009 data de Curtea de Apel G_) a statuat ca, in cazul magistratilor data pensionarii este data indeplinirii ultimei formalita?i pentru ca magistratul sa fie eliberat din functie, respectiv data semnarii Decretului de catre presedintele României, in ce ma priveste data de 01 februarie 2015.

De asemenea, in sensul stabilirii pensiei de serviciu a magistratilor in raport de veniturile incasate de acestia in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii mai invoca reclamanta  si practica Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vll-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, dosarul nr. x, decizia nr.2968/02.06.2016 pronuntata in cauza.

Prin dispozitiile art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004(R) legiuitorul a stipulat clar criteriile in raport de care trebuie sa se efectueze actualizarea pensiei de serviciu, respectiv: 1) ori de cate ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a unui judecator si procuror in activitate; 2) luarea in considerare a conditiilor identice de functie, vechime si grad al instantei sau parchetului, in procent, a sporurilor intrate in baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime.

In ce o priveste, sustine reclamanta ca acordarea pensiei de serviciu a fost efectuata incepand cu data de 01.03.2015, ca urmare a eliberarii din functie la data de 01.02.2015 prin pensionare, prin Decretul Presedintelui României nr.55/ 23.01.2015, decret care a fost publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.57/23 ianuarie 2015.
In Decizia nr.xx din 19 octombrie 2015 emisa de Casa Judeteana de Pensii T_, privind recalcularea pensiei de serviciu ce a fost stabilita in baza art.82 alin.2 din Legea nr.303/2004(R), in venitul baza de calcul, in raport de care mi s-a stabilit dreptul la pensia de serviciu, este inclusa si suma de 248 lei rezultata din majorarea indemnizatiei brute lunare de incadrare pentru vechimea in functia de judecator de peste 20 ani.

Avandu-se in vedere aspectele cu care practica a fost confruntata, raportat la venitul baza de calcul in functie de care se stabileste pensia de serviciu a magistratilor in situatia in care se fac la date diferite - stabilirea acestui drept si - acordarea, plata efectiva a pensiei de serviciu (ca urmare a continuarii exercitarii activitatii pana la eliberarea din functie prin decret preziden?ial) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in sedinta din 10 noiembrie 2015, a propus sesizarea ministrului Justitiei in vederea modificarii si a dispozitiilor art.23 din HG nr. 1275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.303/2004(R) privind statutul judecatorilor si procurorilor, in sensul: 1) La cererea persoanei îndreptatite casa teritoriala de pensii are obligatia de a recalcula pensia de serviciu, eliberând in acest sens o noua decizie de pensionare. 2) La recalcularea pensiei de serviciu baza de calcul este reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara sau salariul de baza brut lunar, dupa caz, si sporurile avute in ultima luna de activitate înainte de data cererii de recalculare.

Învedereaza instantei de judecata reclamanta  ca a inteles sa formuleze prezenta cerere de chemare in judecata având in vedere solutia data prin sentinta civila nr.479 pronuntata la data de 17 mai 2016 de T_ T_ - Sectia Conflicte de Munca Asigurari Sociale si C_ Administrativ Fiscal in dosar nr.xX, cauza care a avut acelasi obiect si in care instanta a respins ca prematura cererea formulata.
Caracterul prematur privind data formularii cererii de chemare in judecata in acea cauza a fost apreciata ca o problema de fond de catre instanta de judecata, cum rezulta din practicaua acelei hotarâri nefiind pusa in discutie, ca o exceptie, inainte de dezbaterile in fond.

Mai arata reclamanta ca prin adresa nr.417/C/30.06.2016 , T_ T_ a facut cunoscut ca a solicitat lamuriri Ministerului Justitiei in sensul celor cerute, aratate mai sus,iar  întrucât Minsterul Justitiei nu a inaintat nicio lamurire ,T_ T_, prin adresa nr.582/C/08.09.2016 i-a facut cunoscut ca, potrivit cadrului legislativ actual nu poate include in baza de calcul la stabilirea pensiei de serviciu si suma de 248 lei.
In baza prevederilor art.411 alin.1, pct.2, teza a ll-a, alin.2 Cod procedura civila solicita reclamanta  ca solutionarea ,sa se efectueze si in lipsa.

În sustinerea actiunii depune reclamanta in xerocopie:
- Ordinul nr.2010/C/19.06.2013 emis de Ministerul Justitiei;
- Decretul nr.55/23.01.2015 dat de presedintele României privind eliberarea din functie, prin pensionare, incepand cu data de 01.02.2015;
- adeverinta nr. 100/02.02.2015 eliberata de T_ T_;
- adeverintei nr.448/14.05.2015 eliberata de T_ T_, din care rezulta ca incepand cu data de 01.05.2013, in baza Ordinului nr.2010/C/2013 emis de Ministrul Justitiei, a beneficiat de majorarea indemnizatiei de incadrare bruta lunara corespunzatoare vecimii in functie de 20 ani, in procent de 30%, valoric reprezentând 248 lei;
- Decizia nr.xx din 19 octombrie 2015 privind recalcularea pensiei de serviciu, in baza art.82 alin.2 din Legea nr.303/2004®, emisa de Casa Judeteana de Pensii T_;
- sentinta civila nr.851 pronuntata la data de 25 august 2015 de T_ T_ - Sectia Conflicte de Munca Asigurari Sociale si C_ Administrativ Fiscal si incheierea data in camera de consiliu din 15 septembrie 2015 de aceeasi instanta, prin care s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurata in sentinta, ambele cu mentiunea ca sunt definitive;
- sentinta civila nr. 479 pronuntata la data de 17 mai 2016 de T_ T_ - Sectia Conflicte de Munca Asigurari Sociale si C_ Administrativ Fiscal;
- adeverinta nr.155/02.03.2016 eliberata de T_ T_ din care rezulta ca suma de 248 lei reprezentând majorare indemnizatie bruta de incadrare pentru vechimea in functia de judecator de peste 20 ani nu a fost inclusa in suma ce reprezinta venitul brut consemnat pe adeverinta intocmita si transmisa Ministerului Justitiei in vederea actualizarii pensiei de serviciu, actualizare dispusa in baza art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004 si OUG nr. 19/2012;
- Cererea inregistrata la nr.2045/15.06.2016 la T_ T_ - serviciul contabilitate, prin care a solicitat sa mi se includa suma de 248 lei in venitul brut baza de calcul pentru actualizarea pensiei de serviciu;
- Adresele nr.417/C/30.06.2016 si nr.582/C/08.09.2016 eliberate de T_ T_ .
Pârâta nu a formulat întâmpinare în cauza.

Din actele si lucrarile dosarului,instanta retine în esenta urmatoarele:
Prin actiunea civila formulata la data de 08 11 2016, reclamanta I_ P__, a solicitat instantei, în contradictoriu cu pârâtul T_ T_, obligarea pârâtului  la eliberarea unei adeverinte in care sa includa in venitul brut, baza de calcul pentru actualizarea pensiei de serviciu, care cuvenita, incepand cu data de 01 decembrie 2015, si suma de 248 lei reprezentând majorare indemnizatie bruta de încadrare acordata pentru vechimea in functia de judecator de peste 20 ani, in vederea actualizarii pensiei de serviciu (in temeiul art.85 alin. 2 din Legea nr. 303/2004® actualizata, art. 18 din HG nr. 1275/2005, actualizata), adeverinta care sa fie comunicata Casei judetene de Pensii T_ pentru a se  emite o noua decizie privind actualizarea pensiei de serviciu.
actiunea este întemeiata.

Reclamanta a fost salariata Judecatoriei Rosiorii de Vede, în functia de judecator pâna la data de 01.02.2015 când prin Decretul Presedintelui României nr. 55/23 ianuarie 2015, a fost eliberata din functie ca urmare a pensionarii.

Conform dispozitiilor art. 85 alin. 2 (1) din legea nr. 303/2004 (R) pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor, precum si pensiile  de urmas, prevazute la art. 84 se actualizeaza  or de câte ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a unui judecator si procuror în activitate, în conditii identice de functie, vechime si grad al instantei sau parchetului, cu luarea în consideratie, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a  sporului de vechime.

Procedura privind actualizarea  pensiilor de serviciu este reglementata prin dispozitiile art. 18-20 din HG nr. 1275/2005 actualizata.
Din 1 mai 2013, reclamanta prin Ordinul nr. 2010/c/19.06.2013  emis de Ministerul Justitiei, a beneficiat de trecerea în clasa de salarizare 108 (corespunzator unei vechimi în functie de peste 20 de ani si gradatia 5), urmarea fiind majorarea  indemnizatiei brute  de încadrare  cu suma de 248 lei. Reclamanta a formulat catre  T_ T_, în vederea eliberarii  unei adeverinte  privind actualizarea  pensiei de serviciu  si cu suma de 248 lei/lunar rezultata din majorarea  indemnizatiei brute  lunare de încadrare  pentru vechimea  în functia de judecator  de peste 20 de ani,  obtinut început cu data de 01 mai 2013, prin ordinul precitat, însa pârâta  nu a inclus în venitul brut, în vederea  actualizarii si aceasta suma, acordata începând cu luna mai 2013.
Art. 85 alin. 2 81) din legea nr. 303/2004, republicata, dispune actualizarea pensiei de serviciu, ori de câte ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara  a unui judecator si procuror  în activitate, în conditii identice de functie, vechime si grad al instantei, cu luarea în considerare, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea  pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime.

Fata de aceste dispozitii legale, instanta apreciaza ca pârâta trebuia sa includa în continutul adeverintei nr. 155/02.03.2016 depusa în xerocopie  la dosar si suma de 248 lei/lunar rezultata din majorarea indemnizatiei brute lunare de încadrare pentru vechimea în functia de judecator  de peste 20 de ani, obtinut începând  cu data de 01 mai 2013 prin Ordinul nr. 2010/c/19.06.2013 al Ministerului Justitiei, astfel încât urmeaza a se admite actiunea si a obliga pârâta la eliberarea acestei adeverinte si comunicarea acesteia catre Casa Judeteana de Pensii T_ în vederea emiterii deciziei de actualizare a pensiei de serviciu.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:
 
Admite actiunea formulata de reclamanta I_ P__, CNP: xx, cu domiciliul în Rosiorii de Vede, _. 212, în contradictoriu cu pârâtul T_ T_, cu sediul în A_, _, Judetul T_.

Obliga pârâtul sa–i elibereze reclamantei o adeverinta în care sa includa în venitul brut, si suma de 248 lei reprezentând majorare indemnizatie bruta de încadrare acordata pentru vechimea de peste 20 de ani în functia de judecator, în vederea actualizarii pensiei de serviciu.

Obliga pârâtul sa comunice adeverinta Casei judetene de Pensii T_, în vederea emiterii deciziei de actualizare a pensiei de serviciu.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de apel se va depune la T_ T_.

Pronuntata în sedinta publica, astazi, 01.02.2017.

 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   pensie de serviciu    vechime in munca    recalculare pensie    eroare materiala    venit brut    adeverinta   


Sus ↑