• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Neplata drepturilor salariale. Repararea integrala a prejudiciului suferit de salariat

Hotararea nr. 6207 din data de 16.06.2016
Pronuntata de Tribunalul Bucure?ti

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a sub nr. XXXXXXXXXXX, reclamanta F. L. prin S. Salariatilor din Invatamant Bucuresti a solicitat in contradictoriu cu paratele paratele Gradinita nr. 43 si Scoala Gimnaziala nr. 192 plata dobanzii legale aferenta drepturilor banesti stabilite prin sentinta civila nr. 3659/26.03.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul xxxxx/3/2012, pe ultimii trei ani anterior depunerii prezentei cereri si pana la data platii efective a sumelor restante.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin sentinta civila nr. 3659/26.03.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul xxxxx/3/2012, parata a fost obligata sa plateasca reclamantilor difernetele de drepturi salariale dintre drepturile incasate si cele cuvenite dupa reincadrare cu salariul majorat, conform prevederilor Legii nr. 330/2009 si 284/2010 si 285/2010 avand ca baza de calcul salariul rezultat la data de 31.12.2009 dupa aplicarea majorarilor prevazute de legea nr. 221/2008 incepand cu data de 01. 01. 2010 si pana la data de 12. 05. 2011 actualizate la zi, in raport cu indicele de inflatie.

Prin promovarea prezentei actiuni, reclamantul urmareste obtinerea dobanzii legale aferente sumelor datorate de parat conform titlului executoriu mai sus mentionat,pe ultimii trei ani anterior depunerii prezentei cereri si pana la data platii efective a sumelor restante.

Instanta retine ca dreptul salariatului reprezentat in cauza de a primi si dobanda legala este prevazut atat de legea generala, art. 1088 din Codul civil de la 1864 – \"La obligatiile care au ca obiect o suma oarecare, daunele-interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decat dobanda legala, afara de regulile speciale in materie de comert, de fidejusiune si societate. Aceste daune-interese se cuvin fara ca creditorul sa fie tinut a justifica despre vreo paguba; nu sunt debite decat din ziua cererii in judecata, afara de cazurile in care, dupa lege, dobanda curge de drept”, ale carui dispozitii au fost preluate in mod asemanator de art. 1535 din Noul Cod civil – \"In cazul in care o suma de bani nu este platita la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenta pana in momentul platii, in cuantumul convenit de parti sau, in lipsa, in cel prevazut de lege, fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu. In acest caz, debitorul nu are dreptul sa faca dovada ca prejudiciul suferit de creditor ca urmare a intarzierii platii ar fi mai mic. Daca, inainte de scadenta, debitorul datora dobanzi mai mari decat dobanda legala, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil inainte de scadenta. Daca nu sunt datorate dobanzi moratorii mai mari decat dobanda legala, creditorul are dreptul, in afara dobanzii legale, la daune-interese pentru repararea integrala a prejudiciului suferit”, cat si de legea speciala aplicabila in cauza, fiind vorba de drepturi salariale (art. 166 alin. 4 din Legea nr. 53/2003 - art. 279 , potrivit caruia: \"Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs angajatului. ”).

Avand in vedere textele de lege anterior mentionate, Tribunalul constata intemeiata, cererea in parte, in sensul ca salariatul are dreptul la repararea prejudiciului cauzat prin neplata sumelor de bani ajunse la scadenta, incepand cu data de 26.03.2014.

Sub aspectul datei de la care se calculeaza dobanda legala, instanta observa ca reclamantul a solicitat in petitul cererii de chemare in judecata, obligarea paratilor la plata dobanzii legale incepand cu trei ani anterior sesizarii instantei cu prezenta actiune.

Intrucat, prin Decizia nr. 2/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a fost identificata fapta ilicita ce a declansat mecanismul raspunderii civile delictuale, ca fiind achitarea cu intarziere, a sumelor acordate prin hotarari judecatoresti, urmeaza a se inlatura ipoteza ca dobanzile ar curge de la momentul la care a fost introdusa actiunea principala avand ca obiect plata drepturilor salariale

Prin urmare, dobanda legala solicitata de reclamant este distincta de cea aferenta dreptului salarial a carui neplata a fost sanctionata prin hotararea ce constituie titlu executoriu. Pe de alta parte, fata de dezlegarile din Decizia nr. 2/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dobanzile nu pot fi considerate o pretentie noua, absolut independenta de litigiul anterior, pentru ca, prin insasi actiunea in raspundere civila avand ca obiect astfel de dobanzi penalizatoare, debitorul sa fie pus in intarziere si, prin urmare, prejudiciul sa fie datorat de la data introducerii acestei actiuni, pentru viitor, cu consecinta inceperii curgerii dobanzilor de la data introducerii actiunii.

Potrivit art. 1088 alin. 2 din Codul civil de la 1864, dobanda nu este datorata decat din ziua cererii de chemare in judecata, afara de cazul in care, dupa lege, curge de drept.

Or, aceste dobanzi, ca forma de penalizare a debitorului care nu si-a indeplinit la timp obligatia de executare a unei hotarari judecatoresti pronuntate intr-un litigiu referitor la drepturi salariale, curg de drept de la momentul pronuntarii hotararii, hotarare executorie de drept potrivit art. 278 pct. 1 din Codul de procedura civila de la 1865 (aplicabil in speta) si art. 274 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta fiind data scadentei obligatiei respective, pana la plata efectiva a acestui debit.

Prin urmare, data de la care incepe sa curga dobanda legala pentru drepturile salariale cuprinse intr-un titlul a carui executare silita a fost esalonata este data pronuntarii hotararii, iar dobanda continua sa curga, succesiv, pentru fiecare perioada de intarziere, pana la data platii efective a debitului.

Raportat la considerentele Deciziei nr. 7/2015 pronuntata de ICCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, daca esalonarea a presupus fixarea unui alt termen pentru executarea partiala a obligatiei de plata si o astfel de plata partiala nu intrerupe cursul prescriptiei dreptului de a solicita aceste dobanzi, inseamna ca obligatia principala, respectiv dreptul la executarea silita a titlului executoriu, nu s-a prescris, iar dobanda perceputa debitorului pentru neexecutare curge, pentru transele achitate, de la data pronuntarii hotararii pana la data platii transelor, iar, pentru sumele neachitate, curge in continuare pana la data platii efective.

In consecinta, raportat la distinctiile expuse anterior, dobanzile penalizatoare datorate pentru executarea cu intarziere a obligatiilor de plata pot fi solicitate pentru termenul de 3 ani anterior datei introducerii actiunii. Cum in speta, titlul executoriu a fost pronuntat la data de 26.03.2014, rezulta ca de la acest moment se datoreaza dobanda legala pentru drepturile salariale recunoscute.

Pe alta parte, nu se poate retine ca, in conditiile in care a operat actualizarea cu inflatia a sumelor de bani stabilite prin titluri executorii nu se mai justifica si dobanda legala, intrucat legea prevede in mod expres posibilitatea de a dobandi daune moratorii la sumele de bani ajunse la scadenta si neachitate iar actualizarea cu indicele de inflatie urmareste pastrarea valorii reale a obligatiei banesti, urmarind evitarea devalorizarii creantei.

Instanta va avea in vedere solutia recenta pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie care, prin Decizia nr 2/17. 02. 2014 pronuntata in recurs in interesul legii a statuat in sensul ca :

,,In aplicarea dispozitiilor art. 1082 si 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1. 531 alin. (1), alin. (2) teza I si art. 1. 535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, pot fi acordate daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar in conditiile art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011.

In motivarea deciziei s-a aratat ca este evident faptul ca prin executarea esalonata a obligatiei de plata a sumelor prevazute prin sentintejudecatoresti creditorii au suferit un prejudiciu a carui existenta este confirmata chiar de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, care, in cuprinsul art. 1 alin. (3), prevede ca sumele platite esalonat se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de S. . Or, prin instituirea obligatiei de actualizare a sumei cu indicele preturilor de consum, legiuitorul recunoaste implicit existenta prejudiciului cauzat prin executarea esalonata si, in consecinta, instituie o reparatie partiala, prin acordarea de daune-interese compensatorii (damnumemergens).

In aceste conditii sunt incidente dispozitiile invocate ale art. 1082 si 1088 din Codul civil din 1864, respectiv ale art. 1. 531 alin. (1), alin. (2) teza intai si art. 1. 535 alin. (1) din Codul civil din 2009, care consacra principiul repararii integrale a prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutarii de catre debitor a obligatiei, conform caruia prejudiciul cuprinde atat pierderea efectiv suferita de creditor (damnum emergens), cat si beneficiul de care acesta este lipsit (lucrum cessans). Potrivit acelorasi dispozitii, in cazul in care o suma de bani nu este platita la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu.

In cazul dat, pierderea efectiv suferita de creditor, ca prim element de reparare integrala a prejudiciului, este remediata prin masura prevazuta de art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, constand in actualizarea sumelor stabilite prin titlul executoriu cu indicele preturilor de consum.

S-a mai aratat ca, principiul repararii integrale a prejudiciului suferit de creditor, ca efect al executarii esalonate a titlurilor executorii, impune si remedierea celui de-al doilea element constitutiv al prejudiciului, prin acordarea beneficiului de care a fost lipsit (lucrum cessans), respectiv daune-interese moratorii, sub forma dobanzii legale.

Debitorul poate fi exonerat de obligatia de a repara integral prejudiciul cauzat prin executarea cu intarziere a creantei stabilite prin titlu executoriu daca face dovada interventiei unui caz fortuit sau a unui caz de forta majora, imprejurari care se circumscriu sintagmei \"cauza straina, care nu-i poate fi imputata\" in intelesul art. 1082 din Codul civil din 1864.

S-a mai mentionat ca, in ipoteza data, insa, desi nu se contesta imprejurarile care au justificat masurile promovate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, in scopul mentinerii echilibrului bugetar, masuri care nu au afectat substanta dreptului creditorilor, acestea nu inlatura de plano aplicarea principiului repararii integrale a prejudiciului, sub aspectul acordarii daunelor-interese moratorii, sub forma dobanzii legale. Atat timp cat repararea integrala a prejudiciului presupune, cu valoare de principiu, atat acoperirea pierderii efective suferite de creditor (damnum emergens), cat si beneficiul de care acesta este lipsit (lucrum cessans), a accepta faptul ca, in ipoteza data, poate fi acoperita doar pierderea efectiva [in temeiul art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009], iar nu si beneficiul nerealizat, echivaleaza cu nesocotirea principiului repararii integrale a prejudiciului.

Cat priveste existenta unei fapte ilicite, savarsite cu vinovatie, in sensul dispozitiilor legale ce instituie raspunderea civila, aceasta consta in executarea cu intarziere de catre debitori a sumelor de bani stabilite prin titluri executorii in favoarea persoanelor din sectorul bugetar.

Fapta imbraca forma ilicitului civil, deoarece, in analiza indeplinirii conditiilor raspunderii civile delictuale in circumstantele date, in sensul opiniei exprimate de specialisti recunoscuti, depusa la dosarul cauzei, nu se poate retine ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 reprezinta un caz fortuit care sa rastoarne prezumtia relativa de culpa a debitorului in executarea obligatiei, intrucat acestui element ii lipsesc doua caracteristici esentiale, si anume: natura imprevizibila a evenimentelor care au fundamentat adoptarea actului care nu poate fi acceptata prin raportare la conduita asteptata a debitorului care trebuia sa se comporte ca un bun proprietar, cu atat mai mult cu cat debitor este chiar statul, prin institutiile sale, iar, conform art. 44 alin. (1) din Constitutie, \"creantele asupra statului sunt garantate\" si faptul ca masura de esalonare a procedurii de executare provine chiar de la debitor, iar nu de la un tert.

Decizia pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie este obligatorie, potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedura civila.

Pentru considerentele retinute, Tribunalul va admite in parte actiunea si va obliga paratii sa plateasca salariatilor reprezentati, dobanda legala aferenta drepturilor banesti cuvenite in baza sentintei civile nr. 3659/26.03.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul xxxxx/3/2012, incepand cu data de 26.03.2014 pana la data platii efective, respingand actiunea sub celelalte aspecte ca neintemeiata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite in parte actiunea formulata de reclamanta F. L., identificata cu CNP xxxxxxxxxxxxx, prin S. Salariatilor din Invatamant Bucuresti, cu sediul ales in sector 1, Bucuresti, G-ral Berthelot, nr. 23, in contradictoriu cu paratele Gradinita nr. 43, cu sediul in sector 1, Bucuresti, I. I., nr. 2-4, si Scoala Gimnaziala nr. 192, cu sediul in sector 1, Bucuresti, Munteniei, nr. 28.

Obliga paratele sa plateasca reclamantei dobanda legala aferenta drepturilor banesti datorate in baza titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 3659/26.03.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul xxxxx/3/2012, de la data de 26.03.2014 si pana la data platii efective.

Respinge actiunea sub celelalte aspecte ca neintemeiata.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   drepturi banesti    raspundere delictuala    prejudiciu    dobanda legala    executare silita    reparare integrala    pierdere efectiva    caz fortuit   


Sus ↑