• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 44: Durata si indemnizarea delegarii

Codul muncii actualizat 2023 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL II: Contractul individual de munca
        ↳ CAPITOLUL III: Modificarea contractului individual de munca

(1) Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia.
(2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.Comentariu art. 44 Codul muncii

NOU! Ghidul relatiilor de munca: Ghidul angajatorului si Ghidul Salariatului

Acest text stabileste doua modalitati prin care angajatorul poate dispune delegarea salariatului: neconditionata de acordul salariatului si conditionata de vointa salariatului.

Solicita o consultatie

Fill out my online form.

Solicita Consultatii si reprezentare juridica litigii de munca

Cadru didactic pensionat. Plata spor pentru zone izolate; spor pentru dirigentie
Sunt pensionara, incadrata ca educatoare cu contract de munca pe perioada determinata ,platita la cumul. Functionez ... Buna ziua, Urmare analizarii situatiei invederate de dumneavoastra, va informam ca prevederile O.U.G. nr. 57/2015 pr ...

Jurisprudenta art. 44 din Codul muncii- Durata si indemnizarea delegarii

Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Descrierea faptei imputate
S-a luat in examinare, pentru soluTionare, apelul declarat de contestatorul TaCaLICI M_ P_ impotriva sentinTei civile nr. 3801 din 16 octombrie 2018, pronunTate de Tribunalul ArgeS in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, intimata fiind S. C. J A_ S. R. L. BUC ... (Hotararea 438 din 11 Martie 2020, pronuntata de CURTEA DE APEL PITESTI SECTIA I CIVILa)
Efectuarea atributiilor de serviciu de catre salariat in cazul delegarii. Plata indemnizatiei de delegare

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti la 17. 05. 2011 reclamantul B. A. a chemat in judecata pe parata solicitand instantei anularea ca nelegala si netemeinica a Deciziei nr. 163/9. 05. 2011 emisa de intimata prin care s-a dis ... (Hotararea 24 din data de 18.01.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Constatarea neconstitutionalitatii unui text de lege pe durata litigiilor in curs. Aplicabilitatea deciziei de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate

Prin cererea formulata la data de 29. 06. 2015 si inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj, Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamantul T. C. a solicitat ca in contradictoriu cu parata S. C. E. O. S. A., sa se d ... (Hotararea 3391 din data de 28.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)
Stabilirea organizarii si functionarii unitatii de catre angajator. Desfiintarea posturilor in vederea eficientizarii activitatii angajatorului

Prin sentinta civila nr. 3794/16. 04. 2015 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a-VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, s-a admis cererea de chemare in judecata si cererea reconventionala, in cau ... (Hotararea 1483 din data de 22.03.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Plata cu intarziere a drepturilor salariale. Daunele-interese datorate de catre angajator

Reclamanta M. C. M. a solicitat in contradictoriu cu parata Scoala Gimnaziala \"A. M. ” ca prin hotarare judecatoreasca:

- sa fie obligata parata la plata dobanzii legale pentru drepturile banesti acordate prin Sentinta civila nr. 12 ... (Hotararea 691 din data de 2 iunie 2016, pronuntata de Judecatoria Sighisoara)
Neplata drepturilor salariale. Repararea integrala a prejudiciului suferit de salariat

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a sub nr. XXXXXXXXXXX, reclamanta F. L. prin S. Salariatilor din Invatamant Bucuresti a solicitat in contradictoriu cu paratele paratele Gradini ... (Hotararea 6207 din data de 16.06.2016, pronuntata de Tribunalul Bucure?ti)
Neexecutarea unei hotarari judecatoresti prin care s-a dispus plata drepturilor salariale. Acordarea dobanzii legale

Prin sentinta civila nr. 2290/04.10.2016, pronuntata de T_ C__-S_ în Dosarul nr. xXXX, a fost admisa în parte actiunea civila formulata de reclamanta O__ I__, împotriva pârâtei C_ de C_ ... (Hotararea 8 din 11 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara)
Declansarea conflictului colectiv de munca prin parcurgerea formalitatilor prevazute de lege. Protestele spontane ale salariatilor

Hotararea 231 din data de 16 ianuarie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Obligatia continua a angajatorului de a lua toate masurile ce se impun pentru protejarea sanatatii salariatilor. Informarea salariatilor cu privire la riscurile de imbolnavire profesionala

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. ...X/ 2011, reclamantul R. M. a chemat-o in judecata si personal la interogatoriu pe parata S. C. Calsonic K. S. R. L. - prin reprezentantul sau legal Satoru Takahashi, solicitand ins ... (Hotararea 344 din data de 01 aprilie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti)
Obligatia angajatorului de a evalua riscurile in timpul muncii este una continua. Evaluarea riscurilor in functie de dezvoltarea conditiilor de munca si a cercetarilor stiintifice

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale sub nr. ...X la data de 14.10.2013, reclamanta P. S. a solicitat, in contradictoriu cu parata, ca prin  hotararea ce se va pro ... (Hotararea 591 din data de 04 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)


Sus ↑